Våga vägra datalagringsdirektivet!

Våga vägra datalagringsdirektivet!

Tillsammans med Camilla Lindberg (Fp) har jag skrivit en artikel om något som alla partier utom Piratpartiet har valt att hålla knäpptyst om – datalagringsdirektivet Vi skickade först artikeln till DN, men de hade ”platsbrist”. Egentligen gillar de inte Piratpartiet. Men SvD tog in artikeln, och nu finns den att läsa på SvD.se.

Camilla är en av synnerligen få politiker i riksdagen med ryggrad (hon var som bekant den enda i hela Alliansen som röstade nej till FRA-lagen). Att inget av de etablerade partierna vill prata om detta fruktansvärt repressiva EU-direktiv är en stor skandal. Det ingrepp i medborgarnas integritet och privatliv som denna teledatalagring innebär är helt ofattbar i sin omfattning, och förvandlar Sverige till en polisstat, med allt mer kontroll över invånarna.

Och här kommer artikeln:

Våga Vägra Datalagringsdirektivet, i SvD

Datalagringsdirektivet är en del av en samhällsutveckling där staten i allt högre grad registrerar och övervaka oss medborgare. Även om intentionen kan vara god, är övervakning och kontroll kontraproduktiv. I ett samhälle där människor kan yttra sig, kommunicera och ta del av information utan att avlyssnas, censureras eller registreras kan de påverka det politiska livet och ta väl underbyggda beslut. Fungerar inte detta urholkas demokratin som system.

Datalagring innebär att information om alla dina telefonsamtal, sms, e-brev och internettrafik lagras i minst två år framåt. Det kommer att gå att ta reda på exakt var du befann dig vid varje ögonblick de senaste två åren, eftersom all information sparas.

Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel åtta, anges att ”var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. Datalagringsdirektivet innebär ett kraftigt avsteg från denna princip, och tvingar fram fullkomligt orimliga kränkningar av varje enskild medborgares integritet och privatliv, inte minst med tanke på vad som kan hända när sådan information missbrukas. Vi får ett samhälle där mänskliga relationer och grundläggande demokratiska värderingar som yttrandefrihet och meddelarfrihet äventyras. Medierna måste kunna bedriva grävande och granskande journalistik utan att begränsas av digital övervakning.

I Sverige har vi haft brevhemlighet i flera hundra år. Det är ett brott att öppna andras brev utan deras tillåtelse. Ett brev som kommer hem i brevlådan är oläst, oöppnat och oregistrerat av myndigheter och postverk. Telefoner avlyssnas inte om det inte föreligger misstanke om brott. Medborgarna har en grundlagsskyddad rätt till att kunna kommunicera förtroligt med varandra, och de som gör så skall inte bli misstänkliggjorda eller avkrävas förklaring. Detta har länge ansetts som en fundamental och omistlig del av ett demokratiskt samhälle. Med FRA-lagen och datalagringsdirektivet överges denna tradition.

I Sverige har vi dröjt med beslutet, men nu skall datalagringsdirektivet införas – eftersom det är ett EU-direktiv. Det är dock inte nödvändigt. Den så kallade artikel 29-gruppen, som består av alla nationella datatillsynsmyndigheter i EU-medlemsstaterna, menar att trafikdatalagringen strider mot Europakonventionen. Det tyska parlamentets utredningstjänst och den europeiska datatillsynsmannen har kommit fram till samma slutsats. Flera tunga instanser kritiserar alltså detta direktiv.

Sverige ska inte låta sig skrämmas till lydnad av EU-kommissionen. Vi är inte ensamma om att fördröja detta ovanligt dyra och dåliga verktyg för att motverka brott, och det finns goda skäl till det.

Internet är en av de största landvinningarna i mänsklighetens historia, och har förändrat hela världens infrastruktur. Internet är det bästa verktyg för demokrati och jämlikhet som någonsin uppfunnits. Detta måste vi ta vara på. Sverige skulle åter kunna bli ett föregångsland, en blomstrande åker för företagande, inte minst inom IT-sektorn. Med Islands helt nya informationspolitik som spjutspets, och ett starkt nej till datalagringsdirektivet, skulle de skandinaviska länderna kunna bli en frihamn för yttrandefrihet, pionjärer in i en ny tid.

Socialdemokraterna drev igenom datalagringsdirektivet i EU, med Bodström som en av arkitekterna. Alliansens politiker har inte vågat sätta ner foten, utan har bara sopat problemet under mattan. Men det finns fortfarande modiga och visionära ledamöter i alliansen, som gärna samarbetar med Piratpartiet i riksdagen, för att stoppa datalagringsdirektivet och skapa en reell frihamn för yttrandefrihet.

Camilla Lindberg, riksdagsledamot (FP)
Carl Johan Rehbinder, riksdagskandidat (PP)

tunn linje

Camilla Lindberg är riksdagsledamot för Folkpartiet, och var den enda i Alliansen som röstade nej till FRA-lagen. Camilla anser att datalagringsdirektivet är ett minst lika grovt övergrepp mot den personliga integriteten som FRA.

Carl Johan Rehbinder är riksdagskandidat för Piratpartiet, som har delad kultur, fri kunskap och skyddad integritet som främsta frågor. Piratpartiet fick ett uppsving i och med protesterna mot FRA, och ser datalagringsdirektivet som en minst lika viktig fråga. Att få kommunicera fritt och okontrollerat måste vara en grundpelare i en demokrati.

tunn linje

Kommentarer till denna artikel, på andra bloggar:
Nej till datalagring.se, Henrik Alexandersson, Anders S. Lindbäck, Scaber Nestor, Full Mental Straightjacket, Liberati, Beelzebjörn, Calandrella, Free and thinking, Jesper, Markus ”Lake” Berglund, Satmaran

tunn linje

Mer om Datalagringsdirektivet:
SvD, Christian Engström (typ allt han har skrivit om datalagringsdirektivet), Floodis – Free The Mind, Aftonbladet, Aftonbladet, Olof Bjarnasson, Stopp datalagringsdirektivet (Norge)

tunn linje

Att Piratpartiet kommer in i Riksdagen är faktiskt akut, och oerhört viktigt för att bevara demokrati, kunskap, kreativitet, rättssäkerhet, allmänmänskliga rättigheter och personlig integritet.

PIRATPARTIET BEHÖVS I RIKSDAGEN!

Piratpartiet - rösta pirat den 19 september!

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Bloggar, Censur, demokrati, Fascism, Integritet, Internet, Lagstiftning, Piratpartiet, Politik, Samhälle, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

23 kommentarer på “Våga vägra datalagringsdirektivet!”

 1. calandrella Says:

  Utmärkt. Fortsätt så.


 2. […] ni minns, den enda i Alliansen som vägrade rösta ja till massövervakning a la FRA – och Carl-Johan Rehbinder (PP) – en superideologisk och trevlig pirat – uppmanat riksdagen att våga vägra säga nej […]


 3. […] Dagens första läsning gjorde mig iaf lite glad, eftersom jag noterar att en av mina favoritpirater slagit sig samman med en annan högt respekterad politiker, Camilla Lindberg, och fått in en […]


 4. Japp, ”Vi kan klara det här”! 🙂


  • Ja, just den hemsidan ger åtminstone ett alternativt resultat. Nu är väl den ungefär lika rättvisande som de ordinarie opinionsinstituten, så man får väl ta det hela med en nypa salt (eller en tunna).

   Men onekligen kan man säga att ingen vet hur det kommer att gå i valet. Ingen kan räkna ut oss (även om många gärna gör det – men det är bara psykologisk krigföring).

   Jag har fortfarande gott hopp.
   Jag tror att på valvakan, då står vi och skriker av lycka och förtjusning, riktiga segervrål.

 5. HugeHedon Says:

  Kanonartikel. (Det har visat sig att jag håller med dig i allmänhet i hög grad. Till 82% faktiskt, enligt min personliga valpejl.se-ranking bland de för mig valbara kandidaterna i alla partier. Du och Joshen delar förstaplatsen. Ballt!)

 6. GA Says:

  Om riksdagens och regeringens enda uppgift är att okritiskt införa vad helst EU beslutar om, utan att ens försöka försvara demokratins själva grundvalar, så kan de ju lika gärna ersättas genom att göra om Sverige till en storkommun under EU.

  Att vi medborgare om några dagar får en teoretisk möjlighet att byta ut dem mot folk som begripit vad som krävs för att bevara den demokrati vi uppnått, kommer troligen inte att räcka för att rätta till galenskapen fort.

  Men det är i alla fall en chans att göra det som går att göra, så blir det kanske rätt i långa loppet.

 7. Anakin Says:

  ”Ett brev som kommer hem i brevlådan är oläst, oöppnat och oregistrerat av myndigheter och postverk. ”

  Läs mitt blogginlägg om hur postens sorteringsmaskiner registrerar dina brev.
  Utan någon som helst debatt har det införts


  • Nu verkar det inte vara så allvarligt än så länge, just detta, så vi kan nog lägga undan våra foliehattar i denna fråga.

   Men det är nog bra att vara uppmärksam på att informationen inte missbrukas.

 8. HugeHedon Says:

  Jag har snott rätt mycket av din formuleringskonst i denna artikel till en text som jag håller på och meckar med på Piratpartiets Wiki (tillsammans med Caspian Rehbinder!)

  (Angående vår diskussion om att använda begreppet ”antidemokratiskt” gällande övervakningslagarna; möjligen har jag personligen kommit längre i förståelsen hur du menar.)

  Ett ”kapitel” av denna text klistrar jag in här nedan (för att .. jag har lust.. hm) — såna texter saknas liksom, t.ex på PP:s röriga hemsida. Som sagt, mycket är snott från dig tror jag bestämt. Synpunkter mycket välkomna.

  Varför talar Piratpartiet så mycket om internet?

  Internet är en av de största landvinningarna i mänsklighetens historia, och har förändrat hela världens infrastruktur. Internet är det bästa organ för demokrati och jämlikhet som någonsin uppfunnits. Det är ett världsomspännande blodomlopp för samtal, kultur, kommunikation, politik, kunskap, utveckling och frihet. En enorm myllrande bazaar där alla människor i världen på sikt kommer kunna kommunicera med alla.

  Detta stärker demokratin, där all makt skall utgå från folket. En öppen idédebatt kan forma argument och idéer som hur samhället skall skötas och utvecklas. Internet ger större möjligheter för alla att vara med och påverka. För att detta skall fungera måste medborgerliga rättigheter respekteras även på internet. En mångfald i värderingar och infallsvinklar måste accepteras och respekteras. Man måste kunna kommunicera, söka information och publicera texter fullt anonymt om man behöver det. Brevhemlighet och budbärarimmunitet måste värnas.

  Men starka krafter vill något annat. Stater och regeringar är styrda av rädsla och okunskap, och vill censurera, filtrera, övervaka, registrera och analysera allt som sker. Sverige är inte ensamt om detta. Liknande tendenser finns i andra EU-länder, men även i stater som t.ex Iran, Saudiarabien och Kina. För underhållningsindustrin och andra kommersiella krafter vore det bättre om man kunde göra om internet så att det blir någon sorts TV-liknande multimediakanal, eller ett maximalt kontrollerat och övervakat elektroniskt shopping-centrum.

  Det talas om förbud mot att människor skyddar sin privata kommunikation (genom att kryptera den), för om de gör det kan de ju inte avlyssnas. Det talas om identitetskontroll och registrering så att man måste ”logga in” då man skall använda nätet, vare sig man är hemma, på internetkafé eller på annan plats. Det talas om att endast statligt godkända aktörer skall kunna publicera information eller sätta upp en web-plats, ungefär på samma sätt som TV fungerar idag.

  Detta skulle få den myllrande bazaaren som är internet att tystna. Piratpartiet accepterar inte detta.

  Piratpartiet vill att Sverige skall visa vägen och vara informationspolitisk spjutspets. En frihamn för yttrandefrihet. Pionjärer in i en ny tid.

  Piratpartiet är internets politiska gren.


  • Yeah! Jag gillar det skarpt. Jag som älskar metaforer tycker särskilt mycket om dina bilder, som det här med blodomlopp och bazaar (inte minst eftersom jag älskar orientaliska basarer…).

   Jävligt snygg övergång till det här att stärka demokratin också.

   Superbra, helt enkelt.

   Det här är ett blogginlägg, helt klart.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: