Jag kandiderar härmed till Piratpartiets riksdagslista

calle_090923

Människosamhället bygger på relationer, på möten mellan individer, kommunikation, tankar, känslor, allt det vi skapar utifrån detta, och de överenskommelser vi gör för att kunna leva tillsammans i fred och sämja. Och det största av allt, det som driver oss framåt, det som håller oss levande, det som vi alla vill ha och vara i – är faktiskt Kärlek.

Kärlek är inte rosa moln och fluff. Kärlek är högst konkret. Kärlek är att ta ansvar i alla sina relationer, i vardagen, i livet, att ibland bortse från sina egna behov för att tillfredsställa andras behov. Kärlek är att vandra i skönhet med respekt och vördnad för alla människor, allt levande på jorden. Kärlek är att följa sin innersta sanning, att göra det man allra helst vill göra, leva som man allra helst vill leva, att möta omvärlden med öppet hjärta. Jag anser att det finns alldeles för lite kärlek i politiken idag – och det vill jag ändra på.

Som riksdagsledamot för Piratpartiet vill jag naturligtvis arbeta för de frågor som ligger Piratpartiets hjärta närmast, eftersom de också ligger mitt hjärta nära. Det är också viktigt att ständigt fördjupa, ifrågasätta, se helheten och sammanhangen i dessa frågor. Jag vet att jag är en god inspiratör, en katalysator, en som öppnar ögon och vänder upp-och-ner på sådant som de flesta anser vara självklart. Det är helt enkelt mycket intressantare att fråga varför, än att föreläsa om vad som är rätt och fel. Hur ska piratpolitik faktiskt omsättas i praktisk handling i det politiska arbetet? Det vill jag gärna medverka till att vi får reda på, i skarpt läge.

Vi vet alla vilka frågor Piratpartiet arbetar för. Det jag vill tillföra är det som kanske inte alla har tänkt på, de nya perspektiven, de annorlunda synvinklarna, oväntade konsekvenser av en helt ny politisk rörelse, en ny förståelse på bred front av de utmaningar och möjligheter som vårt samhälle står inför i framtiden. Jag vill påverka, med mänskliga möten, gränsöverskridande samarbeten och kreativa lösningar, och skapa förutsättningar för att vår politik ska få önskad genomslagskraft. Jag känner att jag där har en pedagogisk uppgift att fylla.

Jag tycker inte att det är rätt att ett litet fåtal giriga människor ska få ändra ett helt lands lagstiftning, och korrumpera dess rättssystem för sin egen vinning, och samtidigt skapa mer oro, mer osäkerhet, mer otrygghet och mer inskränkningar i människors frihet. Jag tycker inte att det är rätt att ett litet fåtal giriga människor använder otidsenliga lagar för att på bekostnad av andra människors hälsa och liv tjäna några slantar till. De upphovsrättslagar och patentlagar vi har idag främjar inte kreativitet och utveckling – de stoppar upp flödet. Det vill jag ändra på.

Internet är grovt underskattat. Internet är utan tvekan det bästa demokratiredskapet som sett dagens ljus, någonsin. Aldrig tidigare har människan uppfunnit ett så fantastiskt instrument för kommunikation över gränser, för ALLA. Internet är fred, Internet är gränslös kommunikation, Internet är världens största mötesplats, där alla kan finna vänner, nyttokontakter, information – och kärlek. Internet som en fri plats för kommunikation och utbyte måste skyddas.

Internet är jämlikt, och ger alla möjlighet att delta i och påverka det samhälle vi lever i – globalt. Detta skrämmer förstås skiten ur makthavarna, eftersom de inte gärna släpper ifrån sig sin makt. Därför måste vi försvara ett fritt Internet, med näbbar och med klor. Det är utan tvekan det allra bästa vi kan göra för att inte bara bevara demokratin, utan för att fördjupa, bredda och stärka den demokratiska tanken i praktiken. Över hela världen.

Trygghet är viktigt. Men verklig trygghet åstadkommes inte först och främst med lagar och förbud, poliser, övervakning, avlyssning, säkerhetskontroller och paranoia. Övervakning och kontroll kan ge en illusion av säkerhet, men verklig trygghet kommer genom relationer. Trygghet är en känsla, en upplevelse, och den tillgodoses först och främst genom anknytning till andra människor, till familjen, till de närmaste vännerna, till vetskapen om att jag är omgiven av människor jag känner, på ett eller annat sätt.

Som riksdagsledamot för Piratpartiet vill jag fortsätta att arbeta för det jag redan arbetar för, ständigt, sedan många år tillbaka. Ett samhälle med respekt för medborgarna, som alltid måste få ha högsta bestämmanderätt gällande sina egna liv – det ska inte staten ha. Ett samhälle som bygger på respekt, nätverkande och positiva relationer, ett samhälle i vilket medborgarna alltid skall åtnjuta 100 % tillit som goda, empatiska och ärliga människor, till dess att motsatsen bevisats.

Det behövs inte fler ungdomsförbundsbroilers i politiken. Det behövs inte fler likriktade, självgoda, kissnödigt inställsamma karriärister och röstningsfår i lagoma kostymer. Det behövs riktiga människor, med livserfarenhet, mogna tankar, nyfikenhet och integritet, som kan tänkas ge några år av sitt liv till det parlamentariska arbetet, det visionära, det upprätthållande, det pliktfyllda tjänandet av människorna i det land vi bor i.

Det behövs inte fler oförvitliga nykterister, korrekta ja-sägare med pressveck och portföljer i rätt färg. Det behövs (skarpa) vildhjärnor, rebeller, kreativa visionärer, problemlösare, folk som kanske har en och annan fläck, ett och annat fel, en och annan prick i något register. Vilken sant levande människa har inte det? Misstagen gör att vi växer och lär oss. Människor som aldrig gör fel gör sällan rätt.

Det behövs inte fler maktmän och maktkvinnor, som söker överlägsenhet och undersåtar, som vill skapa ”det perfekta samhället” efter eget huvud, eller gamla ideologier. Det behövs inte fler som vill styra, straffa, manipulera och bestämma över andra, som en kompensation för egna själsliga brister. Det behövs mogna, ödmjuka, flexibla, lyhörda, kreativa fredssträvare, kärleksfulla och empatiska människor med respekt för människors egen förmåga, samt en önskan att göra verkligt gott.

Det behövs inte fler som slickar uppåt och sparkar nedåt – det behövs män och kvinnor med integritet och eftertanke, med förmåga till långsiktigt och lateralt tänkande, med tålamod och ihärdighet, självövervinnelse och en önskan att komma överens för allas bästa.

Det är billigt att gnälla och klaga. Det kostar faktiskt ingenting. Utom möjligen din självrespekt – om du inte gör något av din klagan. Jag har alltid levt efter principen att om det är något jag inte gillar, något jag tycker är dåligt, så får jag väl göra det bättre själv. Och just så gör jag redan, på många områden i mitt liv.

Nu gäller det vårt land, och hur det förvaltas av våra folkvalda riksdagsparlamentariker. Det duger inte. Jag är missnöjd. Jag tycker inte att de gör tillräckligt bra ifrån sig. Men gnäll hjälper ju inte. Så då får jag väl göra det bättre själv då.

Därför ställer jag upp som kandidat för Piratpartiet, om jag kan få det förtroendet av dig som är medlem i samma parti.

calle_pirat

Foto: Jennie Rehbinder (båda bilderna)

tunn linje

Läs gärna Emma Opassandes bloggpost ”Den perfekta politikern existerar inte

tunn linje

Tyvärr verkar det bara finnas ett enda politiskt parti som tar frågor om privatliv, integritet, rättssäkerhet och allmänmänskliga rättigheter på allvar – Piratpartiet – så detta parti stödjer jag helhjärtat, på vilket sätt det än blir.

pirat_blogbanner

Dekorrand

Explore posts in the same categories: demokrati, Fascism, Frihet, Lagstiftning, Libertarianism, Livsåskådning, Piratpartiet, Politik, Samhälle, Sexualpolitik, Yttrandefrihet

Etiketter: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

241 kommentarer på “Jag kandiderar härmed till Piratpartiets riksdagslista”

 1. SixDays Says:

  Underbart Calle! Nu känns det som att jag inte tänker kasta bort mitt medlemsskap i PP och jag kommer att personkryssa dig.


  • Åh, tack så jättemycket för din positiva respons!
   Det värmer.
   Du ska veta att jag har varit lite nervös för vilket slags reaktioner jag skulle få på detta.

   Kryssa på!

   Fast först måste vi ju se om jag ens hamnar på listan. Det är ju svärmen som avgör det.

 2. Hanna S Says:

  Va roligt läsa, du har min röst. 🙂


 3. Du verkar fortfarande inte helt införstådd i att Piratpartiet inte är ett liberalt parti. Det är mycket tydligt liberalistisk retorik du använder dig av och berör politiska frågor som Piratpartiet aldrig kommer driva. Liberal som du är ser du exempelvis staten som ett hot mot friheten istället för en möjlig garant för den. Eftersom vi inom PP har så vitt skilda synsätt i den frågan kommer PP aldrig kunna ta ställning i den. Därför handlar Piratpolitiken snarare om att se till så allt går öppet och demokratiskt till, oavsett hur mycket förtroende folket väljer att ge staten.


  • Jag hävdar att jag driver en frihetlig linje, som är oberoende av höger-vänsterskala. Jag märker ofta i diskussioner att jag har lika många vänster- som högerpolare, alltså folk med liknande tankegångar.

   Det är svårt att inte se staten som en potentiell fiende, när de som företräder staten vill kontrollera oss, styra oss, avlyssna oss, hindra oss från fri kommunikation.

   Jag är framför allt en motståndare till totalitarism och förtryck – något som finns i både höger- som vänstervarianter.

   Det är därför viktigt att det är staten som ska vara transparent, inte medborgarna.
   Det är staten som ska ha hårda restriktioner mot sig, inte medborgarna.

   Motsatsen till detta ser vi i England, som är världens övervakningskameratätaste land.
   Samtidigt inför man hårdare och hårdare restriktioner mot fotografer – en turist som fotograferar bussar, broar eller poliser kan bli tagen av polisen, bli hårt förhörd, och i värsta fall få sin utrustning konfiskerad. Många har redan blivit tvingade att radera bilder i sin kamera för att de fotograferade ”fel” objekt.

   Så vill vi inte ha det i Sverige, hoppas jag.


   • Jag sa inte att staten inte var en potentiell fiende, men inte ens den mest extrema libertarian vill ju helt avskaffa staten och erkänner staten som en garant för de mest grundläggande rättigheterna. Statliga förespråkare, som du kallar dem, är inte alls ute efter att kontrollera folks liv. Det handlar bara om att de har en vidare definition av vilka grundläggande rättigheter en stat ska stå som garant för.

    Det känns för övrigt som att klumpar ihop alla övervakarbeivrare med de som förespråkar statlig garanti för våra rättigheter. Övervakarbeivrare finns det lika mycket av på båda sidor av den socialliberala skalan och har inte alls med någon sorts vilja att utöka statens befogenheter.

    Allt annat du säger kan jag och säkerligen de flesta andra inom partiet skriva under på, håll dig gärna till det.

    • Josef Boberg Says:

     Sammy Nordström – apropå Din uttryckta mening ovan: ”Du verkar fortfarande inte helt införstådd i att Piratpartiet inte är ett liberalt parti.”

     Ifall det nu är så att Du har mandat av Piratpartiets partiledning att torgföra att PP ej är ett liberalt parti (”Liberalism (av latin liber, fri) är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde.”) – så undrar jag nu över vad Du då menar att PP är ❓

     • SixDays Says:

      Josef, jag har märkt en väldigt oroande trend av vänstermänniskor som dikterar vad piratpartiet är och inte är.
      Jag skrev ett ironiskt inlägg på facebook att PP borde arbeta för en linje där alla statliga tjänstemän skulle behöva signera sina beslut med namn, personnummer, bostadsadress och var deras barn går på dagis. Om man inte förstår ironin i det är det ju beklagligt, men det tog inte många minuter innan en av de PP människor på min lista dementerade att ”nej det komemr aldrig att vara pps linje” Vi har för helvete inte ens diskuterat det! Så hur kan det då vara en linje?

      Sen tänker jag på det Mikael Nilsson skrev http://blog.mmn-o.se/2009/08/07/piratpartiet-ska-inte-bli-liberalt/ där han dels kallar liberalism för ”fail” och dels visar att han är extremt vänstervriden. Efter den postningen kände jag än mer att piratpartiet inte längre var rätt. Att Calle nu kandiderar gör att jag känner att det fortfarande finns en chans att piratpartiet kan fungera och det glädjer mig verkligen att han kandiderat.

      Men frågan kvarstår: varför har pp helt plötsligt blivit ett vänsterparti?


     • SixDays, blanda inte ihop mig med MMN-o, är du snäll.

     • SixDays Says:

      Oj förlåt Mikael. Det var klumpigt av mig. Ber tusen gånger om ursäkt men av nån förvirrad anledning blandade jag ihop er. Det var självfallet inte meningen.


     • Det må vara så att liberalism har individens frihet som grundläggande värde, att ha individens frihet som grundläggande värde är dock inte nödvändigtvis att vara liberal. Även socialister skriver under på det t.ex., även om man har en annan syn på vad individuell frihet är. Liberalism handlar om så mycket mer och därför bör man inte göra antagandet att Piratpartiet är ett liberalt parti.

      Mina tankar om vad piratideologin handlar om går att läsa här:

      http://bloggsam.mindrelease.net/2009/08/05/fran-piratideologi-till-en-bredare-piratpolitik/


     • @SixDays

      ”Men frågan kvarstår: varför har pp helt plötsligt blivit ett vänsterparti?”

      Hoppsan! Hur kom du fram till det om ett parti med ”ultra-kapitalisten” Falkvinge som partiledare och den f.d. folkpartisten Christian Engström som representant i EU-parlamentet? Jag tycker socialisterna inom partiet synts förvånansvärt lite och jag tycks ju vara den enda kritiska rösten till Carl Johans tydligt liberala hållning. Men, men. Där ser man hur olika man kan uppfatta saker och ting.

     • SixDays Says:

      Sammy, jag tycker att vänsterpiraterna sticker fram sina nyllen överallt. Sen kan man inte påstå att socialism främjar frihet. Möjligen friheten för ett kollektiv att förtrycka en individ…


     • @SixDays

      Fascism ligger lika mycket utanför höger-/vänsterskalan som piratpolitik. När du pratar om extremister som inte respekterar demokratiska friheter och mänskliga rättigheter, oavsett om det är höger- eller vänsterextermister, så pratar du inte om varken höger- eller vänsterpolitik. Då argumenterar du emot fascism och för sammanhanget, en halmgubbe.


     • Fascism är faktiskt en form av socialism, och det är en historisk sanning, så det kommer du inte ifrån.

      Mussolini var ledare i ett socialistparti, men tyckte att hanbehövde reformera socialismen en smula, och göra den lite mer nationalistisk, lite mer militaristisk, och så vart det fascism.

      Fascism är alltså en vänsterideologi.

      Att kalla fascism för högerextremism (som många gör) är bara en lömsk väsnterretorik, för att dissassociera sig från fascismen, fast den i själva verket ligger oerhört nära socialism, eller t.o.m. är en variant av socialism.


     • @Carl Johan

      Say what? Vilka historieböcker har du läst egentligen? Lite snabb fakta från wikipedia:

      ”Fascism är en auktoritär politisk ideologi som har sitt ursprung i Benito Mussolinis fascistiska rörelse Partito Nazionale Fascista i Italien från 1920-talet och fram till och med andra världskriget.”

      […]

      ”Olika forskare framhåller olika karaktäristiska egenskaper hos fascismen, men vanligt förekommande är nationalism, starka auktoriteter och totalitära system, militarism, antiintellektualism, antikommunism, kollektivism, korporativism, populism och motstånd mot ekonomisk och politisk liberalism.”

      Fascism strider alltså lika mycket mot socialistiska värderingar som liberala. Att du påstår annat talar bara om för mig att du inte vet vad socialism är för något. Du har läst om kommunismen i Sovjet och Kina och definierat din syn på socialismen utifrån det. Det är som att definiera liberalismen utifrån Nazismen som trots allt var demokrater (fram till de fick makten). Kommunisterna kanske var socialister de med, fram till de fick makten dvs. Försök tänka lite objektivt nu, snälla.


     • Hej igen, Sammy!

      Du skriver så här:

      ”Fascism är en auktoritär politisk ideologi som har sitt ursprung i Benito Mussolinis fascistiska rörelse Partito Nazionale Fascista i Italien från 1920-talet och fram till och med andra världskriget.”
      Ja, och Wikipedia är alltid en 100 % korrekt kunskapskälla, eller hur? Du såg inte att Mussolini var en av Italiens mest framträdande socialister fram till 38 års ålder? Att han var redaktör för den största socialisttidningen, och aktiv socialist på många sätt?

      ”Olika forskare framhåller olika karaktäristiska egenskaper hos fascismen, men vanligt förekommande är nationalism, starka auktoriteter och totalitära system, militarism, antiintellektualism, antikommunism, kollektivism, korporativism, populism och motstånd mot ekonomisk och politisk liberalism.”

      Allt detta här ovan är en synnerligen bra beskrivning av socialism – och fascism. Kanske att antikommunism inte alltid stämmer med socalism, men det är ju en bra fras, som passar den populistiska opportunism som dessa totalitära rörelser ofta svänger sig med.


     • Oavsett vad någon historiker, wikipedia, eller Mussolini själv kallade det (dock kallade han sitt parti trots allt för ”Partito Nazionale Fascista”), inget i den politik som Mussolini förde var socialistisk, så enkelt är det. Han allierade sig dessutom med högerextremisten Hitler MOT det kommunistiska Sovjetunionen, vilket iofs inte heller var socialister, men om vi nu utgår ifrån ditt resonemang så, ja, det håller inte riktigt ihop då heller, tyvärr.

      Du rör bara ihop socialism, fascism och kommunism i en enda röra, det är inte riktigt så enkelt. Socialism är en ideologi som inte på något sätt förutsätter tvång, fascism, diktatur eller något annat sådant höger-/vänsterextremt påhitt. Det är bara någon sorts guilt-by-association-retorik som inte riktigt hör hemma i en intellektuell diskussion.


    • Men snälla Sammy – ”håll dig till det” – tror du att du kan diktera vad jag ska säga eller inte säga? Vilka åsikter jag ska uttrycka eller ej?

     Då har du verkligen hamnat på fel blogg, den saken är helt klar…

     Ja, jag är själv nån slags libertarian, men jag betraktar inte mig själv med höger- eller vänsterglasögon längre. Det var länge sedan. Jag är främst en frihetsförespråkare, oavsett färg.

     Jag är inte negativ till nationsbildningar i sig, men jag är starkt negativ till när statens representanter missbrukar sitt uppdrag. Och DET, min käre Watson, är verkligen TVÅ HELT OLIKA SAKER.

     Och när du skriver ”Statliga förespråkare, som du kallar dem, är inte alls ute efter att kontrollera folks liv”, då begriper jag inte vad du menar. Var använder jag för det första begreppet ”Statliga förespråkare”?

     Och dessutom – om du faktiskt tror på det där – vad har du då i Piratpartiet att göra? Jag är kanske naiv, men min bild av den absolut mest centrala frågan i Piratpartiets politik är just privatliv och integritet, och att vi måste stoppa klåfingriga politiker och storföretag (staten och kapitalet – tänk, va!) från att öka kontrollen av medborgarna.

     Men det kanske inte du tycker?


     • Snyggt att måla upp det som att jag talar om för dig vad du ska tycka eller inte. Naturligtvis är inte det vad jag säger och du borde vara lite mer ärlig i din argumentation.


     • Och nej, PP har inget mål att avveckla staten, det handlar om att låta folket ta kontroll över staten istället för tvärtom. Så länge staten är underordnad folket så är inte vidden av statens befogenheter ett problem. Ser du skillnaden?


     • Av samma skäl tar exempelvis inte PP ställning i frågan om ifall vi ska vara med i EU eller inte, allt handlar om att oavsett vilka befogenheter vi ger vår egen stat eller någon överstat så ska det gå demokratiskt till.


     • Förresten läste jag ditt tidigare inlägg fel, jag läste statliga företrädare som statliga förespråkare. För det ber jag om ursäkt.


     • Jag är alltid 100 % ärlig, och det är ju tråkigt om du uppfattar det på annat sätt.

      När du skriver så här:
      ”Allt annat du säger kan jag och säkerligen de flesta andra inom partiet skriva under på, håll dig gärna till det.”
      – så kan jag inte tolka det på annat sätt än att du vill styra upp vad jag säger. När du dessutom på annan plats i samma tråd tycker att jag ska tona ner min liberalism, så är det ju samma sak igen.

      Jag är den jag är, och det tänker jag inte dagtinga med. Du är fullt fri att rösta på någon annan. Det är för övrigt inte ens säkert att PP:s medlemmar vill ha mig som representant, av allahanda anledningar – kanske just för att tillräckligt många tycker att jag är för liberal, eller för at jag driver en egen agenda, eller av annan anledning.

      Men – och det måste du erkänna – jag är alltid 100 % ärlig och öppen med alla mina avsikter. Jag tänker inte tona ner något av mig, av politiskt strategiska skäl. Jag är den jag är, ocb tycker det jag tycker, och om det inte passar, så blir jag med största sannolikhet inte invald.

      Perfekt demokrati.

      Å andra sidan, om tillräckligt många tycker att jag är en bra person att ha i Riksdagen, just för att jag ÄR ärlig och öppen, och för att jag har den inställning till livet och politiken som jag har – ja, då kanske jag blir inröstad, och det är då också perfekt demokrati.


     • Carl Johan, jag röstade på den f.d. folkpartisten och liberalen Christian Engström i EU-valet. Vet du varför? För han iaf gett mig intrycket av att kunna hålla isär det och driva piratpolitik i mitt och andra piraters namn, inget annat. Det är vad jag efterfrågar, inte att du ska sluta vara vem du är eller byta åsikter.


 4. […] Carl Johan Rehbinder kandiderar till Piratpartiets riksdagslista! […]

 5. Terra Says:

  Det Sammy säger må vara sant – att PP är fullt av folk både från höger till vänster. Likaså må det vara sant att PP därför aldrig kommer kunna verka i alla frågor pga fundamental oenighet.

  Men sen tar faktasanningarna slut. Att staten skulle vara en garant för frihet är helt absurt. Det finns inte ETT exempel i historien på när en proportionellt stor och därmed stark statsapparat ger medborgarna större friheter än när statsapparaten krymper. Typisk kommunistisk tramsretorik och propaganda att tro att när en massa människor bestämmer åt dig så är du fri. Både logik och vår historia visar oss att det aldrig kan bli så.

  Förövrigt gillar jag din kandidatur och du har mitt stöd och min sympati. Bered dig dock till fullo på en värld fylld med intriger och fula knep.


  • Jadu, Terra. Att upphäva staten kanske vore den ultimata friheten. Friheten för vem som helst att utsätta dig för våldsbrott. Friheten för dig att slippa sjukvård när du behöver det. Friheten att klara dig själv och inte ha några rättigheter alls. Om det är vad du kallar frihet så betackar jag mig. Men tack för att du så tydligt visar att dessa frågor inte är något vi någonsin kommer vara överens om i partiet och att den som vill driva sådana frågor bör göra det genom något annat parti.

   • SixDays Says:

    Du kanske borde lära dig skillnaden på libertarianism/liberalism och anarki.

    Det du beskriver är anarki och har _INGET_ med någon liberal ståndpunkt att göra.


    • Ska jag tolka det som att du ändå erkänner staten som garant för våra grundläggande rättigheter?


     • Min poäng var ju just att *även* libertarianer erkänner staten som garant för våra grundläggande rättigheter. Det är just det som skiljer en libertarian från en anarkist.

     • SixDays Says:

      Ja och nej. Jag är för att staten har våldsmonopol och diverse andra monopol när det inte är fysiskt möjligt eller ekonomiskt möjligt att ha konkurrens. Ex. tunnelbanan i stockholm, samt att staten ska driva en grundläggande sjukvård parallellt med privat dito.

      Däremot vill jag inte ha en massa idioter som ska ”rita rutor”, dvs bestämma hur allt ska vara och hur jag ska leva mitt liv. Således vill jag ha en sån minimal stat som möjligt.

     • SixDays Says:

      Ja. Staten är inte nödvändigtvis av ondo, problematiken ligger i kontrollen av den. Som det ser ut idag har vi ingen kontroll. Och en stor stat blir ohanterlig av SÅ många orsaker, därför kan en stor stat i praktiken inte ses som varken funktionell eller inkorrupt.


     • Huruvida staten ska ha mer eller mindre makt är ingen diskussion jag tänker föra här. Min poäng var aldrig mer än att eftersom vi aldrig kommer vara överens om det, och inte heller vilja placera oss på höger-/vänsterskalan (eller hur?), så kan det vara en idé att inte utge sig för att vilja göra något annat. Det vi vill är som sagt att ge folket insyn och kontroll över staten istället för att staten har insyn och kontroll över folket.

      Så länge folket har kontrollen och insynen i staten är vidden av statens befogenheter ovidkommande för piratpolitiken. Med full insyn och kontroll kan staten inte hitta på mer än vad folket är beredda att gå med på och så bör det fungera i en demokrati. Det är kärnan i Piratideologin och varför folk från både höger och vänster är överens. Att i det läget komma med argument om att de på andra sidan av den egna politiska orienteringen skulle stå för raka motsatsen är en logik som inte riktigt går ihop.

      Tänk efter lite nu, varför skulle så många vänstermänniskor skriva under på att underordna statens makt till fördel för folket om de nu stod för motsatsen?

   • Vala Says:

    ”Att upphäva staten kanske vore den ultimata friheten. Friheten för vem som helst att utsätta dig för våldsbrott. Friheten för dig att slippa sjukvård när du behöver det. Friheten att klara dig själv och inte ha några rättigheter alls.”

    Ja, kanske vore det den ultimata friheten.
    Våldsbrott begås av staten, och vem som helst utsätter folk för våldsbrott. Staten bjuder på sjukvård var du har inget val av behandling och var de befrämjar den största knarkhandeln i samhället. Staten tar ifrån oss rättigheten och friheten till vår eget ansvar.


    • Att avskaffa staten är nog ingen bra idé. Om man gör det seglar det snart upp andra ”ledargestalter” och så har vi plötsligt ett icke-demokratiskt maffiasamhälle, där den med mest vapen vinner.
     Eller inte. Men risken finns.
     Vi ska nog göra vad vi kan för att behålla en hyfsat stark stat, men med fler kontrollorgan – en riktig konstitution vore fint, med en oberoende konstitutionsdomsol.
     En svagare regering och en starkare riksdag.
     Sänkt ingångsspärr i riksdagen.

     Kort sagt – mer demokrati, inte mindre.

 6. maloki Says:

  weey! 🙂 Roligt med folk som ställer upp 🙂 Ska bli spänande att se hur listan blir 🙂


  • Ja, det kommer säkert att bli en brokig samling. Konsten är väl sen att bibehålla en viss brokighet, så att inte även PP blir helt korrumperat av Riksdagsatmosfären.

   Hemska tanke – tänk om vi blir poliiiiitiker allihop!


 7. Det som skulle kunna vara ett handikapp, en svaghet, kan också vara en styrka. Att PP har en så brokig medlemsskara fungerar ju för att PP inte har ambitionen att presentera en vattentät helhetspolitik, vilket jag tycker är ett befriande friskhetstecken. Själva idén att ha en helhetspolitik som ska täcka varje aspekt av livet är egentligen väldigt totalitärt, och naturligtvis helt omöjligt.

  Så jag ser att det kan finnas tre lägen för dem som blir parlamentariker för PP. Det finns det som är partilinjen, de frågor som verkligen är partiets, och som vi alla kan komma överens om. Sen finns det frågor som ligger utanför partiets aktionsramar.
  När det gäller votering så får man då som piratpartist spela det politiska spelet, och följa de överenskommelser som Piratpartiet har med den regeringskonstellation som för närvarande regerar, med PP:s stöd.

  När det gäller frågor som går enskilda partimedlemmar emot, så får man väl dela upp dessa i två kategorier – engagemang som partiet kan leva med, eftersom just den partimedlemmen kan ha blivit inkryssad just på sina personliga åsikter, och å andra sidan engagemang som partiet INTE kan acceptera av en representant för Piratpartiet.

  Tre linjer alltså. Partilinjen, son ju bara gäller ett visst handlingsfält, den enskilde parlamentarikerns linje, som kan accepteras av partiet, och som parlamentarikern i fråga kan driva som han/hon vill, förutom när det är votering, eftersom partiets existens i Riksdagen bygger på ett vallöfte – samarbete med regeringspartierna – och så har vi den oacceptabla linjen, när en parlamentariker väljer en egen linje som går stick i stäv med vad Piratpartiet kan acceptera.

  Det här är ju bara spekulationer från min sida, men jag skulle kunna tro att detta är vad som kommer att utveckla sig med tiden.

  • SixDays Says:

   Låter som de tankebanor jag själv haft. Däremot har det i alla diskussioner jag varit med i varit så att om man framfört något liberalt/mitten/höger som en personlig agenda utanför pps där det inte krockar, så har jag blivit attackerad och fått veta att det är enbart partipiska som ska råda i alla avseenden.

   Och jag talar om PP-vänster människor nu. Som jag sett så sitter det enbart vänstermänniskor som operatörer i PPs IRC kanal vilket gör att det inte går att vara där inne.


   • Jag vet int eom jag någonsin besökt IRC-kanalen, och jag är inte ens säker på om jag vet vad en IRC-kanal är för något.

    Det är ju svärmen som väljer kandidaterna, ytterst sett, och om tillräckligt många tycker att jag verkar vara en bra kandidat för listan, så kommer jag förhoppningsvis att hamna där. Sen får väl de mest hardcore-väsnter-piraterna tugga fradga bäst de vill.

    Eller så tycker majoriteten inte att jag passar, och då är väl det lika bra, antar jag.


   • Så bra att vår vänsterkonspiration emot er liberaler fungerar enligt plan. [/ironi]

    Nu är ju verkligheten en annan. Med foliehatten på har vi med lite mer solidariska värderingar att oroa oss för faktumet att både partiledaren och vår representant i EU-parlamentet har en liberal/högerorienterad bakgrund. En talar t.o.m. om sig själv som ”ultra-kapitalist” i media.

    Det handlar inte om någon partipiska för att hindra medlemmar från att uttrycka lite mer personliga åsikter. Jag tycker vi har avsevärt högre i tak än andra partiet. Däremot så är det kanske inte så bra för partiet om våra representanter nyttjar partiet som en plattform för sina personliga agendor. Carl Johan aspirerar nu trots allt för att representera partiet i riksdagen, av den anledningen vill jag uppmärksamma att han i första hand bör representera hela partiets alla medlemmar och våra väljare mer än sig själv. Med det sagt bör utrymmet för hans personliga agenda vara begränsad. Detsamma hade naturligtvis gällt om det handla om en mer socialistisk kandidat.

    • SixDays Says:

     Det är inte direkt Rick och Christian jag talar om. Har även svårt att se att de vore så inihelvete korkade att de försöker tysta medlemmar genom att banna dem när de uttrycker kritik etc.

     Att Calle ställer upp tycker jag är bra. Just för att han är liberal. Dvs att om han vill driva några personliga frågor vid sidan av PPs linje som inte strider mot partiet så lär han göra det mer vettigt än diverse vänstertokar som gärna vill ”öronmärka skattemedel” till ”kultur”.

     I kontrast kan man konstatera att en vänsterpirat garanterat hade utnyttjat alla möjligheter som går för att driva en vänsterpolitik för höjda skatter och allmänt missnöje på samma sätt som en kristpirat skulle försöka stoppa sex och homoäktenskap.


     • Intressant nog pratade just Carl Johan om att banna mig från hans blogg vid ett tillfälle. Själv har jag aldrig ”bannat” någon i hela mig liv, vare sig på IRC, min blogg eller någon annanstans.

      Dina påståenden om vad en vänstersympatisör ”garanterat” gjort om denne fick chansen får stå för dig. Jag hyser iaf inte samma fientlighet gentemot liberaler och röstade som sagt på Christian Engström i EU-valet. Jag gjorde det för att han har mitt fulla förtroende för att han inte kommer driva annat än piratpolitik. Carl Johan skulle kunna få samma förtroende av mig om han tonar ner den liberala hållningen något. Det är i förhoppningen att Carl Johan tar till sig min kritik som jag framför den här, inte för att propagera vänsterpolitik eller tvinga honom att byta åsikter.


     • Ja du, Sammy, då kan jag meddela att jag inte har lika starkt motstånd mot vänsterfolk som SixDays verkar ha, eftersom jag ser att människor främst är människor, och det finns både kloka och dumma människor på alla fält. Till och med socialister kan vara goda människor, innerst inne. 🙂

      Att jag hotade med att banna dig från min blogg bör ses mot bakgrunden att jag har skrivit 223 bloggposter på denna blogg, och jag har fått över 3200 kommentarer, och av alla dessa har jag bara raderat tre kommentarer – två av en tokig pedofil, och en av dig.

      Jag har alltså synnerligen högt i tak här.

      Du kanske borde skärskåda ditt eget skrivande, och ta till dig i all ödmjukhet att ett hot om blockering kan komma ur ditt eget beteende i kommentarsfältet.

      Du spammar på rätt bra, med din svada. Man orkar till slut inte argumentera. Inte för att du har rätt, utan för att du är rätt så tjatig.

      Men jag har ändå släppt in dina kommentarer, för det händer att även du skriver intressanta saker.

      Man jag önskar, som sagt, att du tänker lite till innan du skriver, för det blir rätt jobbigt att det plötsligt är 30 kommentarer till från dig. Jag hinner bara inte.


     • Kritik jag kan ta till mig för tillfället när du raderade mitt inlägg var väl att det var något off topic för blogginlägget. Spam vet jag inte om man kan kalla det, som jag påpekade sist så är du ändå den som kommenterar mer än mig.

      Visst, det är din blogg, men om det är hållningen har du ju uppenbarligen andra kriterier än mängden inlägg för om något är spam eller inte. Mina inlägg är knappast automatiserade och även om det i vissa fall är off-topic för det aktuella blogginlägget så brukar det iaf vara relevant för vad jag svarar till. Som nu.

      Och varför oroa dig för att inte hinna svara på allt? Jag har aldrig ställt några krav på att du ska svara, än mindre att det ska ske inom en viss tidsram. Att man utttrycker sig betyder inte alltid att man söker respons. När du svarar så ger det däremot mig mer att argumentera och har jag tiden och motivationen, varför inte?

      Pirat som man är så är det lätt att se hela internet som allmän mark under allemansrätt och särskiljer därför inte på att uttrycka mig på någon annans blogg som på min egen. Visst, jag är ändå fullt medveten om att det här är din blogg och att du har rätten att radera allt jag skriver om du vill. Men om jag håller mig till standard netikett, varför?

      Jag är övertygad om att den gamla uppdelningen mellan den som har en hemsida och den som skriver på hans forum allt mer kommer suddas ut. Att vi allt mer använder oss av färdiga webbhosting lösningar som i ditt fall, wordpress, är första steget. Förut hade alla sin egen webbserver. Imorgon kommer alla webbtjänster flyta ihop i varandra och det blir då allt svårare att prata om något ställe på Internet som mitt eller ditt.

      Sorry, nog OT. 🙂


     • Nä, det är lugnt, jag köper din argumentation. Jag tror att du i viss mån kan ha rätt i din framtidsvision beträffande ”allemansrätten” på nätet.

      Dock vill jag påpeka att jag faktiskt har reggat domänen http://www.tantrablog.se, för att på sikt flytta över bloggen dit helt och hållet, vilket är raka motsatsen till din idé. Men detkanske bara är jag som är konservativ…

      När jag skrev ”spamma”, så vet du vad jag menar, massor och åter massor av inlägg, inte att det skulle vara automatiserat. Nu är det du som försöker blanda bort korten.

      🙂

     • SixDays Says:

      Om Calle vill banna någon är det upp till honom att göra det, hans blogg är ingen demokrati. Personligen bannar jag alltid folk som inte delar mina åsikter och som för en negativ ton mot mig.

      Jag förstår verkligen inte vad problemet är om Calle vill, vid sidan av PP uppgifterna föra en liberal politik vad gäller ex. sex. Uppenbarligen är du emot det. Grundar min åsikt på vad socialister brukar anse om sex och frihet i kombination, närmast är väl att Orwellskt säga ”Frihet är slaveri, hat är kärlek” för det är den bild det har.

      Tja, det är ju bara att kolla på vad socialister har gjort när de kommit till makten, vi kan ju titta på El Presidente Castro och hans efterföljare El presidente Chavez.

      Anledningen till att jag avskyr socialism i alla dess former är att det är en förljugen ideologi som har gått till att bli en religion. Det handlar inte, och har inte handlat på väldigt länge om att göra det bra för folk, det handlar om att stjäla från alla samhällsgrupper och sedan diktera villkoren för att dessa ska få leva i det fina ”jämställda”, ”rättvisa” jantesamhället där alla är så ”lagom” och ingen sticker ut.

      Socialism är i mina ögon ett gift, ett virus, en smitta som drabbar folk som inte kan åstadkomma ett piss och i sin avundsjuka vägrar att acceptera sitt öde som arbetare till de innovativa och de rika.


     • Spam har ju lite olika betydelser beroende på sammanhanget men den gemensamma nämnaren brukar vara att det handlar om någon form av automatiserad upprepning i ett digitalt forum, oftast i syftet att göra reklam för något. Jag gör varken reklam för något eller skriver på ett upprepat sätt som en automatiserad funktion skulle göra. Därför har jag svårt att se mina kommentarer som en form av spam.

      Det du egentligen försöker säga är nog att jag gärna diskuterar saker ”ad infititum”, dvs tjatar saker till döds. För det är jag väl ”guilty as charged”. En del tolkar det som att jag alltid vill ha rätt, något som jag själv vill påstå att det snarare grundar sig i min envishet och kanske lite naiva tro att alla diskussioner förr eller senare leder till någon form av förståelse för varandras olika uppfattningar.

      Ang din nya domän, kommer du köra på en egen hosting lösning då eller pekar du bara den till wordpress? Jag kör faktiskt på min egen hostinglösning och det ger ju friheten att installera vilka plugins och themes man vill, nackdelen är dock att uppdatera själv var och varannan vecka och be till gudarna att inte några plugins eller temat pajar. :-/


    • Vänta lite nu – solidaritet är INTE ett begrepp som vänstern kan göra monopol på. Jag tycker att solidaritet är oerhört viktigt, men min version av den kanske skiljer sig från mer totalitära ideologier, som t.ex. socialism.

     Man kan faktiskt vara ultra-kapitalist och supersolidarisk med andra människor samtidigt. Tänk va!

     Dessutom – utrymmet för en personlig agenda är alltid begränsad, om man ska ingå i en sådan församling som Sveriges Riksdag, och därtill som representant för ett parti, som har som strategisk idé att rösta med det block som väljer att samarbeta med PP.

     Har man en personlig agenda alls, så får man sköta det som en sidoaktivitet.


     • Precis som jag menar att frihet inte är ett begrepp som liberalerna kan göra monopol på. Jag tror vi är mer överens om saker och ting än vad någon av oss vill erkänna.

      Jag är också glad över att du äntligen uttalar någon form av respekt för den politiska platform vi går till val på då jag uppriktigt talat var orolig för att du ville driva någon annan mer högerliberal linje. Det känns bra att veta, oavsett om jag kommer lägga min röst på dig eller inte, eftersom det oavsett kan komma att bli du som representerar mig i riksdagen. För det vill jag uttrycka ett uppriktigt tack!

     • SixDays Says:

      Tycker vänstern har lyckats väldigt väl med att dels stjäla ordet, dels förstöra dess betydelse. http://dictionary.reference.com/browse/solidarity

      1. union or fellowship arising from common responsibilities and interests, as between members of a group or between classes, peoples, etc.: to promote solidarity among union members.

      men idag betyder det mer ”ofrivilligt bidrag”. Är man inte solidarisk, vill man inte vara solidarisk med vad det än vara månde, så utmålas man som ett svin som inte vill dela med sig.

      Solidaritet har blivit ett skällsord/kampord och delar klubb med orden ”rättvisa” och ”jämlikhet” som båda är i det närmaste Copyrightade till SAP.


     • Nej, det är inte socialisterna som hittat på att solidaritet innebär uppoffring. Det är vad solidaritet alltid handlat om. Jag menar, vad är det för solidaritet som vilkoras av den egna bekvämligheten? Är inte det som att säga att man är generös så länge man inte måste betala?

 8. Christian Engström Says:

  Jättebra, Calle!

 9. Max Hobstig Says:

  Hallå min käre broder!

  Nu återstår bara landstingsvalet. Förmodligen avstår jag från att rösta i detta bisarra val eftersom jag anser att både politiker och tjänstemän prioriterar andra områden än de jag anser skall prioriteras. Politikerna i detta val uppfyller mer än väl följande travesti: En politiker är en figur som bara ser till alltings kostnad men ingentings värde …

  Kommunen (dit jag flytt) är klart. Personen som får min röst tillhör mitt gamla garde och eftersom den personen är en mycket annorlunda politiker uppskattar jag henne avsevärt mer än de flesta i hennes parti. Den personen kan jag inte avslöja eftersom hon i så fall kan bli attackerad av Träskvänstern!

  Riksdagen (dit jag inte flytt) är klart. Personen som får den rösten tillhör inte mitt gamla garde eftersom personen i fråga inledde vår relation med att ”förbanna mig och önska mig dit pepparn växer”. Med tiden har personen och jag fått relation som jag värnar om och framförallt uppskattar mer än han själv förmodligen förstår. Den personen kan jag avslöja eftersom han heter Carl Johan Rehbinder!


 10. Landstinget skulle man avskaffa helt, om du frågar mig.

  Tack för din respekt och ditt stöd. Det uppskattar jag djupt!

  Och det känns bra att en hedning som jag kan vinna över en röst från Kd! 🙂

 11. Mr Sanning Says:

  Avskaffa äganderätten! PP 2010!


 12. Kul med fler kandidater! Lycka till!

  Det ska bli en intressant diskussion att föra, det där med ledamöternas frihet att agera. Som du säger så är omröstningen i kammaren glasklar. där måste man ju följa pps linje. Men vad gäller vilka saker man engagerar sig i för övrigt så är det inte lika glasklart.

  I vilket fall tror jag att det är viktigt att presentera, redan när man sätter ihop sin kandidatpresentation, att man är extremt tydlig med vilka frågor man kommer att engagera sig i – dvs till vad man tänker sig att utnyttja resurserna man ges av att ha en riksdagsposition. Det sista man vill ska hända är att medlemmarna/väljarna blir överraskade på den punkten.


  • Ja, det kanske inte är alla som har tänkt på det, men det är ju en oerhört viktig fråga, som rör PP:s trovärdighet både internt och externt.

   Samtidigt har vi ju ett röstningsförfarande idag som tillåter personval, vilket ju tillåter enskilda kandidater att driva en egen linje – så länge det är en acceptabel linje inom partiet.

   Och det är väl DÄR den verkligt intressanta frågeställningen kommer in – vad är en acceptabel linje för en piratpartist?

   Du kan ge dig på att DET kommer att diskuteras och ältas rejält under året som kommer.

 13. Gehennah Says:

  Detta är ett av de få tillfällen då jag sörjer att jag inte är svensk medborgare och därmed inte har rösträtt i riksdagsvalet. Jag önskar dig all lycka, hoppas du (och PP naturligtvis) kommer in 😀 Det behövs fler som du i styrande position!

 14. Curt Jonsson Says:

  Helt underbart, Calle! Kunde knappt ha uttryckt det bättre själv. 😉 Kärleken har alltid legat mig varmt om hjärtat. Bland annat skrev jag boken ”Väck upp din kärlek” 1991 och den har kommit igen i allt jag gjort. Hade ett tag planer på något jag kallade POLICS (the Power Of Love In a Corporate Setting) eftersom jag har en bakgrund som organisationskonsult också.

  Har själv planer på att kandidera och får väl skriva ihop en motsvarande presentation som du gjort.

  Grattis och lycka till!


  • POLICS låter bra.

   Lite för likt Police, möjligen… 🙂

   The Power Of Love In a Corporate Setting är en bra innebördsförklaring, dock.

   Jag har ett kurskoncept som jag jobbar på att förverkliga, och det heter Kärlek på jobbet – du kan se mer på denna adress:
   http://www.rehbinder.se/kreakom/index.html

   Vi har även ett kurskoncept vi kallar kort och gott The Power of Love, vilket ska bli den engelska versionen av våra kurser Kärlek, Liv & Lust.

 15. midnattsvarg Says:

  Lycka till, du hade sannerligen varit en frisk fläkt i riksdagen.

  • Josef Boberg Says:

   strong>Jo… – MidNattsVarg – och som statsminister också ❗ – är jag in i märgen övertygad om.

   I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.


 16. Strålande Calle, då slipper jag bl.a. själv att ställa upp. Jag tror tvärtemot Mikael att det mer handlar om att få in rätt sorts människor, med de rätta egenskaperna i riksdagshuset. Dessa egenskaper verkar du besitta så att vi slipper se ytterligare en politiker fostras fram.


  • Man tackar. Nä, någon fullfjädrad opportunistpolitiker lär det aldrig bli av mig. Jag tänker garanterat aldrig göra politiken till en karriär, så jag kan säga och göra precis som jag vill.

   Att man sen accepterar att det politiska spelet ibland kräver kompromisser och kohandel, det får man leva med. Huvudsaken är att man aldrig förlorar huvudmålet ur sikte.


 17. ”I vilket fall tror jag att det är viktigt att presentera, redan när man sätter ihop sin kandidatpresentation, att man är extremt tydlig med vilka frågor man kommer att engagera sig i”

  Allstå det här är mitt fall inte ett dugg viktigt, utan det jag tycker är mer intressant är vad som driver dig att agera som du gör.


  • Tack för den fördjupningen. Du har naturligtvis alldeles rätt. För bara några månader sedan hade jag ingen aning om vilken politisk fråga som skulle sysselsätta mig bara något senare, och som jag är oerhört engagerad i nu – rätten till friskolor och hemundervisning.

   Den som känner mig personligen, och därmed mina motiv, blir dock inte ett dugg förvånad över detta nya engagemang, eftersom det ligger helt i linje med mina tankegångar kring barn och deras uppväxt, bildning och föräldrarnas roll i barnens liv, så som jag alltid har tyckt, men nu med fördjupad förståelse.

   Med andra ord är det precis så som du säger – det är inte de enskilda frågorna som är viktigast, utan de motiv som ligger bakom.

   Du är klok du.


   • Har försökt lyfta frågan om friskolor och hemundervisning i PPs forum.. Verkar som du har samma syn som mig där också och att just detta är vägen till ett Kunskaps- och informationssamhälle som även håller då PP är borta. 😉


 18. Dessutom lite trött på folk som säger att PP är det ena och det andra. En rörelse är effektivare och progressivare om den formas om efter de insikter som mänskligheten kommer fram till. Ens åsikter formas om efter t.ex. ett misslyckande och det är främst därför vi inte har något behov av politiska ideologier där man gör tvärtom. Att tillåta sig att misslyckas är den enda förutsättningen som leder framåt.


  • Det intressant som jag registrerar är att det nästan alltid är just vänsterpolitiskt engagerade som vill hindra andra från att uttrycka en viss åsikt. Det verkar ligga kvar en hel del spöken som lurar från just den auktoritära vänstern.

   Frihetlig vänster har jag inga problem med, men just den här auktoritära, totalitära, statsälskande betongvänstern, den har jag svårt för. Det verkar vara omöjlig för dem att acceptera att det kan finnas fler sanningar samtidigt.


   • Nej, nu pratar du ju verkligen strunt. Socialister håller demokrati, solidaritet, internationalism och folkstyre som centrala värden. Det tycks vara en sanning du stänger ute. Kanske du skulle låta socialisterna tala för sig själva?

    • SixDays Says:

     Och Che mördade inte 5,000 personer och Stalin var en gullig farbror med bara spelade ett practical joke på några miljoner människor.

     Socialism i sig är en auktoritativ, totalitär religion. Ja, jag kallar det för religion för den fanatism med vilken folk försvarar den härör inte från argumentation, diskussion eller logik utan från noll-argument och slagord som ”rättvisa” och en konstant proklamation om vad som är ”rätt”.

     Gällande internationalism så är det ju bara att se på nätverk som ”reclaim the ”. Endast när det gäller vissa saker är det bra med internationalisering, samtidigt går man lös på företagskedjor och vill stoppa globaliseringen….

     Och vad exakt innebär folkstyre? En sak jag har lärt mig är att när någon använder ett ord som har folk- eller folkets- i sig så är det dags att dra öronen åt sig. Varje sådan organisation/förening/konstellation påvisar alltid en total avsaknad av folkligt stöd, men anser sig samtidigt ha rätten att säga att man representerar folket, dvs alla.

     Så vad exakt innebär folkstyre? Jag är nyfiken för jag tror inte att jag har hört ordet användas utanför demokratiska sammanhang och socialism är så långt ifrån demokrati man kan komma IMHO.


     • Snygg logik. Så, Hitler tog makten med demokrati, betyder det att alla demokrater är nazister?

      Återigen, fascism är inte höger- eller vänsterpolitik. Fascism är fascism, oavsett färgen på flaggan man gömmer sig bakom. Om du håller vänsterspökena ute ur diskussionen så håller jag högerspökena ute, deal?

      När det gäller din predikan om vad socialism är kanske det vore en idé att läsa lite om vad socialism är för något, gärna från socialistiska källor. Att tala om för en socialist står för är lite som att jag skulle tala om för dig vad du har för favoritmaträtt. Det avgör du bäst själv, helt enkelt. Och om du nu är så emot kollektivistiska idéer kanske du inte skulle generalisera så?


     • BTW, om du undrar vad folkstyre är:

      Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styrelse, med den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”. I svenskan finns ordet belagt sedan 1596.

      Alltså:

      Folkstyre = demokrati.

      Lite lustigt att en så inbiten liberal inte känner till det.

     • SixDays Says:

      Gällande demokrati/folkstyre, jag känner till vad demokrati är men jag gjorde inte kopplingen utan trodde att det handlade om något helt annat inom socialistkretsar.

      ”När det gäller din predikan om vad socialism är kanske det vore en idé att läsa lite om vad socialism är för något, gärna från socialistiska källor.”

      Näe, det är bra. Been there done that. Socialism är en tjuvreligion, inget annat och socialister är vad som hamnar framför gevären och ingen bryr sig efter. Förutom socialisterna själva då. Säger en del.


     • Det var hårda ord. Ord jag aldrig skulle säga även om min värsta fiende. Men så är jag ju solidarisk och sätter mänskliga värden framför själviska eller ekonomiska värden.

      Se där, socialisten bet tillbaks. Fast, med glimten i ögat. 🙂

     • SixDays Says:

      Vi säger så här Sammy, min farbror har en kåk för 22 mille. Tror du att jag tänker låta socialister få den om de mot all förmodan skulle hamna vid makten? Knappast.


     • Fascister skulle ta hans ”kåk”, inte socialister. Sluta polarisera debatten till extremiteter på det där sättet nån gång. Bara för att jag inte är en zieg-heilande högerextremist är jag inte en kommunist och tvärtom. Socialism har som sagt precis lika mycket med fascism att göra som liberalism eller konservatism. ALLA ideologier leder till fascism om man tar dem till det extrema hållet. ALL form av fantatism, oavsett om höger- eller vänsterorienterad, är samhällsfarlig. Debatten blir inget vidare konstruktiv om du ska ropa kommunist varje gång någon inte ställer upp på en total fri marknad för precis allt eller ställer krav på att visa solidaritet. Du är du en av de samhällsfarliga extremisterna som du målar upp alla socialister som. Rannsaka dig själv lite nu.


     • Ja, du behöver inte tala om för mig vad socialism är. En bättre källa vore socialisterna själva, för som sagt, inget vet mer om vad de tycker än de själva:

      http://www.socialist.nu/fragor/socialism/socialism.html

      Så, om du nu ska argumetera socialism får du gärna göra det utifrån vad *socialisterna* faktiskt argumenterar och förespråkar, inte vad andra påstår att de står för.

     • SixDays Says:

      Undviker generellt siter som ligger under SÄKs lupp.


     • Så att utgå ifrån socialisternas argument för vad som är socialism går inte, för deras frihet att uttrycka sina idéer är i sig ett hot mot samhället och därför ska man inte lyssna till dem? Bra där. Ja, då är ju ditt resonemang oövervinnligt. Helt perfekt och omöjligt att övervinna.

      Men visst, om vi säger så här då. Nyss länkade du till wikipedia för att definiera socialism, vad hände med wikipedias definition av fascism? Du vet, den som talar om att fascism och allt det du talar om är *raka motsatsen* till socialism? Är det också en samhällsfarlig idéströmmning som borde övervakas eller rent utav censureras av SÄK?

      Vad jag förstår allra minst är varför du i så fall röstar på Piratpartiet, censur och statlig övervakning av folket, oavsett politisk tillhörighet, är aldrig något Piratpartiet kommer verka för, tvärtom.


   • Kanske du tolkar ”vänsterpolitiskt engagerade” som att vilja hindra din fria åsikt precis som du tolkade mig som att jag ville hindra din fria åsikt? Du ska veta att jag är beredd att slåss och dö för din rätt att tycka vad du vill. Det betyder inte att jag uppskattar att folk utger sig för att representera mig med åsikter som går emot mina.

    • SixDays Says:

     Du verkar vara nåt slags socialliberal?

     Tänker på ditt uttalande om att dö för en annans åsikter. Renodlade vänstermänniskor brukar mer vara av åsikten att döda någon för dennes åsikt 😛


     • Jag tror de finns på både sidor, dessa ”Du ska lära dig veta hut”, människor. Mina spår leder till ens barnuppfostran och ens skolgång. 🙂


     • Mind you, liberalernas revolution i Frankrike anses vara en av de blodigaste. De flesta är beredda att göra det mesta om de bara har en övertygelse som rättfärdigar. Den enes terrorist är den andres frihetskämpe, osv.

      Ur den synvinkeln sett är inte socialister mer våldsförespråkare än liberaler.


     • För övrigt är de flesta socialister idag mer reformanter än revolutionärer, precis som de flesta liberaler är mer reformanter än revolutioner jämfört med vad de var på 1700-talet.

     • SixDays Says:

      ”Mind you, liberalernas revolution i Frankrike anses vara en av de blodigaste. ” Om du avser revolutionen på 1700 talet så är jag inte direkt påläst i ämnet, min officiella åsikt är att det var en pöbelrevolution, jag värdesätter ex. versaille mer än 100 arbetare. Nog om det.

      Intressant att du verkar vifta bort alla de som dött under i Kampuchea, Soviet, Nordkorea, Kina och alla andra socialistiska diktaturer som har existerat och tyvärr existerar än idag. Bara soviet står ju för ca 160 miljoner och pol pot utraderade ca 1/3 av landets befolkning. Men visst. liberalerna var säkert blodiga de med…


     • Vadå viftar bort? För det första, varför ska jag stå till svars för vad några fascister hittat på? Du kan ju i så fall börja med att försvara alla högerextremister och vad de hittat på genom historien.

      Jag viftar inte bort, det är bara inte relevant och har inget av vad jag står för att göra. Att du trots mitt uttalande att jag är beredd att dö för din rätt att tycka som du gör ändå försöker associera mina åsikter med fascism får mig att undra vad du har för människorespekt. Det är just en sådan bristande repsekt för sina medmänniskor som ligger till grund för fascismen och är inte nämnvärt liberalt av dig.

      Det blir ju inte bättre av dina uttalanden om socialister och arbetare som mindre värda människor. Jag står i alla fall för alla människors lika värde, oavsett politiskt åskådning eller andra mänskliga attribut. Om du inte vill instämma i det har vi verkligen inget mer att säga varandra.

     • SixDays Says:

      Enda anledningen till att jag inte inkluderade Nazityskland, en socialiststat, i diskussionen var pga den oskrivna internetregeln att dra upp nazism är auto-fail, vilket du nu har begått och därför är diskussionen slut.


     • Det är nog bäst att diskussionen tar slut där. Det finns ingen anledningen att diskutera med de som ser allting så svart-vitt.

      Och du, regeln om att den som nämner nazister eller hitler automatiskt förlorar en diskussion gäller inte riktigt för ett sammanhang där det faktiskt är relevant. Det var du som tog upp det här med fascistdiktaturer, inte jag. Men om du tror att du ”vunnit” i och med det, vem är jag att hindra dig?

      Och nej, nazister har genom alla tider alltid betraktats som en falang inom extremhögern, inte socialismen, även om nazisterna kallade sig för ”nationalsocialister”. Vad man kallar sig för och vad man i praktiken tillämpar är helt olika saker, något som du uppenbarligen inte kan hålla isär med dina exempel på fascistiska diktaturer under socialistisk flagg. Socialism är en ideologi, inte summan av vad fascister hittat på i dess namn, precis som kristendomen är en religion, inte summan av vad som gjorts i kristendomens namn genom åren.

     • SixDays Says:

      Det är tur att Calle kandiderar annars hade jag nog inte röstat PP överhuvudtaget.

      Det handlar inte om att ”vinna”, iom att det inte finns något pris. Vill du vurma för socialism och fattigdom där alla har det skit, be my guest, men jag kommer aldrig att backa dig.


     • Det hade varit mer korrekt av dig att påstå att socialisterna står för att ta från de rika för att ge till de fattiga. Eller som Karl Marx en gång sa: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Men ja, det börjar bli allt mer uppenbart att du inte har den blekaste om vad socialism är för något.

     • SixDays Says:

      Snarare är jag inte naiv som du och delar din uppfattning. Stöld är stöld. Kopiering är kopiering. Att leka Robin Hood (som bevisligen funnits och bara var en bandit inget mer) och sno pengar med hot om våld är inget annat än STÖLD.

      Att sedan stjäla folks liv för att de inte delar ens uppfattning att det är ok att stjäla är mord. Sen kan ni socialister kalla er religion för vad ni vill, ni kan påstå att ni inte har med varken nazism, fascism, kommunism, kina, soviet, cuba, venezuela eller vietnam och kambodja att göra, men det är ingen som går på er lögner. Tänker inte läsa nåt mer och tänker inte kommentera nåt mer, men hälsa säpo den dagen de släpar ut dig 😛


     • Kära du, jag trodde du redan fått det förklarat för dig att socialisterna helt och hållet ställer sig bakom den demokratiska principen. Ingen ska därför sno något. Man kan per definition inte bli bestulen på frivillig väg.

      De stölder du pratar om har vi redan idag, det kallas för skatter. Skatterna är införda med demokratiska medel och återfinns i princip varenda demokratiskt land i hela världen. Man kan argumentera att skatter är stöld om man inte är frivillig, men nu är det ju faktiskt så att du är frivillig så länge du inte motsätter dig det demokratiska systemet. Demokrati är nämligen en institution som innebär kompromisser och majoritetens vilja som avgörande för alla beslut. En demokrat går med på majoritetens beslut, även när det är emot den egna viljan, för alternativet vore diktatur eller annat som är mycket värre än att vika sig för folkviljan. Därmed är inte skatter eller vad socialister förespråkar stöld.


     • @SixDays

      Du lägger din röst på helt fel parti om det är åsiktsregistrering och möjligheten för SÄPO att fängsla folk för sina åsikter du förespråkar. Försök med Folkfronten istället, de är lite mer skeptiska till demokratiska rättigheter, har jag hört.

      @Carl Johan

      Om du orkat läsa så här långt, visa då gärna att man som liberal inte bara tjatar på socialister att de ska ta avstånd från kommunismen och visar att du som liberal tar avstånd från den människosyn och förtryck som diskriminering, övervakning, åsiktsregistrering och inskränkningar i åsiktsfriheten som SixDays här förespråkar i liberalismens namn.

     • SixDays Says:

      Fahrenheit. Idioter och vardagstyranner finns ju överallt och de utövar sitt förtryck i hem och skola då dessa är miljöer där en svagare/ung individ inte har några rättigheter eller förövrats möjligheten att dra sig undan. Värsta som finns är folk som moraliserar över något med en bas sprungen ur ”för att jag säger det” eller ”för att det är FEL”. Sällan om någonsin kan de argumentera för sin sak utan att dra iväg mot religion eller moral. Fungerar inte det använder de sig av ”auktoritära” medel, dvs hot om våld eller våld. Om någon inte håller med dem ska de svartmålas och jagas.

 19. Grizzly Says:

  Calle,

  jag har läst dina alster i tysthet under lång tid och nickat gillande för mig själv, för du uttrycker många gånger precis det jag känner (om nästan allting) fast på ett mycket bättre sätt. Önskar dig all lycka och framgång i detta nya äventyr.


 20. Har glömt att säga, att någon bättre presentation av någon som vill ha min makt har jag inte tidgare sett. Alla andra försöker trixa, ljuga, vara PK osv. och verkar mer ute efter att ta röster än att få dem.
  Väldigt upplysande film;

  • SixDays Says:

   Klockren film. Vad som är lite ironiskt är att när jag påtalade att PP borde driva en linje eller iaf diskutera en linje som utgår från individens frihet så vart jag nedskjuten av en socialist med en gång med motiveringen att ”Ingen är intresserad av en sådan linje.”


   • Mm, älskar den och det borde vara grunden som PP utgår ifrån eftersom allting annat är ett kränkande av någon integritet och därför kan inte PP säga sig vara ett parti som värnar om allas integritet i dagsläget.

    • SixDays Says:

     Jo, vet inte hur men jag planerar att försöka få upp en site om just våldsmonopol, polis och integritet. Men det är ett projekt som får tas den dagen det finns tid.


    • Om ändå liberaler som håller individualismen så kär ändå såg att alla individer har olika förutsättningar och att friheter är något som villkoras mer av just våra olika förutsättningar mer än några av de obligatorium som välfärdssamhället medför. Om det är frihet man slåss för kan man inte bortse från behovet av att hjälpa de som annars inte rår över sin livssituation.

     Liberaler pratar gärna i termer som våldsmonopol, statligt tvång, osv. Jag säger att det är inte helt ärlig retorik. Det är enbart i odemokratiska stater man kan tala om sånt. I ett land där man tar beslut demokratiskt är enbart den som är emot det demokratiska systemet som kan påstå sig vara tvingad. Alla som accepterar det demokratiska systemet, även om man i enskilda sakfrågor inte är överens med majoriteten, går ändå frivilligt med på majoritetens linje eftersom något av alternativen till demokrati är väldigt mycket värre.

     Så, när man talar om socialister som vill påtvinga folk eller på annat sätt vill föra en fascistisk politik, ja då pratar man inte om den övervägande majoritet av världens alla socialister som helt och fullt ställer sig bakom den demokratiska principen. Jag skulle t.o.m. gå så långt och påstå att den minoritet fascister som liberalerna kallar socialister är just fascister och inget annat.

     • SixDays Says:

      ”Liberaler pratar gärna i termer som våldsmonopol, statligt tvång, osv. Jag säger att det är inte helt ärlig retorik. Det är enbart i odemokratiska stater man kan tala om sånt.”

      Uppenbarligen har inte du fått en polispistol i ansiktet?

      ”Om ändå liberaler som håller individualismen så kär ändå såg att alla individer har olika förutsättningar och att friheter är något som villkoras mer av just våra olika förutsättningar…”

      Ja därför måste vi skatta alla till döds så att ingen har råd att åka bil och alla måste gå i en kommunal skola. Alla har inte samma förutsättningar, alla kan inte ha det. Att stjäla (vilket är socialismens största och enda innovation) för att finansiera dumheter är inte lösningen. Kanske är det lösningen för socialister, som allt som oftast brukar vara socialbidragstagande slöfockar utan framtid, förvånar mig inte.

      Att påstå att det finns olika typer av socialism är att yra i nattmössan.


     • Jag håller inte med SixDays när han säger att det är att yra i nattmössan att påstå att det finns olika slags socialism. Det är en smula historielöst, för självklart finns det olika slags socialism. Det finns den mer intellektuella, anarkistiska typen av socialism, bl.a. representerad av tänkare som Noam Chomsky, och den kan jag tycka är rätt så inspirerande, även om jag inte instämmer i alla teser.

      Att konstatera att alla är olika, och föds med olika förutsättningar, är enkelt – vad vi skiljer oss i är hur detta ska hanteras i människosamhället. Jag tror på kärlek och empati i praktisk handling, och det sker bäst på lokal nivå, inte genom centralstyrning och gigantiska artificiella system. Likriktning är INTE jämlikt, eftersom alla konformistiska system passar vissa individer väldigt bra, men andra väldigt dåligt.

      Därför föredrar jag ett system som verkligen erkänner allas olika behov och förmågor, ett liberalt system som tillåter enskilda att agera efter eget huvud och hjärta.

      Ja, självägande och egenmakt är oerhört centrala begrepp för mig, men jag kan inte se detta som ”högerpolitik”, eftersom totalitära system med förmyndarambitioner finns över hela höger-vänsterskalan.

      Motsatsen till egenmakt och självägande är diktatur, med medborgarna som kollektiv, helt underställda centrala dekret och regler.

      Tyvärr kan även en sådan diktatur anta den yttre formen av en demokrati (en skendemokrati).

      Demokratin måste försvaras, ständigt. Och det är främst därför jag är medlem i Piratpartiet, och t.o.m. kan tänka mig att ställa upp i val för att kämpa för dessa värderingar.

      Demokratin i Europa är just nu utsatt för ett fruktansvärt bombardemang av fascistoida politiker och andra maktpersoner, för att inskränka de individuella medborgarnas rätt att kommunicera fritt. Och jag ser för närvarande få lösningar på detta, förutom att engagera sig i Piratpartiet, och slåss för dessa frågor.


     • @SixDays

      ”Uppenbarligen har inte du fått en polispistol i ansiktet?”

      På vilket sätt är den frågeställningen relevant för något? Menar du att vi inte ska ha poliser eller att poliser inte ska ha vapen att bekämpa brottslighet med?

      Jag tror du menar att det finns statstjänstemän och myndighetsutövare som missbrukar sin position och att det enda rimliga är att begränsa statens makt, lite som du ser stängda gränser som enda rimliga lösningen på integrationsproblem. Jag ser ingen som helst lösning i det. Integrationsproblemenens orsak, dvs främlingsfientlighet, försvinner inte av att vi isolerar oss som land, likadant försvinner inte statlig korruption av att vi minskar statens befogenheter. Det är snarare att sopa problemen under mattan och låtsas som att de inte finns för att de inte längre syns. Polisväsende tror jag ändå du håller med om att vi behöver och korruption inom polisväsendet måste därför handskas med på något sätt. Sen vet jag att du antagligen inte anser invandring som något nödvändigt, faktum är ändå att vi svenskar föder alldeles för få barn för att vi ska klara av att bevara välfärden på sikt. Tar vi hand om integrationsproblemens verkliga orsaker så har vi fått en lösning på så mycket mer än bara integrationsproblemen.

      Sen pratar du om ”beskattning till döds” och som enligt dig skulle leda till att alla blir fattiga, något som tycks bortse från faktumet att skattesystemet är proportionerligt och bygger på procentsatser. Men betalar alltså inte mer än vad man har betalningsförmåga till. För övrigt kan vi ju konstatera att den rika eliten har det fortsatt bra trots många år av socialdemokratisk beskattning. Så värst synd om dem tycker jag inte att det är. Däremot är jag oroad över alla hundratusentals svenskar som nu går ut i arbetslöshet och utanförskap samtidigt som den borgerliga regeringen avsevärt dragit ner på det sociala skyddsnätet vi en gågn tagit fram just för att hjälpa oss när sådana här situationer uppstår.

      Sen pratar du om allas olika förutsättningar som en naturlag och inget vi kan göra åt, som att eftersom vi inte kan göra något ska vi inte heller försöka. Det resonemanget har jag aldrig förstått mig på. Precis som de flesta av oss ändå är medvetna om att vi aldrig någonsin kommer kunna se perfekta ut i spegeln så slutar vi ändå inte försöka se vårt bästa ut. Så ja, vi kommer aldrig kunna hjälpa alla, men vi kan göra ett försök och på så sätt hjälpa väldigt många.

      Socialism är fortfarande inte summan av allt som gjorts i dess namn genom åren. Likadant skulle inte liberalismen som ideologi förändras ifall jag sprängde centrala Stockholm i luften (hej FRA) och påstod att jag gjorde det i liberlismens namn. Släpp den där ”guilt-by-association”-retoriken någon gång.


   • Precis som du antagligen skulle ”skjuta ned” någon som föreslår en socialistisk linje, eller hur?

    • SixDays Says:

     Nej. Som jag nyss skrev ang. Amelia
     ”Gällande Amelia så tror jag på henne då jag läst vad hon skrivit, hört henne debattera etc. Däremot tänker jag inte personkryssa henne i ett kommande riksdagsval om det finns en liberal* kandidat. Till syvende og sist måste man ändå välja frihet framför totalitarism.”

     Om Amelia vill driva nåt slags feministvänsterpolitik vid sidan om PP frågorna så är det inget jag stöder, men inget jag tänker hindra heller.

     Men ni socialister verkar ha blivit tappade i golvet när ni föddes. Måste vara därför ni alltid förespråkar förbud och våld men samtidigt alltid utmålar er som nåt slags offer.

 21. Caspian Rehbinder Says:

  Sammy, du skriver: ”Carl Johan aspirerar nu trots allt för att representera partiet i riksdagen, av den anledningen vill jag uppmärksamma att han i första hand bör representera hela partiets alla medlemmar och våra väljare mer än sig själv.”

  Detta är en ståndpunkt som jag kan förstå, men inte alls håller med om. Han bör representera hela partiets medlemmar om han vill ha hela partiets röster; men som han gör tydligt och klart här är att han kommer driva en viss linje – ibland utanför, men aldrig mot Piratpartiets egen linje – och vill därför ha röster från personer som stödjer hans idéer och åsikter. Blir det mer demokratiskt än så? Då blir det ju till 100 % så att väljarna vet vad de får, Piratpartiet får igenom sina frågor, och dessutom minskar partipiskors makt till förmån för enskilda riksdagsledamöters åsikter.

  Om fler skulle, inom ramen för sitt parti, driva vissa frågor väldigt uttalat, skulle ledamöternas enskilda makt öka. Således skulle makt föras över från partiledningar till fölkvald församling.

  Så, huruvida libertarianism är bra eller inte, huruvida en porrförespråkande ful gubbe med flummiga åsikter om Gud ska få sitta i riksdagen eller inte, är åsikter som gärna kan diskuteras vitt och brett – men att Calle ställer upp på detta sätt, och manifesterar så tydligt vad han har för ambitioner, är värt en eloge!

  Om dessa frågor kommer att drivas i riksdagen beror helt på om det finns tillräckligt många väljare som tycker att just en sådan person, som dessutom driver Piratpartiets frågor, röstar på honom. Om inte det är demokratiskt vet jag inte vad som är det.


  • Med det resonemanget sätter man hela representationsprincipen ur spel till förmån för personval. Om det är bra eller dåligt vill jag låta vara osagt, Piratpartiets vågmästarstrategi förutsätter dock att man håller sig mer till partilinjen än driver någon personlig agenda. Vår förhandlingsposition går helt enkelt förlorad om våra representanter så tydligt går utanför partilinjen och placerar sig på höger-/vänsterskalan.

   • Josef Boberg Says:

    Är det här med vågmästarstrategi för PP det slutligiltiga inför valet 2010 ❓


    • Nej, inget är slutgiltigt inför valet 2010 förrän efter nästa årsmöte som kommer hållas i vår. Jag skulle dock bli förvånad om den strategin ändrades, iaf för riksdagsvalet. När det gäller kommun- och landstingsvalet ser jag personligen inte varför man skulle hålla fast sig vid den strategin där det politiska landskapet ser helt annorlunda ut och det långt ifrån alla kommuner och landsting förekommer några blockkonstellationer som de i riksdagen. Oavsett vad man tycker om det är det verkligen personliga agendor som styr det mesta på kommunal nivå och det är något Piratpartiet måste hitta ett mer dynamiskt förhållningssätt till än vågmästarstrategin.

     Dina idéer om Valsamverkan är dock fortfarande uteslutet av de skäl jag tidigare uppgett för dig, Josef.


    • Den strategin har vi kommunicerat tydligt i alla kanaler sedan partiets bildande 2006. Att överge den nu skulle missleda väljare, förvirra supporters och skapa oordning i leden. Vi skulle behöva söka oss till andra väljargrupper än de vi har idag. Centrala personer skulle hoppa av.

     Dessutom skulle det betydligt minska våra chanser att få igenom våra sakfrågor. Så, visserligen har årsmötet makt att byta strategi. Men partiet skulle inte överleva det. Och jag tror inte det kommer hända.


   • Fast jag har ju inte ställt mig tydligt på en vänster-högerskala. Som jag redan tidigare har påpekat, så finns det frihetliga vänstertänkare som sannolikt skulle ställa sig bakom alla, eller åtminstone de flesta av mina idéer.

    Detta handlar verkligen inte om höger eller vänster – det handlar däremot om frihet eller förtryck, självägande och egenmakt eller paternalism och förmynderi.

    Vill du vara statens slav (egendom), eller vill du styra ditt eget liv? Och innan du drar några hastiga nyliberal-associationer till detta, så går denna frågeställning INTE i motsats till att vi kan känna solidaritet, medkänsla och omsorg om våra medmänniskor.

    Jag anser att vi människor, som flockdjur, har inbyggt i våra gener att ta hand om varandra (Störst av allt är Kärleken), och det är därför inget som egentligen behöver regleras i tvingande administrativa system.


    • Du kan ju inte först tala om att socialism representarar allt ont i världen för att sen försöka måla upp dig själv som neutral på höger-/vänsterskalan. Du är uppenbart liberal och liberalismen har sin plats på höger-/vänsterskalan, det kan du inte förneka.

     Jag tror heller inte på tvång, det är inte heller vad socialismen handlar om. Alla socialister som inte är extremister eller på annat sätt glömt vad socialism handlar om är som sagt demokrater och vill inget annat än att statens makt ska villkoras av folkets vilja och inte tvärtom. Varför tror du annars så många socialister är med i Piratpartiet? Jo, det är just därför.

     Socialistens eftersträvan är att folket och staten ska vara en och densamme, det fungerar inte om staten överordnas folket. För att staten och folket ska kunna betraktas som samma entitet behöver folket vara de som har kontroll över staten och inte tvärtom. Häri ligger motsägelsen i påståenden om att fascistiska kommunistdiktaturer skulle representera socialism.

     Du fortsätter argumentera utifrån den mest människofientliga tolkningar om hur man uppnår det socialistiska idealet istället för att diskutera just idealet. Socialism är nämligen något man skulle kunna jämföra med den religiösa eftersträvan för Nirvana som Buddhismen och Hindusimen båda eftersträvar, eller kristendomens himmelrike som de tre abrahamiska religionerna eftersträvar, men har olika syn på hur man uppnår.

     Den med lite förnuft ser ju att statligt förtryck och fascistisk diktatur kanppast är i närheten av det socialiska ”Nirvana”, precis som den som inte är fanatiker ser att Gud inte förespråkar självmordsbombning. Att dömma idealet efter hur någon tolkat att man uppnår det ger helt enkelt inte en rättvis bedömning av idealet som sådant.

     Och med det sagt Calle, så är socialismens Nirvana inte att bringa tvång, likriktning eller förtryck över hela världen hur mycket du än argumenterar att det är följden. Exemplen du tar från historien är alltså inte relevant för diskussionen om vilka värderingar socialismen står för.

     Som socialist vill man som sagt att staten och folket ska vara en och samma entitet, för det krävs att folket har kontrollen över staten och bästa verktyget vi har för det idag är demokrati. Vidare vill man skapa jämlikhet och bekämpa all form av diskriminering, det är inte samma sak som att vilja likrikta eller vilja hindra någon från att kunna ”lyckas” bättre än någon annan. Det handlar om principen att alla är olika men har ändå lika värde. Utifrån den tanken vill man skapa samma förutsättningar för att sen låta den egna förmågan göra skillnaden. Utan samma förutsättningar begränsas den egna förmågan som avgörande faktor till fördel för sådant man inte rår över.

     Stora klasskillnader och andra sociala orättvisor är enligt socialisten något som hindrar den personliga friheten. Göran Persson, en person jag inte sympatiserar med om mycket i övrigt, sa en gång att den som är i skuld är inte fri, något som mycket tydligt exemplifierar hur ekonomi påverkar den personliga friheten. Sådana inskränkningar i friheten verkar liberalen liksom stå oberörd inför och stirrar sig blind på staten som det störta hotet mot individens frihet.

     Så du ser, det handlar inte om att socialister inte är för individens frihet. Det handlar bara om att vi har olika syn på vad begreppet ”frihet” innebär. När liberaler gång på gång gör anspråk på att vara de enda som står för frihet är det lika mycket en provokation som om en socialist hävdar att de är de enda som står för solidaritet. Nu vet vi båda att så inte är fallet och hoppas du hädanefter använder en retorik som är lite mer objektiv och resonerande.

     • SixDays Says:

      Jag har inte sagt att jag är neutral, jag är nedre högra kvadranten eller toppen beroende på vilken skala man använder.

      ”Stora klasskillnader och andra sociala orättvisor är enligt socialisten något som hindrar den personliga friheten. ”

      Orättvisor…suck. Nog sagt

      ”Göran Persson, en person jag inte sympatiserar med om mycket i övrigt, sa en gång att den som är i skuld är inte fri, något som mycket tydligt exemplifierar hur ekonomi påverkar den personliga friheten. Sådana inskränkningar i friheten verkar liberalen liksom stå oberörd inför och stirrar sig blind på staten som det störta hotet mot individens frihet. ”

      Det är svårt att finna en större hycklare än Göran Persson och hans alltigenom vidriga fru Anitra Steen. Om folk sätter sig i skuld är det deras problem. Det är ingen som t.ex. tvingar folk med kass ekonomi och ingen utbildning att skaffa barn när deras ekonomi inte bär. Alla kan inte köra ferrari. Orättvist? Knappast. Som man bäddar får man ligga.

      Socialism == Frihet att stjäla från vissa för att själva kunna löka på soffan.


     • Särskilt intressant är ju Göran Perssons citat med tanke på att socialdemokratin bidragit till ett system i vilket i stort sett alla svenskar är i skuld. Alla som ”äger” hus, hyr egentligen huset av sin bank. Hur många äger verkligen sitt hus idag?

      Det ligger en svart ironi i Göran Perssons uttalande, och det är att Persson nog inte vill att folk ska vara fria. De ska alla stå i skuld till staten och kapitalet (bankerna).

      Det är med andra ord inte helt enkelt att leva ett normalt liv i Sverige utan skulder, SixDays.
      Jag har själv aldrig tagit sådana lån som du nämner, men jag har ändå hamnat i situationer då jag har suttit med skatteskulder istället, vilket är en rätt stor del av Kronofogemyndighetens ärenden.

      Med det sundare skattesystem som inte tar mer än hälften av samtliga medborgares inkomster, kanske folk skulle ha råd att välja lite mer själva hur de vill leva sina liv.

      Och kom nu inte dragande med skola, vägar och vård, Sammy, för dessa funktioner kan till att börja med effektiviseras, men det är ju faktiskt också så att de inte alls utgör den absoluta majoriteten av utgifter för statskassan. Staten formligen öser ut pengar på tusen andra ting som skulle kunna sparas in på. Över 400 myndigheter, varav säkert hälften kunde stängas ner i morgon, utan att det skulle leda till något annat än en lättnad för folket.

      Och det går säkert att hitta hur många slöserier som helst som staten står för – med VÅRA pengar.

      Jag har inget emot själva idén om att man betalar skatt till en gemensam kassa, för att finansiera de verksamheter som vi anser vara behjärtansvärda och värdefulla. Brandkår, polis, vägar, sjukförsäkringssystem, utbildning och mycket annat. Bra grejer.
      Men det finns mycket man kan spara in på.

     • SixDays Says:

      Calle, visst man kan ha otur och hamna hos kronkalle, själv fick jag min första betalningsanmärkning (med tanke på att jag är god för närmare 7 siffriga belopp så är dte lite ironiskt) för att jag tjurnackat vägrade betala en tilläggsavgift från der Trafikausheitlung på 500:- för en räkning de redan fått smet för. Uppenbarligen gäller inte samma regler för staten som för andra som skickar bluffakturor vilket är lite anmärkningsvärt. Vad som dock är helt sjukt i det hela är att alla omkring mig accepterar det, som att det vore en naturlag i stil med centripetalkraften. Där har vi ytterligare en sak som borde ändras när de gäller staten. överklagar man så behöver man inte betala förrän dom fallit.

      Plattskatt 10% låter bra. Sen slopar vi momsen, skrotar ALLA kulturbidrag och lägger ned eller säljer ut allt som inte har med staten att göra.

      Nåt är ju uppenbarligen fel när de enda jag känner som äger sina egna hem till fullo är 60+


     • Själv tycker jag nog inte att man ska skrota alla kulturbidrag.

      Jag ser det inte som bidrag, utan som investeringar.

      Jag tycker definitivt att staten ska ägna sig åt kulturinvesteringar även i framtiden. Det bidrar till att Sverige även framledes kan fortsätta att vara en kulturnation, och att vi inte försvinner från kartan.

      När Churchill under andra världskriget fick frågan om man inte skulle dra ner på kulturen under brinnande krig, så svarade han ”vad ska vi då försvara?”.

      På samma sätt som det finns Läkare Utan Gränser, så finns det Clowner Utan Gränser – och båda dessa organisationer ihop skapar oerhört mycket nytta. Läkarna räddar liv, och clownerna ger livslust och skratt – omistligt för att inte bara överleva, utan faktiskt leva, ett rikare liv.

      Kulturen är en billig utgift för staten, en fantastisk investering för framtiden. Den kommunala musikskolan har utan tvekan bidragit till att Sverige är världens tredje största musikexportör.

      Snacka om investering.

     • SixDays Says:

      Calle, ok. Vissa saker är ju bra som ex. musikskolor och allmännyttig verksamhet. Men att låta vissa få vara permanenta socialbidragstagare är inte schysst mot alla som arbetar och blir pungslagna av staten.

      En annan sak är ju alla dessa ”museer” som finns av tvivelaktig karaktär. Slipstensmuseeum….5 miljoner per år. Känns inte värt det alls. Ta ut de intressanta objekten, avpoletera resten och skicka det till ett större centralt museeum.


     • Haha – finns det verkligen ett slipstensmuseum som får fem miljoner per år? Menar du allvar eller var det en parodi?

     • SixDays Says:

      Jag önskar att det var en parodi. Martin Borgs tog upp det i sin film ”1200 miljarder”. Har för mig att det var 5 miljoner, tyvärr har jag inte kvar den filmen. Men jag ropade in den för 29:- på tradera för ett par sekunder sen. 🙂


     • Fast, nu kom vi ju in på fördelningspolitik mer än ideologi, för vilket jag behöver sätta mig in avsevärt mycket mer i statsbudgeten för att argumentera, kanske plugga lite mer ekonomi också, känner jag. Det är bra och känna till sina begränsningar, därför tänker jag inte ge mig in i just den diskussionen.

      En sak reagera jag dock på, vadå effektivisera skola och vård mer? Det är ju de som stått för de största nedskärningar i alla tider, nu har det gått till den gräns att folk börjar vända sig till privata alternativ istället. Det är i mina ögon ett katastrofalt misslyckande. Forstätter vi på den inslagna vägen går snart ingen till statens insititution för allmänn vård längre och när den avvecklats är det bara att hoppas på att sjukdomen man får nästa gång man blir sjuk är en sjukdom som är lönsam att vårda.

      Nej, mer besparingar inom vården vill jag inte se, tvärtom. Det är dags att vi med plånboken prioriterar vad som är viktigt för en gång skull. Likadant med skolan och vår infrastruktur. Sen finns det säkert områden där det slarvas med vad pengarna går till, det förekommer inom alla företag och organisationer, staten är inte något undantag. Posten VD:ns bonusar är ett mycket tydligt exempel, ännu värre än slipstensmusemexemplet vill jag påstå. Men då pratar vi inte nedskärningar eller skattesänkningar, då handlar det om att bekämpa korruption och se till att pengarna går till rätt saker. Det är en helt annan diskussion som inte har något med den ideologiska debatten att göra, som visserligen är rätt off-topic den med, men iaf.


     • Vad gäller skola så tror jag på många fler privata alternativ, eftersom skolsystemet som det ser ut idag redan är ett totalt misslyckande på alla nivåer.

      Den allmänna skolans syfte har sedan slutet av 1800-talet framför allt varit att socialisera barnen till att bli lydiga kuggar i samhällsmaskineriet, och så funkar den fortfarande.

      Jag tror på fler hemskolor, fler föräldrakooperativ, mer hemundervisning, fler variabler, och ett större pedagogiskt urval helt enkelt. Mångfald ger rikedom.

      För mig handlar detta inte om fördelningspolitik, inte om pengar, utan om pedagogik för barnens bästa. Det är en betydligt viktigare fråga för mig än fördelningspolitik.

      Om du och andra motsätter dig privata utbildningsalternativ så kan ingen slå i mig att det handlar om fördelningspolitik – det handlar bara om statens makt över våra utbildningsvägar, inget annat.

      Vad gäller vården så menar jag med effektivisering just effektivisering, inte automatiskt nedskärningar. Privata sjukhus drivs ofta betydligt mer kostnadseffektivt, bättre vård för mindre pengar. Det är inte sant beträffande USA, men de har ett helt annat system, så jämför inte med dem.

      Jag tycker att det är bra att vi i Sverige har en allmän sjukförsäkring, som jämfört med andra europeiska länder fungerar någorlunda O.K.

      Däremot skulle en bättre balans mellan statlig och privat vård kunna innebära en kvalitetsutveckling. Det tror jag på.

      Ja, jag instämmer med att det är viktigt att ingripa mot slarv och korruption, chefbonusar och allmänt slöseri.

      Jag tycker också att det är ett skandalöst slöseri med skattebetalarnas pengar när statliga organisationer använder sina pengar till politisk propaganda (Forum för levande historia, Polisen, TSV m.fl.).

      Våra skattepengar hanteras ofta väldigt respektlöst och självsvåldigt av allehanda ”do-gooders”, räddningsindustri och förståsigpåare.

      Man skär ner på fel grejer (psykvården, t.ex.), och öser ut pengar på lika fel grejer (influensavaccin).

      Det finns mycket att nysta i.


     • Calle, om den allmänna vården är dålig för att det skurits ned så mycket i budgetarna, då har vi väl inte löst problemet genom att införa privata alternativ? Den dåliga icke-fungerande vården är ju fortfarande kvar. För övrigt, vart tror du de privata alternativen etablerar sig och erbjuder sina tjänster, i jönåker, i gamla Kalle i Backens lokaler? Nej, där det finns tillräckligt med patienter så det är lönsamt förstås, dvs i storstäderna. Resten av landet får klara sig med den allmänna vården som enda alternativ. Som vanligt är det alltså bara de som redan har fullgoda alternativ som liberalen hjälper med sitt individualistiska tänk. Man har liksom inte förmågan att placera individen i sina indivuella sammanhang.

      När det gäller skolan är det bara hemskt att du sätter dina individualistiska idéer framför barnens behov. Ja, barn ska gå i skolan, *tillsammans*. Så lär de sig umgås och leva med alla människor i samhället. Privata skolor och hemundervisning leder bara till desintegrering och just det vi som förespråkar ett mångkulturellt och tolerant samhälle vill motverka. Därför är jag för allmänn skola och har den brister är jag för att man åtgärdar dem. Det går, precis som åtgärda bristerna i den allmänna vården går. Något annat påstående är kvalificerat skitsnack.


     • Nej, det är inte ”kvalificerat skitsnack” att tycka på ett annat sätt än du.

      Särskilt med tanke på att du uppenbarligen vet väldigt lite om psykologi, väldigt lite om pedagogik, och väldigt lite om barn.

      Du har aldrig läst anknytningsteori, eller hur? Det handlar om vilka personer ett barn knyter an till under sin uppväxt, och de allra viktigaste personerna är självklart de stadigvarande vuxna som barnet har i sin omgivning – föräldrar, släktingar, nära (vuxna) vänner till familjen.

      Det är ett ständigt återkommande argument, det där att man får social träning i skolan, men om det är något som är kvalificerat skitsnack så är det just det.

      Man får urusel social träning i skolan. Sämsta tänkbara. Att fösa ihop 25-30 barn, med det enda gemensamma att de är i samma ålder, är helt absurt bara det. Detta leder till en skadlig jämnåriganknytning, och en alienation från vuxenvärlden.

      Barn lär sig inget om samhället genom att isoleras från det. Barn behöver inte främst andra barn, barn behöver främst vuxna för att nå en stark identitet, social träning och emmotionell mognad.

      Dagens skolsystem är en katastrof från början till slut, och hur mycket de som arbetar i skolan än vill, hur stort engagemang de än har, hur mycket de än älskar barnen, så är själva grundstrukturen i skolan så fullständigt vansinnig, att det faktiskt nästan inte går att göra något vettigt där.

      Min skolgång var tio fullkomligt bortkastade år av destruktiv hjärntvätt, och jag har velat att mina barn ska ha det bättre – så de har fått gå i Waldorfskola. Det har varit betydligt bättre, men även där finns en grundstruktur som lyser genom ibland, och som inte är gynnsam för elevernas mognad.

      Det går alltså inte att göra något vettigt av den allmänna skolan, med mindre än att man river ner allt i dess beståndsdelar, och sen bygger upp det igen, på ett helt nytt sätt. Vi pratar paradigmskifte, total reformation av hela tänkandet bakom barns uppväxt.

      Men det är ett så stort ämne att det kräver ett stort antal volymer böcker, mycket forskning och långa samtal, knappast en kommentar i en blogg.


     • För övrigt – om vi verkligen ska ha ett mångkulturellt samhälle, på riktigt, så måste vi acceptera segregation som en bra sak.

      Det talas mycket om integration – de bästa att integrera nya invandrare från, låt oss säga Albanien, är naturligtvis andra albaner, som redan bor här. Inte statliga tjänstemän från Sverige, som inte har någon aning om vad det innebär att växa upp som en alban i Albanien.

      Olika folkgrupper måste få bygga sina egna enklaver, sina egna zoner. Det måste få finnas ett ”Lilla Beirut”, ”Lill-Vietnam”, ”Nya Teheran” ”Kinabyn” m.m., där varje kultur kan få frodas efter egen vilja och kraft.

      Du får ingen äkta mångkultur om du ska blanda ihop alla i samma raggargryta – allt ur kylen, ner i samma kastrull, med en tillsats av kommunal Piffi-krydda – samma för alla, minsann, i sann socialstrukturalistisk masskulturanda.

      Äkta mångkultur förutsätter att varje unik kultur ska få växa i egen takt, med stöd av flera som lever i samma kultur.

      Det betyder också att varje familj, oavsett folkgrupp, självklart måste få välja om de vill ha sina barn i vanlig svensk kommunal skola, eller en skola som anordnas av personer ur den egna folkgruppen.

      Indiska och pakistanska invandrare vill kanske gå till sin ayurvediska klinik i samma kvarter som de bor.

      Mångkultur är ett begrepp som kan tolkas på flera sätt. Jag tolkar det på enklast tänkbara sätt. Många kulturer. Om vi ska ha många kulturer samlade inom samma gränser, och dessa kulturer faktiskt ska ha förutsättning att fortsätta vara olika kulturer, så måste vi uppmuntra segregation, inte förhindra den.


  • Åh, tack för ditt vältaliga stöd åt ”en porrförespråkande ful gubbe med flummiga åsikter om Gud” – det där gillade jag. 🙂

   Framför allt din klargörande syn på demokrati.

   Mycket intressant länk till DN-artikeln om riksdagens makt, och enskilda ledamöters förmåga att påverka.
   Den är så läsvärd att jag lägger in länken en gång till:
   http://www.dn.se/opinion/huvudledare/stark-riksdagen-1.872194


 22. Jag vet inte heller om Calle någonsin placerat sig på denna förhatliga vänster/höger skala. Troligen inte. Utan verkar mer vara en filosofiskt lagd frihetsälskare och ingen politiker. Politiker kidnappar begrepp, men tyvärr brukar de inte veta vad de betyder.


  • Calle har dock uttalat sig som liberal, något som oavsett vart man tycker att det ligger på höger-/vänsterskalan ändå har en plats på den skalan.


   • Jag tror de flesta som kandiderar har en hemvist någonstans på denna skala. Jag själv klassar mig som socialliberal till höger om mitten. Det i sig är ju inget argument i någon riktning. Jag samarbetar mer än gärna med en rödgrön regering om jag skulle hamna i riksdagen.


    • Så klart de flesta har en plats på skalan, jag bara svarade på Fahrenheits påstående om att Calle inte skulle placerat sig på den. Jag skulle också kalla mig socialliberal, även om jag ligger till vänster om mitten. Och på samma sätt som du är jag att beredd att samarbeta med en moderatledd borgerlighet, även om det skulle vara svårt att inte ta fram en turtlewax och gno in Reinfeldts flint med. 😉


   • Att vara liberal är också en samhällsåskådning eller filosofi som handlar om individuell frihet.


    • Kalla det vad du vill, en plats på höger-/vänsterskalan har det ändå. För övrigt är det lite lustigt att hävda att en som kandiderar för riksdagen inte skulle vara politiker. Med det sagt verkar det bara som att du har en syn på politiker som du inte tycker Calle passar in på. I så fall är det du som kidnappar begrepp här. Att vara politiker är inte att ha en viss personlighet eller livsåskådning, det är att syssla med politik. Det gör Calle, alltså är han politiker.


     • Sammy/
      Jag tror det är en hel del som förstår mig och att det i grund och botten handlar om vilken sorts glasögon man har på sig.

      Politik är för mig ett spel med vinnare och förlorare som är drivet av ren egoism. Därför tycker jag det är bra med kandidater som genomskådar detta och kan spela med men göra detta utan att bli lika ”lost” som de flesta andra.


     • Detta är naturligtvis en definitionsfråga. Jag betraktar mig INTE som politiker, och skulle nog inte göra det ens om jag blev invald i vår Riksdag. Jag är politiskt intresserad och engagerad, men det har gått troll i det här begreppet ”politiker”, och därför tar jag avstånd från det.

      Jag ska skriva något mer om det framöver, det lovar jag.


     • Är det något jag är allergisk emot så är det nyspråk. Kan jag rösta på dig i ett allmänt val till statsmakten är du politiker vare sig du vill det eller inte. Tycker du att begreppet har en negativ betydelse, ja då är det väl din uppgift att skapa en ny positiv betydelse för det då? Du pratade om social kompetens och en god förhandlingsförmåga förut, hur tror du det påverkas av att du anser dig vara något bättre än dem andra som bara är lömska politiker?


     • Intressant att du kan hävda rätten att ha olika definitioner på ord, som t.ex. ”frihet”, men så fort jag ifrågasätter definitionen av ett ord, som t.ex. ”politiker”, då kallar du det ”nyspråk”.

      En av anledningarna till att jag undviker begreppet politiker är att det fokuserar på just politik, vilket är själva det där schackrandet, kohandlandet, trixandet, ett förvisso nödvändigt ont i samhällsbyggandet, men jag ser mig hellre som en visionär, som har öppnat mig för möjligheten att bli en folkvald parlamentariker.

      Att jag använder mig av begrepp som ”förtroendevald representant” istället för ”politiker”, är ju ett retoriskt tydliggörande, ett sätt att framhäva att just en riksdagsplats inte är ett vanligt jobb, något man har hela livet.

      Det tror jag att du kan förstå, om du vill.

      Försök att se min retorik med positiva ögon, istället för att tolka det som att jag flyr från något – jag kanske faktskt konfronterar något.


     • Skillnaden ligger ju förstås i att medans jag använder samma ord för olika betydelser för att låta sammanhanget avgöra betydelsen så använder du olika ord för samma betydelse. Med mitt ordbruk är det lättare att se saker och ting i ett större sammanhang, med ditt ordbruk blir resonemanget mer subjektivt. Du ser orden som lite som individer och ser inte till sammanhangets betydelse, helt enkelt. Och så känner vi igen det där med att när något inte fungerar så tar man ett alternativ istället för att åtgärda problemet. Hade du sagt att du velat skapa en positiv betydelse för ordet politiker istället för att börja slita ut ett nytt ord hade du klättrat på min förtroendeskala. Att bara yta ord visar inte på en vilja till en riktig förändring, helt enkelt.

      Så mycket man kan läsa in i någons språkbruk, va? 😛


   • När jag gjorde testet på ”The Political Compass” (Googla!), så hamnade jag lite vänster om mitten, faktiskt, men långt ut på den frihetliga skalan.

    När jag var yngre betraktade jag mig främst som höger, och de enda partier jag har röstat på har i praktiken varit höger, men det är ju också för att alla vänsterpartier i Sverige (s inräknat) är totalitära. auktoritära, paternalistiska myndighetspartier, och långt, långt, långt ifrån de mer radikala franska socialisterna på 1800-talet, som idag nog främst skulle ses som en slags socialt engagerade libertarianer.


    • Jag kan inte komma ifrån att det endast handlar om ett kontrollbehov som samtliga ideologier har inbyggt i sitt tankesystem. V/H existerar inte, utan är skapat och människan strävan för frihet, rättvisa och demokrati fanns innan Marx och kommer även att finnas efter det att röken lagt sig på de ideologiska slagfälten.


     • Yep. Så är det.

      Det är därför jag blir sur när vänstermänniskor försöker lägga beslag på begrepp som solidaritet och rättvisa.

      Och det är lika irriterande när kristna försöker göra monopol på begrepp som nåd, barmhärtighet och medmänsklighet – särskilt som just kristendomen är och har alltid varit riktigt dåliga på just dessa företeelser.


     • Fast nu har du ju missat en av de mest grundläggande för frågan om något är höger eller vänster. Både höger och vänster slåss för vad de anser vara frihet, inte kontroll. Samtliga revolutioner i världen, oavsett om vänsterorienterade eller högerorienterade, har alltid handlat om att slå sig fri från etablissemanget förtryck. Så att liberalerna skulle vara de enda som står för frihet är ju så rent nonsens som något kan bli. Det handlar som sagt bara om att vi har olika syn på vad frihet är.

      Sen handlar det ochså om den olika synen på staten. Medans högern ser staten som ett hot mot våra friheter och rättigheter så ser vänstern staten som vår garant för våra friheter och rättigheter. Klassiskt exempel är när högern pratar om polisväsendet som ett våldsmonopol så pratar vänstern om polisväsendet som vårt skydd mot brottslighet.

      Med det sagt råder det inget tvivel om vart liberalismen ligger på höger-/vänsterskalan. Och nej, Calle, vänstern försöker inte lägga beslag på begrepp som solidaritet och rättvisa mer än liberalerna försöker lägga beslag på begreppet frihet. Jag trodde vi redan rett ut det, det är verkligen synd att du nu faller tillbaks den gamla retoriken iaf.


     • Men nu är du ute och cyklar, Sammy. Du skriver ”högern ser staten som ett hot mot våra friheter och rättigheter”, vilket verkigen visar hur lite du har fattat om de politiska riktningarna.

      Det finns verkligen två slags höger, som är väsensskilda, vilket återigen visar på otillräckligheten i höger-vänsterskalan.

      Det finns den konservativa, mörkblå högern, som står för värdekonservatism, auktoriteter, hierarkier, lydnad, respekt för överheten – kung och fosterland, polismakt med mera.

      Så finns den frihetliga, libertarianistiska högern, som skiljer sig rejält från den konservativa högern. Denna slags ”höger” har betydligt mer likheter med frihetlig vänster än den har med den auktoritära högern.

      Och ska vi vara ärliga, så har de flesta revolutioner inte handlat om frihet, utan bara att byta ut ett styresskick mot ett annat, ibland med betydligt mindre frihet än innan (Iran 1979, Sovjet under Lenin, Chile efter Allende m.fl.). Man kan göra en statskupp och kalla det revolution, om man vill (Kuba, Kina m.fl.). Det handlar om att vränga ord. Vem är terrorist idag, och vem är frihetskämpe? Det är en fråga om retorik, snarare än fakta.


     • Som wikipedia formulerar det:
      ”Som ett led i att garantera individen frihet har liberaler ställt sig skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären.”

      Socialisten säger raka motsatsen, dvs (min omskrivning):
      ”Som ett led i att garantera individen frihet har socialister ställt sig positiva till statligt skydd för den privata sfären.”

      Jag tycker det är väldigt talande för den olika synen på staten, något som också framgått tydligt i diskussionen här.

      Det är framförallt den libertarianska falangen inom liberalismen som är motståndare till staten och pratar om den s.k. ”nattväktarstaten” som en sorts minimal stat för det absolut nödvändigaste. Det är inte nämnvärt nära den frihetliga vänstern som du säger.

      Och jo, alla revolutioner har handlat om frihet. Sen om de lett till frihet är en annan sak. Du kan verkligen inte hålla isär ideologi och summan av vad som gjorts i dess namn? Du borde lära dig det, det underlättar avsevärt begreppsförvirringen som annars uppstår.


     • Nej, alla revolutioner har inte handlat om frihet, om du inte på något intressant sätt kan förklara hur ett införande av islamisk, religiös diktatur innebär en större frihet än den ordinära diktatur som t.ex. Iran hade före 1979?

      Att man ibland använder sig av begreppet ”frihet” väldigt slarvigt betyder inte att det faktiskt handlar om frihet på riktigt.


     • Det var uppenbarligen frihet för dem som stödde revolutionen. Tänka sig, va? Men så är ju religion ett otyg också. Där råder det inte bara förvirring kring begreppet frihet, liksom.


 23. Vad gäller vågmästarstrategin och principprogrammet… Jag tror att den som inte skriver under på båda dessa, inte är välkommen som kandidat till riksdagslistan.

  Jag uppfattar INTE Calle som att han ifrågasätter vare sig principprogram eller vågmästarstrategi, utan det låter tydligt och klart som om han kommer att rösta med partiet i de frågor som partiet har förhandlat sig till ett ställningstagande.

  Däremot så pratar han om att engagera sig i ett bredare spektrum av frågor vid sidan om dessa omröstningar. Jag kan inte på rak arm se om detta strider mot principprogrammet, eller om det skulle omöjliggöra en kandidatur. Jag uppskattar att Calle tar upp den diskussionen och är tydlig med sina intentioner så att vi kan ha en öppen debatt om saken.

  Min magkänsla är att det blir en sak mellan Calle och hans väljare.

  Man ska komam ihåg att även om man blir inkryssad på personröster, så bidrar även de som INTE personröstar på personen i fråga till att denne kommer in. Så, visst kan man argumentera för att man har ett ökat ansvar gentemot de som kryssade in en, men man har faktiskt blivit inröstad av alla som röstade på partiet. Att lösa den moraliska knuten för en person som bryr sig om sådan moral (vilket jag tror de flesta pp-kandidater gör) är inte självklart.

  Att vara tydlig innan valet på det här sättet gör det lättare för alla inblandade. Ingen gris i säcken, helt enkelt.


  • Jag skulle absolut inte gå så långt som att hävda att Calle bryter mot principprogrammet eller på annat sätt avviker så mycket från den gemensamma strategin att det omöjliggör hans kandidatur. Det var mest att jag ville ha ett förtydligande, just eftersom jag tror att han både kan och vill hålla sig inom ramarna för vår politik. Det är alltså vidden av tolkningsmöjligheterna för hans kandidaturförklaring mer än hans intentioner som jag ville anmärka på.


   • Tack för det förtroendet, Sammy.

    Ja, självklart innebär en riksdagsplats ett enormt ansvar gentemot såväl dem som faktiskt givit den valde detta förtroende, både kollektivt och individuellt (som Mikael påpekade så får man ju nytta av såväl personkryss som övriga röster), samtidigt som man måste hålla fast vid en personlig linje, utifrån detta med integritet.

    Det är därför jag tycker att det är oerhört viktigt att ALLA riksdagskandidater också redovisar var de står i övriga frågor, så att man kan ha en sportslig chans att välja vem man vill bli representerad av.

    Om piratpartister i riksdagen bara är där för att trycka på knappar och bedriva politiskt arbete enbart inom ett väldigt smalt område, så kan ju vilka pirater som helst komma in, och personval blir helt meningslöst.

    En av poängerna med att kandidera, för mig i alla fall, är ju att pröva gränserna för vad som faktiskt kan betraktas som piratpolitik.

    Givetvis kan ingen dra iväg och bedriva rebellpolitik, helt enligt eget huvud – det funkar inte i en så kollektiv miljö som ett parlament. Alla frågor måste stöas och blötas tillsammans med andra – förstoch främst partikamrater, men också andra sakkunniga personer inom det fält man vill utveckla.


    • Jag är dock inte så säker på att personval är något positivt. Jag menar att mindre personliga agendor och mer gemensam politisk platform och enighet är bättre. Särkilt i fallet med Piratpartiet som går till val på att just hålla sig utanför sådant som ligger utanför partilinjen. Det är något unikt för vårt parti, därför kan vi inte riktigt ha samma personliga prägel på politiken som de enskilda representanterna för som andra partier.

     Och testa gränserna för piratpolitik i all ära, jag själv har varit rejält aktiv i debatten att utveckla vår ideologi, men att göra det genom sin kandidatur för riksdagen känns inte som rätt sätt att göra det på. Debatt och högt till tak inom partiet för att visa enighet utåt känns som en mycket bättre strategi. Det är iaf min mening, sen håller säkert inte alla med mig.


     • Din invändning är relevant, särskilt med tanke på Piratpartiets grundidé att samverka med den regeringskoalition som väljer att samverka med Piratpartiet.

      Men jag anser ändå att personval är oerhört positivt, eftersom det för det första tvingar varje riksdagskandidat att engagera sig mer personligt i olika politiska frågor, det vitaliserar partipolitiken, och det ger medborgarna en bättre bild av vilka de faktiskt röstar på. Vissa kandidater har kanske en specifik agenda som många medborgare tycker är viktig, och då kan det hända att den kandidaten får personröster från folk som annars skulle ha röstat på ett annat parti.

      Personligt engagemang är bra.

      Att de frågor man slåss för inte bör gå mot partilinjen säger sig självt – vill man annat får man väl välja ett annat parti – eller starta ett nytt. Det gjorde Rick, och det gick ju rätt bra.


     • Nja, jag har svårt att se personval som något som tvingar fram engagemang. För det första tror jag du inte riktigt menar tvång, du är ju trots allt liberal och skulle vara emot det om det verkligen handlade om tvång. Snarare att man skulle bli motiverad eller se sig som moraliskt ansvarig att engagera sig genom att man ges möjligheten till det. Jag tror dock att man engagerar sig för de frågor som ligger en närmast oavsett och att rollen att representera och ansvaret som medföljer gör att man engagerar sig mer i den gemensamt framtagna linjen än man annars skulle gjort.


     • Det märks att det egentligen itne finns höger eller vänster i politiken. Det finns framför allt två riktningar – de som framför allt riktar in sig på individen, tron på individens förmåga att förverkliga sina egna och även andras drömmar- och så finns det de som riktar in sig på kollektivet, flocken.

      Du är en flockinriktad person, och jag är en individinriktad person.

      Märk väl att jag inte använder begreppet individualist – det är nämligen inte samma sak.

      För mig är det så att det alltid måste finnas en balans mellan flocken och den enskilde. Båda måste finnas, båda måste respekteras. Den ene kan inte förverkliga sina drömmar på bekostnad av den andre. Det blir aldrig bra.


     • Jag är varken individualist eller kollektivist. Jag tror på kollaboration, dvs utbytet mellan kollektiv och individ. Medans inidividen pratar om sin perosnliga frihet och kollektivisten pratar om allmänhetens bästa så pratar kollaborativisten om hur både kollektivet och individen behöver varandra. Ensam är inte stark och vad vore ett kollektiv utan individerna som kollektivet utgörs av? Det är för mig mer än bara en ideologi, det är en naturlag.

      Så tyvärr, jag platsar inte i något av de fack du pratar om. Lite lustigt dock att du försöker placera mig i ett fack samtidigt som du pratar varmt om individualismen. 😛


     • Jag förklarade just att jag INTE använder ordet individualism, eftersom det begreppet förespråkar ett tänkesätt som sätter individen före kollektivet. Dock ser jag utvecklandet av individen i så mycket frihet som möjligt, som oerhört värdefullt för kollektivet.
      Återigen – balans mellan individ och kollektiv.


     • Jag såg ditt försök till nyspråk igen, ja. Din beskrivning av en individinriktad person skiljer inte från beskrivningen av en individualist och det du talar om är individualism, även om du inte tycker om ordet för att det låter negativt. Med det sagt undrar jag vad du har för syn på vad en balans mellan kollektiv och individ är? När du säger att du är individinriktad känns det som just individen väger tyngre i din balansakt, eller hur?

      Själv tycker jag inte om hela uppdelningen mellan individ och kollektiv överhuvudtaget. Det tankesättet är i sig ett problem. Jag ska förklara:

      Föreställ dig en öde ö och ett gäng överlevare från ett skeppsbrott. Människor som de är ser de flesta ganska snart att de behöver samarbeta för att klara sig. Dock uppstår det snart lite olika syn på hur man bäst samarbetar.

      Individualisterna påtalar gärna vad de kan bäst och tycker alla bör göra just vad de vill och kan bäst. Kollektivisterna påtalar då att det inte alls är så självklart vad var och en kan bäst och det inte är bra för gruppen om gruppen blir allt för beroende av de enskilda individerna, så därför borde alla få pröva på allt.

      Vet du vad kollaborativisten säger? Han börjar med att fråga individualisterna varför de samarbetar om de nu klarar sig själva så bra? Ganska snart inser de att de behöver gruppen lika mycket som gruppen behöver dem. Sen vänder han sig till kollektivisterna och frågar dem vad ett samarbete är värt om alla gör samma saker och ingen specialiserar sig? Ganska snart inser de att specialisering behövs för att samarbetet överhuvudtaget ska fylla en funktion. Med denna insikt hamnar syftet med själva samarbetet, eller kollaborationen, högst på dagordningen och med det kommer lösningarna praktiskt taget av sig själva.

      Med detta exempel vill jag tala om hur fel det blir om man har individualistiska eller kollektivistiska idéer som utgångspunkt när man går in i ett samarbete. Och det är inte bara på öde öar som samarbete är en livsnödvändighet, även staten är ett sådant livsnödvändigt samarbete. Så fundera gärna en stund på varför vi har staten, därefter bör man verka för att sätta det i främsta rummet istället för någon kollektivistisk eller individualistisk idé.


     • Du vinner inget på att slänga slafsiga beskyllningar om ”nyspråk” omkring dig. Jag vill skarpt be dig upphöra med sådant nonsens.

      Nyspråk är en Orwellsk beskrivning av hur man hittar på ett nytt, extremt begränsat språk för att förhindra människor att tänka. Begreppet nyspråk innehåller rent definitionsmässigt en lögnaktighet, ett överhetens intresse av att dominera folket.

      Något sådant har jag ALDRIG ägnat mig åt – snarast tvärtom. Mina språkliga utflykter och nya definitioner bygger snarare på det omvända, att demontera, analysera och förtydliga ordens innebörd, ibland med resultatet att ett ord kan få en ny, eller skarpare definierad betydelse.

      Det är INTE nyspråk.

      En till sådan beskyllning och du åker ut härifrån med buller och bång.

      Ja, det kan låta som att jag överreagerar, men ska du kritisera mig får du fan komma med relevant och verklighetsförankrad kritik. Då kan du kritisera mig hur hårt som helst. Men om du beslår mig med lögn och förbannad dikt, då kan du rent ut sagt dra åt helvete.


     • Vad gäller skillnader på individ, individuation, individualism, individinriktning etc., så är det verkligen inte jag som försöker blanda bort korten. Jag försöker hitta rätt i labyrinten av begrepp.

      Balansen mellan individen och flocken är människans eviga dilemma, och inget man kan rationalisera bort. För det mesta (i en väl fungerande flock) så harmonierar flockens och individens behov. Men ibland uppstår differenser – någon vill något som strider mot flockens konsensus, och detta kan förstås leda till konflikter av olika slag, såväl inre som yttre.

      Konflikter behöver dock inte vara något dåligt. I en psykologiskt flexibel och tillåtande miljö kan en konflikt leda till positiv utveckling. Men i en dogmatisk och inskränkt miljö leder konflikter ofta till hemska konsekvenser.

      Du talar om Staten. Jag säger – dekonstruera Staten, definiera Staten, ifrågasätt Staten, förklara hur många olika slags Stat vi kan ha.

      Kanske en jättestat, ett federalistiskt EU, med en central regering?

      Eller motsatsen, en enorm mängd suveräna småstater som fungerar helt autonomt, men i valfri grad av samverkan med andra stater.

      Kan ett litet landskap vara en egen stat? Kan en stat bestå av några få tusen medborgare?

      Jag tror inte att ”staten” är ett oföränderligt ting. Vi ser idag hur vissa gränser suddas ut, till viss mån på grund av Internet, och de gränsöverskridanden som Internet innebär, men också helt nya ”statsbildningar”, flockar, grupper, skikt, kollektiv.

      Om du kan hålla dig till en intellektuell hederlighet kanske vi kan ha en intressant diskussion här.


     • Du vill inte att folka ska associera din roll som politiker till vad man normalt associerar politiker till, eller vad du associerar politiker till iaf. Är inte det en form av att kontrollera vad folk tänker om din roll som politiker?

      Rent definitionsmässigt är det korrekt att säga att du är politiker, eller hur? Så, även om det inte är en lögn att istället använda ord som förtroendevald så är det väl ändå en lögn när du förnekar att du är politiker?

      Kombinationen att du förnekar en definitionsmässigt korrekt betydelse av ett ord till förmån för ord som med avsikt ska leda tankarna bort från den definitionsmässigt korrekta betydelsens associationer säger mig att det är just nyspråk du använder dig av. Jag kan inte komma på en mer korrekt användning av begreppet. Om det förolämpar dig så pass att du måste banna mina åsikter härifrån så får du väl göra det då. Jag tänker inte låta mig tystas med sådana hot.


     • Jag håller med så långt att det behövs en balans mellan individ och kollektiv. Men jag tror inte att det måste vara en kamp eller motsättning. Tvärtom tror jag på att både kollektivet och individidens intressen kan tillvaratas. Det uppnås i min mening genom dels se till att både kollektiv och individ har samma mål och dels ha den flexibilitet och dynamik som behövs för att jämna ut ojämnheterna. Vi behöver en finlandsbåt som kan vända på en femöring i 200 knop utan att någon spiller sin drink, med andra ord.

      Det kan tyckas omöjligt, men vem vet vad som med teknikens hjälp kommer gå eller inte om 10 år? När det gäller politiken är det inte ens tekniken som är problemet, den har vi. Den föråldrade finlandsbåten är riksdagen. Där sitter dem och försöker förbjuda både tekniken och politikens möjligheter istället för att använda dem.


     • Sånt här visar att det är hopplöst att diskutera med dig, eftersom du inte begriper grundläggande och enkla argument:

      ”Kombinationen att du förnekar en definitionsmässigt korrekt betydelse av ett ord till förmån för ord som med avsikt ska leda tankarna bort från den definitionsmässigt korrekta betydelsens associationer säger mig att det är just nyspråk du använder dig av.”

      Du tror att det finns definitionsmässigt korrekta betydelser av ord, och att jag använder ett annat ord för att avsiktligt ljuga. Det är därför jag blir upprörd, för att du anklagar mig för lögn.

      Och du är så fyrkantig i ditt tänkande att du inte kan se att det finns fler sätt att tolka ett ord, och att det i uttolkandet kan finnas en önskan om en djupare sanning.

      Det som upprör mig är att du alltså utgår från att jag har en önskan om att dupera, att luras, att förleda. Det är en jävligt otrevlig attityd, och det tänker jag inte acceptera på min blogg.

      Bara så att du vet det.


     • Och så kommer vi nu äntligen in på de avslöjande och omöjliga utopierna, de som är så typiska för socialister och andra utopister, med visioner som kräver absolut inordning och likriktning:

      ”Jag håller med så långt att det behövs en balans mellan individ och kollektiv. Men jag tror inte att det måste vara en kamp eller motsättning. Tvärtom tror jag på att både kollektivet och individidens intressen kan tillvaratas. Det uppnås i min mening genom dels se till att både kollektiv och individ har samma mål och dels ha den flexibilitet och dynamik som behövs för att jämna ut ojämnheterna. Vi behöver en finlandsbåt som kan vända på en femöring i 200 knop utan att någon spiller sin drink, med andra ord.”

      O.K. Du vill ”se till att både kollektiv och individ har samma mål”. Ja, det ville Mao, det ville Hitler, det ville Stalin och Lenin, det ville Pol Pot. Och Castro och Kim Il Jung, och några andra småpåvar. Släng in några religiösa fanatiker, som Ayatolla Khomeini m.fl., så har vi en skön soppa.

      Hur fan ska du ”se till att både kollektiv och individ har samma mål”?

      Genom att (som Lenine förespråkade) avliva alla som har fel mål? Eller en mjukare form av övertalning? Hur har du tänkt?

      Hur ska du göra med dem som inte vill ha samma mål som kollektivet?

      Denna fråga kräver ett svar.

      Hur ska du göra med alla de som faktiskt inte vill följa kollektivet, som inte VILL ha samma mål?

      Ska de stötas ut ur ditt fina socialistiska samhälle?

      Kul att du är ärlig nog att måla upp din framtidsvision som ”en finlandsbåt som kan vända på en femöring i 200 knop utan att någon spiller sin drink” – det är ju ett direkt erkännande av att din vision är en absolut omöjlighet.

      Och varför hålla fast vid en vision som är 100 % omöjlig att uppnå? Det leder ju garanterat till ett misslyckande. Som TSV:s nollvision, till exempel. Dummare än dumt.

      Vad du upenbarligen inte uppfattade är att jag påpekar att en konflikt mellan individen och kollektivet inte behöver vara av ondo. Det kan leda till mycket intressanta resultat. Men det kräver förstås ett mer liberalt samhälle, där olikheter inte bara tolereras, utan omfamnas som delar av en rik mångfald, snarare än ett totalitärt samhälle, där man nogsamt ”ser till att både kollektiv och individ har samma mål”.

      Och jag hävdar att denna konflikt, detta eviga dilemma, är en allmänmänsklig sak, som inte har ett skit med politik att göra, utan snarare biologi och psykologi. Vi är skapta sådana, helt enkelt, och det är denna egenskap, denna splittring mellan individen och flocken, som gör att vi människor är precis på det här sättet som vi är, att vi har den tekniska, kulturella och intellektuells utveckling som vi har i människosamhället.

      Om vi hade haft perfekta flockar, utan några utstickare, utan några avvikare som inte vill följa flockens mål, så hade vi med största sannolikhet fortfarande levt på stenåldern. En ytterst primitiv stenålder, då vi inte ens har lärt oss att tämja elden, eller att sätta ihop en sten med en pinne, för större slagkraft.

      Kul.


     • Sanningen är att du som riksdagskandidat är politiker, lögn är det om du förnekar. Vad du har för associationer till ordet politiker eller om det finns andra ord för politiker som du tycker passar bättre för du vill urskilja dig från andra politiker är inte relevant. Ditt förnekande till att du är politiker kan endast göras sant om du tar tillbaks din kandidatur till riksdagskandidatslistan och avsäger dig alla andra eventuella politiska engagemang. Eller försöker du hitta på en ny defintion av ordet politiker nu också?


     • ”Du vill ”se till att både kollektiv och individ har samma mål”. Ja, det ville Mao, det ville Hitler, det ville Stalin och Lenin, det ville Pol Pot. Och Castro och Kim Il Jung, och några andra småpåvar. Släng in några religiösa fanatiker, som Ayatolla Khomeini m.fl., så har vi en skön soppa.”

      Snyggt argument. Du börjar lite lätt med en reorik i stil med ”precis så sa Hitler innan han gasade judarna” när någon säger att de tycker om kaffe. Klassisk guilt-by-association. Här, läs gärna om varför det inte är en logisk slutsats och aldrig kommer bli det:

      http://sv.wikipedia.org/wiki/Guilt_by_association

      ”Genom att (som Lenine förespråkade) avliva alla som har fel mål? Eller en mjukare form av övertalning? Hur har du tänkt?”

      Vem har sagt något om att någon ska övertalas eller tvingas? Nu drar du bara förhastade slutsatser av att jag sa att man skulle ha samma mål för kollektiv så väl som individ. Du visar ju bara prov på att du inte fattat något av allt jag sagt. Har inte jag pratat om demokrati? Har inte jag pratat om mänskliga rättigheter? Har inte jag pratat om friheter? Jo, det har jag. Jag har för fan inte gjort annat än försvarat dessa värden här i ett otal antal poster, du kan väl inte missat det? Men första bästa tillfälle du får så tolkar du ändå det som att jag sympatiserar med fascistiska diktatorer som Lenin, Stalin, Mao och varenda människoförtryckande diktator som någonsin levat. Tycker du att du argumenterar ärligt nu? Tycker du att du är resonlig och argumenterar intellektuellt? Hur tror du jag uppfattar dig när du beter dig så?

      ”Hur ska du göra med dem som inte vill ha samma mål som kollektivet?”

      Då fattas uppenbarligen ett gemensamt mål och vill kollektivet ha med individen måste de ge individen ett mål som denne kan gå med på. Inget tvång, ingen övertalning, bara sätt upp ett gemensamt mål helt enkelt. Exempel: Staten vill ha skatt, individen vill inte betala skatt. Vad göra? Sätt upp ett syfte med skatten som kollektiv så väl som individ kan gå med på. Det handlar alltså om att samarbetet, kollaborationen, måste ha ett syfte och det syftet ska sitta i främsta rummet. Jag trodde det var tydligt i mitt förra inlägg. Men på något sätt gick det dig förbi, kommunistfobin tycks tagit överhanden och allt förnuft flög ut ur diskussionen. Bra där.

      ”Och varför hålla fast vid en vision som är 100 % omöjlig att uppnå? Det leder ju garanterat till ett misslyckande. Som TSV:s nollvision, till exempel. Dummare än dumt.”

      Med det resonemanget kan du lägga dig ner och dö. Ja, du kommer ju aldrig leva ett perfekt liv, så varför försöka ens leva ett bra liv, varför leva överhuvudtaget? Jo, för livet går just ut på att hela tiden eftersträva något bättre, eller hur? Det är eftersträvan man är ute efter i nollvisionen, inte någon villfarelse om att man någonsin kommer uppnå det på riktigt. Om du vill lägga dig ner och dö är naturligtvis upp till dig, jag tänker då eftersträva det ouppnåerliga så länge jag lever, sen dö fullt medveten om att jag aldrig nådde det men ändå nöjd för att jag försökte.

      Och sluta insinuera att jag skulle stå för ett totalitärt samhälle som inte tolererar olikheter. Hur fan kan du påstå sånt efter diskussionen jag haft med din liberale vän som begränsar liberala värderingar till de som har svensk nationalitet? Det är riktigt, riktigt oärligt av dig, för att inte tala om en förbannat otrevlig attityd. Ja, du vet, allt det där du anklagar mig för för att jag påpekar det självklara faktumet att du är politiker och att påstå något annat är lögn.

      Du har ju bara inte förstått allt det jag pratat om, du har inte förstått att liberalister är just de som har problem att se individers olika förutsättningar. Man dyrkar individen som ett abstrakt koncept och isolerat från omvärlden, istället för att betrakta denne i sitt sammanhang. Människan och hennes frihet kan aldrig förstås fullt ut om man undlåter att betrakta henne som både subjekt och objekt i samhället. Kort sagt har inte liberalerna förstått till vilken grad individen påverkas av sin omgivning. Denna problematik försöker du nu projicera på socialisterna, vilket bara blir skrattretande.


 24. Vad underbart bra.

  Äntligen någon som förstår och uttrycker allt jag tycker är viktigt i Livet.

  Nu ska jag inte bara stödja piratpartiet, jag ska gå med.

  Du får min röst direkt.

  MVH.

  Lasse karlsson


  • Oj – tack, Lasse för din positiva respons. Det känns fantastiskt att få så många entusiastiska kommentarer.
   Kanske är jag på rätt väg, trots allt…

   🙂


   • Ett tecken på att man är på rätt väg är kanske ett det skapar en viss oro hos en kategori kontrollmänniskor som jag själv tror har en bit kvar innan de lyckas bryta sig ur sitt intellktuella fängelse. Elakt? Nä, inte ett dugg egentligen, elakare att försöka styra och kontrollera människor tankar genom att förlita sig till vissa tankesystem som tänkts ut av någon annan. 🙂

    • SixDays Says:

     +1
     Vad som direkt påvisar detta är ju att Calle i det närmaste har blivit attackerad av en viss kategori/typ av människor. Frågan är väl varför inte Amelia blev attackerad eller för den delen Erik Josefsson. Kan ju vara för att de stöder deras åsikter i övrigt…

     Självfallet innehåller PP kontrollmänniskor, alla människor är kontrollmänniskor. Om man skulle ge absolut makt till en socialist eller till en libertarian tror jag att resultatet i grunden skulle vara detsamma, folk skulle få stryka på foten (dö) för att de är i vägen. Människan i grunden är väldigt självisk, hatisk och vill alltid stå på topp med sina åsikter. Skillnaden är att vissa insett det och avhåller sig från att försöka förslava och styra folk medan andra vurmar för totalitarism även när folk med samma åsikter redan misslyckats fatalt alla gångder de försökt och mördat miljontals.

     Och till DEN som antagligen kommer att attackera detta, jag kryssade Amelia i EU valet av den enkla anledningen att hon är väldigt vettig även om jag inte stöder hennes ideologi i övrigt. Jag tror garanterat att hon kan göra ett bra jobb för PP.


     • Skillnaden är att förutsättningarna för att en libertarian skulle börja utöva makt och kontroll över andra människor, är att han/hon slutar vara en libertarian. En socialist behöver inte sluta vara socialistför att kunna utöva makt och kontroll över andra människor. Det ingår nämligen i alla paternalistiska och totalitära ideologier att utöva makt och kontroll över andra människor.

      Och som balans – jag tror också att Amelia Andersdotter kan göra ett otroligt bra jobb politiskt, var hon än hamnar.

     • SixDays Says:

      ”Skillnaden är att förutsättningarna för att en libertarian skulle börja utöva makt och kontroll över andra människor, är att han/hon slutar vara en libertarian.”

      Det hade jag inte ens tänkt på. Jag blir ofta kallad för svin, fascist, nazist och en massa annat, inte för att jag förespråkar massmord eller internering av folk utan oftast för att jag vidhåller grundläggande rättigheter. Rättigheten att inte ge pengar till nån som inte har, rättigheten att låta folk dö om de vill eller om de inte kan sörja för sig, rättigheten att tycka illa om islam, kristendom och diverse andra trosläror.

      Dock har det som gett mest kritik varit att jag backar utvisning av icke-svenska medborgare samt att de bör avtjäna sitt straff i vilket land de nu är medborgare. Attacken har kommit snabbt och ord som fascist, rasist (den är verkligen underbar då jag fullkomligt skiter i hur personen ser ut eller var den kommer ifrån) och nazist (än bättre än rasist) har flugit kors och tvärs. Samtidigt blir jag förvånad över att folk är så inkonsekventa, en våldtäktsman, rånare, tjuv, knarklangare, mafioso ska tydligen ha en massa rättigheter och det är väldigt viktigt att värna och vurma om en våldsbrottsling medan folk skiter fullständigt i offrena.

      PPs politik handlar inte bara om att ta, det handlar väldigt mycket om att ge. Libertarianism handlar likväl om att ge, men alltid med grunden i att det skall vara frivilligt och på individens villkor.

      I frågan ang. upphovsrätten så har den gått överstyr. Jag är inte emot upphovsrätt per se, men som den ser ut idag leder den oss tillbaka till DDR-sverige som en autonom lydstat till Soviet där man fick vara glad över att se Kalle Anka på julafton och det hetaste programmet på tv var Hylands hörna.
      Jag vill inte tillbaka dit.

      Gällande Amelia så tror jag på henne då jag läst vad hon skrivit, hört henne debattera etc. Däremot tänker jag inte personkryssa henne i ett kommande riksdagsval om det finns en liberal* kandidat. Till syvende og sist måste man ändå välja frihet framför totalitarism.


     • Carl Johan, socialismen är ingen ”totalitär ideologi”. Socialismen värnar om demokrati, det har jag redan förklarat och länkat referenser till. Det du pratar om är fortfarnade fascism, inte socialism.

      Och nej, fascism som utövats i socialismens namn är inte heller socialism, det är ändå fascism. Något blir inte socialistiskt bara för att någon historiker satt det som etikett eller några korrupta diktaturer försökt rättfärdiga sina fascistiska handlingar med det som motivering. Socialism är en ideologi, inte summan av vad som gjorts i dess namn.

      Alla ideologier, även liberalismen, är precis lika samhällsfarliga om man tar det till det extrema. I liberalismens fall skulle det antagligen handla om anarkism, dvs att anarkism är för liberalismen vad kommunismen är för socialismen. Och visst protesterar du antagligen rätt starkt om någon kallar dig för anarkist, då förstår du säkert varför en socialist reagerar på att ständigt få höra att det han förespråkar är kommunism.


     • @SixDays

      Om du är rasist eller inte tänker jag inte ge mig på att försöka bedömma, men motivera gärna varför du tycker rättsäkerhet och andra mänskliga rättigheter ska villkoras av nationalitet. Nationalitet är trots allt inget man väljer och det är ju inte direkt så att det råder lika bra rättsäkerhet eller respekt för mänskliga rättigheter i världens alla länder. Menar du att man på något sätt har sig själv att skylla för att ha fötts i ett land med krig, förföljelse eller annan social orättvisa?

      Sen vet jag inte riktigt varför du blandar in brottslighet i frågan om invandringspolitik. Större delen invandrare lever fullt lagligt och du förespråkar väl ändå inte kollektiv bestraffning för vad en liten minoritet gjort? Det vore i så fall inget vidare individualistiskt eller liberalt av dig.

      För övrigt kan jag inte se att det finns någon som förespråkar totalitarism inom piratpartiet. Det vore liksom inte riktigt rätt parti att driva en sådan linje.

     • SixDays Says:

      ”Om du är rasist eller inte tänker jag inte ge mig på att försöka bedömma”

      Oroa dig inte, vad såna som du tycker om mig skiter jag i.

      ”men motivera gärna varför du tycker rättsäkerhet och andra mänskliga rättigheter ska villkoras av nationalitet. ”

      Simpelt, har man begått ett så pass allvarligt brott att man visat att man ger fullständigt fan i andras rättigheter så har man spelat ut sina kort. Jag snackar inte felparkering eller mindre brott som att sparka på nåns bil på fyllan (tydligen populärt hos vissa högersocialister) utan grövre våldsbrott av en karaktär som visar att man dels saknar respekt för andra individer och dels visar att man inte vill ingå i samhället.

      ”Nationalitet är trots allt inget man väljer”

      Nej. Och? har man fått chansen att komma till ett modernt relativt friskt land där vi har tämligen mycket frihet och jämlikhet och väljer att grovt pissa på alla andra, då får man stå sitt kast om man inte längre är välkommen. Lika lite som att du kan komma in i mitt hus och dissa min integritet ska du kunna komma in i landet och dissa nån annan.

      Minns du den starkars flyktingen (minns inte namnet på apan) som socialister ordnade en demonstration för att han inte skulle avvisas etc och sen fick stanna? Idag är han en dömd våldtäktsman. Jag skrattade hela dagen över den ironi som så många redan har pekat ut, att när folk utan själig grund till asyl kastas ut så kommer en massa socialister och ska stoppa dem. Men var var ni när han våldtog en tjej? Bara undrar.

      ”och det är ju inte direkt så att det råder lika bra rättsäkerhet eller respekt för mänskliga rättigheter i världens alla länder.”

      Kanske kriminiella kalle skulle tänkt på innan?

      ”Sen vet jag inte riktigt varför du blandar in brottslighet i frågan om invandringspolitik.” Det har inte med invandringspolitik att göra, du missförstår mig. Det har med lag och rättvisa att göra, samt skattemedel. Att ha en person inlåst i sverige är skitdyrt. Om man ändå ska kasta ut kriminella så kan man göra det med en gång och spara pengarna. Anlägg en park eller vafan som helst (bara inte parken får namn efter en socialist så är det fine with me).

      ” Större delen invandrare lever fullt lagligt och du förespråkar väl ändå inte kollektiv bestraffning för vad en liten minoritet gjort?”

      Är du dum eller? Var har/när har jag anklagat alla invandrare för att vara kriminella?

      ”Det vore i så fall inget vidare individualistiskt eller liberalt av dig.”

      Som sagt….var FAN har jag skrivit att invandrare per se är kriminella?

      ”För övrigt kan jag inte se att det finns någon som förespråkar totalitarism inom piratpartiet. Det vore liksom inte riktigt rätt parti att driva en sådan linje.”

      nej, ingen förutom socialisterna som har det inbyggt.

      (med ”apan” menar jag just den personen som avses. Våldtäktsmän är apor.)


     • @SixDays

      1. Menar du att även svenskar som begår grova brott ska utvisas ur landet?

      2. Du pratar om att om man nu får chansen att komma till Sverige så bör man inte försaka den, borde inte svenskar vårda sin chans att leva här lika mycket eller är det ansvar du pratar om något man är befriad ifrån för att man råkar ha fötts här?

      3. Att du gör dig lustig över att man demonstrerade för en människas rätt att behandlad som oskyldig fram till motsatsen bevisats bekymrar mig. Även svenskar våldtar så med det resonemanget skulle vi behöva utvisa varenda människa härifrån och lämna kvar världens största golfbana för de rika norrmännen att spela på.

      4. Kallar du även våldtäktsmän som är infödda i Sverige och har ljus hy för ”apa” eller gäller det bara invandrare? Oavsett vilket tror jag att du är medveten om hur uttrycket provocerar, särskilt för sammanhanget. Vad är det för fel med att kalla våldtäktsmän för våldtäktsmän?

      5. Du uttrycker det som att en kriminell borde tänka på följderna innan denne begår brott, men du har fortfarande ingen motivering till varför en annan straffskala ska gälla för de som har invandrarbakgrund. För övrigt vill du ju inte bara skicka hem krimininella, du talar ju om att skicka hem alla som inte är svenska medborgare. Det betyder att du vill skicka hem avsevärt mer laglydiga än kriminella.

      6. Det är lite märklig människosyn när du värderar människors liv i skattepengar. Men om det är pengar det handlar om kan jag informera att invandringen som projekt är ett lönsamt sådant. Se:

      http://sites.google.com/site/viisverige/Home/invandring—intaekter-och-kostnader/Invandringint%C3%A4kterkostnader.pdf?attredirects=0

      Det säger sig självt. En svensk lever ju på bidrag och belastar välfärden i minst 18 år innan denne ger något tillbaks. Invandrare går avsevärt fortare att få ut i arbetslivet. En femtedel av dem skapar t.o.m. jobb genom att starta företag. Arbetslösheten bland invandrare är dessutom på samma nivå som ungdomsarbetslöheten, så även om det är relativt högt så är det fortfarande en majoritet som faktiskt jobbar, helt vitt och lagligt.

      7. Förlåt om jag missförstod din vilja att behandla alla invandrare som kriminella, gärna innan de begår något brott, som att du påstod att alla invandrare är kriminella. Jag ser dock inte riktigt skillanden.


    • Ahaa, det var du som tänkte ut liberalismen? Trevligt att träffas! Hur gammal är du egentligen? 😉

     Vet inte vilka människor det är du pratar om som vill kontrollera andras tankar. Du byggger inte halmgubbar nu, va?


 25. Väldigt bra, nu börjar det äntligen hända något riktigt bra i och med Piratpartiet.

  Du får helt klart min röst.

  Vi har samma uppfattning om livet, livsenergier mm.

  MVH.
  Lars Karlsson


 26. Haha, det är inte första gången bakgården av min blogg (kommentarsfältet) blir slagfält mellan olika kombattanter i allehanda ämnen. Märkligt.

  167 kommentarer – och det är kanske inte slut än.

  Dock kan denna strid ses som en intressant reflektion över hur stor politisk bredd som Piratartiet kan innehålla, och det tycker jag är spännande. Det kommer onekligen att avspeglas i partiets arbete med förberedelser inför riksdagsvalet 2010.

  Hur ska kandidater för detta val egentligen bäst exponera sig? Hur hårt hållna blir vi egentligen, om vi kommer in i Riksdagen? Hur stor frihet har Piratpartister att agera individuellt utöver ”kontraktet” med regeringskoalitionen efter valet? Och vad får det för konsekvenser för personvalsprocessen?

  En annan viktig fråga är ju också – hur långt kan en regering gå innan vi fäller den? Om vi har en överenskommelse om att stödja regeringskoalitionen, utifrån att de respekterar våra krav – hur långt kan vi pressas innan vi faktiskt fäller regeringen?

  Att sitta i en vågmästarroll kräver nästan övermänskliga förhandlingsförmågor. Man måste ha jävligt hårda nypor, inslagna i ett tunt skikt av mjukaste siden. Minsta steg vi backar, så kommer dem vi förhandlar med att kasta sig över oss som hungriga vargar, och äta upp allt vi givit dem, och sen kommer de att ligga på igen.

  Så jag vill noga påpeka detta, innan vi förlorar oss alltför mycket i diskussioner om sidofrågor utöver Piratfrågor – Piratpartiets agerande i Riksdagen kommer främst att handla om hård och svår strategi för att försvara piratfrågor. Mycket mer kommer vi förmodligen inte att hinna med. Det kan bli rätt så pressat emellanåt.


  • Fast där tycker jag det ändå är solklart. Vi har ett fåtal frågor vi tagit en okompromissbar ställning i, resten är handelsvara. Handelsvarorna är inget någon av våra representanter ska gå och nalla av för sin egna personliga agenda.

   Att vi har en viss grad av personval i Sverige är inte relevant för partiets strategi. Vi väljer vilken utsträckning våra kandidater ska tillåtas agera på egen hand, helt enkelt. Strategin som ligger lämnar väldigt litet utrymme för personliga agendor och inget alls för ideologiska ställningstaganden utöver principprogrammets.

   Och nej, det är inte övermänskliga förhandlingsförmågor som behövs. Det är ju inga kompromissbara ställningstaganden vi har förtutom det vi helt lämnar därhän. För övrigt skulle inget av blocken äventyra sin regeringsförklaring för någon av våra frågor, därmed finns det inte ens någon anledning att kompromissa till att börja med.


   • Jag önskar att det vore så enkelt. Men det kommer det inte att bli. Den som har minsta efarenhet av hur det kan gå till i ett parlament vet hur många knivar som sticks i ryggar, hur många hemliga överenskommelser som görs, hur många mutor under bordet som förmedlas, hur många skandaler som fabriceras, hur många hållhakar som krokas fast. Det är ett minfält och en krigsskådeplats, en skådebana för värsta sortens gyckel och hyckel, uppblandat med ärliga uppsåt och sann idealism.

    Cirkus, med andra ord.

    Om Piratpartiet kommer in i Riksdagen så kommer övriga partier att göra allt för att korrumpera, dupera, skrämma, hota, förvirra och köpa piratpartisterna, så gott det går.

    Våra idéer kommer att förklaras omöjliga varje dag, och vi kommer att få uppleva försök till lurendrejeri av våra samarbetspartners varje dag.

    Vi som ställer upp måste vara beredda på att vi kommer att få löpa gatlopp i media, bli offentligt piskade av alla, för att vi vågar stå fast vid vår ”omöjliga” programförklaring.

    Det som krävs av blivande riksdagsledamöter är alltså en god förhandlingsförmåga, med stenhårda nypor, varma leenden, stark ryggrad, stor integritet, omutlighet och ihärdighet mot kritik och klander.

    Det kommer också att behövas en välutvecklad social begåvning, en förmåga att skapa allianser med andra parlamentariker, från alla partier. Kontakter och vänskapsband, om än illusoriska, kan komma att ha en mycket stor betydelse i en parlamentssituation.

    Det kommer att bli jobbigt. Men förhoppningsvis roligt att jobba tillsammans för en god sak, och lönande i längden, för varje gång vi lyckas genomdriva en av våra frågor.


    • Nu när du pratar mer om kraven som ställs på representanten för att leva upp till sitt åtagande så ser jag att du faktiskt har en poäng. Integritet, drivkraft och social kompetens är egenskaper som verkligen hjälper. Det är just sådana egenskaper jag letar efter när jag väljer någon som ska representera mig. Där fyller personvalet en funktion, så långt är vi överens.

     Problemet med falskspelet bakom kulisserna (*host* Federly *host) är dock något som jag menar personvalen bidragit till mer än avhjälpt eftersom spelet för galleriet ges en lika stor betydelse som ansvaret inför partiet. Därav min skepsism inför personval, iaf i de allmänna valen. Partierna måste trots allt ha någon sorts demokratisk urvalsprocess av sina kandidater.

     Fast, å andra sidan är jag en av de som menar att representationsdemokratin fått alldeles för stort utrymme i största allmänhet och skulle gärna se mer av subsidiaritetsprincipen och direktdemokrati. Fick jag bestämma skulle inte våra riksdagsmän ha särksilt mycket att säga till om och något spel bakom kulisserna skulle inte ha någon betydelse alls. Konstigt ställningstagande för en socialist? Nej, inte alls. Målet är som sagt att föra statens makt till folket så att folket och staten blir en och samma entitet.


     • Ja, personval kan förstås ställa till med problem för partierna – den där Robinson-snubben som kom in (har t.o.m. glömt/förträngt hans namn) har ju inte direkt tillfört något vettigt till (s), såvitt jag vet. Han har väl mest blivit känd för sina fastighetsaffärer på sistone.

      Men jag tror ändå på principen med personligt ansvar – gentemot kollektivet. Tar du emot förtroendet att sitta med i Sveriges Riksdag, så är det bra om man har fått personkryss, för då kan du känna en större press att det faktiskt finns folk som har röstat på just dig.

      Att det finns opportunister som lovar runt och håller tunt (*host* Fegerley) är förstås en tråkig konsekvens, men inte främst av personvalsprincipen, men av bristande ryggrad.

      Att stå i Riksdagen och snyfta om sin mamma, för att sen gå emot sina egna väljare, känns inte särskilt rakryggat.

      Och du har en poäng i att den representativa makten har för stort utrymme i Sverige. Mer folkomröstningar (som faktiskt är bindande) kanske skulle vara bra.

      Risken är dock att om vi alltid skulle ha haft det, så skulle vi fortfarande ha vänstertrafik här i Sverige, och det skulle vara lite opraktiskt, tycker jag.

      En potentiell nackdel med folkomröstningar (som i Schweiz) är att det blir väldigt svårt att genomföra några som helst förändringar och förnyelser.

      Klippt från Wikipedia:

      ”Alla vuxna medborgare i Schweiz har rätt att delta i kommunfullmäktiges möten och i lokala folkomröstningar i vilka kommunala beslut fattas.

      Kantonerna Glarus och Innerrhoden i Appenzell har en medborgarförsamling bestående av alla röstberättigade medborgare. Sammanträdena hålls på ett torg i huvudstaden en gång om året. Besluten fattas genom handuppräckning (direktdemokrati).

      Landet har haft flest folkomröstningar i världen.”

      Schweiz gick med i FN först 2002, vilket är rätt så kul.

      Andra intressanta effekter av Schweiz politiska styrelseskick är t.ex. att Schweiziska kvinnor inte fick rösträtt i federala val förrän 1971. Kvinnorna i Appenzell Innerrhoden fick kantonal rösträtt först 1990.

      Det kan man ju tycka vad man vill om, men nåt slags demokrati är Schweiz upenbarligen i alla fall.

      Schweiz är intressant, eftersom det har en lång historia av neutralitet, och att Schweiz därmed lyckades hålla sig utanför båda världskrigen, vilket är extremt intressant – mer jävla mitt i kan man knappast bli – granne med Tyskland, Frankrike och Italien, och ändå neutralt mitt under brinnande krig. Det är rätt så imponerande.

      Och nu även EU, som Schweiz effektivt håller sig undan från.

      Vad jag vill säga med allt detta babbel om Schweiz, är förstås att det verkligen finns väldigt olika sätt att tillämpa demokrati.

      Dina tankegångar och ifrågasättanden är alltså välkomna – vi behöver alltid levandegöra och friska upp våra uppfattningar och perspektiv.


     • Folkomröstningar? Nja, nu tänker du inte alls i samma banor som jag. Folkomröstningar förstorar upp enskilda frågor alldeles för mycket och enorma summor pengar byter händer för att påverka opinionen. De är också alldeles för statiska, eftersom folkopinionen som ändrar sig från dag till dag känns det inte rätt att opinionen vid just ett specifikt tillfället ska vara så avgörande. Jag föreställer mig ett mycket mer dynamiskt styrelseskick.

      Tänk dig att vi byter ut riksdagsledamöterna i riksdagen mot hela svenska befolkningen. Alla får ett varsit mandat. Oj, hur skulle det gå till? Ja, genom Internet så klart. Kan vi göra bankärenden på miljonbelopp över Internet borde vi kunna vara med och rösta om motioner i riksdagen också, eller hur? Radikalt? Nej, inte så värst. Men, hur ska alla kunna engagera sig i alla frågor? Antagligen mycket bättre än vissa riksdagledamöter gör idag. Stolarna i riksdagshuset gapar tomma för det mesta, tycker jag. Framförallt är det dem med mest ansvar som vi ser mest sällan. Det kan knappast bli sämre med folkets engagemang som med största säkerhet kommer följa subsidiaritetsprincipen, dvs man kommer engagera sig och besluta om det man berörs av, mindre om annat. Precis som det ska vara, imo.


     • Fast det du beskriver är ju en typ av folkomröstning. Bara med ny teknik. Int ealls så långt ifrån den Schweiziska modellen, fast via Internet.

      Och – att stolarna gapar tomma i den stora salen i Riksdagshuset betyder faktiskt inte att riksdagsledamöterna inte jobbar. Antingen vet du det mycket väl, och så pratar du bara skit för att du vill framhäva din poäng, eller så är du helt enkelt okunnig i hur parlamentariskt arbete fungerar, och då pratar du också skit.

      Fast med olika motiv.

     • SixDays Says:

      http://sigfrid.wordpress.com/2008/06/05/demokratin-blir-direkt/

      En typisk sak med socialister är att de gärna tar för sig av liberala ideer och sedan vill de gärna skriva om historien så att de var skaparna.

      Väldigt ENGSOC/INGSOC med andra ord 😛

      Och hur var det nu med dubbeltänket?


     • Säg what? Det är väl en hel värld av skillnad mellan att vartannat eller vart tredje decennium få tycka till om något som propageras för eller emot i miljardbelopp och att på daglig basis vara med och bestämma om allt?

      Och om parlamentariskt arbete handlar om mer än att sitta i stolen och trycka på en knapp eller inte är inte relevant eftersom det var den beslutande delen av det parlamentariska arbetet jag pratade om, inget annat. Jag har inte uttalat mig om vad parlamentariskt jobb innebär överhuvudtaget. Men tack för den helt irrelevanta kommentaren ihopbakad med en kommentar om att jag pratar skit. Du börjar inte brista i din netikett nu va?


     • @SixDays

      När påstod jag att direktdemokrati var ett socialistiskt påfund? Menar du att direktdemokrati är ett liberalistiskt påfund? I så fall kan man ju undra vem det är som påstår sig vara skaparna här.

      Jag tror inte direktdemokratin har ett socialisitskt eller liberalt ursprung, det handlar ju mer om elitism vs deltagarkultur.


 27. […] läsaren.Oscar Swartz har sedan länge sagt att han kandiderar och för en tid sedan ställde även Carl-Johan Rehbinder upp. Två personer vars skrivna ord jag respekterar och värderingar jag i stort […]

 28. SixDays Says:

  ”1. Menar du att även svenskar som begår grova brott ska utvisas ur landet?”

  Är du dum i huvudet? Svenska medborgare skall självfallet avtjäna sina straff här då dessa är medborgare i just den här nationen. Detta oavsett om de begått brotten i sverige eller utomlands.

  ”2. Du pratar om att om man nu får chansen att komma till Sverige så bör man inte försaka den, borde inte svenskar vårda sin chans att leva här lika mycket eller är det ansvar du pratar om något man är befriad ifrån för att man råkar ha fötts här?”

  Socialistsmörja.

  ”3. Att du gör dig lustig över att man demonstrerade för en människas rätt att behandlad som oskyldig fram till motsatsen bevisats bekymrar mig. Även svenskar våldtar så med det resonemanget skulle vi behöva utvisa varenda människa härifrån och lämna kvar världens största golfbana för de rika norrmännen att spela på.”

  Socialistsmörja

  ”4. Kallar du även våldtäktsmän som är infödda i Sverige och har ljus hy för ”apa” eller gäller det bara invandrare? Oavsett vilket tror jag att du är medveten om hur uttrycket provocerar, särskilt för sammanhanget. Vad är det för fel med att kalla våldtäktsmän för våldtäktsmän?”

  Du är uppenbarligen dum i huvudet, JA JAG ANSER ATT ALLA VÅLDTÄKTSMÄN ÄR APOR OCH DET SKREV JAG INNAN. Du kanske borde lära dig läsa?

  ”5. Du uttrycker det som att en kriminell borde tänka på följderna innan denne begår brott, men du har fortfarande ingen motivering till varför en annan straffskala ska gälla för de som har invandrarbakgrund. För övrigt vill du ju inte bara skicka hem krimininella, du talar ju om att skicka hem alla som inte är svenska medborgare. Det betyder att du vill skicka hem avsevärt mer laglydiga än kriminella.”

  Samma straffskala skall gälla, men en person som inte har fullvärdigt medlemsskap i samhällsklubben sverige och klart och tydligt visat det genom att begå grova brott och kränkningar mot andra individer har förverkat sin rätt att vara här. Fängelse är dyrt för samhället och de kriminella med medborgarskap som sitter inlåsta kostar redan tillräckligt.

  ”6. Det är lite märklig människosyn när du värderar människors liv i skattepengar. Men om det är pengar det handlar om kan jag informera att invandringen som projekt är ett lönsamt sådant. Se:”

  Jag har inte påstått att invandring inte lönar sig, jag har inte sagt att jag vill stänga några gränser, sluta lägg ord i min mun.

  ”Det säger sig självt. En svensk lever ju på bidrag och belastar välfärden i minst 18 år innan denne ger något tillbaks. ” med tanke på att dennes föräldrar och släktingar betalar skatt så är det finansierat många gånger om. Din socialistsmörja är tröttsam.

  ”Invandrare går avsevärt fortare att få ut i arbetslivet.”

  Beror på vad arbetsuppgiften är. när det gäller muslimer så är de flesta inte intresserad av att jobba då de tjänar mer på att gå på soc. Inget jag tänker diskutera med dig dock.

  ”En femtedel av dem skapar t.o.m. jobb genom att starta företag.”

  Som går i konkurs som merparten av alla andra företag som startas pga såssepolitiken hindrar företag att gå runt.

  ”Arbetslösheten bland invandrare är dessutom på samma nivå som ungdomsarbetslöheten, så även om det är relativt högt så är det fortfarande en majoritet som faktiskt jobbar, helt vitt och lagligt.”

  har jag inte sett nån statistik på, men problemet är LAS. LAS måste skrotas.

  ”7. Förlåt om jag missförstod din vilja att behandla alla invandrare som kriminella, gärna innan de begår något brott, som att du påstod att alla invandrare är kriminella. Jag ser dock inte riktigt skillanden.”

  Jag behandlar inte någon som kriminell. Merparten av mina vänner är afrikaner, brassar och andra svartskallar. Jag umgås inte med folk jag inte tycker om eller folk som är opålitliga. Det är skillnaden. Jag anser inte att någon är kriminell, däremot skall man vara kritisk och kontrollera folks bakgrundshistoria om de vill söka asyl eller bara invandra. Det kan finnas skäl till att ens dokumentation har gått upp i rök, men för de flesta är inte det ett problem. Det finns sätt att kontrollera saker. När för många uppgifter inte stämmer och en individ får avslag på sin ansökan och bedöms vara persona non grata så har jag fullt förtroende att det är en rätt bedömning.

  Att som ni socialister köra huvudet i väggen tills blodet sprutar och gråtande skrika att alla är fina individer och alla är offer är inte bara tragiskt, det är patetiskt. Lika lite som alla ”svenskar” är underbara människor är alla ”icke-svenskar” kriminella.

  Fäll ned kulorna och landa.


  • Vad är det för mening med att försvara eller försöka angripa en ideologi? De verkar inte tillåta introspektion någon av dem. De vill inte lära sig av misstag och ljuger istället för inte ställa sin kejsare utan kläder. Men misstag som man gör utan förmåga till en introspektion betyder för mig status quo, dvs ingen utveckling och en väg raka vägen till ens ideologis ändhållplats, helvetet.


   • Socialism, kapitalism, kommunism osv. alla vägar sägs leda till paradiset. Ingen av dem gör det och det tror jag beror på att saknas all form av självrannsakan, introspektion och att lära sig av ens tidigare misstag och därför är jag helt övertygad om att denna form av extremkapitalism som vi har idag också kommer att sluta i helvetet.

    Tror Gandhi hade rätt, inget fel på kapitalism, felet ligger i hur den används.


  • 1. Så du menar att om jag inte är svensk, men begår brott i Sverige, ska skickas till det land jag kommer ifrån, utan att straffas i Sverige? Smart, då är det bara o flytta till Norge, sen turista in i Sverige, råna en bank, sätta in pengarna på en norsk bank lite snabbt, sen låta polisen köra en hem. Bra tänkt! Visste du att 60% av alla invandrare i Sverige kommer från europeeiska länder? Det här skulle ju vara särskilt intressant om det infördes för dem som kommer från Schweiz.

   2. Socialiberalistsmörja, om jag får be.

   3. Socialiberalistsmörja, om jag får be.

   4. Du svarade inte på frågan vad det var för fel att kalla våldtäktsmän för våldtäktsmän. Du vet, meningen som jag inledde med ”oavsett vilket” för att markera att det jag skrev innan inte hade någon egentlig betydelse. Lustigt att du istället fokuserar på just det och sen frågar mig om jag har lässvårigheter.

   5. Om en svensk på samma sätt visar att han/hon inte vill vara med i ”samhällsklubben” Sverige genom att begå grova brott och kränkningar mot andra individer, ska de då också utvisas? Lite tillbaks till fråga 1, alltså, för vilket du har mitt svar på ditt svar redan. Utvisning fungerar inte som straff, helt enkelt.

   Men även om det skulle fungera som du tänker, dvs att man utvisas till ett land med så pass illa levnadsförhållanden att det skulle vara ett ”straff”, så har du då i praktiken infört brott mot mänskliga rättigheter på straffskalan. ”Det skulle de tänkt på innan”, hör jag dig återigen mumla. Då bortser du ju bara från faktumet att jag inte alls förespråkar någon sorts juridisk immunitet för invandrare, bara att de ska behandlas precis som vi behandlar svenska brottslingar. En brottsling med invandrarbakgrund visar inte ett dugg mer eller mindre respekt för svenska samhället än en svensk som begått samma brott. Därför ska han eller hon straffas utefter samma straffskala.

   6. Det var du som tog upp att det kostar att ha invandrare i fängelse och att de därför bara borde skickas iväg istället. Och du, det vore en muslimsk synd att inte arbeta och göra rätt för sig, det kan vilken Imam som helst tala om för dig. Därför lever inte heller de flesta muslimer i bidragsberoende som du påstår.

   Statistik om arbetslösheten kanske du skulle kolla upp innan du gör påståenden om hur många som är arbetslösa inom vilken samhällsgrupp eller inte? Faktum är att både ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland invandrare ligger runt 30%. Men så har ju jag fuskat och kollat upp det, så jag vet. Pröva det någon gång, väldigt uppfriskande med lite fakta på sin sida ibland. Sen vet jag inte riktigt vad LAS har med något att göra för diskussionen.

   7. Du säger att du inte behandlar någon som kriminell, men så skrattar du åt de som demonstrerar för att en invandrare ska få stanna som sen visar sig vara en våldtäktsman. Då uppfattar jag det som du ändå tycker att man ska behandla invandrare som våldtäktsman innan de fått en chans till rättslig prövning. Antingen det eller så är det att du bara inte vill att de ska få stanna alls, vilket du också säger emot. Så, förklara gärna för mig, för jag är väl så dum i huvudet som du säger.

   Och nej, socialister påstår inte att alla är goda fina människor. Vi vill bara ge alla en chans att visa det. Med ditt resonemang skulle vi börja kolla generna på alla som föds och alla med potentiella ”brottsgener” skulle inte få födas ens. Jag menar, vetenskapen för det finns säkert, så det borde ju vara något för dig att förespråka. Alla ska kontrolleras och behandlas som misstänkta tills motsatsen bevisats, eller hur? Nej just ja, då skulle ju fina ariska svenskar drabbas, och det går ju inte, det är ju moraliska övermänniskor. Eller?

 29. Tee Says:

  Ett givet kryss


 30. Idag avslutar jag Kristdemokraterna och blir PIRAT på riktigt!
  Läs själv den fantastiska nyheten på länken
  http://kristdemokraten.blogspot.com


  • Oj oj oj!

   Men hur ska du nu göra med din bloggadress?

   http://kristdemokraten.blogspot.com

   Du måste nog fan byta bloggplats.

   Kör WordPress som vi andra medvetna människor, vetja!

   🙂

   • Max Hobstig Says:

    Googlar man på ”Kristdemokraten” visas min ”Kristdemokraten” som tredje träffen. De två första träffarna går till tidningen ”Kristdemokraten” och som sagt den tredje träffen är min ”Kristdemokraten”.

    Jag har med andra ord beslutat att min ”Kristdemokraten” får ligga kvar och skvalpa tills det är dags för Gud Fader att iscensätta nästa Big Bang. Quod scripsi scripsi – Vad jag har skrivit, har jag skrivit.

    Min huvudblogg har sedan den 12 december 2008 varit http://sniffaren.blogspot.com som inledddes med den makabra titeln ” LEV FARLIGT, DÖ UNG OCH BLI ETT JÄVLIGT VACKERT LIK ”

    Jag har inte bara vänt Kristdemokraterna ryggen. Jag har även tagit bort min hemsida vilket inneburit lite besvär eftersom många av mina bloggbilder länkades därifrån. Men skam den som ger sig, jag är inte tillräckligt ung för att veta allting. Det mesta har jag sparat och det är min faste övertygelse att några kommer att sätta gröten i halsen när de förstår att sånt sparats som aldrig borde ha sparats 🙂

    Men skit samma. Restaureringen pågår för fullt för att uppnå den fyrkantiga prydligheten jag är känd för!

    Med vänliga hälsningar
    Max Hobstig
    http://sniffaren.blogspot.com

    PS. Om du vet någon som vill överta adressen http://kristdemokraten.blogspot.com så kan ärendet förhandlas om priset är det rätta // DS 🙂


 31. Två skäl varför den nya Kristdemokratin skrämmer mig!
  Ella Bohlin, Sofia Modigh och Sara Skyttedal!
  Observera att jag är beräkningsingenjör!

 32. Tråkmåns Says:

  Men Kalle, har du hamnat lite utanför rampljuset, så att du tvingas gå till ytterligheter? Piratpartiet kan väl inte vara något för dig? Du som nästan uteslutande arbetar med immateriella aktiviteter.

  Börja med att släppa alla egna dina foton, bilder, böcker, kurslitteratur etc etc fria. Lägg gärna ut dem på någon lämplig torrentsite och beskriv dem som allas egendom för fritt användande.

  Först när du gjort det har du någon form av trovärdighet när du representerar PP, som för övrigt mer och mer liknar ”Ny Demokrati”. Ett gäng knäppskallar som tar på sig en PP tröja för att kunna framföra mer eller mindre genomtänkta åsikter.

  Sen tror jag, precis som du, inte att någon i Sverige gillar, eller samtycker till att strypa tillgången till information, eller vår rättighet att uttrycka oss. Helt klart är att vi måste påminna, och påpeka detta för, våra politiker.

  Ställ upp för ett seriöst parti istället för det nya ”Ny Demokrati”. så kanske du får en reell möjlighet att faktiskt göra skillnad. Fast det kanske känns lite övermäktigt för en person som gillar genvägar?

  // Tråkmåns


  • Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta kommentarer som din, ”Tråkmåns”.

   Din arroganta, nedlåtande och raljanta inställning förtjänar egentligen ingen respons över huvud taget.
   Jag roas inte av att bli klappad på huvudet av någon, och särskilt inte av någon som inte ens vågar stå för vem han/hon är.

   Du är alltså en fegis, och en arrogant sådan. Det har vi etablerat till att börja med.

   Dessutom har du uppenbarligen totalt missförstått vad Piratpartiet står för, vilket visar att du är obildad och okunnig.
   Inget att skryta med, alltså.

   Dina försök att förolämpa faller dock platt till marken. Elakhet kräver nämligen intelligens.
   Kom igen när du har utvecklat en hjärna, lilleplutt.

   • Tråkmåns Says:

    Hur kan du tycka att det är OK att sno saker från andra? Dina egna alster vaktar du som en drake över sitt guld.

    Taget från ditt partis hemsida:

    ”Vi menar att upphovsrätten behöver återföras till sitt ursprung. Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.”

    Läs speciellt meningen ”Att dela med sig….”

    Taget från din porrsida:

    ”För samtliga texter och bilder på denna hemsida – med undantag av enstaka antika bilder – gäller upphovsrättslagen.”

    ”Kopiering och spridning av material utan upphovsmans tillstånd är strängt förbjudet enligt lag.”

    ———-
    Gillar speciellt att du skriver ”strängt”.

    Utmaning/Uppmaning: Publicera alla (samtliga) immateriella alster från sina webbplatser via Piratebay, och plocka bort begränsningarna på dina hemsidor. Då kanske min lilleputthjärna börjar tro att ditt engagemang bygger på något annat än makthunger.

    Undrar om någon journalist skulle finna det intressant att jämföra dina privata åsikter, vilka du kommunicerar via dina hemsidor, med de som du torgför med PP tröjan på?

    Leva som man lär?

    Vad var det du kallade mig?
    x) arrogant
    x) nedlåtande
    x) raljant

    En före detta partiordförande? 🙂

    ————————
    För att ge dig något att faktiskt bemöta:

    Jag anser inte att det är PP’s sak att lägga sig i hur jag vill distribuera mina verk, eller hur jag vill ta betalt.

    Det finns ingen ”rätt till kultur”, annat än till den som är betald av gemensamma medel, och publicerad på allmän plats.

    När jag skriver en bok, spelar in musik, utvecklar en datorbaserad tillämpning, är det upp till mig att bestämma hur distributionen skall ske. Det skall PP ge 17 i. Jag bestämmer över det jag skapat, på samma sätt som att jag bestämmer vilka som skall få åka i min CV2.

    Anser du att någon annan (t ex PP) skall bestämma var du skall hålla föredrag / kurser, och hur mycket du skall få i ersättning?

    Anser du att du äger den kurslitteratur du utvecklat, eller kan jag ta den och hålla egna kurser (ideellt)?

    De bilder du skapat, är det OK att jag använder dem i miljöer där du inte skulle tycka att de passade, eller i ideella tidskrifter (t ex politiska….) eller fanzines?

    Är det OK att ta texter från dina webbplatser och publicera dem på andra, liknande webbplatser?

    De design du gjort, är det fritt för alla att använda dessa?

    ——————

    Helt ärligt anser jag att PP spelar på personers vilja att få fri tillgång till immateriella tillgångar (Dataspel och övrig programvara, musik, film, talböcker etc). Eftersom detta är förbjudet idag, är folk oroliga för att staten skall kunna ”ta dem”, och därför är integriteten viktig för många. De vill kunna fildela utan att någon har rätt att jaga dem.

    Denna vilja, och oron för att bli upptäckt, gör att ni de facto har en viss väljarbas. Det fanns ett parti på 90-talet som också vände sig till en väljarkår som till viss del liknar er, men de spelade på helt andra strängar. Jag hoppas innerligt att PP somnar in efter detta val, och att de som faktiskt är intresserade av politik kanaliserar detta via mer seriösa partier. Jag anser faktiskt att PP är ett gäng naiva pajaser, som leds av en kärntrupp personer, med inte helt solklara motiv. Jag vet samtidigt att du inte är naiv, så därför fattar jag inte varför du befattar dig med dem. Räkmacka till makten?


    • Hej på dig igen.

     Nå, nu verkar du i alla fall kunna resonera hyfsat, så jag svarar på ditt inlägg.

     Trots att jag kallade dig:
     x) arrogant
     x) nedlåtande
     x) raljant

     För det var du, och jag säger alltid vad jag tycker, och hymlar inte med det – som många andra mer politiskt drillade gör.

     För det första – jag torgför inga andra åsikter än de jag har personligen. Du hittar ingen konflikt mellan mina egna åsikter och Piratpartiets program.

     Dock har du nog missförstått både mina ståndpunkter och Piratpartiets en smula, och tror att det rör sig om skilda agendor. Det gör det inte.

     Jag har själv aldrig använt mig av The Pirate Bay. Jag är inte nämnvärt intresserad av att ladda ner en massa film och musik. Jag har redan andra kanaler för det. Jag och några goda vänner till mig är så gammaldags att vi lånar CD-skivor av varandra och bränner kopior. Det är egentligen exakt samma sak som att fildela, men just det förfarandet rent tekniskt, att koliera CD-skivor, är faktiskt tillåtet enligt lag. Och det är naturligtvis en juridisk inkonsekvens som beror på att lagarna är otidsenliga.

     Dessutom köper jag fortfarande en hel del film och musik. Och det är generellt så att de som laddar ner mest är också de som köper mest.

     Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten. Bara anpassa denna relativt unga, och klart teknikberoende lagstiftning, till den teknologinivå vi har idag. All lagstiftning som behandlar teknikberoende förhållanden måste ständigt uppdateras. Så även upphovsrätten.

     De allra flesta som är medlemmar i Piratpartiet, eller som röstar på Piratpartiet, gör det naturligtvis inte för att de vill ladda ner film och musik gratis på nätet. Det vore extremt enfaldigt.

     Mitt motiv till att engagera mig i Piratpartiet handlar helt och hållet om medborgarrättsliga frågor som integritet, informationspolitik, yttrande- och informationsfrihet, rätten att vara anonym, ett fritt och flödande Internet, och rätten att kommunicera förtroligt med vem man vill utan att riskera att bli avlyssnad, scannad, registrerad och kontrollerad.

     Och det tror jag faktiskt gäller de allra flesta pirater.

     Det finns för övrigt en mängd rätt skarpa politiker även i andra partier, som uttryckligen vill att Piratpartiet skall komma in i Riksdagen, eftersom de bedömer oss som seriösa deltagare i det politiska samtalet, och att vi kan bidra med något väldigt viktigt som de övriga partierna har missat.

     Du ställer en del frågor om mina egna alster, som jag kan besvara rätt enkelt – Piratpartiet vill INTE ta bort den ideella upphovsrätten. Det finns inte på kartan.

     Vad gäller kurslitteratur, så finns det ett fåtal andra aktörer på marknaden i Sverige, som också håller kurser i ämnena kärlek, sex och relationer, och vi lånar friskt av varandra – övningar, exempel, texter m.m. Så vi har redan en rätt öppen attityd gällande upphovsrätt och liknande.

     Var det något mer du ville veta?

 33. Tråkmåns Says:

  Men du, varför svarar du inte på de konkreta frågorna i mitt inlägg, eller kommenterar dem i alla fall?

  —————————–
  Upprepning är kunskapens moder…… Taget från PP’s hemsida:

  ”Vi menar att upphovsrätten behöver återföras till sitt ursprung. Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.”

  Läs speciellt meningen ”Att dela med sig….”

  Taget från din porrsida:

  ”För samtliga texter och bilder på denna hemsida – med undantag av enstaka antika bilder – gäller upphovsrättslagen.”

  ”Kopiering och spridning av material utan upphovsmans tillstånd är strängt förbjudet enligt lag.”

  ————————

  Sorry, men jag får det inte att gå ihop. Hur hade du tänkt?

  ————————

  Antag att jag på ideell basis ger ut en tidskrift för nynazistiska transnekrofiler som gärna förlustar sig på åsnor. Jag behöver lite snygga bilder, så jag lånar dina. OK? (……”skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv”)

  Antag att jag vill starta en ideell porrsajt, där jag låter tittarna se bilder och läsa texter. Självklart _utan_någon_reklam_, och självklart helt ideellt. För att fylla innehållet lånar jag de bilder och texter som finns på andra sajter, t ex din. OK?

  —————————————-

  Är du verkligen villig att ge upp din immaterialrätt?

  Jag tror inte att du är det när det kommer till kritan. Det första exemplet ovan är egentligen ganska töntigt, dessutom troligtvis olagligt eftersom det är djur inblandade (tack Lili och Sussi). Jag vill exemplifiera att det med stor sannolikhet finns sammanhang där du inte vill att dina alster skall förekomma. Ditt parti säger dock att så länge det är ideellt är det OK att låna. (?)

  Exempel två kanske är mer relevant. Det vore en smal sak att hacka ihop en spindel som scannade av vissa sajter och lånade deras texter etc, för att publicera på annan plats. Se t ex http://www.allaannonser.se. Har för mig att de inte fick sno annonstexterna (bara rubriken), utan var tvingade att länka till annonserna istället.

  Om någon byggde ihop porrspindeln, och lånade och publicerade det hela på ett snyggt sätt (hela texter/bilder, inga länkar), vad skulle då hända med trafiken till din och andras sajter, och framförallt med era intäkter? Hur skulle du agera? Jag tror inte att du skulle sitta med armarna i kors.

  ———————————-

  Med detta vill jag säga att du inte lever som du lär.

  Du anser att upphovsrätten skall reformeras, men på din sajt hänger du kvar i den gamla lagstiftningen med näbbar och klor. Om man drog saker till sin spets tror jag inte heller att du skulle samtycka till att dina övriga alster användes utan ditt medgivande.

  Sluta argumentera för knäppa grejer, jag vet att du älskar att diskutera och övertyga, men de här idéerna är lite _för_ naiva, till och med för dig. Bli inte en ny Linda Rosing som gör saker bara för att få press… Gör något viktigt istället. Du kommer aldrig att kunna göra det iklädd lila tröja.


 34. […] Fler bloggposter som rör Piratpartiet och min kandidatur: Sparka in mig i Riksdagen! Tankebrott – en grov kränkning mot demokratin En demokratisk revolution En välinvesterad röst i valet Piratpartiet behövs i Riksdagen – tycker (s)- och (m)-politiker Att kandidera till Riksdagen Jag kandiderar härmed till Piratpartiets riksdagslista […]


 35. […] läsaren.Oscar Swartz har sedan länge sagt att han kandiderar och för en tid sedan ställde även Carl-Johan Rehbinder upp. Två personer vars skrivna ord jag respekterar och värderingar jag i stort […]


 36. […] läsaren.Oscar Swartz har sedan länge sagt att han kandiderar och för en tid sedan ställde även Carl-Johan Rehbinder upp. Två personer vars skrivna ord jag respekterar och värderingar jag i stort […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: