Posted tagged ‘Kammarkollegiet’

Orgasmkyrkan – en församling för mig…

16/05, 2009
Orgasmens Madonna - av Carlos Bebeacua

Orgasmens Madonna - av Carlos Bebeacua

Orgasmens Madonnas Kyrka – låter det anstötligt för dig?
Det ansåg i alla fall kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten lever uppenbarligen kvar på 1800-talet, och förstår inte att vanligt folk skiter i vad andra kallar sina kyrkor, samt att de få som skulle kunna tänkas ta anstöt på intet sätt är representativa för vad allmänheten tycker. Orgasmens Madonnas kyrka i Lövestad baseras på en livstro med orgasmen som högsta mål och har enligt grundaren Carlos Bebeacuas några hundra medlemmar.

Kammarkollegiet vägrade förstås att registrera Orgasmens Madonnas kyrka som ett trossamfund, eftersom Kammarkollegiet ansåg att det kunde väcka anstöt hos kristna. Länsrätten var dock klokare, och gjorde bedömningen att Kammarkollegiet gjort fel, och återförvisar ärendet för ny handläggning. Länsrätten påpekar att Svenska kyrkan inte längre är statskyrka i Sverige och därför kan man inte ta särskild hänsyn till kristna när man ska bedöma om något är sedligt eller ej. Där borde ärendet ha slutat. End of story, och alla är lyckliga med sitt. Men nej. Inte då.

Kammarrätten i Göteborg stoppade nämligen Orgasmens Madonnas Kyrka från att använda detta namn – med samma motivation som Kammarkollegiet. Namnet kan väcka anstöt. Men alltså! Om det är något som verkligen väcker anstöt i detta ärende, så är det väl Kammarrätten! Att man kan vara så historielös, och kristet indoktrinerad, att man inte vet att sexualiteten hyllats som något heligt och upphöjt i de allra flesta mänskliga kulturer och urreligioner, att just orgasmen inom flera kulturer och traditioner ses som det mest magiska och kraftfulla ögonblicket, då vi sannerligen kan uppnå samklang och enhet med Gud – det är verkligen obegripligt.

Nordisk tantra - fröblot

Som nordisk hedning och praktiserande tantriker har jag god erfarenhet av sexualitetens inneboende kraft och orgasmens välgörande inverkan, och vilken medvetandehöjande effekt man kan få av att praktisera meditativt och ceremoniellt sex – såväl fysiskt som andligt, emotionellt och intellektuellt. Att bygga en religion kring orgasmens madonna är långt mer logiskt, och historiskt förmodligen betydligt mer vedertaget, än en religion kring en man som dör som korsfäst och som sedan återuppstår. Eller för den delen en psykopatisk analfabet som hallucinerar.

Att respektera religioner som bygger på våld, tvång, skam och likriktning går alltså an, men en kyrka som bygger sin inriktning på kärlek, glädje, njutning och skönhet upplevs uppenbarligen som stötande. Detta tycker jag är stötande. Det är rent ut sagt chockerande att människor kan vara så blinda, så fyrkantiga, så inskränkta, så intoleranta och rädda, att de inte ser den sublima skönheten i en madonnabild som bejakar det mest levande, extatiska, njutande och existensiella ögonblick många människor någonsin upplever.

Att säga nej till Orgasmens Madonna är att säga nej till Livet, nej till frihet, nej till enskilda människors uttryck för andlighet (som inte passar in i den kristna mallen), att moralisera över och döma individer och grupper som vill något annat än det normala, det invanda och godkända. Att som Kammarrätten i Göteborg säga nej till Orgasmens Madonnas Kyrka är en verklig skymf, det mest anstötliga, det mest oanständiga, det mest bakåtsträvande och småaktiga jag har sett på länge.

Sign me up, Carlos – jag är gärna med i din församling! 🙂

tunn linje

Artiklar om Orgasmens Madonnas Kyrka:
Laholms Tidning, Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan, SvD, Dagens Juridik

Andra som bloggar om Orgasmens Madonnas Kyrka:
Stationsvakt, Amanda Jonsie, Sexnoveller för alla, Miss Joanna

Dekorrand


%d bloggare gillar detta: