Fördomar och okunskap om hemundervisning

ab_hemskolning

Aldrig hade jag väl kunnat ana att ett till synes så litet och begränsat ämne som hemundervisning skulle kunna väcka så starka känslor, när jag skrev mina två tidigare blogginlägg i frågan – Mer socialfascism från låtsasliberalerna och Var finns Piratpartiet när vi behöver det?, men det senare inlägget har slagit alla rekord i kommentarer på min blogg – i skrivande stund har jag 190 kommentarer efter ett och samma blogginlägg. Detta ämne väcker uppenbarligen starka känslor och stort engagemang! Så nu skriver jag ett tredje inlägg i samma fråga, och det är säkerligen inte det sista.

Aftonbladet publicerade igår (2009-08-31) en synnerligen aktuell artikel om hemundervisning, skriven av två centerpartistiska riksdagsledamöter, Maria Kornevik och Stefan Tornberg, med rubriken Barn lär sig mer av hemskolning, och den innehåller ett koncentrat av i stort sett samma uppgifter som jag har redovisat i mina tidigare blogginlägg. Det är en saklig och resonerande artikel, med en tydlig inriktning mot enskilda individers ansvar och valmöjlighet. Särskilt glädjande är det att det ät två riksdagsledamöter som står för artikeln i fråga. Ämnet är alltså hetare än jag vågat hoppas på.

Något som dock verkligen skrämmer mig är kommentarerna nedanför artikeln i Aftonbladet. Många av dem visar upp en fantastisk okunskap om föräldrars betydelse för barnen, övertro på statens förmåga, och flera i det närmaste paranoida föreställningar om att hemundervisande skulle leda till religiös indoktrinering och pedofili.

Att man generellt har en sådan syn på föräldrar är verkligen skrämmande, och att man tror att staten skulle vara bättre på att ta hand om barnen än deras föräldrar är rena Orwell-dystopin. Beklämmande är också tendensen hos många av dem som kommenterar, att de så lättvindigt kan förespråka förbud, utan att ha det minsta på fötterna. Lika deprimerande är att föräldrar idag verkar ha fått ett så dåligt självförtroende att de inte försvarar sitt föräldraskap.

Man kan tycka att det verkar logiskt att utbildning sköts bäst av utbildade lärare, men det stämmer faktiskt inte. Det finns massor med forskning på området, och den är tydlig och klar. Rena fakta. För det första är lärarutbildningen i Sverige under all kritik, och dessutom har de flesta lärare alldeles för många barn att ta hand om, vilket förstås bidrar till eländet. Det behöver inte vara lärarna det är fel på, men själva institutionen. Att ha en eller två personer som ska styra inlärningsprocessen för 25-30 barn är helt enkelt inte konstruktivt.

Men framför allt har de flesta idag helt missförstått själva lärandeprocessen hos barn, vilket innebär att skolan idag hos många barn snarare levererar en destruktiv process än ett uppbyggligt lärande. Det finns alltså all anledning att se med nyfikenhet, ödmjukhet, lyhördhet och läraktighet på de föräldrar som valt att ge sina barn det som de själva bedömer vara den bästa uooväxten, och effektivaste bildningen. Det faktum att barn får vara med sina föräldrar, som självklart kan erbjuda en mer individuellt anpassad bildning, och framför allt – ett personligt engagemang.

Kommunala skolor som finns i samma kommun som friskolor uppvisar bättre resultat än de kommunala skolor som finns i kommuner som saknar friskolor som alternativ. Friskolorna erbjuder inte bara konkurrens, men snarare ett komplement, och även inspiration. Finns det fler alternativ måste man tänka till lite. Och de som presenterar alternativ har ofta gjort just det. Tänkt till. Och därför har de ofta inspirerande och nyskapande idéer, som även smittar av sig på den kommunala skolan. Och jag hävdar att en aktiv föräldraledd undervisning kan erbjuda minst lika mycket (förmodligen mer) inspiration och idéer, till såväl friskolor som kommunala instanser.

Det finns absolut inga bevis för att behöriga lärare generellt skulle vara bättre kunskapsförmedlare än obehöriga lärare. Och det finns faktiskt ingen forskning alls som kan bevisa att föräldrar generellt sett skulle vara sämre lärare för sina barn heller. Tvärtom finns det en enorm mängd forskning som på visar motsatsen – att de barn som har fått föräldraledd utbildning är mer motiverade, bättre socialt tränade, att de generellt har bättre studieresultat än skolutbildade barn, att de är mer harmoniska, mer läraktiga och bättre rustade för vuxenlivet.

Jag tror inte att föräldraledd undervisning kan ersätta all skolundervisning. Det är inte det vi diskuterar nu. Det som är den stora frågan är att regeringen i sitt förslag till en ny skollag i praktiken gör det mycket svårare, kanske i praktiken omöjligt, att välja föräldraledd undervisning som alternativ, och det är INTE accaptabelt. Särskilt inte med tanke på att ingen har kunnat påvisa några allvarliga brister i den föräldraledda undervisningen, inga skador, inga problem som man kunnat undvika i skolundervisning. Alltså är det huvudlöst och fullkomligt galet att förbjuda.

Endast ett land i hela Europa förbjuder hemundervisning. Tyskland. Det förbudet infördes 1938. Vi vet alla vem som bestämde då. Tyska medborgare får alltjämt politisk asyl i USA på grund av denna restriktiva lag.
Är det så vi ska ha det i Sverige? Att svenskar får politisk asyl i USA?
Tänk en gång till innan ni förbjuder något som hör till de mänskliga rättigheterna.

tunn linje

Forskning och statistik om föräldraledd undervisning:
Christian W. Beck (norsk professor i pedagogik)
Education Policy Analysis Archives
Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream (Frazer Institute, Pdf)
Paula Rothermel, School of Education, University of Durham
Performance in home schooling, UNESCO

Det finns mer, men detta kan räcka rätt långt till att börja med.

Dekorrand

Explore posts in the same categories: demokrati, Jämställdhet, Lagstiftning, Libertarianism, Piratpartiet, Politik, Samhälle, Skola & utbildning, Yttrandefrihet

Etiketter:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

22 kommentarer på “Fördomar och okunskap om hemundervisning”

 1. Pyrrhus Says:

  ”Många av dem visar upp en fantastisk okunskap om föräldrars betydelse för barnen, övertro på statens förmåga, och flera i det närmaste paranoida föreställningar om att hemundervisande skulle leda till religiös indoktrinering och pedofili.”

  Generellt är det så att svenskar har väldigt stort förtroende för politikerna jämfört med t ex tyskar, amerikaner och fransmän. Av någon outgrundlig anledning.

  ”Alltså är det huvudlöst och fullkomligt galet att förbjuda.”

  Friedrich von Hayek ansåg att det viktigaste kanske inte är exakt vad staten sköter, utan att den inte monopoliserar något service-område, för då leder det till stagnation. Således, om staten tillhandahåller undervisning, sjukvård eller vad som helst, så bör den inte förbjuda privata aktörer att konkurrera.

  Låter rimligt tycker jag.

  ”Tänk en gång till innan ni förbjuder något som hör till de mänskliga rättigheterna.”

  Det finns inga mänskliga rättigheter.


  • O.K., rent filosofiskt har du rätt i din formulering.

   Jag refererar naturligtvis till följande:

   Europakonventionen:
   Första tilläggsprotokollet – artikel 2:

   ”Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

   FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna,
   Artikel 26.3:

   ”Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.”

   • Olle Says:

    Och föräldrabalken:
    (poäng: det är föräldrarna/vårdnadshavarna som har ansvaret. Det KAN delegeras till tex. skola, men behöver INTE göras. Vi har INTE skoltvång i detta land… ännu.)
    6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

    Inledande bestämmelser

    2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

    Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.


   • Hej Olle!

    Jag har börjat läsa ”Våga ta plats i dina barns liv”, och det är verkligen en intressant bok.

    Snacka om nya perspektiv.

 2. Olle Says:

  Puh, en ny ”tråd” 😉
  OM någon vill, går det även bra att diskutera på Skolaforum – http://www.skola.gr8.se
  Där går debatten het ibland oxo.

 3. RikMatts Says:

  Måste det vara antingen – eller? Jag tänkte ha en egen läroplan vid sidan om skolan för mitt barn, framförallt i matte och språk. Men att helt beröva henne erfarenhet av att träffa andra barn? Det finns ett pedagogiskt värde också i att ”olika falla ödets lotter”. vilket jag tror blir mycket svårt att förmedla i hemmiljö, och inte heller så lätt i fri/privat-skola med ensidig social rekrytering.


  • Nej, det måste naturligtvis inte vara antingen eller. Jag tycker dock att utbildningsväsendet borde vara mycket mer flexibelt gällande formerna för bildning.
   Man skulle t.ex. kunna tänka sig en kompletterande verksamhet för just hemundervisade barn, dår de får komma och ha slöjd eller andra ämnen som de kanske inte har tillgång till genom föräldrarnas bekantskapskrets.

   Dessutom är det faktiskt en extremt märklig idé att barn bara skulle ha möjlighet att träffa andra barn just i skolan.
   För det första träffar naturligtvis hemundervisande föräldrar varandra, med barn (nätverken finns redan), och de flesta barn träffar naturligtvis andra barn i sitt grannskap.

   Tyvärr har ju skolorna den tragiska funktionen att de fullkomligt dränerar samhället på barn, vilket i sin tur gör att de som planerar bostadsområden och andra sammanhang helt kan bortse från barnens behov. VI håller alltså på att bygga bort barnen ur samhället. Och vi har lyckats rätt bra redan.

   När hörde du barnskratt på gator och torg senast?

 4. Dorit Says:

  Jag förstår inte varför folk hakar upp sig på MVG och IG ?
  Föräldrar betygsätter inte sina barn, det gör myndigheter och skolor som testar barn.

  Sen förstår jag inte varför hemundervisning med automatik har något med
  att barn inte får träffa andra barn att göra ?
  Vid hemundervisning finns det mycket större möjligheter för barn att träffa andra barn från väldigt olika delar av byn, staden ,landet, världen.

  När man går i en vanlig skola får man enbart träffa jämnåriga kamrater som kanske också är ens grannar.
  När man får hemundervisning träffar man grannbarn, skolbarn, man hinner med fler aktiviteter och träffar barn där, man träffar andra hemundervisade barn på olika läger och träffar barn som ingår i föräldrars umgänge.

  Skolan i hela väst världen bidrar till en kraftigt ålderssegregering och könssegregering
  Och många politiker jobbar hårt med att integrera alla till att skapa en MONO kultur samtidigt som man talar om vad fint det är med mångfald. NEJ mångfald passar inte riktigt ihop med JANTELAGEN som är den som gömmer sig bakom alla dessa fördummar egentligen.

 5. Johnny Lilja Says:

  Vilken hemundervisning talar vi om? Plymouthbrödernas? Ska alltså allt tolereras? Nazister som håller barnen hemma till de är femton? Religiösa fundamentalister? (Men oj så intolerant jag är) Tror du verkligen att barnen blir tolerantare av att inte träffa andra barn i skolan? Då har vi olika uppfattning. Tror du att barnen får en objektiv undervisning i ex naturkunskap av religiösa föräldrar? Då har vi olika uppfattning. Tror du att segregationen ökar eller minskar? Har du ens läst barnkonventionen? Finns det någon forskning från Sverige och jämfört med svenska skolan? Uppenbarligen inte. Slutligen vill jag fråga hur det kommer att gå för de muslimska flickorna? Dorit kanske kan svara?
  Dina idealföräldrar som utvecklar barnen som bara den och som har lysande ämneskunskaper och pedagogisk förmåga. Finns de i verkligheten eller bara i den liberala overkligheten? De religösa fanatikerna som gnuggar händerna när de läser detta fullständigt vanvettiga förslag. De finns. Det kan jag garantera. Men många MVG blir det…


  • Hej Johnny Lilja!

   Ja, lilla du, jag har läst barnkonventionen. Lugna ner dig ett par kilo är du snäll.

   Du har uppenbarligen läst på osedvanligt dåligt. Du talar om ”detta vanvettiga förslag” som om det vore ett förslag att tillåta hemundervisning, något du uppenbarligen inte gillar.
   Men det enda förslag som är på tapeten just nu, och som sannerligen ÄR vanvettigt, är att förbjuda hemundervisning, som i Sverige alltjämt är tillåtet, låt vara med onödigt hårda restriktioner.
   Plymouthbröder, scientologer, muslimer, nazister m.fl. har alltså redan denna möjlighet, men det verkar inte som att den utnyttjas i någon särskilt hög grad.
   Dessutom finns det redan tydliga regler för vad barnen ska tillägna sig för kunskaper, och vad föräldrarna måste tillse. Detta går inte att komma runt.

   Vad beträffar tolerans och social träning så får barn BÄTTRE social träning om de umgås med människor i alla åldrar, och om de har självklara förebilder som de har en stark anknytning till, som t.ex. deras föräldrar, än om de föses ihop med en stor grupp jämnåriga, med alldeles för få vuxna som anknytningsobjekt.

   Vad beträffar religiösa föräldrar, så är det till och med i USA så att av de som hemundervisar är det en minoritet (ca 30 %) som gör det av religiösa skäl.
   Med tanke på hur sekulariserat och irreligiöst Sverige är, så kan vi utgå från att den siffran torde bli markant lägre, oavsett hur många som hemundervisar.
   Det finns redan ett hundratal familjer som hemundervisar, och procenten religiösa är såvitt jag vet oerhört låg.

   Det intressanta är att enligt den forskning som finns så är det inte nödvändigt att det ska vara ”idealföräldrar” med ”lysande ämneskunskaper och pedagogisk förmåga” som hemundervisar. Det blir statistiskt sett väldigt goda resultat oavsett föräldrarnas utbildningsnivå. Det handlar i mycket högre grad om kärlek, närhet, motivation, engagemang och kontinuitet.

   I praktiken innehåller din kommentar alltså bara en drös fördomar och missförstånd.

   Kom igen med dina kommentarer när du har tillägnat dig åtminstone ett minimum av kunskap på området.

 6. Aion Says:

  Ja det är en het fråga, men det är dock inte många som söker efter inlägg i frågan. Misstänker att en stor del av trafiken kom för att du hade piratpartiet i inlägget, det som fick mig och titta in och skriva i ditt förra inlägg.

  Tycker fortfarande deras motivation till ett förbud av hemundervisning är sjukt komisk, att svenska skolan ”ska” vara balancerad. Samtidig så är svenska skolan i djup kris med extremt många som går ut utan fullständiga betyg, och miljön barnen utsätts för i många av de svenska skolorna skulle jag inte ens utsätta ett husdjur för..

  • Aion Says:

   På tal om barnkonventionen i Johnny Lilja’s inlägg skulle man nog lungt kunna anmäla svenska skolor för brott mot den. På de flesta av konventionens punkter.

   • Olle Says:

    @ Aion:
    Jag tycker verkligen att du fattat. Svårt att fatta varför så många andra har så svårt. Kan det, månne, vara att statliga schule, nej skola, verkligen har lyckats i sin intention…? 😉


 7. Det händer att barn i vanliga skolor begår självmord, eftersom de blir mobbade. Betyder det att vi ska stänga alla kommunala skolor?

  Naturligtvis inte – men jag tycker att det verkar som att skolan lider en extrem brist på självkritik och självrannsakan, när sådana katastrofer inträffar.

  Något är grundläggande fel när sådant händer – och till mycket stor del har skolan skulden, eftersom mobbingen faktiskt sker i skolan.

 8. Hanna Says:

  Mycket lärande underlättas av att vi känner oss trygga och lugna. Många barn har det främst så i hemmet och med sin föräldrar. Det är självklart att möjligheten ska få finnas kvar och informeras om så att familjer som vill välja mycket kontakt och gemenskap lätt ska kunna bedriva hemundervisning!


  • Ja, all tillgänglig forskning visar att barn lär sig bäst av personer som de har en positiv och stark anknytning till, som de känner sig trygga med, och om den personen i sin tur är starkt motiverad och engagerad, så är det en perfekt kombination. Bättre blir det inte.


 9. […] från låtsasliberalerna – 2009-07-12 Var finns Piratpartiet när vi behöver det? – 2009-08-23 Fördomar och okunskap om hemundervisning – 2009-09-01 Den nya skollagen driver svenska familjer i politisk exil – […]

 10. k2 Says:

  Lägg upp grundskolan på nätet. Pedagogiska spel, välgjorda inspirerande föreläsningar, övningsuppgifter, osv. Hela kalaset! Några timmar om dagen tillsammans med en förälder med detta, borde räcka långt.

  Personligen anser jag att min skolgång hade kunnat halveras med ca 50%. För det ungefär så mycket jag har haft nytta av den hittills. Så mycket dötid, så mycket tjafs, så mycket uttråkning, så mycket onödig kunskap som korvstoppades in i mig som jag idag kan få fram med några knapptryck på tangentbordet om jag behöver den. Ju mer jag tänker på det ju mer känner jag att stora delar av min barndom slösats bort via detta. Barn är kreativa varelser som därtill borde betraktas som fria individer dem också. Och inte som robotar för staten att göra som den vill med.

  Ett tips är att läsa boken ”Barnet, den sista slaven” av Mattisson.


  • Jag lärde mig nästan ingenting i skolan.
   Allt jag kan, och använder mig av i mitt dagliga liv, har jag lärt mig utanför skolan.
   För mig var skolan ett katastrofområde att manövrera genom, i futila försök att ta så lite skada som möjligt.

   Den där boken ska jag kolla upp om den finns att få tag i.
   Tack för tipset!


  • Oj, det var inte helt enkelt att få tag i den boken!

   Slut på förlaget, ingen information på Matti Bergströms hemsida eller Wikipedia-sida, ingen träff på AdLibris.
   Knepigt.
   Jag vill läsa den!

 11. Bengt Says:

  Det var fel författare.

  Bergström, Matti, 1922- (författare)
  Barnet – den sista slaven / Matti Bergström


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: