Kandidatfrågor – och svar

Det är snart dags för alla piratpartister att rösta fram de kandidater som ska vara med på Piratpartiets riksdagslistor. Det är dock inte helt enkelt, eftersom det finns väldigt många att välja bland. Det är alltså ett digert arbete att välja lämpliga riksdagskandidater. På Piratpartiets diskussionsforum finns det några sidor med frågetrådar till samtliga kandidater, inklusive mig själv förstås. Men det kan vara lite svårt att överblicka.

Så – för att underlätta lite för dig som vill veta mer om vad just jag står för, om jag möjligen kan vara din kandidat, så har jag gjort en låååååång sida här på TantraBlog också, med en uppsjö frågor och svar. Läs så länge du orkar. Tycker du att det är alldeles för mycket, hopplöst långt, så vill jag bara citera en person som i praktiken beskrev det som att ”om man röstar på dig så vet man vad man får” – och det tyckte jag var bra.

Kolla även in Facebook:
Vi som vill se Carl Johan Rehbinder bli Riksdagsledamot!

tunn linje

Personliga frågor:

Hur gammal är du?
Jag är född den 30 augusti 1962 – räkna själv!

Var är du född?
I Stockholm.

Vad gör du idag? ( Yrke, studerar, arbetslös, sjukskriven ).
Jag är relationspedagog, sexualupplysare, fotograf och författare.

Tror du att du kan påverka till en större allmän insikt i de nya mediernas betydelse?
Definitivt. Jag är en god pedagog, mycket mediavan, har jobbat med just de nya medierna professionellt i många år, och har därtill mycket lätt att uttrycka mig i såväl tal som skrift.

tunn linje

Min relation till PP och andra politiska partier:

När gick du med i Piratpartiet?
Sommaren-hösten 2008, i och med FRA-motståndet.

Varför gick du med i Piratpartiet?
För att jag upplever att PP är det enda parti som tar integritetsfrågorna och deras betydels för demokratin på allvar. För att PP känns som en oerhört frisk fläkt, en politisk revolution på riktigt.

Ser du dig själv som en höger eller vänstermänniska?
Ingendera. Jag var högermänniska en gång i tiden, mer eller mindre, särskilt på den tiden då det var det mest upproriska man kunde vara (som tonåring på 1970-talet), och då framför allt just högerpolitikern som en motkraft till den auktoritära vänsterns överförmyndarideal.
Sedermera har jag sett att det finns frihetlig vänster, som jag kan ha mer gemensamt med än auktoritär och konservativ höger.

Hur ser ditt drömsamhälle ut?
Haha – rolig fråga. Jag tror att jag vill undvika att vara alltför utopisk, men ett samhälle med betydligt mindre förmynderi och kontroll, med mer kärlek, empati, vänskap, solidaritet (äkta solidaritet, icke-institutionaliserad sådan), mindre pengar till militären, mer till konst, kultur, festivaler och sådant som gör människor glada och tillfredsställda, är förstås något värt att drömma om. Du vet, fred på jorden och allt sånt där.
Hur som helst så hoppas jag kanske inte alltför mycket på ett förverkligande av alla dessa drömmar, men kan vi komma några få små steg närmare på vägen, så är mycket vunnet.
En viktig sak att påpeka är att jag INTE tror att dessa mål går att uppnå genom stora ideologier, pressade på folket ovanifrån. Vi måste erkänna individens krav på ett värdigt liv, individens förmåga att söka sina mål och arbeta för att uppnå dem, utan alltför många onödiga hinder på vägen.

Hur kommer du att använda de pengar som tilldelas dig vid en valseger?
Naturligtvis bör alla resurser användas till att sprida medvetenhet om Piratpartiets visioner om ett framtida öppet informationssamhälle – genom att resa runt mycket, träffa folk, hålla föreläsningar, skriva artiklar och mycket annat.
Jag är för övrigt övertygad om att vi pirater tillsammans kan vara oerhört kreativa i att finna nya spännande projekt som är värt att lägga pengar på. Så jag håller mig medvetet en smula flytande i svaret på denna fråga, eftersom det finns så oerhört mycket större resurser i den samlade riksdagsgruppens kreativitet än vad jag möjligtvis kan sitta här vid tangentbordet och fantisera ihop.

Hur skulle du rösta om inte Piratpartiet fanns?
Det är en väldigt svår fråga att svara på, eftersom jag som sagt tidigare har röstat med (fp) och (m) och (mp) – men de borgerliga har jag blivit grymt besviken på, och (mp) har gått lite väl mycket i (s) koppel för min smak, även om jag har stor respekt för många av Miljöpartiets politiker, och deras ideal. Så Piratpartiet har liksom blivit det självklara svaret på frågan ”vilka ska jag rösta på?”, och det löste mitt dilemma. Det är inte säkert att jag skulle rösta alls i ett kommande val, om inte PP fanns.

tunn linje

Samarbete och konflikter:

Vilken roll tar du i en grupp?
Jag hamnar spontant ofta i ledarställning, men är ingen maktjunkie, och kan gärna arbeta jämsides med andra i grupp, även under en annans ledning (under förutsättning att jag känner förtroende för den personen). Men jag är en klassisk ledarnatur, och tar gärna det ansvaret – när jag blir ombedd och behovet är stort, och jag själv anser att det är önskvärt.
Ibland hamnar jag dock i en helt annan position, och det är som en helt oberoende resurs, en katalysator, en inspiratör, en opartisk som kan bli en tillgång för båda sidor i en konflikt. Så min ledarnatur visar sig oftare som läraren och filosofen än som generalen i strid. Båda behövs, sida vid sida, men fyller olika funktioner.

Vad driver dig?
Sanningsnit, rättvisa, frihetsbehov, skaparlust, dynamiska möten med andra människor, kärlek, passion, nyfikenhet och lust att manifestera helt nya och bättre (roligare) sätt att göra saker och ting.

Har du ofta konflikter med ”oliktänkande”, eller kan du ibland gilla deras ståndpunkter?
Jag älskar att diskutera och argumentera med oliktänkande – det är utvecklande och lärorikt. Jag kan ha konflikter med folk ibland, men jag är inte konflikträdd, och ser en konflikt snarast som en möjlighet, som något som kan leda till något konstruktivt – inte nödvändigtvis något som behöver riva upp och skada.
Men jag är verkligen inte en ”konfliktjunkie” som lever på stridigheter som bränsle – jag tycker alltid att samförstånd är det optimala bästa. Och då måste man kunna se värdet i andras åsikter, kunna ta till sig nya tankar som kan vara rikare och mer genomtänkta än de jag själv för närvarande har i bagaget.

Ser du dig själv som ”principfast” eller som ”smidig”?
Både och. Jag vill gärna vara fast i saker jag tror på, men får jag bättre idéer och argument från någon annan måste jag naturligtvis gå på den linjen. För mig är sanning betydligt viktigare än ego och principer.

”These are my principles. If you don’t like them, I have others”
– Groucho Marx

Brukar du ha lätt att komma överens med folk som har annan uppfattning än du själv?
Ja, absolut – under förutsättning att det är människor med en någorlunda hygglig dos intelligens, humor, flexibilitet, intellektuell öppenhet och nyfikenhet.
Fanatiker kommer jag dock aldrig överens med. Det går nämligen inte, med mindre än att man blir likadan.

Vilken roll tror du att du skulle ta i riksdagsgruppen?
Medlare, filosof, stridis, lekfarbror, en som skapar väldigt god stämning och får de andra i gruppen att må väldigt bra, en som kan analysera väl och lyfta perspektiven – en inspiratör. Jag lever på både mina och andras ”aha-upplevelser”.

Om du har kommit fram till en uppfattning som du uppfattar som välgrundad och genomtänkt, vad krävs för att du ska ändra dig?
En ännu mer välgrundad och genomtänkt uppfattning.

Kan du tänka dig att samarbeta med representanter över hela den politiska skalan?
Självklart. Jag är övertygad om att det finns kloka och vettiga personer i (nästan) alla partier och politiska riktningar (såväl inom som utom partiet), och kan man hitta just dem, så är det t.o.m. högst önskvärt att samarbeta så brett som möjligt, för att få ett starkt gehör för piratpolitiken.

Kan du tänka dig göra upp med Sverigedemokraterna efter en valseger?
Nej.
Se frågan ”Brukar du ha lätt att komma överens med folk som har annan uppfattning än du själv?” Jag upplever inte Sverigedemokraterna generellt som ett parti som präglas av en någorlunda hygglig dos intelligens, humor, flexibilitet, intellektuell öppenhet och nyfikenhet. Däremot kan det vara intressant att knyta kontakt med enskilda Sd-medlemmar, helt separat, för att få dem att tänka, och kanske stödja oss i Piratpartiet, i våra politiska frågor. Men det optimala är naturligtvis att vi aldrig behöver bekymra oss om detta, i det att vi komer in i Riksdagen, men inte Sverigedemokraterna.

tunn linje

Hjärtefrågor:

Vilket riksdagsutskott skulle du vilja engagera dig i?
Om jag rent ytligt betraktar de utskott som finns för närvarande, som omfattar Piratfrågor i kombination med de frågor som ligger mig närmast, så kan jag tänka mig kulturutskottet eller utbildningsutskottet. Men jag känner faktiskt att jag vill ta reda på mycket mer om arbetandet i allehanda utskott innan jag låser mig vid ett svar. Det är ju också en fråga för riksdagsgruppen att samarbeta om en lämplig strategi gällande detta. Jag litar på att gruppen kan ha bättre idéer om detta än jag enskilt.

Beskriv vilka du betraktar som dina hjärtefrågor i samhällsdebatten. Sånt du tycker att du kan, är påläst på och tycker är viktigt.
Integritetsfrågor (klassisk piratpolitik) och sexualpolitiska frågor (HBT-frågor, kroppslig integritet), liksom relationsfrågor (äktenskap, arvsrätt etc.). I viss mån även om utbildning, barnen och familjen. Mina frågor handlar mycket om individens frihet i balans med det allmänna bästa, om möjligheten för enskilda och grupper att växa, utvecklas och skapa efter egna idéer, för att mångfald är så oerhört mycket rikare än enfald och likriktning.

Om du kommer in i riksdagen, hur tänker du runt att driva dessa frågor?
Det viktigaste arbetet i Riksdagen måste alltid vara att bedriva Piratpolitik. Därför skulle jag i övriga frågor främst rikta in mig på de som specifikt landar inom Piratpolitikens domäner.
Att Piratpartiet t.ex. har tagit ställning mot ”tittförbud” och absoluta 18-årsgränser gällande erotiska bilder tycker jag är en sådan fråga. Om det sedan finns tid över att driva andra frågor, under förutsättning att Piratpartiets riksdagsgrupp inte har några starka betänkligheter mot det, så kan man förstås bedriva en viss lobbyverksamhet i Riksdagen, i kraft av att faktiskt ha en riksdagsplats. Men det måste förstås ske med urskiljning och omdöme, och aldrig så det inkräktar på de frågor som rör direkt Piratpolitik.

tunn linje

Arbetsförmåga:

Riksdagsarbetet kan innebära 50-timmars arbetsvecka med många timmar läsning, förhandling och skrivande. Vad är dina tankar kring det?
Jag är frilansare och egen företagare och har varit det nästan hela mitt liv, vilket gör att en 50-timmarsvecka känns lite lyxigt. Jag får ju gå hem och vara ledig ibland!

Har du stöd av dina närstående i dina uppfattningar?
Helt och fullt! Alla i familjen – min fru och mina barn – är medlemmar i Piratpartiet, och min äldsta son (nu 17 år), är medlem i Ung Pirat, och kommer att bli förstagångsväljare till valet 2010.

tunn linje

Personliga åsikter och bedömningar:

Är det någonsin OK att bryta mot lagen? Motivera, exemplifiera.
Ibland kan det enda sättet att ändra en lag vara att tillräckligt många bryter mot den. Lagar är inte ristade i sten av Gud, och samhället förändras kontinuerligt. Den utbredda fildelningen är ett bra exempel. Och jag tycker även att det är oerhört viktigt att förstå andemeningen i en lag. Ibland kan andemeningen i en fyrkantigt formulerad lag bäst appliceras i att faktiskt bryta mot den. Och jag anser att praxis alltid borde övertrumfa skriven lag. Det som faktiskt praktiseras allmänt kan ibland strida mot en och annan paragraf, men det som allmänt praktiseras (praxis) är ju i sin djupaste konsekvens den faktiska lagen, den vi har som överenskommelse sinsemellan.

Anser du att politiskt våld kan vara rätt? Kan politiskt våld vara motiverat?
I en demokrati med så fredlig grundinställning som vi har i Sverige kan jag svårligen se några motiv för politiskt våld. Vi har ett rättssystem som fungerar rätt bra, vi har fri media, vi har allehanda demokratiska påtryckningsmedel och kanaler för opinionsbildning, och därför finns det i praktiken inget försvar för politiskt våld i Sverige idag. Våld föder mer våld, rädsla och aggression.
I en tyrannisk diktatur, eller i ett land som är ockuperat av annat land, kan man föreställa sig att politiskt våld kan vara mer motiverat. Man måste alltid få försvara sig själv och de sina. Nödvärn måste få gälla såväl enskild person som grupper och hela nationer.
Samtidigt finns det goda exempel på fredliga konfliktlösningar och övergångar från ett repressivt politiskt system till ett helt annat system – Sydafrika är ett bra sådant exempel. Så min övertygelse är att våld alltid i görligaste mån bör undvikas.

Påverkar nya medier och internet i allmänhet samhällsutvecklingen? På vilket sätt?
Självfallet påverkas samhällsutvecklingen av nya media och ny teknologi. Internet är den största tekniska revolutionen på kommunikationsområdet i mänsklighetens historia, sedan skriftspråket uppfanns.
Alla medier som många har tillgång till påverkar samhällsutvecklingen, och i samma grad som vi utvecklar ett fritt Internet som i praktiken alla har tillgång till, så påverkar det samhällets utveckling i rasande takt. Med nya media, utan flaskhalsar, som därmed erbjuder oändliga möjligheter att både sända ut och samla in information, kan vi skapa helt nya infrastrukturer – och vi gör det, redan.

tunn linje

Skelett i garderoben:

Förekommer du i brottsregister?
Nej, absolut inte.

Andra eventuella skelett?
Nej, jag har inget att dölja. Jag kan möjligen utpekas som en stridbar och kontroversiell person, men det finns inga hemligheter i bagaget som jag helst hemlighåller.
Snarare skulle jag nog ta mina eventuella skelett (om jag hade några), förgylla dem, sätta lampor i dem och hänga dem längst fram i skyltfönstret.
Jag står för all min skit, och har inget jag ångrar eller skäms för i min historia.

Detta skulle kunna uppfattas som kontroversiellt:
Jag har en konstnärligt erotisk hemsida (Cirkus Eros) sedan 10 år tillbaka, och håller tantrakurser tillsammans med in hustru, och är i egenskap av sexliberal aktiv i den sexualpolitiska debatten sedan flera år tillbaka. I denna sexliberalism ingår ett starkt ställningstagande mot sexköpslagen och kopplerilagen, samt att jag är involverad i en del HBTQ-frågor.

Jag är praktiserande nordisk hedning, tillika medlem i Sveriges Asatrosamfund, (i vlket jag under några år var ordförande), och håller emellanåt ceremonier som bröllop, begravningar och blot, och har därtill hållit ett antal hedniska morgonandakter i Sveriges Radio, men sådant kan väl ändå bara vara kontroversiellt för en kristdemokrat, antar jag.

Det viktiga är att jag i ett piratpolitiskt sammanhang kan separera mina personliga ideal från de specifikt piratpolitiska – det finns ingen motsättning, eftersom jag är en starkt övertygad pirat, och den enda ”uppoffring” jag behöver göra är att välja mina strider, något jag ändå alltid gör och måste göra.

Man hinner inte med allt.

tunn linje

Frågor som ligger klart innanför PP:s program

tunn linje

Copyright och Patent:

Hur ska artisterna få betalt?
På samma sätt som alla andra får betalt. Det finns en grundläggande mekanik i att om du har något att sälja, som någon annan vill ha, så kommer du att få sälja det. Och om det du skapar anses av någon eller någon annan som värt att betala för, så kommer du att få betalt.
Det finns ingen anledning att skapa ett ”artistfrälse” med inkomstgaranti. Artister är ofta egna företagare, och som alla andra egna företagare är man underkastad marknadens villkor.
Det är inte förbjudet för någon att komponera sagolik musik, skriva sina memoarer, snickra på sommarstugan, smida i silver, måla fantastiska tavlor, gräva diken, bygga bilar, lägga rör, köra lastbil, ge massage – men ingen kan förvänta sig att automatiskt få betalt för sitt arbete. Ingen.
Om man ska få betalt för sitt arbete så krävs det att någon är beredd att betala för det. Så enkelt är det.
Så länge man kan producera en vara eller tjänst som det finns efterfrågan på, så kan man också få betalt, om man vill sälja. Men i samma stund som man inte längre hänger med i den tekniska uvecklingen, inte längre erbjuder något som kan konkurrera med andra producenter, så kommer det inte att bli någon vinst. Kockums och Facit är bra exempel på detta. Folk vill fortfarande ha lastbåtar och räknemaskiner, men det fanns asiatiska företag som kunde erbjuda mycket bättre produkter till betydligt lägre priser.
Ibland handlar det om paketering och media. Folk köper mjölk, men förr fick man ta med sig sin mjölkkanna till butiken för påfyllning – idag köper vi mjölkkartonger. Hittills har folk köpt musik på fonografrullar, stenkakor, vinylskivor, kassetter och CD-skivor. Varje medium har konkurrerats ut av ett nytt medium, alternativt funnits kvar parallellt (vinylplattor, med sitt analoga ljud, har konkurrensfördelar framför digitala media, och därför finns det fortfarande en smal marknad kvar), och det är naturligtvis naivt att anta att inte också CD-skivorna måste få konkurrens av andra media, som t.ex. nedladdning via Internet.
Den främsta skillnaden mellan CD-skivor och nedladdning från Internet är förstås att man inte längre har ett fast media av plast eller annat material, utan kan kopiera fritt, utan fysiska media bundna till varje enskild produkt. Detta har tyvärr mediabranschen inte hängt med i alls, vilket har lett till en tokig situation där mediaföretagen vill straffa sina konsumenter för att de inte betalar för gammaldags media, istället för att anpassa sig till marknaden med nya uppfinningar och nya förmedlingstjänster. Och naturligtvis kommer artisterna i kläm.
Men detta är inte orsak att stoppa utvecklingen. Vi är just nu i en övergångsfas som kan vara svår för många att hantera, men på sikt är jag övertygad om att det kommer att utvecklas väl fungerande system för detta. Där viljan finns, finns också kreativiteten och möjligheterna.

Man äger sitt verk men du vill tillåta någon att bestämma över denna egendom?
Du äger ditt verk om du har det hemma i din byrålåda. Men om du bygger ett fantastiskt hus, som alla kan se, så har alla rätt att gratis njuta av att beskåda detta hus. Och om du säljer ditt hus, eller en tavla du målat, så äger du dem inte längre. Och i samma stund som du spelat en ny sång så att andra hör den, så blir den deras också. Du kan inte hindra människor från att sjunga en sång, klippa ut en fin bild ur en tidning och rama in den, beundra din skulptur, laga mat efter dina recept eller dansa en dans som du har hittat på. På ett filosofiskt plan är all kultur alltid allas egendom.
Men för att vissa utvalda kategorier av konstnärligt arbetande personer, och distributörer av konsten/litteraturen/musiken/filmen etc., ska kunna tjäna pengar på dessa kulturyttringar, så har man i olika tider i historien politiskt förhandlat fram vissa inskränkningar i äganderätten, till förmån för just upphovspersonerna av den kultur vi vill ta del av.
I praktiken är all aktuell upphovsrättslagstiftning mer elle rmindre teknikberoende, vilket innebär att den måste reformeras i samma grad som tekniken utvecklas och förändras. Detta tycker vi i Piratpartiet är en viktig fråga, eftersom denna underlåtelse att förändra lagstiftningen i praktiken har gjort miljontals svenskar till lagbrytare.

Vem ska producera och finansiera framtidens kultur?
Samma slags personer som nu. Konstnärligt begåvade personer kommer alltid att skapa konst och kultur. Det kommer också alltid att finnas de som vill betala för det. Folk i allmänhet lägger idag en större andel av sin inkomst på kultur än någonsin i modern tid, och det finns en enorm och expanderande marknad för olika slags kultur.

Vad tycker du om att Pirate Bay tjänar pengar på annonser när de sprider verk?
Jag har inga specifika åsikter beträffande Pirate Bay, eftersom jag inte har någon relation till TPB, och aldrig har använt mig av deras tjänster, men föreställer mig att det väl är ungefär samma fenomen som att Google eller YouTube tjänar pengar på annonsering.

Bör man få kopiera uppsatser från nätet vid skolarbete?
Så länge det inte handlar om rena plagiat och fusk, så finns det väl inga hinder för att man ska få ägna sig åt kunskapsinhämtning via Internet. Om jag söker fakta i ett visst ämne, så kan jag ju söka på en mängd olika områden, och Internet är idag den främsta kunskapsbanken.
Som tur är finns också tjänster som kan scanna nätet och faktiskt upptäcka just plagiat. Den tekniska utvecklingen gynnar oss alla…

Hur ska uppfinnare få betalt?
Se svaren på frågan om hur artister ska få betalt.
Det handlar återigen om en anpassning till marknaden. Har du något smart att erbjuda så kan du också få betalt för din uppfinning.

tunn linje

Integritet

Är det OK att SAS kan registrera resenärer men inte SJ?
Det finns en avgörande skillnad mellan tåg och flyg, och det är att en flygkrasch vanligen blir så oerhört mycket mer dramatisk än en tågolycka. Det händer faktiskt att människor blir helt utplånade. Det är också betydligt mer förekommande att just flyget är internationellt, från ett land till ett annat, och detta i kombination med att man reser tusentals meter upp i luften, ställer förstås högre säkerhetskrav. Sen kan man tycka att många av de säkerhetskontroller som görs i samband med flyget är extremt överdrivna, men det är en annan fråga.

Ska man alltid kunna vara anonym på nätet?
Ja. Anonymitet är en säkerhetsfråga för individen. Möjligheten att bibehålla sin anonymitet kan vara ett absolut villkor för verklig yttrandefrihet.

Borde det vara ett krav att legitimera sig när man besöker sjukvården?
Nej. Jag instämmer här till 100 % med Piratpartiets styrelse, som har föreslagit ett avskaffande av legitimationskrav.

Hur bemöter du argumentet ”Den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta.”?
Ursäkta min dåliga danska, men detta är ett av de mest korkade argument som florerar runt idag.
Jag har skrivit ingående om detta argument på min blogg redan förra året:
https://tantrikblog.wordpress.com/2008/08/22/jag-har-rent-mjol-i-pasen/
Där dekonstruerar jag detta rätt så vulgära och missvisande argument för extensiv övervakning och kontroll.
Den första och viktigaste motfrågan är förstås – vem bestämmer vad som är rent mjöl? Om en myndighet bestämmer att ett mjöl för att räknas som rent måste uppfylla vissa bestämda kriterier, så kan ditt mjöl, som var så rent och fint igår, idag vara undermåligt. Enligt myndigheternas kriterier. Och då har de all rätt att komma och gräva i ditt mjöl, kritisera och kräva ändring, trots att ditt mjöl alldeles härom dagen dög alldeles utmärkt för dig och din familj.

Bör det vara lagligt att smygfilma när någon har sex i lägenheten mittemot?
Ja, om det är öppet att se in, så är det nog svårt rent juridiskt att hindra någon från att filma eller fotografera. Gardiner kan vara en bra idé. Däremot tycker jag nog att det ska vara olagligt att förmedla sådana bilder eller filmer vidare till andra, utan medgivande från dem som figurerar på bild. Detta är dock en komplicerad fråga, som jag anser handlar mer om privatlivets helgd än om spridning av information. Om jag filmar personer som har sex på allmän plats, så måste det anses vara ett medvetet val som dessa personer har gjort, och då får de ta konsekvenserna, kanske t.ex. i form av att deras sexande kommer ut i offentligheten. Det är alltså en diskussion som behöver fortgå – det finns inga färdiga, perfekta svar på denna fråga.

Bör det vara lagligt med innehav av barnpornografi?
Detta är en mycket mer komplicerad fråga än den kan verka vid första anblick. Extremt få individer tycker att barnpornografi är något önskvärt i vårt samhälle. Men det finns flera frågeställningar inbyggda i denna fråga, som gör det hela mer komplicerat.
Först måste vi fråga oss vad som faktiskt ska klassas som barnpornografi. Om man, som en del politiker idag vill, klassar alla erotiska skildringar av ungdomar under 18 år som barnpornografi så blir det extremt svårt att försvara ett förbud mot innehav, med potentiellt oproportionerliga konsekvenser. Det går naturligtvis inte att jämställa bilder av tonåringar som har frivilliga sexlekar med bilder av små barn som blir utsatta för brutala övergrepp.

Sen måste man fråga sig om det verkligen är lämpligt med inskränkningar i informationsfriheten. Det talas om dokumenterade övergrepp som ett argument för förbud mot innehav, men det finns massor med dokumentation av vedervärdiga brott som är tillåtet att inneha, som går att ladda ner från nätet eller få tag på på annat sätt, som kan upplevas som extremt kränkande för såväl brottsoffer som deras anhöriga. Ett besök på hemsidan rotten.com kan få även den mest plåtmagade att må illa. Men det är inte olagligt att ta del av eller inneha denna information, hur osmakligt eller oetiskt man än må tycka att det är.
Jag utgår också från att det kan försvåra polisens utredningar av de verkliga brotten, övergreppen, om folk inte tillåts hjälpa till med insamling av bevismaterial.

Dessutom är jag personligen övertygad om att detta förbud mot innehav av en viss slags information skapar förutsättningar för ett utökande av förbuden, att fler kategorier av information också kan förbjudas på sikt. Samt att detta förbud kan öppna dörren för polisen att gå in i privata hem och företag och konfiskera datorer och rensa i bokhyllor, för att uppsöka förbjuden information.
OBS! Detta är inte en konspirationsteori – detta var ett par av av de starkaste argumenten mot denna lagstiftning när den debatterades i Riksdagen.
Med andra ord – för att kunna upprätthålla fullkomlig informationsfrihet, liksom för att kunna upprätthålla yttrandefrihet, så måste vi acceptera att det florerar åsikter och information som för oss kan uppfattas som fruktansvärda, kränkande och osmakliga.
Det är helt enkelt inte värt priset att ge upp denna frihet. Det kan komma att kosta betydligt mer än vi trodde när vi gick med på denna inskränkning.

”Vägen till helvetet är kantad med goda intentioner”

”Om man är villig att ge upp en del av sin frihet för att uppnå en större trygghet, förtjänar man ingendera”

Bör det vara lagligt med dold videoinspelning när den inspelade inte märker något?
Detta är också en komplicerad fråga. Får man spela in TV-program med undersökande journalistik med hjälp av dold kamerautrustning? Eller underhållningsprogram av typen ”Dolda Kameran”? Regeln för denna typ av program är generellt att de medverkande ger sitt uttryckliga tillstånd för publicering. Det finns också en viktig distinktion mellan institutionaliserad övervakning och tillfälliga inspelningar. Om jag bevittnar ett brott, och spelar in det med min mobilkamera – kan då jag fällas för brott sen, eftersom brottslingen jag filmat inte har givit sitt medgivande? Det finns så många aspekter av denna fråga att det är omöjligt att svara kortfattat och enkelt. Den som kan ge ett enkelt svar på denna fråga har nog med stor sannolikhet inte tänkt genom frågan särskilt noga.

Ska det vara skillnad mellan privatpersoners och företags rätt att få utföra dold videoinspelning? Varför/varför inte?
Ja, det måste alltid bedömas från situation till situation, huruvida en videoinspelning är försvarbar eller ej. Ingen skulle godkänna t.ex. en butik eller restaurang som har övervakningskameror på toaletterna. Men det kanske finns orsak till det på t.ex. fängelser? Eller så kan det uppfattas som alltför integritetskränkande även där. Fängelsefångar är ju trots allt också människor med mänskliga behov.
En annan fråga vore ju om jag monterade in en videokamera på min egen toalett, så att jag i efterhand kunde studera mina gästers toalettbeteende. Kinky, dålig stil – javisst. Men olagligt? Kanske i samma stund som bilderna/filmerna når ut till någon annan, utan mina gästers medgivande? Diskussionsfråga.

Vad tycker du om religonsfrihet?
Egentligen behövs inte religionsfrihet som en separat frihet, om vi redan har yttrandefrihet, organisationsfrihet, åsiktsfrihet m.m. Jag är självklart för att alla ska få praktisera vilken religion eller ideologi de önskar, men jag vänder mig kraftigt mot de tillfällen då enskilda individer eller grupper använder religionsfriheten som argument för att få agera kränkande mot andra individer. Det kan handla om enskilda predikanters rätt att yttra sig kränkande eller hatiskt i sina predikningar, eller religiösa föräldrars rätt att stympa sina barn i religionens namn.

Kan du tänka dig att tillåta FRA att fortsätta bedriva sin verksamhet om IPRED-lagen tas bort?
Nej. Det är två helt olika fenomen.

Kränker fartkameror bilisters integritet?
Jag tycker att det finns en allmän fara för att en ökande övervakning som helhet fungerar kränkande mot allas vår integritet. Just fartkameror är väl inte mer kränkande än andra kameror, men denna ökande automatisering av polisiär verksamhet leder också till en alienation, en minskande känsla av samhörighet med samhället som helhet, en minskad respekt för lag och rätt, och en allmän känsla av att vara ständigt övervakad. Det är inte överdrivet att referera till DDR och Stasi – vi är inte så långt komna, rent attitydmässigt, men jag hävdar att det idag är en gradskillnad, inte en grundläggande skillnad. Vi bör se över de långsiktiga effekterna av övervakning. Den kortsiktiga, att det kan vara lättare att identifiera och lagföra brottslingar, kan ge en negatvi långsiktig effekt som kostar mer än det smakar.

Hur skulle du agera om vår samarbetspartner skulle försöka införa något lagförslag som i huvudsak kränker den kroppsliga integriteten?
Först och främst skulle vi förstås behöva ta upp en diskussion internt i riksdagsgruppen, om hur vi gemensamt ska agera i frågan. Helst skulle jag förstås se att den blivande riksdagsgruppen i samråd med partiledning och andra sakkunniga har hunnit bestämma sig i frågor som dessa INNAN vi hamnar i denna situation inne i Riksdagen. Det kan vara bra att ha denna diskussion i förväg, så att vi vet vad vi faktiskt kan kräva av en samarbetspartner i Riksdagen.
Men om det kommer upp en fråga som vi inte är beredda på, som inte ingår i vårt avtal med regeringsalliansen, så är vi förstås bundna till vårt avtal beträffande votering.
Dock måste förstås noga påpekas att votering inte är det främsta sättet att påverka opinionen, inom eller utom Riksdagen. Skulle vi t.ex. i riksdagsgruppen ha en konsensus, eller åtminstone kraftig majoritet som tycker att en viss fråga är väldigt svår att acceptera, så kan vi alla sätta in alla klutar för att arbeta opinionsbildande, så att vi faktiskt kan splittra regeringen i frågan. Sen kan det leda till det paradoxala resultatet att vi i Piratpartiets riksdagsgrupp röstar mot vår övertygelse, eftersom vi är bundna av vårt avtal, men att vi har lyckats vända så pass många i regeringsalliansen att vi kan fälla en motion ändå. Det politiska spelet är komplicerat, men inte helt obegripligt.

tunn linje

Övervakning och censur

Hur många svenskars liv kan du offra för att FRA inte ska få spana efter terrorister?
Det där är en ovanligt tendentiös och oseriös fråga. Ingen behöver offra någon. Snarare behöver vi fråga oss om FRA verkligen kan rädda livet på en enda svensk medborgare, och till vilket pris. Ska man vara riktigt elak kan man ju fråga om de pengar som FRA kostar, hur många liv de pengarna skulle kunna rädda om de istället användes inom vård och omsorg. Med andra ord – hur många liv ska vi offra för att FRA ska få spionera på dig och dina vänner? Lika seriös fråga, typ.

Åsikter om kameraövervakning på offentliga platser? (Övervakningskameror, hastighetskameror) Bra? Dåligt? Försvarbart i vissa sammanhang?
Denna fråga har jag redan besvarat, under frågan ”Kränker fartkameror bilisters integritet?”, eftersom jag svarar på frågan rent allmänt om övervakning.

Tror du att FRA skulle kunna rädda liv genom spana efter terroristhot i kabel?
Det är naturligtvis helt omöjligt att svara vare sig ja eller nej på en sådan fråga. Det kommer alltid att behövas militär underrättelsetjänst, det kommer alltid att finnas risk för brott med personskador och död som resultat, inklusive olika fomer av terrorism. Frågan är vilken form av spaningsverksamhet som är mest effektiv, utan att för den skull kränka medborgarnas rätt till ett privatliv.

Är det en relevant fråga för att ta ställning till sån spaning?
Nej. Möjligen om FRA kunde bevisa, bortom alla tvivel, att de kunde rädda livet på en avsevärd mängd svenska medborgare med sin verksamhet. Men det går naturligtvis inte att bevisa. Har man inte en slags underrättelseverksamhet, så lägger man krutet på en annan slags underrättelseverksamhet.

Internet innehåller en del obehagliga saker, barnporr, självmordssiter, hatisk propaganda, ritningar på vapen och bomber. Hur ska man hantera detta?
Hantera och hantera. All denna information finns också på bibliotek och i allehanda tryckta tidningar, böcker och andra media. Man kan inte förbjuda åsikter, tankar och information. Däremot kan man förhindra och beivra brottsliga handlingar.
Att jag laddar ner ett bombrecept från nätet betyder inte att jag tänker bygga en bomb. Det kan lika gärna vara en ren kunskapsinhämtning – för en roman jag håller på att skriva, eller för att kunna skydda mig mot individer som bygger bomber. Jag kanske har en butik som säljer vissa komponeneter som går att använda till bombtillverkning. Gödsel, batterier, glödstift, metallrör eller vadhelst man kan tänkas behöva. Har jag tillgång till information om bombtillverkning kan jag ju tipsa polisen. Det kan jag inte om jag inte har en susning. Kunskap är makt.

Ska man kunna spärra sajter med innehåll som det som nämndes ovan?
Nej. Absolut INTE.

tunn linje

EU

På lång sikt, vad tror du Lissabonfördraget ger för konsekvenser?
Världen som helhet går mot alltmer federalisering, större enheter. Det är en evolutionär nödvändighet, och det kan vi inte ändra på. I alla tider har mindre enheter slagits ihop till större, särskilt under yttre hot från andra, större enheter. Stora imperier har förstås också fallit samman, men på väldigt lång sikt kan man nog tryggt påstå att utvecklingen alltid går mot större och större enheter.
Så jag tycker nog att vi ska fokusera på hur detta ska hanteras på bästa sätt, snarare än att bara bromsa och protestera. Man måste gilla läget. Nu har Lissabonfördraget gått genom, vare sig vi gillar det eller ej. Så nu får vi arbeta för att detta ska få så få negativa konsekvenser som möjligt, och så många positiva konsekvenser som möjligt.

Tror du Lissabonfördraget är bra för Sverige långsiktigt?
Allt är vad man gör det till. Om vi med medvetenhet, intelligens, skarptänkthet, kunskap och förslagenhet arbetar på att Lissabonfördraget ska gynna oss, så kommer det att göra det. Om vi ger upp, och bara ser ondska och tråkigheter överallt, så kommer det att vinna. Det man fokuserar på växer. Alltså är det viktigt att fokusera på eventuella positiva konsekvenser av Lissabonfördraget.

Kan du tänka dig att driva frågan om en svensk folkomröstning om Lissabonfördraget?
Nej. För mig finns det andra, mer hanterbara och realistiska frågor att driva, som faktiskt kan ge mer påtagliga resultat. Att leka Don Quixote känns inte särskilt konstruktivt. Däremot om det blev en fråga för Piratpartiet som helhet, att det faktiskt finns en god anledning och en praktisk möjlighet att driva fram en sådan folkomröstning, så gör jag gemensam sak med mina partikamrater, naturligtvis.

tunn linje

Frågor som ligger i gränslandet till PP:s program:

Hur ser du på miljöfrågor i ett informationssamhälle?
Det vi kallar det moderna informationssamhället innebär en enorm förändring av logistik och infrastruktur, så självklart har detta moderna informationssamhälle en stor betydelse för miljön. Det kan handla om små saker som att pappersbrev och plastemballage försvinner till fördel för digitala media utan fysiska bärare, men också att många kan arbeta där de är, utan att behöva pendla rent fysiskt.
Det moderna informationssamhället förändrar också enskilda människors behov, och ger helt nya möjligheter att förändra infrastrukturen (vilket redan har börjat), med mer kommunikation utan logistik, mer arbete utan onödiga resor (online-konferenser m.m.). Vi har inte sett slutet på denna utveckling.

Hur ser du på TV-licensen?
Jag tycker att om man ska ha en public service-TV alls, så ska den vara skattefinansierad. Som det ser ut nu är det bara en massa onödigt krångel.

Betalar du TV-licensen?
Nej. Jag har ingen TV.

Hur ställer du dig till Sverigs nuvarande droglagstiftning? Hur ställer du dig till avkriminalisering av droger?
Min inställning rent allmänt är att man måste väga olika risker mot varandra, och göra en pragmatisk, icke-moralistisk bedömning av varje fråga. Min grundinställning gentemot till exempel droger är att man bör praktisera skadereduktion – att hjälpa folk snarare än att straffa syndarna. I flera europeiska länder (Portugal, Italien, Luxemburg, Holland) har man avkriminaliserat innehav av samtliga droger för privat bruk, och detta har lett till mycket positiva resultat. Missbruket har gått ner, och polisen kan rikta sina resurser åt riktiga brott.

Hur ser du på förekomsten av ”nätmobbing”? Hur vill du stoppa nätmobbing?
Mobbing kommer alltid att förekomma om det finns grogrund för det. Det bästa sättet att undvika mobbing är att bygga en god motståndskraft mot det. En människa med gott självförtroende är det svårt att mobba. En människa med starka och positiva relationer kommer stöta ifrån sig mobbningsförsök. Mobbing går INTE att stoppa med lagstiftning och regler – det är ett socialt problem, inte juridiskt.

Skall det vara förbjudet att bära vätskor ombord på flygplan i Sverige?
Nu är det där internationella regler, så det kan vi väl inte påverka särsklit mycket. På inrikesflyg kanske vi kan lätta upp reglerna. Risken för att terrorister skall spränga ett flyg mellan Sundsvall och Kiruna är väl tämligen liten, antar jag.

Tycker du att homosexuella skall ha rätt att gifta sig sig i kyrkan?
Nej, jag tycker att kyrkan ska skiljas från staten helt och hållet, och att kyrkan i egenskap som ideell, oberoende förening ska få bestämma själva sina egna regler. Om de vill vara homofoba idioter så kan de få vara det. Vi andra behöver inte vara med i den församlingen.
Men kyrkan skall då enbart finansieras med medlemsavgifter, inte med skattepengar.

Och så anser jag att man skall införa genusneutrala, antalsneutrala civilrättsliga äktenskapsavtal, som man sköter rent formellt med t.ex. kommunen, i form av skriftliga avtal. Detta innebär att samtliga vigselförrättare idag förlorar sin formella vigselrätt, eftersom man skiljer det formella från det ceremoniella. På detta sätt försvinner en rangordning mellan olika vigselförrättare, och det juridiskt gällande äktenskapet blir fullt ut det som det ska vara – ett juridiskt avtal, och inget annat.

Tycker du att homosexuella skall ha rätt att adoptera barn?
Absolut. Det enda som har någon som helst betydelse i adoptionsfrågor är att de som vill adoptera faktiskt vill ha barn. Idag har vi en ordning där de som kan göra barn rent fysiskt, helt saknar restriktioner – vem som helst med de fysiska förutsättningarna kan utan prövning skaffa barn – medan de som saknar de fysiska förutsättningarna (de kan vara sterila, eller annat hinder) måste utstå oerhöra prövningar – fast de rent krasst kanske i genomsnitt måste bedömas vara bättre föräldrar, rent potentiellt, eftersom de uteslutande är människor som verkligen vill ha barn, något man inte kan säga om de som får barn på ”naturlig väg”.

Hur ställer du dig till Sveriges nuvarande prostitutionslagstiftning, bör den förändras?
Jag har samma åsikt i denna fråga som om droger. Jag förespråkar det inte, men jag står för att man måste hitta ett sätt att hantera fenomenet som orsakar minsta möjliga skada. Sexköpslagen är ett misslyckande, som hårt stigmatiserar och stöter ut de män och kvinnor som arbetar med att sälja sexuella tjänster. Kopplerilagen är också ett stort problem.
Jag har skrivit mycket om detta på min blogg, eftersom det är ett av mina intresseområden.
https://tantrikblog.wordpress.com/2009/07/02/dags-att-skrota-sexkopslagen/
Dock är jag fullt medveten om att detta ligger i gråzonen för vad som är Piratfrågor eller ej, så det är inte frågor jag skulle driva hårt, om det inte sanktioneras av riksdagsgruppen.

Vad anser du om att landsting får utföra omskärelse på unga pojkar utan medicinsk grund?
Om detta tycker jag inte. Jag har skrivit om detta på min blogg också.
https://tantrikblog.wordpress.com/2009/07/26/stoppa-de-sexuella-overgreppen-mot-sma-pojkar/

Bör abort vara en mänsklig rättighet?
Ja.

Bör Sverige fortsätta vara med i EU?
Ja, såvida inte EU blir fullkomligt galet. Tyvärr är ju EU just nu det största hotet mot demokratin, men jag tror tyvärr inte att det hotet minskar om vi inte är med i EU. Då är det bättre att försöka ändra på det inifrån.

Vad är dina tankar kring moderatorer på forum på internet och deras möjlighet att censura åsikter?
Folk som har forum får väl hantera dem som de vill. Vill de censurera sina fora så är det deras ensak. Vill du ha ett bättre forum, utan censur, får du skapa ett själv.

Ska man hindra folk som söker efter barnporr på internet?
Hur då? Utan att sätta ett datachip i hjärnan, eller ständig övervakning av samtliga datorer – hur ska det gå till? Vad man måste göra är naturligtvis att lägga allt krut på att stoppa de faktiska övergreppen. Sen kan man förstås göra vad man kan för att stoppa handeln med barnporr, men framför allt måste man söka de som begår de verkliga brotten. Och, som jag påpekade i ett tidigare svar, så tror jag att hårda lagar mot innehav, ”tittförbud” och liknande, snarast kan försvåra för polisen, eftersom det blir väldigt svårt att få relevanta tips.

tunn linje

Frågor som ligger klart utanför PP:s program:

Vad har du för tankar om vaccinet och svininfluensan?
Ja, det här ligger verkligen utanför Piratpolitiken, så det skulle jag väl i och för sig kunna strunta i, men jag kan ju länka till ett blogginlägg jag skrivit om den här influensan, och vaccinet.
https://tantrikblog.wordpress.com/2009/11/03/dilemmat-med-influensavaccinet/

Ska kollektivtrafiken vara gratis?
Det hade kanske varit smartare att införa gratis kollektivtrafik än de dyra biltullarna. Jag tror över huvud taget på positiva incitament som påverkan snarare än negativa incitament som straff, förbud och beskattning. Men jag har inte siffrorna i min hand för vad olika åtgärder faktiskt skulle kosta, så jag vågar inte uttala mig tvärsäkert i denna fråga.

Vad tycker du om Sveriges invandringspolitik?
Jag skulle verkligen vilja sätta mig in lite mer i vår invandringspolitik, för som det ser ut nu är det ett virrvarr, och en väldigt attraktiv måltavla för främlingsfientliga politiska strömningar (typ Sd). Jag tror att även detta till viss del är ett pedagogiskt problem, och till viss del ett byråkratiskt problem. Men mer än så vill jag inte gå in på frågan, eftersom det för det första inte är en piratfråga, för det andra inte en av mina personliga frågor som jag gärna driver. Det betyder inte att jag inte är intresserad, bara att jag inte besitter den nödvändiga kunskapen och kompetensen. Kom igen om ett år.

Ska nyanlända invandrare ha samma rätt till samhällsservice som infödda svenskar och såna som varit här länge?
Ja, varför inte?

Bör Sverige tillämpa fri invandring?
Principiellt är jag för fri invandring, men pragmatiskt sett bör man då se över hur det ska gå till rent praktiskt, och vad det kan kosta, och vad det kan ge, och vilka regler som ska gälla, etc. Det är inte en okomplicerad fråga.

Skall nyanlända invandrare har rätt till socialbidrag?
Ja, om de är här legalt så finns det ingen anledning att de ska behandlas annorlunda än andra boende i Sverige.

Skall nyanlända invandrare har rätt till gratis sjukvård?
Ja, om de är här legalt så finns det ingen anledning att de ska behandlas annorlunda än andra boende i Sverige.
Och ska man vara en äkta humanist så ska det egentligen inte ens betyda något om de är här legalt eller ej.
En sjuk människa är en sjuk människa.

Skall vi höja pensionsåldern?
Det kan väl vara bra med en flexibilitet kring det här med pensionsålder. Om man har hälsan och orkar arbeta vidare, så skulle det kunna få positiva konsekvenser för pensionens nivå. Det lönar sig i längden för såväl pensionären som för staten.

Vad tycker du om den svenska skolan? Är den bra?
Oj, det är så mycket som är fel med hela skolsystemet, så jag vet inte var jag ska börja.
Historiskt sett så är ju folkskolan och skolreformen från 1800-talet en produkt av industrialismen, och en blåkopia av det preussiska systemet, som i praktiken hade som enda syfte att forma skolbarnen till lydiga och disciplinerade kuggar i samhällsmaskineriet. Mycket av detta finns fortfarande kvar, i form av tidsbegränsade lektioner i uppdelade ämnen, prov och betyg, och en mängd andra institutionaliserade former som inte har någon positiv pedagogisk effekt alls, utan bara syftar till att klassa och bedöma barnen som mer eller mindre lämpade för olika karriärer. Dessutom graderas olika begåvningar hierarkiskt, så att vissa begåvningar ses som ”finare”, och andra ses som problem.

Vad skulle du ändra om du fick, i den svenska skolan?
Det första som måste ändras är att man värderar kreativitet minst lika högt som teoretisk kunskap. Utan kreativitet förlorar vi all konkurrenskraft internationellt, och dessutom höjer kreativitetsträning de enskilda individernas livskvalitet.
Man måste lita på att alla har en naturlig kapacitet och lust för inlärning. Ett skolsystem som gör att barn blir trötta på att lära sig saker är gravt felkonstruerat. Det är INTE naturligt att bli skoltrött. Eller – det kanske är naturligt att bli skoltrött, men inte att tröttna på att lära sig saker och ting. Vi människor är nyfikna av naturen.
Något som är riktigt, riktigt absurt är att man under den period som barnen växer mest, och är som mest rörliga, och i störst behov av fysisk aktivitet, så tvingar vi dem att sitta ner i flera timmar om dagen. Inomhus. Det är inte konstigt att vi har fetma och allehanda underliga sjukdomar som florerar även bland unga.
Man skulle behöva ha mindre klasser, och fler vuxna förebilder, för att undvika den destruktiva jämnårigorienteringen. Man skulle behöva bryta upp årskurserna, och blanda eleverna i olika åldrar med varandra. Äldre elever skulle då få en möjlighet att lära de yngre av sina egna kunskaper – detta att läraut är i sig det mest effektiva inlärningssättet.
Lärare måste lära sig att barn lär sig själva, att vi egentligen aldrig kan lära någon någonting. Att vara en god pedagog är att kunna inspirera andra att vilja lära sig.
En elevs misslyckande är alltid lärarens fel. Det finns inga misslyckanden i verkligheten – detta är bara en idé utifrån en orealistisk förväntan. Om en lärare bibringar en elev upplevelsen att ha misslyckats med något, så är det egentligen lärarens misslyckande.
Dessutom skulle jag omedelbart stoppa det aktuella förslaget till en ny skollag, som gör det betydligt svårare att driva friskolor, och i praktiken omöjligt att bedriva hemundervisning eller hemskola. Detta borde vara en piratfråga, eftersom det handlar om att göra hårda inskränkningar i enskilda individers rätt att välja information och pedagogik.

Hur ser du på AFA, NSF och liknande ”ytterkantsfenomen”?
Jag är personligen en ”yttrandefrihetsfundamentalist”, och tycker att folk måste få ha och uttrycka vilka åsikter som helst, vad de än tycker, och hur fnattigt vi andra än tycker att det är. Dock måste man självklart beivra brott som dessa grupper utför, lika självklart som vilka andra brottslingar som helst. Om en AFA-filur bränner, vandaliserar eller misshandlar, så ska han/hon åka dit på det. Stenhårt.

Monarki eller republik?
Republik. Det är en odemokratisk anakronism, en kvarleva av gammal hövdingakultur, att ha ärftliga ämbeten. Att vara representant för ett land bör vara ett hedersuppdrag som man blir vald till. Ska man nödvändigtvis ha en kung eller drottning, så kan man väl göra som i fornnordisk tid, före gamle kung Gösta – man har en vald monark.

Bör kronprinsessans bröllop åtminstone delvis bekostas av skattemedel?
Nej. Kungafamiljen har råd att hålla sina bröllop själva. Vill de ha sponsring kan de sälja ensamrätt på bröllopet till högstbjudande skvallerblaska.

Finns det orättvisor mellan könen i samhället som du ser det? Om du anser det, vad ska man i så fall göra åt det?
Ja, det finns fortfarande orättvisor, som drabbar både män och kvinnor. I vårdnadstvister är männen sämre lottade, bara genom att vara män, och i yrkeslivet har kvinnorna i genomsnitt sämre löner. En åtgärd mot det första problemet är naturligtvis att ändra i såväl lagstiftning som attityder och praxis. En åtgärd mot det andra problemet är att identifiera vilka yrkesområden där kvinnor är tongivande (t.ex. vården), och i långt högre grad öppna för privat företagsamhet, inom t.ex. vården. Och så skulle man uppmuntra fler kvinnor att starta egna företag, och kvinnor skulle då också i långt högre grad kunna löneförhandla, och höja sina löner.

Borde männen stå tillbaka i lönekraven för att kvinnor skall hinna i kapp?
Nej, kvinnorna ska hinna ikapp på samma villkor som männen, skapa egna företag och egna arbetsmodeller – se frågan ovanför.

Skall vi kvotera in underrepresenterade grupper till stora bolagsstyrelser?
Det måste enskilda bolag själva få avgöra. De bolag som fattar att det är bra med blandade arbetsgrupper kommer att medvetet släppa in såväl kvinnor som t.ex. invandrare i sina styrelser, och sannolikt få en större dynamik i företaget. På lång sikt kommer de duktigaste företagen att gå med större vinst, och det kommer att bidra till att andra företag ändrar på sammansättningarna i sina ledningsgrupper.

Är det något viktigt du tycker vi har glömt att fråga om?
Säkert. Men det har i sådana fall även jag missat. Jag kanske får fylla på vid ett senare tillfälle…

Något som man borde tala mer om är varför det har blivit så många hemlösa. När jag var barn fanns det inte uteliggare och tiggare på våra gator. Det är ett resultat av en människofientlig politik, och det borde man verkligen göra något åt.

tunn linje

Om du vill läsa ännu fler frågor och svar, och kanske ställa fler frågor till mig att svara på , kan du gärna besöka Piratpartiets forum för riksdagskandidater, och så klickar du in dig på min tråd på forumet och läser mer där.

tunn linje

Tyvärr verkar det bara finnas ett enda politiskt parti som tar frågor om privatliv, integritet, rättssäkerhet och allmänmänskliga rättigheter på allvar – Piratpartiet – så detta parti stödjer jag helhjärtat, på vilket sätt det än blir.

pirat_blogbanner

Dekorrand


%d bloggare gillar detta: