Kärlekens nio bud

naturalskare

Jag blir emellanåt tillfrågad av allehanda media, såsom dagstidningar, vecko- och månadstidningar, radio & TV samt diverse webmedia, om goda råd beträffande kärlek, sex och relationer. Det vanligaste är att jag förväntas prestera ett antal (ibland tre, ibland fem eller fler) käcka tips om hur man kan förbättra sitt kärleksliv, på ett eller annat sätt. Vissa av dessa råd brukar jag alltid återkomma till, eftersom de är så självklara. Och detta gav mig inspiration att faktiskt skriva en samling budord i kärlekens tecken.

Dessa kärlekens budord gäller inte bara romantisk kärlek. De är giltiga för alla mänskliga relationer – mellan älskande, mellan vänner, mellan föräldrar och barn, kollegor och även mellan människor som inte känner varandra. Givetvis måste man anpassa sin kommunikation beroende på vem man möter, men grundteserna håller i alla lägen.

I den abrahamitiska förkunnelsen finns som bekant tio budord. Att jag över huvud taget finner anledning att ens nämna dem är förstås för att vi alltjämt har dessa som en del av vårt kulturella arv. Dessa ”tio guds bud” är en samling rekommendationer som man kan tycka vad man vill om. Själv tycker jag att de är rätt tjatiga, och hopplöst otidsenliga.

De levnadsråd man finner i den nordiska Havamål är oerhört mycket mer intelligent formulerade, och med större andligt djup (förstås), men även dessa har vissa brister, framför allt i det att de är utspridda i en lång text, och därför en smula svårtillgängliga.

Därför har jag satt ihop en samling budord som enligt min mening är mycket bättre, mer genomtänkta och betydligt mer konstruktiva än alla gamla tröttsamma regler från förgången tid.

karlekskavalkad

Läs och njut:

tunn linje

1. Uppskattning:
Ge komplimanger, beröm och uppskattning. Varje dag. Välj medvetet att se just det du älskar/uppskattar/tycker om hos dem du möter, och framhåll detta. Det du fokuserar på växer. Det du ger får du tillbaka. Om du väljer att se och kommentera det du inte gillar, så växer det – men om du väljer att se och öppet uppskatta det du gillar, så växer det.

Kom också ihåg att ta emot beröm och uppskattning med glädje och öppet hjärta. Och – minns att om du inte kan se något positivt hos den du möter, så är det med största säkerhet inte den personen det är fel på. Du behöver då justera ditt synsätt.

tunn linje

2. Beröring:
Huden är kroppens största organ. Genom att beröra det yttersta kan vi nå det innersta. Kärleksfull beröring är mat för själen. Genom att vara nära varandra kan vi nära varandra. Närhet är näring för hjärtat.

Beröring måste dock alltid ske med lyhördhet, respekt och känslighet. Innan vi fullt ut kan bejaka intimare beröring, som sexuell beröring, måste vi få stora mått av vardaglig beröring och sensuell beröring. En kram, en smekning, en klapp på axeln. Lite massage, en tillgiven fysisk närhet. Om jag får kärleksfull beröring betyder det att jag finns, att jag får bekräftelse på att jag är älskad och behövd.

tunn linje

3. Acceptans:
Du kan inte göra om en annan människa. Du kan bara göra om dig själv. Med andra ord – acceptera dina medmänniskor, älska dem för det de är, inte för vad du skulle önska att de vore. När du hittar ”fel” hos dina medmänniskor bör du först alltid rannsaka dig själv. Vad av detta är projektioner? Blir situationen bättre av kritik och klagomål? Saknar du själv fel och brister? Kanske det handlar om variationer, mänskliga egenskaper, snarare än ”fel” eller ”rätt”?

I denna acceptans ingår även respekt för andras egenheter. Respektera andras beteenden, vägval, levnadssätt, filosofi, religion, känsloliv – även om det verkar motbjudade och obegripligt för dig själv. Försök aldrig pressa din uppfattning om vad som är sant på andra människor. Det finns nämligen lika många sanningar som det finns människor. Eller kanske ännu fler.

tunn linje

4. Gåva och gengåva:
Ge och ta emot med öppet hjärta. Att tillfredsställa behov, dina egna såväl som andras, är självklara yttringar av kärlek och respekt. Att ge omvärlden sin uppmärksamhet och omsorg genom att bjuda på mat, ge gåvor, och även av din tid, är oerhört värdefullt. Att ge upplevelser är också en vacker gåva. Tag med dina nära och kära på äventyr, och ge dina medmänniskor något nytt och spännande att glädjas åt och förundras över.

Det viktigaste att ge sina nära och kära är tid. Kvantitet är kvalitet. Att finnas till för dem man älskar är grunden för varje trygg relation. Att ge av sin tid är att ge av sig själv, att erkänna denna någon eller något som man ger av sin tid som viktigt. Om du tar dig tid att sitta med någon och lyssna på vad han eller hon vill säga, eller bara finnas tillgänglig i närheten, så är detta värdefullt. Att ta sig tid att laga en måltid, eller att tillfredsställa andra behov som omgivningen kan tänkas ha, är också yttringar av kärlek – så länge det är i balans med dina egna behov, och inte utvecklas till ett martyrskap, en skuldalstrande uppoffring.

Det finns en vacker treenighet i givandet. För att kunna ge fullt och flödande av dig själv till andra måste du även ge dig själv det du behöver, och du måste även låta andra ge av sig själva till dig, och att du tar emot lika fullt och flödande.

Ge dig själv i present varje dag – och gör gärna vackra paket!

tunn linje

5. Ändamålsenlig kommunikation:
Skapar du intimitet eller distans med ditt sätt att kommunicera med omvärlden? Är du medveten om skillnaden? Uppnår du det du vill med din kommunikation? Anpassar du din kommunikation efter vem du möter? Kommunicerar du för att hävda ditt ego, eller för att nå ett öppnande möte?

Uttryck dina behov och önskningar. Ingen kan läsa dina tankar. Om du ska få det du vill ha, eller behöver, så måste du ge omgivningen en chans att möta detta, genom att du uttrycker din vilja. Förvänta dig inte resultat, men tag med glädje och tacksamhet emot det du får, när du får det.

Tala sanning. Allt du säger – säg det med kärlek och omtanke. Du kan vara sann i varje tum, utan att för den delen trampa på människor, såra eller kränka. Låt ditt tal vara poesi och sång. Vad är det mest kärleksfulla du kan säga just nu?

Lyssna på din omgivning. Kommunikation går åt båda hållen. Att vara tyst är också kommunikation, om du tar in omgivningens budskap. Lyssna gärna mer än du uttrycker. Det är därför vi har två öron, två ögon, två näsborrar – men bara en mun.

tunn linje

6. Äg dina känslor:
Alla känslor är tillåtna, och behövs för din och omgivningens hälsa. Det finns inga dåliga känslor. Våra känslor är som färgerna på en palett. Alla behövs. Du kan inte censurera regnbågen. Acceptera att du har ett känsloliv, och att det ger dig ovärderlig information om dina val och prioriteringar i livet. Ibland kan du behöva moderera eller rikta dina känslouttryck, så att du inte skapar onödiga bieffekter av dina känslor. Men träng inte undan dina känslor för dig själv och omvärlden. Det går inte i längden. Du måste hitta konstruktiva uttryck för alla dina känslor, så snart som det går.

Det är aldrig någon annans fel att du mår dåligt. Du är 100 % ansvarig för ditt eget liv. All besvikelse är självförvållad – du hade orealistiska förväntningar. När du känner vrede, sorg, smärta, förtvivlan – undersök hur du kan bearbeta de förhållanden som gör att du känner så, snarare än att leta efter en skyldig. Att kasta skuld på någon annan gör dig till ett offer, en maktlös individ utan kraft att åtgärda situationen. Äg din känsla snarare än att skylla på omgivningen. Tag makten över ditt eget liv.

tunn linje

7. Samtycke:
Gör aldrig mot en annan människa, eller mot dig själv, något som strider mot mottagarens vilja, eller som inkräktar på dennes personliga frihet. Vad du än gör med en människa, se till att du har dennes samtycke.

Det enda tillfället då det är tillåtet att inkräkta på en människas frihet, är när denna person själv står i begrepp att inkräkta på en annans frihet, genom våld, tvång, eller någon annan kränkande behandling. Annars har du ingen rätt att sätta dig till doms, eller hindra den personen från att leva sin sanning.

tunn linje

8. Medveten närvaro:
Att vara närvarande i livet, att möta livet med medvetenhet och hängivenhet, är att vara i kärlek, fullt levande. Kärlek är att ta ansvar för alla sina relationer, och det bästa sättet att ta ansvar är att möta både sig själv och omgivningen med fullt fokus, full närvaro, och med så stor medvetenhet som du mäktar med.

Medveten närvaro kräver mod, nyfikenhet och hängivenhet. Lev livet fullt ut, med respekt, ödmjukhet, hängivenhet, lekfullhet, nyfikenhet och mod. Var medveten och närvarande i ditt liv. Det är din plikt mot dig själv, och din omvärld. Beröva inte dig själv eller omvärlden privilegiet att få uppleva just dig, i din högsta potential.

tunn linje

9. Tacksamhet:
Om du varje dag möter livet med tacksamhet för allt det underbara du faktiskt har, och det du får, snarare än att längta efter och sakna det du inte har, så kommer din livskvalitet att höjas avsevärt.

Att varje dag tacka livet för alla dess gåvor, är att ge dig själv den största möjliga välsignelsen du kan få.

tunn linje

karlekskavalkad_cj

Jag tänkte först skriva tio bud, men insåg att jag då skulle föja en form som jag inte på något sätt erkänner som en auktoritet. Talet nio är för mig mer heligt än talet tio. I den nordiska traditionen återkommer talen tre och nio ständigt, och symboliserar en helhet som är fullkomlig i sig själv.

De nio världarna i Yggdrasil, Heimdalls nio mödrar, nioårsblot, de nio spetsarna i valknuten, de nio dygderna enligt Havamål, de nio dagarna det tar att resa till dödsriket, Odins initieringsrit, då han hängde nio nätter och dagar i Yggdrasil, och många andra fenomen förknippade med talet nio. Därför blev det nio budord.

Mina budord har betydligt större relevans för kärlek, livskvalitet, yttre och inre frid mellan människor, än någonsin de tio bud som tillskrivs den den svartsjuke psykopatguden JHVH och hans mytologiske representant, den mordiske tyrannen Moses, i en bisarr gammal legend från en primitiv ökenfolkskultur. Inte minst med tanke på hur dessa bud dogmatiserades och blev än mer extrema när de anpassades till den kristna religionen.

De tre första buden av de tio i Torah/Bibeln är fullkomligt meningslösa, och helt irrelevant för en upplyst nutidsmänniska, och de efterföljande sju går alla in under mitt sjunde bud om samtycke (vilket med andra ord gör min egen formulering vida överlägsen det gamla bibliska tjatet).

Ett och annat sant ord ur denna urgamla, orientaliska antologi går dock att skaka fram. Trots allt har ju en och annan av författarna till detta verk lyckats att frambringa något evigt allmänmänskligt och klokt. Och det finns en formulering som på något sätt transcenderar allt annat:

Störst av allt är kärleken.

Några andra sanningar behövs strikt sett inte.

intensiv_kyss

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Andlighet, Kärlek & sex, Livsåskådning

Etiketter: , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

14 kommentarer på “Kärlekens nio bud”


 1. Apropå budord, så blev den indiske vishetsläraren Osho tillfrågad om han möjligen kunde skapa nya budord. Så det gjorde han. Och det blev rätt bra, tycker jag.

  ”You have asked for my Ten Commandments. It’s a difficult matter, because I am against any kind of commandment. Yet, just for the fun of it, I write:

  1. Never obey anyone’s command unless it is coming from within you also.

  2. There is no God other than life itself.

  3. Truth is within you, do not search for it elsewhere.

  4. Love is prayer.

  5. To become a nothingness is the door to truth. Nothingness itself is the means, the goal and attainment.

  6. Life is now and here.

  7. Live wakefully.

  8. Do not swim – float.

  9. Die each moment so that you can be new each moment.

  10. Do not search. That which is, is. Stop and see.”

 2. Annelie Says:

  Hej Carl Johan,

  Sitter här halvt förstummad över ditt fantastiska sätt att skriva och svara på allt som skrivits av Z. Sexigt med intelligenta och medvetna män..;)

  Hurra för dig, din fru, era kurser och allt det fina och vackra ni skapar i kärlek till och med människor…:)


  • Åh, tack, tack, tack, för din kärleksfulla kommentar.
   Att bli omnämnd som sexig, medveten och intelligent i samma mening känns väldigt trevligt… 🙂


  • Och jag blev till slut så trött på Z:s hatiska tjatande, att jag faktiskt raderade alla hans inlägg, och även nästan alla svar på dem, mina egna och andras. Flera har påpekat att pajkastningen och skitpratet tog hela innebörden i det här blogginlägget i fel riktning.


 3. Jag blir alltid lika irriterad när någon kommer med påståendet ”du är inte en RIKTIG [insert religion here]” — religionen defineras väl utifrån hur människorna tolkar den? Och det finns ju lika många tolkningar som det finns människor?

  och att sen arrogant hävda att ens egen ”sanning” är det enda rätta är ju bara löjligt, för jag gissar att ingen av oss har Gud på speed dial..?


 4. Calle, dina 9 budord är verkligen inspirerande och berikande, bland det bästa jag läst och hört på länge!
  Trist bara, att resten av sidan ska upptas av käbbel, dragkamp och pajkastning (på både hög och ofattbart låg nivå), som förorenar den kärleksfulla atmosfär som de 9 budorden spred till att börja med.
  Calle, verka i frid och kärlek nu, och avstå ifrån idén om att du måste ha sista ordet på din blogg. Det vore imponerande att skåda!
  Skriv mer om de 9 kärleksbudorden, och låt bråkmakare prata med varandra.


  • Ja, det är i det närmaste komiskt att bli inläggsbombad av en rättshaverist som börjar sitt skrivande med att påstå att han inte tänker kommentera det jag skriver, och sen kommer det inlägg efter inlägg efter inlägg, alla hävdande ”sanningar” baserade på hans egen världsbild, som vore den mer sann än min, eller din, eller någon annans.

   Men jag har inställningen att det bästa sättet att avslöja en dumbom ofta är att bara låta denne prata på obehindrat. Då avslöjar dumbommen sig själv.

   **********************

   Och vid närmare eftertanke vore det kanske inte en så dum idé att rensa bort de här grältrådarna från blogginlägget, helt och hållet. Det solkar helheten. Får fundera på det.


   • Och nu har jag gjort det.

    Det är extremt radikalt för mig att rensa kommentarsfält på det sättet. Jag har fram till nu, efter ett och ett halvt års bloggande, bara raderat två kommentarer. Men nu blev det ett 30-tal efter samma blogginlägg, eftersom det blev slagsida åt helt fel håll.

    Det känns inte bra att fylla kommentarsfältet med en massa hat och elakheter, när själva blogginlägget faktiskt handlar om kärlek.

    Jag är yttrandefrihetsfundamentalist (Blogges uppfinning), står för att yttrandefrihet måste vara absolut, liksom informationsfrihet (bör vara ännu mer obegränsad), och släpper därför i praktiken in nästan alla kommantarer på min blogg.

    Men yttrandefrihet betyder faktiskt inte att jag måste släppa in all möjlig skit här.
    Z kan skriva av sig sin frustration på sin egen blogg.

    That’s it.

 5. Bengt Says:

  En länk om olika religioner kanske kan passa in här.
  http://home.swipnet.se/~w-45471/Religion.htm

 6. Tee Says:

  Helt rätt att gallra lite så att budskapet lyser klarare. För budskapet var bra. Syftet var ju knappast censur, du är ju liksom inte känd för det…


 7. Tack, Tee.
  Nej, censur är något annat. Censur är toppstyrd gallring av information, och det kan man verkligen inte beskylla mig för. Inte heller att jag skulle blockera inlägg med avvikande och obekväma åsikter.
  I det här fallet var det helt enkelt en fråga om att få tillbaka fokus till ämnet.

 8. Anna B. Says:

  Hej,

  Jag vill gärna lära mig mer om tantrasex emellan 2 kvinnor och undrar om ni kan lära mig ?
  Och var finns ni ?

  Vänligen

  Anna


  • Tantra är universellt, en världsåskådning och en attityd gentemot livet, och sätter inga gränser för vilka man kan ha sex med.
   Man kan förstås ha sex med vem man vill – oavsett om man är två män, två kvinnor, en man och en kvinna, eller fler personer i vilka slags konstellationer som helst.

   Vi har en mängd olika kurser som är tillgängliga för dig och din partner – läs gärna mer på vår hemsida Cirkus Eros; http://www.cirkuseros.nu/

   Vi finns i Stockholm, men håller kurser lite här och där.

   Vi har hållit och håller kurser i Stockholm, i Oslo, i Norrköping, i Falun, i Bordeaux och i vår ska vi till Costa Rica.

   Och det kan bli fler platser.

   Var finns du själv?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


<span>%d</span> bloggare gillar detta: