Carl Johan Rehbinder – ditt kryss på Piratpartiets valsedel

Kryssa mig på valsedeln till riksdagen!

VARFÖR SKA JAG RÖSTA PÅ PIRATPARTIET?
Piratpartiet är ett fokusparti, med ett fåtal frågor på agendan. Det handlar om integritet – medborgarnas rätt till ett privatliv, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Det handlar om kunskap – ett fritt Internet, och ett försvar för grundläggande demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, informationsfrihet, åsiktsfrihet och organisationsfrihet. Det handlar om kultur – att samhället måste hänga med i utvecklingen och anpassa patent- och upphovsrättslagsstiftning efter den tid vi lever i, och se de uppenbara samhälleliga värden som finns i att öppna upp för mer utveckling, beträffande delad kultur, inte minst i våra skolor och utbildningar.

Just de frågor som vi i PIratpartiet arbetar för är idag ignorerade av i stort sett samtliga andra politiska partier, och det tycker vi är illa. När Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988, fanns miljöpolitik inte på agendan för de andra partierna, men Mp tvingade dem alla att skaffa sig miljöpolitiska program. Vi hoppas att vi kan göra detsamma – att vi med vår närvaro i riksdagen ger ett synnerligen starkt incitament för de andra partierna att faktiskt ta integritetsfrågorna och informationspolitiken på allvar.

Piratpartiets valmanifest

INTEGRITET
Vi lever i en samhälle med makthavare som har en synnerligen begränsad respekt för enskilda människors privatliv och integritet – för att inte tala om rättssäkerheten, som verkligen har blivit sämre och sämre, ofta orsakat av ogenomtänkta morallagar utan konsekvensbedömning. Det censureras på Internet, brevhemligheten är avskaffad, befolkningen massavlyssnas och registreras, och i praktiken behandlas samtliga medborgare som misstänkta kriminella. Allt i trygghetens namn.

Trygghet är viktigt. Men verklig trygghet åstadkommes inte först och främst med lagar och förbud, poliser, övervakning, avlyssning, säkerhetskontroller och paranoia. Övervakning och kontroll kan ge en illusion av säkerhet, men verklig trygghet kommer genom relationer. Trygghet är en känsla, en upplevelse, och den tillgodoses först och främst genom anknytning till andra människor, till familjen, till de närmaste vännerna, till vetskapen om att jag är omgiven av människor jag känner, på ett eller annat sätt.

Piratpartiet kräver att samma grundläggande rättigheter skall gälla på nätet som i den analoga, fysiska verkligheten. Källskydd, brevhemlighet, rätten att vara anonym, rätten att inte vara övervakad, såvida man inte är misstänkt för ett allvarligt brott.

tunn linje

KULTUR
På samma sätt som de allmänna biblioteken på 1800-talet gjorde att allmänhetens intresse för litteratur mer eller mindre exploderade (förlagsbranschen rasade naturligtvis först, och påstod att ingen någonsin skulle vilja skriva en bok, om de gick att låna och läsa gratis), så har vår tids fildelning inneburit en enorm vinst för alla – såväl kulturskapare som kulturkonsumenter. Och gränserna däremellan suddas ut alltmer.

Det är inte rätt att ett litet fåtal giriga människor ska få ändra ett helt lands lagstiftning, och korrumpera dess rättssystem för sin egen vinning, och samtidigt skapa mer oro, mer osäkerhet, mer otrygghet och mer inskränkningar i människors frihet. De upphovsrättslagar vi har idag främjar inte kreativitet och utveckling – de stoppar upp flödet.

Piratpartiet vill att icke-kommersiell förmedling av kultur skall uppmuntras, och att den teknikberoende upphovsrätten skall reformeras så att den passar för vår tids teknik. Deltagarkulturen skall främjas och lyftas fram som ett föredöme.

tunn linje

KUNSKAP
Vi befinner oss mitt i en revolution – tekniskt och politiskt. Hela världens infrastruktur har förändrats drastiskt, på grund av ny kommunikationsteknik. VI står inför fantastiska möjligheter att utveckla en helt ny slags företagsamhet, och en ny infrastruktur i såväl företagande och offentlig verksamhet som i det privata livet. Detta extraordinära tillstånd kräver extraordinära visioner.

Piratpartiet vill reformera patentlagarna, så att enskilda ägare av patent inte ska kunna stoppa upp t.ex. utvecklingen för bättre hälsa och miljö i utvecklingsländer. Forskning som finansierats med offentliga medel skall vara fri att arbeta vidare på och använda för vem som vill det. Våra skolor och utbildningar behöver också reformeras och uppdateras, med självklar tillgång till Internet som en del av undervisningen, som kunskapskälla och forskningsverktyg.

tunn linje

FRI KOMMUNIKATION
Internet är det bästa demokratiredskapet som sett dagens ljus, någonsin. Aldrig tidigare har människan uppfunnit ett så fantastiskt instrument för kommunikation över gränser, för ALLA. Internet är fred, Internet är gränslös kommunikation, Internet är världens största mötesplats, där alla kan finna vänner, nyttokontakter, information – och kärlek. Internet som en fri plats för kommunikation och mänskligt utbyte måste skyddas.

Internet är jämlikt, och ger alla möjlighet att delta i och påverka det samhälle vi lever i – globalt. Detta skrämmer förstås makthavarna, eftersom de inte gärna släpper ifrån sig sin makt. Därför måste vi försvara ett fritt Internet, med näbbar och med klor. Det är utan tvekan det allra bästa vi kan göra för att inte bara bevara demokratin, utan för att fördjupa, bredda och stärka den demokratiska tanken i praktiken. Över hela världen.

calle_pp_kandidat

VARFÖR SÄTTA ETT PERSONKRYSS PÅ JUST DIG?
Som riksdagsledamot för Piratpartiet ämnar jag naturligtvis att arbeta för Piratpartiets huvudfrågor, eftersom de också ligger mitt hjärta nära. Och det är viktigt att ständigt fördjupa, ifrågasätta, se helheten och sammanhangen i dessa frågor. Hur ska piratpolitik faktiskt omsättas i praktisk handling i det politiska arbetet? Det vill jag gärna medverka till att vi får reda på, i skarpt läge.

Det jag främst vill tillföra är just sånt som kanske inte alla har tänkt på – de nya perspektiven, de annorlunda synvinklarna, oväntade konsekvenser av en helt ny politisk rörelse, en ny förståelse på bred front av de utmaningar och möjligheter som vårt samhälle står inför i framtiden. En filosofisk helhetsbild, med andra ord. Jag vill påverka, med mänskliga möten, gränsöverskridande samarbeten och kreativa lösningar, och skapa förutsättningar för att vår politik ska få önskad genomslagskraft. Jag känner att jag där har en pedagogisk uppgift att fylla.

piratpartiet_vagskylt

VAD ÄR JUST DIN INFALLSVINKEL I PIRATPOLITIKEN?
Människosamhället bygger på relationer, på möten mellan individer, kommunikation, tankar, känslor, allt det vi skapar utifrån detta, och de överenskommelser vi gör för att kunna leva tillsammans i fred och sämja. Och det största av allt, det som driver oss framåt, det som håller oss levande, det som vi alla vill ha och vara i – är faktiskt Kärlek.

Kärlek är inte rosa moln och fluff. Kärlek är högst konkret. Kärlek är att ta ansvar i alla sina relationer, i vardagen, i livet, att ibland bortse från sina egna behov för att tillfredsställa andras behov. Kärlek är att vandra i skönhet med respekt och vördnad för alla människor, allt levande på jorden. Kärlek är att följa sin innersta sanning, att göra det man allra helst vill göra, leva som man allra helst vill leva, att möta omvärlden med öppet hjärta.

Det finns alldeles för lite kärlek i politiken – och det vill jag ändra på.

Den slags politik som hindrar människor från att kommunicera fritt, politik som gör att människor känner sig hotade, avlyssnade, granskade och kontrollerade, censurerar sig själva, och tillåter sig inte att tala förtroligt med andra. Sådan politik är i direkt motsats till kärlek, eftersom den skapar oro, otrygghet, rädsla och isolering.

Som riksdagsledamot för Piratpartiet vill jag fortsätta att arbeta för det jag redan arbetar för, ständigt, sedan många år tillbaka – ett samhälle med respekt för medborgarna. Medborgarna – inte staten – måste alltid få ha högsta bestämmanderätt gällande sina egna liv. Ett samhälle som bygger på empati, socialt nätverkande och positiva relationer, ett samhälle i vilket medborgarna alltid skall åtnjuta 100 % tillit som goda, empatiska och ärliga människor, till dess att motsatsen bevisats.

Calle i plenisalen i Riksdagshuset

VAD BEHÖVER VI, OCH VAD BEHÖVER VI INTE?
Det behövs inte ännu fler ungdomsförbundsbroilers i politiken. Det behövs inte fler likriktade, självgoda, kissnödigt inställsamma karriärister och röstningsfår i lagoma kostymer. Det behövs riktiga människor, med livserfarenhet, mogna tankar, nyfikenhet och integritet, som kan tänkas ge några år av sitt liv till det parlamentariska arbetet, det visionära, det upprätthållande, det pliktfyllda tjänandet av människorna i det land vi bor i.

Det behövs inte fler oförvitliga nykterister, korrekta ja-sägare med pressveck och portföljer i rätt färg. Det behövs (skarpa) vildhjärnor, rebeller, kreativa visionärer, problemlösare, folk som kanske har en och annan fläck, ett och annat fel, en och annan prick i något register. Vilken sant levande människa har inte det? Misstagen gör att vi växer och lär oss. Människor som aldrig gör fel gör sällan rätt.

Det behövs inte fler maktmän och maktkvinnor, som söker överlägsenhet och undersåtar, som vill skapa ”det perfekta samhället” efter eget huvud, eller gamla ideologier. Det behövs inte fler som vill styra, straffa, manipulera och bestämma över andra, som en kompensation för egna själsliga brister. Det behövs mogna, ödmjuka, flexibla, lyhörda, kreativa fredssträvare, kärleksfulla och empatiska människor med respekt för människors egen förmåga, samt en önskan att göra verkligt gott.

calle_pirat

SÅ – VARFÖR KANDIDERAR JUST DU TILL RIKSDAGEN?
Jag har alltid levt efter principen att om det är något jag inte gillar, något jag tycker är dåligt, så får jag väl göra det bättre själv. Och just så gör jag redan, på många områden i mitt liv.

Nu gäller det vårt land, och hur det förvaltas av våra folkvalda riksdagsparlamentariker. Det duger inte. Jag är missnöjd. Jag tycker inte att de gör tillräckligt bra ifrån sig. Men gnäll hjälper ju inte. Så då får jag väl göra det bättre själv då.

Det brinner, och då släpper vi alla vad vi har för händer och hjälper till att bära vatten – hur liten hink var och en än mäktar lyfta. En liten hink är bättre än ingen alls.

Därför ställer jag upp som riksdagskandidat för Piratpartiet.

Calle med piratflagga framför Riksdagshuset

Foton: Jennie Rehbinder, Jonathan Rieder Lundkvist

tunn linje

Om du vill donera pengar till min personvalskampanj, och därmed underlätta för såväl mig som Piratpartet som helhet, så kan du läsa mer om det på sidan Kampanjbidrag

tunn linje

Fler bloggposter som rör Piratpartiet och min kandidatur:
Sparka in mig i Riksdagen!
Tankebrott – en grov kränkning mot demokratin
En demokratisk revolution
En välinvesterad röst i valet
Piratpartiet behövs i Riksdagen – tycker (s)- och (m)-politiker
Att kandidera till Riksdagen
Jag kandiderar härmed till Piratpartiets riksdagslista

tunn linje

Om du vill läsa mer om vårt valmanifest, och ladda ner manifestets tre delar att läsa, så rekommenderar jag dig att läsa min bloggpost i ämnet:
Att navigera in i framtiden…

Manifestet finns förstås att ladda ner, som tre Pdf-filer.
Och du kan göra det här:
Piratpartiets sjökort – INTEGRITET
Piratpartiets sjökort – KULTUR
Piratpartiets sjökort – KUNSKAP
Läs och begrunda.

Om du vill läsa mer om Piratpartiet, vad vi står för och vill arbeta för i Riksdagen, så rekommenderar jag dig att besöka Piratpartiets hemsida, och då specifikt en sida som heter Val 2010. Där kan du hitta mer information.

tunn linje

Jag har fått en grupp på Facebook, som min vän Jonathan Rieder Lundqvist har startat – den heter kort och gott ”Vi som vill se Carl Johan Rehbinder bli Riksdagsledamot!”. Besök den, och bli gärna medlem – om du instämmer med rubriken, förstås.

tunn linje

Tyvärr verkar det bara finnas ett enda politiskt parti som tar frågor om privatliv, integritet, rättssäkerhet och allmänmänskliga rättigheter på allvar – Piratpartiet – så detta parti stödjer jag helhjärtat, på vilket sätt det än blir.

Piratpartiet - rösta pirat den 19 september!

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Bloggar, Censur, demokrati, Fildelning, Frihet, Integritet, Internet, Kärlek, Kultur, Lagstiftning, Litteratur, Media, Piratpartiet, Politik, Samhälle, Skola & utbildning, Upphovsrätt, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

16 kommentarer på “Carl Johan Rehbinder – ditt kryss på Piratpartiets valsedel”

 1. Spelaren Says:

  OK, jag ska vara helt ärlig:

  Jag VILL helst rösta på Piratpartiet för att jag tycker ni driver viktiga frågor som jag inser inget av de etablerade riksdagspartierna bryr sig om. Jag håller med PP i sin kritik mot vansinniga lagar som stiftats de senare åren och att dessas upprivande är något man måste jobba för.

  Men…

  Som det ser ut nu så kan jag ändå inte tro att PP kommer in i riksdagen. Man samsas med ”övriga” partier om nån enstaka procent i opinionsundersökningarna. Om jag då lägger min röst på PP så kommer min röst inte att motverka att SD kommer in i riksdagen. Endast en röst på ett parti som garanterat kommer att finnas representerat i riksdagen kommer att kunna mota bort SD eller minska deras inflytande om de kommer in.

  Hade inte hotet från SD funnits hade jag tveklöst röstat på PP i år. Men nu är jag villrådig. Jag vet att jag borde rösta på PP för att få upp siffrorna även om ni inte kommer in, för förhoppningsvis gör ni det i ett senare val, på samma sätt som MP gjorde. Droppen som urholkar stenen osv.

  Men jag är som sagt tveksam till vilket som är bäst, rösta emot SD eller för PP…


  • Hej!

   Att rösta med hjärta eller hjärna. Det såg likadant ut vid valet 06. Varför blir folk strateger helt plötsligt. Varför har vi då val och valmöjligheter.
   I mitt eget fall bryr jag mig väldigt lite om politik, därför att politiken spelat ut sin roll. Men med personer som Carl Johan så tänds faktiskt hopp för mig! Så han får bli MIN röst i den politiska debatten. Ingen annan är det.

   SD talar för en mängd människor i vårat samhälle – därför att de personerna befinner sig just i det medvetandetillståndet. SD är en rädslobaserad rörelse. Rädda människor dras till varandra, får paranoida föreställningar om andra och beter sig allmänt huvudlöst.

   Att fokusera på dem är också att vara rädd.

   Skit i dem. De kommer ändå inte att försvinna för att du rösta på något annat. SD är också en spegel för ”hur det är”. Vart vi befinner oss rent kollektivt. Kommer de in i riksdagen, skitsamma, rent kollektivt kan det få oss svenskar att vakna.

   Välj med hjärtat. Låt personer som verkligen står för någonting få din röst. DET är politik. Jag lägger min hos Carl-Johan till riksdagen, jag ger min röst på en miljöpartist i kommunen. Jag tror på människor som drivs av hjärta och sanning. Som inte ser sig som ofelbara.

   Framför allt tror jag på kärleken! Inte rädsla.


   • Tack för ditt vackra svar, Fredrik!

    Ja, det är så jag tänker också. Om man ”strategiröstar”, och inte lägger sin röst där hjärtat finns, så kommer man aldrig att bli nöjd med sin röst.
    Jag tycker också att det är bättre att rösta FÖR än att rösta MOT.

    Och även om PP mot all förmodan inte skulle komma in i Riksdagen (Gud förbjude!), så har vi en riktigt god chans att få såpass många röster att vi får partistöd.
    Och det är bra det också.

    Och framför allt så kommer vi att ha vuxit rejält sedan förra riksdagsvalet, och det är en klar och tydlig signal till politikerna – de kan inte längre ignorera oss.

    Rösta efter vad du verkligen tror på, inte efter vad som verkar strategiskt vettigt.

    Det är i alla fall vad jag tycker. 🙂


  • Jag fattar dilemmat.

   Dock – jag tycker att du (och alla andra) ska rösta efter övertygelse, snarare än strategi. Det borde vi alla göra, alltid.

   Och – förra året gjorde SIFO en undersökning av hur många som skulle _kunna tänka sig_ att rösta på Piratpartiet. Då kom de fram till 7 %, vilket var nästan exakt vad vi fick, lite drygt.

   I juli år gjorde SIFO samma slags undersökning, och då kom de fram till 6 %.

   Opinionsundersökningarna som ger staplar i diagram är annars väldigt missvisande, eftersom de mäter jämnt över hela Sverige. Piratpartiet har sina väljare mycket mer klustrade, i åldersgrupper och på vissa orter. Vi var det allra största partiet bland förstagångsväljare förra året (EU-valet), och vi hade väldigt stor andel av rösterna på studentorter.

   Så ingen kan säga säkert var vi hamnar i år.

   Och jag kan bara uppmuntra dig att rösta på det du tror på.

 2. Bengt Says:

  Ett klipp från DN:
  ”Hur går mätningarna till?
  Vanligast är att opinionsinstituten ringer slumpmässigt utvalda hemtelefonnummer tills man fått ihop tillräckligt många svar. En mindre del mobilnummer brukar också ingå i undersökningarna.”

  Jag tror att det är en stor del av ungdomarna som bara har mobilnummer. Ungdomarna blir underrepresenterade i undersökningarna.

  Det blir en spännande valnatt. Det är upplagt för överraskningar.

 3. GA Says:

  Om man skall kunna rösta på PP, eller kryssa in dig i riksdagen, så måste det finnas valsedlar utlagda där man röstar.

  Har hört otrevliga historier om bortplockade röstsedlar och andra partier som försökt stoppa PP-valstugor pga. petitesser som ”fel sorts dörr” på stugan.

  För övrigt kan en röst på PP faktiskt också vara en strategiröst, t. ex. om man tycker att ens ”normala” parti inte driver de grundläggande demokratifrågorna tillräckligt starkt (om de alls gör det), eller lierat sig med partier som har tvivelaktigt historia i det sammanhanget (t. ex. Miljöpartiets samarbete med Bodströmpartiet och vänstern).


  • Det har du rätt i, och nu pågår en stark informationskampanj internt i partiet, med avancerad raggning för att få ihop tillräckligt med valsedelsutdelare.
   Det måste finnas valsedlar överallt.

   Men det funkade rätt bra förra året, inför EU-valet.
   Det fanns valfunktionärer som plockade bort PP:s valsedlar, men de fick så hård kritik att de nog inte gör om det misstaget.

   Ja, visst kan man rösta strategiskt på det sätt som du menar, som en markering mot partier man är missnöjd med.
   Men med strategisk röstning menar nog Spelaren snarare att man inte lägger sin röst efter övertygelse, utan efter var just den rösten kan få störst betydelse rent procentmässigt, för att blockera en annan falang. Det är liksom ett steg längre bort från övertygelsen, in i ett schackspelstänkande.
   Det kan ju finnas tillfällen då sadant är lämpligt, men det är nog rätt så otillfredsställande i längden.

 4. Josef Boberg Says:

  ”Det behövs inte fler oförvitliga nykterister, korrekta ja-sägare med pressveck och portföljer i rätt färg. Det behövs (skarpa) vildhjärnor, rebeller, kreativa visionärer, problemlösare, folk som kanske har en och annan fläck, ett och annat fel, en och annan prick i något register. Vilken sant levande människa har inte det? Misstagen gör att vi växer och lär oss. Människor som aldrig gör fel gör sällan (= ALDRIG = Josefs tolkning av sällan i detta sammanhang) rätt.”

  Jo… – Carl Johan – om detta är jag helt överens med Dig om, verkligen…

  Men det är ju själve faen att det skall vara så jävla trögt med att fatta – att det finns ett sätt för Piratpartiet att GARANTERAT bli ett riksdagsparti efter valet den 19 september 2010. Utgångsdatumet för den möjligheten är den 17 september 2010 = då måste partiet – ”vad det nu skall heta” – vara registrerat.

  T ex Gudrun FI Schyman vill valsamverka så att hon skäms och flera andra med henne – inom kategorin ”icke riksdagspartier”. Men en valsamverkan i årets val blir ej meningsfull UTAN Piratpartiet.

  Kan Ni i Piratpartiet ej fatta det ❓

  Det här med valsedlar är ju inget problem ALLS – för det är ju bara att se till så att det finns en man/kvinna på plats i VARJE vallokal under hela valdagen – som:

  1. Tar bort valsedlarna på partierna som ingår i valsamverkan – som kommit vanliga vägen

  2. Informera om att ta en blank valsedel och på den skriva ”vad det nu skall heta” + partinamnet på sitt eget parti + eventuellt namn på person i sitt eget parti.

  Hur jävla svårt kan det vara att fixa detta ❓

  Det finns ca 1 miljon väljare, MINST… – som ej ännu har bestämt sig + säkert lika många – som har bestämt sig för ett sedvanligt PartiKrati-parti = fortsatt vanstyre folkrättsligt sett – men som skulle ändra sig – ifall det skulle vara MENINGSFULLT att rösta på ett ”icke riksdagsparti” = ifall det näst intill garanterat ej vore en bortkastad röst.

  Som det är nu är ju en röst på ett ”icke riksdagsparti” = att slänga bort sin röst på en dröm om att kunna passera 4 %-spärren – med en viss reservation för SD och PP.

  Sist men ej minst – vilken massmedial UPPMÄRKSAMHET skull PP och de övriga partierna i denna valsamverkan få ❓

  Vad skulle det ge i ÖKAT intresse för att välja t ex PP som sitt parti – istället något av de sedvanliga ”tråkmånspartierna” ❓


  • Idén är onekligen god ur vissa perspektiv, men komplicerad ur andra, och rätt dålig ur ett tredje.
   Det är alldeles försent att sätta igång en sådan process nu, drygt tre veckor från valet.
   VI har inga resurser att ens diskutera frågan.
   Det har funnits på bordet,men har förkastats, av flera anledningar.

   Så vi får nog inse att tärningen är kastad för den här gången, och så får vi hoppas att det ska ordna sig till det bästa ändå.
   Jag tror på valseger. Jag är helt övertygad om att vi kommer in i riksdagen av egen kraft.

   Hur det blir får framtiden utvisa.

   • Josef Boberg Says:

    Jo… – Carl Johan – som undantag ifrån principen så funkar ju tro så att den kan ”förflytta berg”.

    Men principen för tro att bli rådande VERKLIGHET – är ju lika utsiktslös som att skrapa bort Kebnekaise från jordytan – med EN tesked som ENDA verktyg.

    Sedan ca 6 000 år tillbaka har wåra PyramidMaktHavare inbillat oss att tro på deras påhittade = uppfunna gudDomars s k kärlek.

    Resulatet av det är ju i dags dato en värld där mentala, framförallt… 😥 – men också fysiska KRIG pågår i en omfattning – som ALDRIG tidigare skådats i mänsklighetens kända ofattbart barbariska historia.

    Om alternativet till att tro på att det blir RISKdagen för PP efter valet i höst – har jag gjort ett inlägg om HÄR.

    Men det känner Du ju redan till ser jag… 😉


 5. […] vi växer och lär oss. Människor som aldrig gör fel gör sällan rätt.” – slut citat härifrån – vilket jag kommenterade så […]

 6. mrperfect72 Says:

  Jo, Josef. Piratpartiet skulle dock kunna goera helt raett infoer valet 2014. Chanserna till det skulle nog oeka om flera medlemmar roestar typ Fi eller Aktiv Demokrati med motiveringen att de faktiskt vill valsamverka med PP, vilket skulle gynna partiet enormt i chanserna att komma in i riksdagen.

  De skulle dessutom kunna deklarera sin taktikroestning i sitt PP-forum foer oekad effekt. 😉


 7. […] en smula frustrerande. Att det gick så pass bra för mig i provvalet, och att jag fick mer än 500 personkryss i riksdagsvalet tar jag gärna som en indikation på att rätt många gärna ger mig […]


 8. […] vi växer och lär oss. Människor som aldrig gör fel gör sällan rätt.” – slut citat härifrån – vilket jag kommenterade så […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s