Konspirationsteorier – vad är sant, vad är falskt?

Kattkonspiration

Jag läser om konspirationsteorier i Johan Norbergs senaste Metrokrönika. Norberg filosoferar lite löst kring själva begreppet konspirationer och konspirationsteorier – inte alls så skarpt som han brukar, måste jag tillstå. Jag är en stor beundrare av Johan Norberg, men denna artikel var lite slapp och oengagerad. Dock är ämnet mycket intressant, och väl värt att vidareutveckla. Jag vill därmed inte låta påskina att det jag skriver skulle vara så mycket skarpare än Norbergs betraktelse, men jag vill gärna försöka gå djupare i problematiken.

Söker man på begreppet ”Conspiracy” på Wikipedia, så får man upp en mängd olika alternativa förklaringar, vilket förstås komplicerar ämnet – idag används begreppen konspiration, konspiratorisk och konspirationsteori väldigt slarvigt och sammanblandat, precis på samma sätt som andra modeuttryck ofta råkar ut för (tänk bara på begreppet ”feminism”).

Varför många tror på konspirationsteorier kan förstås förklaras på flera nivåer. För det första fungerar hjärnan som så att den drar slutsatser och knyter samman olika företeelser till begripliga sammanhang. Detta är en absolut nödvändig funktion för oss människor för att över huvud taget kunna klara av att hantera alla de intryck som vi får genom våra sinnen. Det betyder förstås inte att våra slutsatser alltid är korrekta, men om vi är en flock som har ett konsensus om en förklaringsmodell, så kommer det att stärka vår överlevnadspotential – därför överlever religioner, vidskepelse och andra vanföreställningar även in i vår rationellt vetenskapliga tidsålder. De förklaringsmodeller som har hållit oss vid liv i tusentals år borde väl funka även i vår tid?

En av de stora foliehattarna, David Icke, har som grundtes ”connecting the dots”, vilket är talande. Han gör det klassiska misstaget att låta sig luras av det han ser, och drar fantastiska slutsatser om ödlor, blodlinjer och dolda maktsträvanden – Illuminati, Tempelherreorden och Frimurarorden är perfekta måltavlor, i det att de är hemliga sammanslutningar med – för oss oinvigda – okända mål och syften. Amerikanska regeringen och den judiska konspirationen är andra populära mål för denna mytbildning. Klassiskt för konspirationsteoretiker av mer avancerat slag är att de kan vara oerhört välinformerade, och ta fram en hel mängd korrekt fakta – men de drar som regel fullkomligt felaktiga slutsatser. I Sverige representeras foliehattarna framför allt av hemsidan Vaken.se, ett märkligt mischmasch av fakta, mytologi, vilda fantasier och gamla sanningar.

Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.”
Svenska Wikipedia

En orsak till att konspirationsteorier kan florera är att det i en kultur blir legio att inte lita på de styrande. Detta förstås alldeles oavsett om detta har faktiska orsaker, eller beror på missförstånd och okunskap. Man kan tycka att regeringen eller andra makthavare visar upp något som man tolkar som ett bedrägligt beteende, och så försöker man förklara detta beteende med allehanda teorier. Det kan alltså handla om något så enkelt som besvikelse och misstro. En ökande klyfta mellan de styrande och folket är förstås redan i sig ett demokratiskt problem, och det kommer ofrånkomligen att generera ett antal dåliga effekter, vari konspirationsteorierna bara är ett av flera symptom.

De som propagerar för allehanda konspirationsteorier är intressant nog ofta personer som inte bryr sig särskilt mycket om kritisk källforskning, personer som av en eller annan anledning känner sig utstötta och alienerade, och söker förklaringar utanför sig själva, och när det går riktigt långt leder detta naturligtvis till paranoida fantasier om att vara jagad av säkerhetspolisen och dylikt. Vissa konspirationsteoretiker är helt enkelt mer eller mindre knäppa i huvudet. Tyvärr leder detta till att många gärna tror att ALLA som presenterar teorier om konspirationer av olika slag är precis lika knäppa, vilket förstås är fel.

En konspirationsteori (av latinets conspirare: ”Andas tillsammans”) syftar på en teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Gemensamt för konspirationsteorier är att berättelsen kretsar kring en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller sällskap, med förgreningar högt upp i maktsfären. Dessa personer har oanade resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet. Typiskt är dock att det finns ett antal personer som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap.
Svenska Wikipedia

Problemet är alltså inte att folk tror på konspirationsteorier. Problemet är att många tror på illa underbyggda konspirationsteorier. Och eftersom många illa underbyggda konspirationsteorier florerar, så drar många den felaktiga slutsatsen att konspirationer över huvud taget inte existerar. Detta är förstås mer än lovligt naivt. Självklart har det alltid funnits konspirationer – när politiska ledare mördas har det ibland varit ett verk av enskilda personer, men ofta finns det en konspiration bakom – detta är ett historiskt faktum. Dold lobbyverksamhet och annan form av korruption för ofta med sig olika fomer av konspirationer och intriger. När det finns två fraktioner som konkurrerar med varandra i en organisation, så kommer de sannolikt att konspirera mot varandra.

Människor som gillar makt kommer alltid att konspirera och intrigera – så ser världen ut. Oavsett om det är makten i den lokala föreningen eller över miljontals människor i en nation. Konspirationer och macchiavelliska intriger är vardag i toppolitiska sammanhang, en del av spelet. Den som tror att big business och ministerier drivs av sanningslängtan och öppenhet är dumnaiva bortom allt hopp. Finns det en uppenbar vinst i att intrigera och konspirera, och en lika uppenbar risk för stor förlust i att inte göra det, så är det självklart att de flesta kommer att välja denna väg. Allt annat vore faktiskt rätt korkat.

Conspiracy theories

Paradoxalt nog kan det bästa sättet att dölja en faktisk konspiration vara att sprida ut mer eller mindre bisarra konspirationsteorier som är lätta att avfärda. De som inte är försiktiga kan då bli en del av denna större konspiration, i att göra sig själva till bondeoffer, som ”foliehattar”. Det finns ett gammalt talesätt, att ”det bästa tricket djävulen gjorde, var att inbilla folk att han inte finns”. Nu tror jag förstås inte på djävulen som fenomen (är jag utsatt för djävulens smarta lurendrejeri jag också…?), men talesättet går också att använda på moderna (faktiskt existerande) konspirationer.

Om jag faktiskt skulle komma väldigt nära att avslöja en verklig konspiration, så skulle det förstås gå väldigt bra att avväpna mig genom att kalla mig ”konspirationsteoretiker”, vilket idag har kommit att bli ett skällsord, som något av det löjligaste man kan vara. För att citera en okänd humorist – ”att man är paranoid betyder inte att man inte är förföljd”. Det finns gott om skumraskaffärer som de inblandade inte vill ska komma i ljuset. Men som regel går det också att avslöja detta skumrask med fakta.

Sen måste man förstås ta med i beräkningen att det finns många sammanhang där det teoretiseras vidlyftigt om konspirationer, som t.ex. i världspolitiken och företagsvärlden, när det nog för det mesta egentligen handlar om slumpartade sammanträffanden, lättja, dumhet och opportunism, som utnyttjas av andra. Politiker kan vilja visa sig duktiga i kampen mot terrorism, och så ser ett privat företag en chans att parasitera på denna önskan och skickar skickliga lobbyister till dessa politiker för att sälja in en ”lösning” på problemet. EU-utredningen SAFEE om kameror och mikrofoner i flygstolar för att kunna avslöja terrorister är ett typexempel på dyr och komplicerad teknologi som vi vanliga medborgare får betala för med höjda flygpriser och inskränkt integritet. Jag har dock väldigt svårt att tro att detta skulle bero på en världsomspännande fascistisk konspiration, när det oftast helt enkelt handlar om girighet och dumhet i gott samarbete. Ockhams rakkniv funkar fortfarande.

Detta betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och låta korkade politiker fortsätta att införa allehanda paranoida morallagar och övervakningslagar, som datalagringsdirektiv, ACTA, FRA-lagar, SWIFT-avtalet, mer övervakningskameror, mer befogenheter för polisen och mycket annat – de ska bekämpas, och det hårt! Men den här övervakningstrenden behöver faktiskt inte betyda att det finns en världsomspännande konspiration som vill härska över hela världen. Och det är viktigt – för tror vi på den där jättekonspirationen kan det leda till att vi tappar initiativet att ändra på felaktigheter. Det blir lönlöst. Men det ÄR inte lönlöst! Att Piratpartiet lyckades få in en parlamentariker i EU-parlamentet är ett bevis för att demokratiarbete fungerar. Och jag tror verkligen på att alla former av aktivt engagemang i verkliga företeelser är den enda vägen att ändra på saker och ting – genom politik, media, konst, hjälparbete – eller positivt kreativt arbete av helt annan art.

Action speaks louder than words.

Och jag säger som Siegmund Freud, när en bekant till honom skojade om att han sög på en fallos, eftersom han rökte en cigarr – ”ibland, min gode vän, är en cigarr bara en cigarr”. Vi övertolkar ständigt, läser in, drar mer eller mindre felaktiga slutsatser – så funkar våra intellekt. Ibland hamnar vi rätt, men alltför ofta hamnar vi fel. Ibland är en cigarr bara en cigarr, och ibland är ett märkligt sammanträffande just bara ett märkligt sammanträffande, utan att det finns några hemliga baktankar eller diaboliska planer bakom.

Den största faran med konspirationsteorier när de florerar som värst, är inte teorierna själva, De är ett symptom på något värre – en avsaknad av tillit. Om vi helt slutar att lita på människor, av den enda anledningen att de råkar befinna sig i en maktposition, så sågar vi också av grenen vi sitter på. Varför skulle vi ens försöka påverka politiken i vårt land, om den vi röstar på oundvikligen måste förvandlas till en korrumperad, manipulativ maktgalning, bara av det faktum att personen i fråga har hamnat i riksdags- eller regeringsposition? Paradoxen i detta är att konspirationsteoriernas existens också är ett resultat av demokrati och yttrandefrihet. Vi får väl helt enkelt lov att stå ut med att de finns, men vi behöver inte tro på allt som påstås.

Det är dags att ”avtrollifiera” begreppet konspiration, och använda det i de sammanhang där det faktiskt är relevant. Konspirationer existerar, och har alltid existerat. Därför ska vi fortsätta att kämpa för en transparens i regeringar och andra styrande organ, för att motverka intrigerande och konspiration. Det vore förstås önskvärt om vi alla bleve mer källkritiska, att vi kräver mer fakta innan vi drar slutsatser. Utbildning i kritiskt tänkande är alltså en god sak. Och så ska vi samtidigt försöka skapa ett samhälle där vi kan lita mer på varandra, så att vi slipper beskylla varandra för att vara konspiratörer, när det inte är relevant.

Komplicerat? Kanske det – men skam den som ger sig!

tunn linje

Läs även Torbjörn Jerlerups utmärkta artikel om konspirationsteoretiker!

Edit:
Läs gärna också en utmärkt artikel i Scientific American, om hur man skiljer äkta konspirationer från falska.

Liberaldemokraterna

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Bloggar, Internet, Media, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

25 kommentarer på “Konspirationsteorier – vad är sant, vad är falskt?”

 1. soothsayer Says:

  Ja, konspirationsteorierna göder en stor del av spänningslitteraturen idag. En av vår skolas huvuduppgifter är att utbilda oss i kritiskt tänkande. Man får hoppas att det lyckas. Inom forskningsvärlden som jag själv kommer ifrån är det svårt att hitta på några falsarier utan att avslöjas. Vi har ett peer-review system som innebär att anonyma kollegor granskar din artikel innan den kan gå till publicering. Det kan vara två eller tre personer som oberoende av varandra granskar. Detta system förhindrar effektivt bluffare.

  Men visst kan det vara spännande med alla dessa konspirationer!


  • Jag vill bara nyansera diskussionen lite – idag ser många det som absolut svart eller vitt. Antingen tror man inte på några konspirationsteorier alls, eller så är man en fullt utvecklad foliehatt. Det är inte särskilt smart, någondera.

   Ja, vissa konspirationsteorier kan vara oerhört underhållande. Jag har lyssnat på ett långt föredrag av David Icke, och onekligen har han ett stort underhållningsvärde. Han är ingen lurendrejare, för jag är 100 % övertygad om att han själv tror på allt han säger och skriver. Och det finns en marknad.

   Jag tror att den del av de här predikanterna helt enkelt har tagit över en del av de som tidigare gick med i obbskyra religiösa kulter. Det verkar ju vettigt (om man inte granskar det för hårt), så varför inte?


 2. Briljant ta mig fan!

  Jag har också stört mig på att det blivit lite för accepterat att i princip döda fortsatt diskussion och debatt baserad på intellektuell hederlighet genom att nyttja ”foliehatt”-kortet. Jag menar, OM någon i själva verket gjort sig förtjänt av att tituleras foliehatt så torde det vara en barnlek att istället argumentera för detta.

  För övrigt var det intressant att höra om David Icke’s nyttjande av ”connecting the dots”. Visste du att just den termen varit drivande inom Department of Homeland Security under terroristbekämpningen efter WTC-attacken? Såg ett mycket intressant avsnitt av det superba samhällsmagasinet Frontline (PBS) häromkvällen där man beskrev just detta. Med ”connecting the dots” i praktiken så ville man komma åt det faktum att det i teorin fanns information och iakttagelser som kunnat förhindra WTC-attacken men att bristen på samordning samt – skrämmande nog – frånvaron av – i praktiken – paranoia hos poliser etc ledde till att så inte skedde. Som ex. tog man upp att en av självmordspiloterna som flög in i Pentagon stoppades av polis i en rutinkontroll strax innan dådet.


  • Ja, det är en knepig avvägning det där – när ska vi samordna våra intryck till en helhetsbild, och när ska vi inte göra det? När blir helhetsbilden falsk, och när är den sann? När är en intuitiv känsla helt rätt, och när är den helt åt helvete?

   Det kan ju t.o.m. vara så att konspirationsteoretikerna ibland är något på spåren, som faktiskt stämmer. Och ibland är det verkligen bara fnattigt.

   Det svåra är källforskningen, det kritiska tänkandeet. Det finns ju faktiskt många som har väldigt mycket att vinna på att gömma undan fakta, förvilla och skicka ut sidospår.

   Ödmjukhet är en bristvara på båda sidor i den här striden, den saken är i alla fall helt klar.

   Själv kan jag gärna se konspirationer och intriger här och där, eftersom jag har en ådra av machiavellianism i mig (ja, jag har läst Fursten med stor behållning, liksom Sun Tzus Krigets konst, och en hel del andra intressanta böcker om makt och maktspel). Samtidigt är jag fullt medveten om att mycket av det som kan se ut som avancerade upplägg i själva verket är slumpmässiga sammanträffanden, orsakade av opportunism, dumhet och lättja.

   Knepigt.

   Men sanningen ska fram, förr eller senare! 🙂


 3. […] och det lättsinniga fördömandet av konspirationsteorier. Carl Johan Rehbinder har skrivit en artikel med lite samma inriktning som jag varmt rekommenderar. Min syn på saken är att det är helt rätt […]

 4. Magnus Says:

  Jag var på väg att skriva en lång och medhållande kommentar där jag spann vidare på några aspekter. Men sedan kom jag ihåg en diskussionstråd om konspirationer hos Josh som jag hade sparat en länk till. Själva bloggningen av Josh var kanske inte så intressant, men kommentarerna! I stort sett hela kommentarstråden, i synnerhet kommentarerna av steelneck, Wille T och Linkan skulle kunna klistras in här rakt av.

  Några korta citat ur diskussionen med rätt långa kommentarer:

  Steelneck:
  ”Det du egentligen skev om Josh, är frågan om vad man kan ha åsikter om utan att kompromettera sin trovärdighet i sociala termer. Saken berör också religon som koncept, inte specifik trosuppfattning. Det berör också förhållandet mellan kunskap och lärande.”

  Wille T:
  ”Felet konspirationsteoretikerna gör när de stup i ett kommer dragandes med Bilderberg osv. är att de pekar finger på organisationer, namn på sammanslutningar, inte människor som kan hållas ansvariga. Det är som att ständigt mässa om hur farlig Kalles bastu är, eftersom några kommunalpolitiker brukar träffas där och bestämma gud vet vad. Det är för fan inte bastuns fel.”

 5. Daniel Says:

  Vill påpeka att kattbilden ovan är photoshoppad. Apropå konspirationer.

 6. tannhauser3 Says:

  Det tråkigaste med konspirationsteorier enligt min gode vän Mårten eller Mode, som han också kallas, är att de tenderar till att snabbt bli en väldigt svart-vit eller polariserad, dualistisk bild av ont kontra gott, ungefär som i barnsliga religioner typ Kristendom och islam, eller dålig fantasy à la Tolkien mfl.

  Polyteistiska konspirationsteorier, eller en vildvuxen matta av media-sorl kring Obama bin Ladin och Osama Barak, du vet den förste turbanklädde svarte mannen i det vita huset, vore en bättre sak.

  Just nu lever vi ett skede av media backlash, där Ladinismen som ny världsreligion håller på att lanseras. Jesus Kristus företeer många likheter med Osama bin Ladin. Han drev ut månglarna ur templet, sin tids world trade center, och många uttalanden i bibeln uppmanar direkt till väpnat våld eller inbördeskrig, heligt jihad med andra ord, se här:

  http://en.wikipedia.org/wiki/But_to_bring_a_sword

  “Do not think that I came to bring peace on Earth; I did not come to bring peace, but a sword. For I came to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law; and a man’s enemies will be the members of his household. He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. And he who does not take his cross and follow Me is not worthy of Me. He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for My sake will find it.” (Matthew 10:34-39 NASB)

  Detta är Jesu egna ord, enligt bibeln.

  Jag tycker de talar ganska mycket för sig själv.
  Alla monoteister är likadana, Obama ba lama a bap she boom !

  (konspiratoriskt nog, eller ?)

 7. Pyrrhus Says:

  Lingvistiskt har du rätt. Och visst var WTC-attacken en konspiration – av al-Qaida. Och det var en grupp svenska adelsmän som konspirerade när Gustaf III blev skjuten.

  Mycket av det som i vardagsmässigt språk går under ”konspirationsteori” är dock kvalificerat trams. Att den amerikanska regeringen/Israel (brukar variera beroende på vilka konspirationsteoretiker man frågar) låg bakom WTC-attacken saknar stöd. Och då har man inte ens börjat närma sig idiotierna om att ett hemligt sällskap som har sitt ursprung i det antika Egypten ligger bakom pyramidbilden på amerikanska dollarsedlar, och att dessa kontrollerar världens banker och en massa annat.

  Här är en bra bloggpost om konspirationsteoretiker: http://beelzebubs.wordpress.com/2011/05/02/konspirationsteoretiker-vs-skeptiker/


  • Jag har inte bara lingvistiskt rätt. Jag har rätt, punkt slut.

   Vad jag vill göra är att nyansera frågan, något som varken konspirationsteoretiker eller konspirationsskeptiker lyckas särskilt bra med alla gånger.

   För alla idiotiska konspirationsteorier som jag har hört, har jag hört minst lika många, minst lika korkade avfärdanden av konspirationsteorier. Det finns intelligenta och genomtänkta personer på båda sidor, om man säger så. liksom det finns dumskallar på båda sidor.

 8. Just Do It Says:

  Det är det väldigt viktigt att förstå att alla verklighetsuppfattningar har sin grund i ideologi, de bygger på hur man uppfattar verkligheten samt vad man tror är bästa lösningarna på den verklighet man vill förverkliga samt motarbeta. Ur detta växer det fram olika former av politisk propaganda som förklarar sin verklighetsbild och utifrån det förespråkar ens politiska lösningar. Har man en väldigt annorlunda verklighetsuppfattning en makt etablissemanget så blir man givetvis attackerad för att sakna verklighetsförankring. Om man skulle ta de mest etablerade uppfattningarna idag om hur den politiska verkligheten fungerar och presenterat dem för bara60 år sedan så skulle man bli betraktad som avskyvärd och förmodligen galen. Ta bara den nu etablerade politiska synen på homosexualitet I Sverige. Tänk om man presenterat dessa åsikter öppet i 50 talets Sverige, folk skulle i allmänhet i bästa fall bara skrattat åt ens åsikter om homosexuella och sagt att man var tokig, i värsta fall hade de slagit ihjäl en.

  Håll det i åtanke, någon av nutidens dårar är morgondagens etablissemang.

 9. Just Do It Says:

  …jag skriver som en kratta, här kommer förhoppningsvis en lite mer läsbar text.

  Alla ideologier har sin grund i en specifik verklighetsuppfattning, som bygger på hur man uppfattar verkligheten samt vad man anser vara de bästa politiska lösningarna utifrån ens verklighetsperspektiv och värdegrund.

  Ur detta växer det fram olika former av politisk propaganda som förklarar sin verklighetsbild och utifrån det förespråkar man sina politiska lösningar.

  Har man en väldigt annorlunda verklighetsuppfattning än maktens etablissemang så blir man givetvis attackerad för att sakna verklighetsförankring.

  Om man skulle ta de mest etablerade uppfattningarna idag om hur den politiska verkligheten fungerar och presenterat dem för bara 60 år sedan så skulle man i många fall bli betraktad som avskyvärd och förmodligen galen.

  Ta bara den nu etablerade politiska synen på homosexualitet I Sverige som bygger på tolerans och förespråkar både giftermål och adoptioner för homosexuella.

  Tänk om man presenterat dessa åsikter öppet i 50 talets Sverige, folk skulle i bästa fall bara skrattat åt ens åsikter om homosexuellas rättigheter och sagt att man var tokig.

  Håll det i åtanke, någon av nutidens dårar är morgondagens erkända ideologer.


  • Ja, det är ju ett vanligt fenomen, att om man är lite för långt före sin tid, så blir man gärna förlöjligad och hånad av sin samtid. Det gäller i alla sammanhang.

   • Jörgen L Says:

    När det gäller just det så ska man dock inte glömma att bara för att en teori är hånad av sin samtid så innebär inte det att den sedemera kommer att betraktad som sann.

    Jag kan tänka mig att det funnits miljoner tokiga teorier som historien dragit en barmhärig slöja över eftersom de fortsatt vara lika befängda även långt senare.

    De fall vi lägger märke till är den försvinnande lilla andel ”tokiga teorier” som med tiden visat sig stämma. Men som sagt, de är få jämfört med de ”tokiga teorier” som är enbart tokiga både då de först framförs och för all evighet framöver…

    Kruxet är ju förstås att skilja den ena sorten från den andra.

 10. Jörgen L Says:

  Jag tycker att ett intressant ”lackmustest” är ifall konspirationsteoretikerna som anser att man måste tänka kritiskt gentemot makten, klarar av att tänka kritiskt runt sin egen teori. ”Foliehattarna” brukar vara fullständigt trosvissa om sina teoriers förträfflighet och har extremt svårt att gå med på att det kan finnas naturliga förklaringar till de iakttagelser de gjort.

  För egen del brukar jag tillämpa ”Hanlons rakkniv”: Om något kan förklaras fullt tillfredsställande med mänsklig dumhet och önskan att dölja misstag, så finns det inte anledning att anta att bakgrunden är dolda motiv. (ungefär)


  • Hmmmm… ja, det är ju min poäng här, att vi människor konspirerar.

   Däremot är jag inte helt säker på att alla de 33 konspirationer som skildras på denna sida faktiskt ÄR bevisade som sanna.

 11. Zevan Says:

  Fåren som går i mitten på flocken undrar vart de som är framför är på väg. De märker också att de som befinner sig bakom trycker på så det måste vara något ”där framme” som är intressant.

  Fåren som går längst bak följer bara de andra som går före dem, då det måste vara något intressant ”där framme”.

  Fåren som går längst fram förstår att de måste vara något ”där framme” eftersom alla de andra trycker på bakifrån.

  De får som ställer sig utanför fårskocken ser tydligt att det inte finns något ”där framme”.
  De ser tydligt att fårskocken är hjärntvättad utan är på väg mot något som de inte har någon aning om.

 12. svensson Says:

  Ordet ”konspirationsteori” är som du antyder laddat. Existerar konspirationsteorier, ja eller nej? Säger man det på det viset blir det tufft. Säger man däremot, ”det finns exempel på konspirativt beteende” i dagens politik, ja då blir bilden rikare. Man kan undersöka konspirativa drag i säkerhetstjänster, hemligstämplingar, cover ups osv. Mer här:

  http://lennart-svensson.blogspot.com/2011/04/konspirativt-beteende.html


  • Nja. Ska man vara riktigt petig med orden så betyder begreppet konspirationsteori just bara att det finns en teori om en konspiration, och inget annat.
   Därför är frågan ”existerar konspirationsteorier?” helt fel ställd.
   Lite som frågan ”tror du på UFO:n?”.
   UFO betyder ordagrant oidentifierade flygande objekt, vilket strikt sett inbegriper ALLT som flyger, som ännu ej är identifierat.
   Om du kastar en dvärg åt mitt håll, så är denna dvärg ett UFO, till dess att jag har identifierat det som en dvärg.
   Detsamma gäller konspirationsteorier. Att konspirationsteorier finns är ett absolut och obestridligt faktum.
   I vilken grad dessa teorier är sanna eller ej, är en helt annan sak.


 13. […] inte ska ge Piratpartiet en chans. Men som det så ofta är när man anar konspirationer, så är svaret ofta betydligt enklare än så. Det handlar som regel om lättja, inkompetens, egennytta – och ren dumhet. Och så kan det […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: