Posted tagged ‘SAFEE’

Konspirationsteorier – vad är sant, vad är falskt?

6/05, 2011

Kattkonspiration

Jag läser om konspirationsteorier i Johan Norbergs senaste Metrokrönika. Norberg filosoferar lite löst kring själva begreppet konspirationer och konspirationsteorier – inte alls så skarpt som han brukar, måste jag tillstå. Jag är en stor beundrare av Johan Norberg, men denna artikel var lite slapp och oengagerad. Dock är ämnet mycket intressant, och väl värt att vidareutveckla. Jag vill därmed inte låta påskina att det jag skriver skulle vara så mycket skarpare än Norbergs betraktelse, men jag vill gärna försöka gå djupare i problematiken.

Söker man på begreppet ”Conspiracy” på Wikipedia, så får man upp en mängd olika alternativa förklaringar, vilket förstås komplicerar ämnet – idag används begreppen konspiration, konspiratorisk och konspirationsteori väldigt slarvigt och sammanblandat, precis på samma sätt som andra modeuttryck ofta råkar ut för (tänk bara på begreppet ”feminism”).

Varför många tror på konspirationsteorier kan förstås förklaras på flera nivåer. För det första fungerar hjärnan som så att den drar slutsatser och knyter samman olika företeelser till begripliga sammanhang. Detta är en absolut nödvändig funktion för oss människor för att över huvud taget kunna klara av att hantera alla de intryck som vi får genom våra sinnen. Det betyder förstås inte att våra slutsatser alltid är korrekta, men om vi är en flock som har ett konsensus om en förklaringsmodell, så kommer det att stärka vår överlevnadspotential – därför överlever religioner, vidskepelse och andra vanföreställningar även in i vår rationellt vetenskapliga tidsålder. De förklaringsmodeller som har hållit oss vid liv i tusentals år borde väl funka även i vår tid?

En av de stora foliehattarna, David Icke, har som grundtes ”connecting the dots”, vilket är talande. Han gör det klassiska misstaget att låta sig luras av det han ser, och drar fantastiska slutsatser om ödlor, blodlinjer och dolda maktsträvanden – Illuminati, Tempelherreorden och Frimurarorden är perfekta måltavlor, i det att de är hemliga sammanslutningar med – för oss oinvigda – okända mål och syften. Amerikanska regeringen och den judiska konspirationen är andra populära mål för denna mytbildning. Klassiskt för konspirationsteoretiker av mer avancerat slag är att de kan vara oerhört välinformerade, och ta fram en hel mängd korrekt fakta – men de drar som regel fullkomligt felaktiga slutsatser. I Sverige representeras foliehattarna framför allt av hemsidan Vaken.se, ett märkligt mischmasch av fakta, mytologi, vilda fantasier och gamla sanningar.

Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.”
Svenska Wikipedia

En orsak till att konspirationsteorier kan florera är att det i en kultur blir legio att inte lita på de styrande. Detta förstås alldeles oavsett om detta har faktiska orsaker, eller beror på missförstånd och okunskap. Man kan tycka att regeringen eller andra makthavare visar upp något som man tolkar som ett bedrägligt beteende, och så försöker man förklara detta beteende med allehanda teorier. Det kan alltså handla om något så enkelt som besvikelse och misstro. En ökande klyfta mellan de styrande och folket är förstås redan i sig ett demokratiskt problem, och det kommer ofrånkomligen att generera ett antal dåliga effekter, vari konspirationsteorierna bara är ett av flera symptom.

De som propagerar för allehanda konspirationsteorier är intressant nog ofta personer som inte bryr sig särskilt mycket om kritisk källforskning, personer som av en eller annan anledning känner sig utstötta och alienerade, och söker förklaringar utanför sig själva, och när det går riktigt långt leder detta naturligtvis till paranoida fantasier om att vara jagad av säkerhetspolisen och dylikt. Vissa konspirationsteoretiker är helt enkelt mer eller mindre knäppa i huvudet. Tyvärr leder detta till att många gärna tror att ALLA som presenterar teorier om konspirationer av olika slag är precis lika knäppa, vilket förstås är fel.

En konspirationsteori (av latinets conspirare: ”Andas tillsammans”) syftar på en teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Gemensamt för konspirationsteorier är att berättelsen kretsar kring en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller sällskap, med förgreningar högt upp i maktsfären. Dessa personer har oanade resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet. Typiskt är dock att det finns ett antal personer som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap.
Svenska Wikipedia

Problemet är alltså inte att folk tror på konspirationsteorier. Problemet är att många tror på illa underbyggda konspirationsteorier. Och eftersom många illa underbyggda konspirationsteorier florerar, så drar många den felaktiga slutsatsen att konspirationer över huvud taget inte existerar. Detta är förstås mer än lovligt naivt. Självklart har det alltid funnits konspirationer – när politiska ledare mördas har det ibland varit ett verk av enskilda personer, men ofta finns det en konspiration bakom – detta är ett historiskt faktum. Dold lobbyverksamhet och annan form av korruption för ofta med sig olika fomer av konspirationer och intriger. När det finns två fraktioner som konkurrerar med varandra i en organisation, så kommer de sannolikt att konspirera mot varandra.

Människor som gillar makt kommer alltid att konspirera och intrigera – så ser världen ut. Oavsett om det är makten i den lokala föreningen eller över miljontals människor i en nation. Konspirationer och macchiavelliska intriger är vardag i toppolitiska sammanhang, en del av spelet. Den som tror att big business och ministerier drivs av sanningslängtan och öppenhet är dumnaiva bortom allt hopp. Finns det en uppenbar vinst i att intrigera och konspirera, och en lika uppenbar risk för stor förlust i att inte göra det, så är det självklart att de flesta kommer att välja denna väg. Allt annat vore faktiskt rätt korkat.

Conspiracy theories

Paradoxalt nog kan det bästa sättet att dölja en faktisk konspiration vara att sprida ut mer eller mindre bisarra konspirationsteorier som är lätta att avfärda. De som inte är försiktiga kan då bli en del av denna större konspiration, i att göra sig själva till bondeoffer, som ”foliehattar”. Det finns ett gammalt talesätt, att ”det bästa tricket djävulen gjorde, var att inbilla folk att han inte finns”. Nu tror jag förstås inte på djävulen som fenomen (är jag utsatt för djävulens smarta lurendrejeri jag också…?), men talesättet går också att använda på moderna (faktiskt existerande) konspirationer.

Om jag faktiskt skulle komma väldigt nära att avslöja en verklig konspiration, så skulle det förstås gå väldigt bra att avväpna mig genom att kalla mig ”konspirationsteoretiker”, vilket idag har kommit att bli ett skällsord, som något av det löjligaste man kan vara. För att citera en okänd humorist – ”att man är paranoid betyder inte att man inte är förföljd”. Det finns gott om skumraskaffärer som de inblandade inte vill ska komma i ljuset. Men som regel går det också att avslöja detta skumrask med fakta.

Sen måste man förstås ta med i beräkningen att det finns många sammanhang där det teoretiseras vidlyftigt om konspirationer, som t.ex. i världspolitiken och företagsvärlden, när det nog för det mesta egentligen handlar om slumpartade sammanträffanden, lättja, dumhet och opportunism, som utnyttjas av andra. Politiker kan vilja visa sig duktiga i kampen mot terrorism, och så ser ett privat företag en chans att parasitera på denna önskan och skickar skickliga lobbyister till dessa politiker för att sälja in en ”lösning” på problemet. EU-utredningen SAFEE om kameror och mikrofoner i flygstolar för att kunna avslöja terrorister är ett typexempel på dyr och komplicerad teknologi som vi vanliga medborgare får betala för med höjda flygpriser och inskränkt integritet. Jag har dock väldigt svårt att tro att detta skulle bero på en världsomspännande fascistisk konspiration, när det oftast helt enkelt handlar om girighet och dumhet i gott samarbete. Ockhams rakkniv funkar fortfarande.

Detta betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och låta korkade politiker fortsätta att införa allehanda paranoida morallagar och övervakningslagar, som datalagringsdirektiv, ACTA, FRA-lagar, SWIFT-avtalet, mer övervakningskameror, mer befogenheter för polisen och mycket annat – de ska bekämpas, och det hårt! Men den här övervakningstrenden behöver faktiskt inte betyda att det finns en världsomspännande konspiration som vill härska över hela världen. Och det är viktigt – för tror vi på den där jättekonspirationen kan det leda till att vi tappar initiativet att ändra på felaktigheter. Det blir lönlöst. Men det ÄR inte lönlöst! Att Piratpartiet lyckades få in en parlamentariker i EU-parlamentet är ett bevis för att demokratiarbete fungerar. Och jag tror verkligen på att alla former av aktivt engagemang i verkliga företeelser är den enda vägen att ändra på saker och ting – genom politik, media, konst, hjälparbete – eller positivt kreativt arbete av helt annan art.

Action speaks louder than words.

Och jag säger som Siegmund Freud, när en bekant till honom skojade om att han sög på en fallos, eftersom han rökte en cigarr – ”ibland, min gode vän, är en cigarr bara en cigarr”. Vi övertolkar ständigt, läser in, drar mer eller mindre felaktiga slutsatser – så funkar våra intellekt. Ibland hamnar vi rätt, men alltför ofta hamnar vi fel. Ibland är en cigarr bara en cigarr, och ibland är ett märkligt sammanträffande just bara ett märkligt sammanträffande, utan att det finns några hemliga baktankar eller diaboliska planer bakom.

Den största faran med konspirationsteorier när de florerar som värst, är inte teorierna själva, De är ett symptom på något värre – en avsaknad av tillit. Om vi helt slutar att lita på människor, av den enda anledningen att de råkar befinna sig i en maktposition, så sågar vi också av grenen vi sitter på. Varför skulle vi ens försöka påverka politiken i vårt land, om den vi röstar på oundvikligen måste förvandlas till en korrumperad, manipulativ maktgalning, bara av det faktum att personen i fråga har hamnat i riksdags- eller regeringsposition? Paradoxen i detta är att konspirationsteoriernas existens också är ett resultat av demokrati och yttrandefrihet. Vi får väl helt enkelt lov att stå ut med att de finns, men vi behöver inte tro på allt som påstås.

Det är dags att ”avtrollifiera” begreppet konspiration, och använda det i de sammanhang där det faktiskt är relevant. Konspirationer existerar, och har alltid existerat. Därför ska vi fortsätta att kämpa för en transparens i regeringar och andra styrande organ, för att motverka intrigerande och konspiration. Det vore förstås önskvärt om vi alla bleve mer källkritiska, att vi kräver mer fakta innan vi drar slutsatser. Utbildning i kritiskt tänkande är alltså en god sak. Och så ska vi samtidigt försöka skapa ett samhälle där vi kan lita mer på varandra, så att vi slipper beskylla varandra för att vara konspiratörer, när det inte är relevant.

Komplicerat? Kanske det – men skam den som ger sig!

tunn linje

Läs även Torbjörn Jerlerups utmärkta artikel om konspirationsteoretiker!

Edit:
Läs gärna också en utmärkt artikel i Scientific American, om hur man skiljer äkta konspirationer från falska.

Liberaldemokraterna

Dekorrand

Antingen är detta ett aprilskämt, eller så är 1984 närmare än vi tror!

12/04, 2009

storebror

I en artikel på resesajten destination.se berättas om något fullkomligt vansinnigt. Vi som trodde att ”säkerheten” på våra flyg och flygplatser redan var extremt överdriven, rent ut sagt löjeväckande, har nu nya spännande framtidsvisioner att uppröra oss över. Detta är nämligen en av de mer extrema integritetskränkningar jag har sett presenteras, hittills. Observera – hittills. Om folk snart inte börjar resa sig som en man (eller kvinna) och protestera, sätta stopp, så kommer vi mycket snart att få se mer avancerade förslag, och ännu värre utslag av fascistisk kontroll av enskilda individer.

”EU har satt av cirka 350 miljoner kronor för projektet SAFEE (Security of Aircraft in the Future European Environment) som ska förhindra terrorism med avancerade tekniska lösningar. En av dem är att installera övervakningskameror och mikrofoner antingen ovanför eller framför varje passagerarsäte ombord på plan. Utrustningen kopplas till datorer som konstant analyserar passagerarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck för att registrera onormalt beteende, som till exempel väldigt kraftig svettning, irrande blick och ryckiga kroppsrörelser. Datorn larmar om den identifierar vissa signaler samt nyckelord i samtal.”

kameraskissVad man alltså vill införa är en tillvaro där vi alla blir filmade, avlyssnade, kontrollerade och analyserade hela tiden, konstant. Och vi kan inte välja bort det. Dessa data skall inte primärt analyseras av riktiga människor, men av maskiner, vilket förstås ökar felmarginalerna. Vem som helst kan bli misstänkt som terrorist.
Detta leder naturligtvis till att vi alla kommer att börja censurera oss själva, undvika vissa ämnen, oroa oss för att vi har sagt ”fel” saker (oj, vi kanske inte borde ha diskuterat recept på desserter på flyget – jag råkade visst nämna glassbomb…). Och råkar vi göra ”fel” så att vi blir oskyldigt misstänkta, och därmed offentligen förnedrade, så blir konsekvensen nästan helt säkert att vi ber om ursäkt, och lovar att aldrig göra om det – vad det nu än var vi gjorde.

Om detta faktiskt är ett aprilskämt så är det förstås en lättnad. Icke desto mindre är det djupt oroande att det är så lätt att tro på detta som en faktisk sanning. Och är det INTE ett aprilskämt, så är det riktigt, riktigt illa, och ännu ett jättehopp mot det totala 1984-samhället.

Det verkar som att flygplatser har blivit en galen lekplats för fascistoida tekniknördar, en legitim arena för extremt integritetskränkande ågärder. Varje resenär har betalt för att åka med på ett flygplan, och vill naturligtvis inte vill ställa till med bråk, eftersom möjligheten då är mycket stor att denne både missar sitt flyg (inte kommer till sitt resmål), och förlorar sina pengar. Därför finner sig folk i vad skit som helst. Nappflaskor med välling, linsvätska till kontaktlinser, juiceflaskor och tandkrämstuber måste slängas i säkerhetskontrollen, skor och bälten måste av, allt ska granskas – och det finns inget utrymme för protest. Snart kan vi få en lag (ACTA) som tillåter tullpersonal att kopiera alla hårddiskar och Mp3-spelare, med den genomskinliga förevändningen att leta efter ”upphovsrättsskyddat material”. Endast en komplett idiot utan bildning tror på en så uppenbar lögn.

Att öka kontrollen ännu mer är förstås helt barockt, med tanke på att det lilla fåtal terrorister som faktiskt utför bombdåd redan har bytt arena. Nu är det bussar och tunnelbanor. Nästa gång kan det bli något helt annat, som t.ex. kryssningsfartyg. Men det skiter förstås företagen som säljer spionutrustning i, liksom de EU-politiker som tycker att det kan vara en bra idé att spionera på ett helt folk.

rontgenbild

Det kan vara så enkelt som att EU-parlamentet gärna vill visa för omvärlden hur duktiga de är på att bekämpa terrorism, och så har de blivit duperade, och helt hamnat i händerna på privata företag som vill sälja in en ny teknik (dyrt!) som förstås påstås vara effektiv i bekämpning av terrorism. Och har detta företag möjligheten att genom lobbyverksamhet göra en ”Grand Slam” genom att se till att just deras övervakniksteknik blir obligatoriskt i alla flygplan, så har man ju gjort en affärsmässig vinst som är enorm. Och så kan EU-byråkraterna klappa sig själva på axeln och säga att ”nu har vi gjort något för att öka säkerheten”.

Och är man det minsta konspiratoriskt lagd så ser man förstås mönstren. De som har mycket makt vill alltid ha mer, och de som har mycket pengar vill alltid ha mer, och på grund av denna giriga allians kommer vi vanliga, hyggliga medborgare i kläm. Vi ska tränas i att acceptera övervakning och kontroll. Vi ska lydigt visa upp alla våra handlingar när vi blir bemötta med ett ”Papiere, bitte!”. Vi ska kuvas, skrämmas till lydnad.

Denna ondskefulla teknik att steg för steg öka och stärka övervakningen och kontrollen av oss medborgare, till dess att vi till slut inte har någon privatsfär kvar alls, är en metod att förminska människor, att få oss att känna oss små, hjälplösa, osjälvständiga, otrygga och rädda, så att vi aldrig någonsin ens kan komma på tanken att göra uppror mot förtrycket. Jag kan inte protestera mot denna övervakning med mindre än att jag helt enkelt låter bli att flyga. Vad detta gör för att begränsa min personliga frihet är lätt att inse.

På samma sätt kan man ju förstås undvika även annan övervakning – jag kan undvika FRA, IPRED, ACTA, Telekom-paketet m.m., genom att helt enkelt att inte ha en dator eller mobiltelefon, låta bli att surfa, ladda ner, e-posta eller ringa, bara betala kontant, undvika banker – men vänta lite – hur skulle det vara möjligt, utan att fullkomligt ta avstånd från hela samhället?

Allvarligt talat så undrar jag vad de som puffar för denna teknik EGENTLIGEN vill. De kanske vill att folk ska sluta flyga helt och hållet, att flygbranschen skall självdö. Och så stänger man dessutom ner Internet, så att folk inte kan ha ostörd, oavlyssnad kontakt med varandra den vägen heller. Så är vi tillbaka i den ”trygga” tillvaron med centralstyrda megafon-media, som talar om för oss vad vi ska tycka och tänka, helt utan kontakter med andra människor, med andra åsikter och andra erfarenheter. Detta gör oss extremt sårbara, lättstyrda och lättmanipulerade. Är det så vi vill ha det?

flygplansgravplats

Jag anser att det är min självklara mänskliga rättighet att tala i telefon utan att bli avlyssnad, skriva brev utan att de läses av någon annan än den det är adresserat till, skriva dagbok utan att den ska läsas av någon annan än mig själv, eller möjligen någon som jag själv väljer ut, köra med min bil eller promenera var jag vill utan att det ska registreras i statliga arkiv, ha mitt DNA i fred, och naturligtvis också resa med såväl tåg, båt eller flyg utan att riskera att bli avlyssnad, filmad, kontrollerad och registrerad, och kanske få ett spekulum uppkört i röven om jag verkar en smula misstänkt.

Jag är inte en terrorist, och jag accepterar INTE att bli behandlad som en, eller ens en potentiell sådan. Jag är en omdömesgill och medveten människa som aldrig medvetet skulle åsamka någon annan skada – tvärtom. Jag tycker att det är oerhört kränkande att ständigt bli behandlad som misstänkt, att få min personliga frihet förminskad, dagligen, och det är djupt oroande att tänka på vad denna attityd kan orsaka mellan människor. Ökad misstänksamhet, rädsla, skuldkänslor och minskad tillit, orsakad av mer och mer repression från samhället.

Detta kan skada oss långt mer än någonsin någon terroristorganisation, hur mycket bomber och död de än lyckas sprida.

tunn linje

Läs mer om detta på destination.se

Dekorrand


%d bloggare gillar detta: