Lita inte på staten!

romansenate

Är staten god? Ja, det frågar projO i ett utmärkt blogginlägg om i vilken grad vi ska lita på staten. Är det verkligen önskvärt att staten kan kontrollera oss in i varenda vrå? Kan vi lita på att denna information används på rätt sätt? Är staten verkligen en altruistisk företeelse, med allas vårt bästa för ögonen? Det verkar lite som att Staten i det moderna, sekulariserade samhället i många avseenden har fått ersätta Gud, och eftersom enfaldiga människor tror att Gud är god, så tror enfaldiga människor också att Staten är god.

Naturligtvis är staten inte ”god”, lika lite som Gud är ”god”. Teodicéproblemet är en chimär, ett tankefel, och det gäller förstås även dess moderna, sekulära form, gällande staten som god – det bygger på orealistiskt önsketänkande. Gud är naturligtvis inte ”god” – Gud är allt, varken god eller ond. Och detsamma gäller Staten, som styrs av människor som varken är godare eller ondare än någon annan.

En sak kan vi vara helt säkra på, och det är att våra folkvalda agerar med minst lika mycket egennytta i fokus som vilka andra medborgare som helst. De lockas av feta och saftiga morötter (positioner, erkännande och pengar), och de kan partipiskas till förbehållslös lydnad, Det är naturligtvis inte så att alla som vill påverka parlamentariskt har dolda, egoistiska agendor, och det finns verkligen uppriktiga, ärliga och öppna politiker (hoppas jag), men man kan absolut inte utgå från att alla är det.

regeringen

Vägen till helvetet är stensatt med goda intentioner – även uppriktigt ärliga politiker kan korrumperas, gradvis, av den maktposition som de tilldelats, och det värsta som kan hända är att de med tiden tror att de faktiskt har rätt att bestämma över andra människor. Då måste vi hjälpa dem, genom att befria dem från deras betungande ansvar, och ersätta dem med andra, fräschare krafter. Jag skulle också kunna korrumperas i en sådan sits – du med. Ingen är helig, höjd över varje misstanke, ingen är opåverkbar.

Jag har en förhoppning, och det är att om jag själv av någon anledning vid tillfälle skulle välja att utsätta mig för denna korruptionsrisk, om jag själv skulle välja att arbeta parlamentariskt, så hoppas jag verkligen att jag blir påmind om mitt ego skulle bli för stort, om min ansvarskänsla skulle svälla sig för stor – storebrorsstor – och att jag därför skulle besinna mig, och även begränsa mitt engagemang till en kortare period. Jag hoppas att vänliga och omtänksamma personer ser mina felsteg och påminner mig om min dödlighet (memento mori), och naturligtvis särskilt i stunder av triumf.

Vi måste helt enkelt bli mindre godtrogna, för vårt eget bästa, och mer misstänksamma mot alla som vill ha makt över andra människor – som till exempel över oss själva. Hur mycket vill du egentligen att andra ska bestämma över ditt liv? Hur mycket vill du lämna över kontrollen av ditt liv i andras händer, hur mycket ansvar vill du slippa, genom att låta ombud bestämma åt dig? Hur mycket vill du vara en slav, en livegen, en som är ägd av någon annan?

Och man kan naturligtvis vända på resonemanget. Hur mycket vill du bestämma över andra, döma andra, styra andra? Hur mycket vill du regissera andra människors liv? Hur mycket vill du kontrollera din familj, ditt företag, dina anställda, ditt land? Lika misstänksamma som vi är mot andra som vill bestämma bör vi vara ödmjuka och vaksamma gentemot oss själva. Ingen är immun mot korruption.

polisbrutalitet

Ett populärt svepskäl för ökad kontroll är att staten vill motverka terrorism och kriminella nätverk – men då måste jag ställa en högst radikal fråga. Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat? Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella.

Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella. Man måste jämföra, som den unge huvudpersonen säger i Lasse Hallströms film Mitt liv som hund. Vilket är värst?

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Lagstiftning, Livsåskådning, Piratpartiet, Politik, Samhälle

Etiketter: , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

42 kommentarer på “Lita inte på staten!”

 1. Klumpesnusk Says:

  När det kommer till våra kära ledare påminns jag alltid om uttrycket att ”de som är minst intresserade av leda är oftast de som är mest lämpade för det, och vice versa”.


   • Om man inte vill ha makt ska man inte sitta i en maktposition. Det är en motsägelse i sig.
    Jag vill gärna ha makt. Det erkänner jag villigt.
    Men först och främst måste jag ha makt över mig själv. Annars blir det gärna väldigt fel.
    All makt måste alltid användas med omdöme och förnuft, med så lite egenintresse som möjligt.

    Jag läser din redogörelse för vad du tycker om balans mellan stat och privat, och ser att jag inte håller med dig alls på vissa punkter.
    Jag kan se poängen i att hålla försvarsindustri statlig, men om idén är att det inte ska gå vinstintresse i att bygga och sälja vapen, så är det naivt att tro att staten inte är intresserad av vinst.
    Jag säger bara – spelmonopolet, alkoholmonopolet och apoteksmonopolet.

    Att skola och vård ska vara statliga är för mig totalt feltänk. Att de ska vara skattefinaniserade kan jag gå med på, men statliga? Shit fuck damn – aldrig i livet!

    Skolan är en felkonstruerad monolit, som måste brytas upp i smådelar för att någonsin kunna fungera godtagbart.
    För att detta ska kunna realiseras måste vi öppna upp ännu mer för privata initiativ, annorlunda pedagogik.
    Hemskolor, hemundervisning, föräldrakooperativ, pedagogiska alternativ. Detta måste få finnas.
    Detsamma inom vården. Vår offentliga sektor idag gör verkligen skäl för öknamnet den ”ofantliga sektorn”, i det att Landstinget också har blivit en sån där stillastående monolit, som för ökad effektivitet och funktionalitet behöver brytas upp i mindre delar. Privata initiativ är nog det enda som kan rädda vården på sikt.

    Idén att staten skulle kunna producera en kommersiellt gångbar, välfungerande elbil är så dum att jag egentligen inte ens orkar förklara varför.
    ALL teknisk utveckling bygger på en kombination av individuella (privata) initiativ, lateralt tänkande, vinstintresse och konkurrens.
    En statlig elbil skulle vara en garanterad flopp, en loser i bilvärlden, en jättesoptunna som staten skulle hälla ner vår skattepengar i till ingen nytta.
    Skrota den elbilsidén omedelbart, om någon ska ta dig på minsta allvar över huvud taget.

    Befolkningsminskning i Sverige? Som är ett av världens mer glesbefolkade länder! Dumt. Riktigt dumt.

    ”Sverige ska ta emot de invandrare som verkligen kan trivas i Sverige” – och hur bedömer vi det?

    Och här är vi ute på riktigt farliga vägar:

    ”Kroppsmodifiering, dop och andra ceremonier såsom påverkan i grupp av ska vara tillåtet att utövas av vuxna personer, men inte av barn. De som blivit felaktigt behandlade ska kunna stämma de ansvariga. Att som vuxen registrera sig som tillhörande en kyrka eller en tro ska givetvis vara tillåtet, men inte för omyndig.”

    Är du komplett galen? Ska en judisk familj inte få ta med sig sina barn till synagogan? Ska en hinduisk familj inte få ta med sig sina barn på religiösa ceremonier?
    Ska en kristen familj inte få döpa sina barn?
    Ska jag inte få ta med mig mina barn på de blot, bröllop och namngivningsceremonier jag håller?
    Nu får du allt ta och tänka till lite – det där var bland det dummaste jag har hört på mycket länge!
    Kroppsmodifieringar, O.K. om det t.ex. handlar om omskärelse/könsstympning. Det är jag emot.
    Men dop? Kom igen…

    Statliga bordeller? Helfnattigt. Lika smart som statliga restauranger. Tänk om.

    Kan säga mer, men nu ska jag gå ut och ta mig en promenad i skogen.

    • mrperfect72 Says:

     Naer jag faar ”maktposition” vill jag ge makten till folket.

     Att vi tycker annorlunsda i oevrigt saknar betydelse. Du kan delegera till naagon annan i http://www.aktivdemokrati.se, ex. Magnus eller roesta sjaelv i vilken sakfraaga du vill.

     Jag har mer fakta som jag stoedjer mig paa i dessa fraagor. De intressen som vill faa dig att tro att du har raett i det du skriver tjaenar pengar paa att du aer en blint troende.

     Ta en titt paa vilka intressen som ligger bakom och du ska bliva upplyst!


     • Kul att du antyder att jag är blint troende, och att det finns andra som tjänar pengar på att jag är blint troende. Självfallet utifrån antagandet att du INTE är blint troende, och har blivit upplyst.

      Hybris, någon?

      Ja, det är klart att du har mer fakta. Och vad tror du att jag har? Lösa antaganden?

      Du har ju inte fattat grunden till mina argument, kring t.ex. statlig skola. Vad får dig att tro att statstjänstemän och andra makthavare inte drivs av vinstintresse?

      Naivt.

    • mrperfect72 Says:

     Vi aer eniga om foersvarsindustri foer vi kaenner till problematiken med: http://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rindustriella_komplexet

     Visst aer staten/politikerna/folket intresserat av vinst, men folklig kontroll leder till ett mer moraliskt handhavande av staten, tror jag.

     Eftersom spel, alkohol och laekemedel ska intas med foersiktighet och helst inte alls, och speciellt inte av barn, aer det laempligt att det bedriva detta i folkligt kontrollerade bolag.

     Foeretag som saeljer saker som goer folket haelsosamt kan vara privat, anser jag. Det kan vi uppmuntra folk till med maffiga reklamkampanjer.

     En skola ska inte ge vinst. Det aer en utgift. Daeremot tycker jag att foeraeldrar, laerare och elever ska dela ansvaret och makten oever vad som sker i skolan.
     Annorlunda pedagogik, Hemskolor, hemundervisning, föräldrakooperativ, pedagogiska alternativ kan man givetvis skapa aendaa paa initiativ av laerare, elever och foeraeldrar.

     Jag haaller inte med helt. Svensk vaard har, aatminstonee tidigare, varit helt ok, aeven om jag anser att laekare maaste omskolas i att hjaelpa maenniskor att laeka enkla aakommor utan piller som skadar mer aen de vaardar. Folklig kontroll och kontroll av personalen oever vaarden kommer ge ökad effektivitet och funktionalitet. Ibland bryta upp i mindre delar ibland oeka sammarbetet.

     Eftersom biltillverkarna konstant vaeljaer att skjuta el-bilarna paa framtiden maaste staten visa vaegen, tycker jag. Staten maaste dessutom se till att det finns utbytbara batterier i den maengd som behoevs initiellt. Efterhand kan privatabolag ge sig in paa denna marknad, men eftersom de initiella investeringarna aer saa pass stora borde alla vara med och betala foer omstaellningen till ett groenare samhaelle.

     Du oeverskattar den amerikanska ledarskapsstilen inom Svensk bilindustri.

     En Svensk statlig el-bil skulle kanske bli en vaerldssucce. Volvo och Saab har ju inte direkt varit framgaansrika nyligen med de nya aegarna.

     Nej. ALL teknisk utveckling bygger INTE på en kombination av individuella (privata) initiativ, lateralt tänkande, vinstintresse och konkurrens.

     Det finns maenniskor med hoegre ideal och de aer ofta mycket intelligenta. Kortsiktig vinst kan leda till laangsiktig foerlust.

     Sverige kan i jaemfoerelse med gravt oeverbefolkade omraaden verka underbefolkat, men det aer en illusion. Hur kan ex. 200 vargar i Norrland vara ett problem? Nej. 10.000.000 maenniskor aer givetvis ett mycket stoerre problem. Vi har dessutom en livstil som aer taemligen smutsig.

     Folket bedoemmer riktlinjerna foer invandringen och utvandringen saa det blir ett balanserat beslut som stoettas av majoriteten.

     Ja. Jag aer foer vuxendop.
     Tro aer alltid personlig och varje individ foertjaenar att finna sin tro sjaelv utan indoktrinering eller press utifraan, daa blir den dessutom trovaerdig.


     • Vi har uppenbarligen helt olika uppfattning om i hur hög grad staten ska agera överförmyndare och ”pappa” åt oss medborgare. Själv anser jag att vuxna människor måste få ta ett vuxet ansvar för sina egna liv.

      Skolor ger redan vinst – för alla de som uppbär lön när de arbetar där.
      Friskolor är som regel inte mer vinstdrivande än kommunala skolor – de får sina pengar ur samma skattkista.

      De flesta som startar friskolor gör garanterat inte det för att de hoppas på stora vinster. De gör det för att de tror på sin pedagogiska modell, och vill pröva sina vingar.

      Waldorflärare har längre utbildning än vanliga lärare, men kan ha sämre betalt.

      Nej, biltillverkarna skjuter inte elbilarna på framtiden. Elbilar har funnits lika länge som bensinbilar, men har aldrig kunnat konkurrera med bensinbilarna, eftersom de fortfarande har samma problem som de hade för hundra år sedan – tunga batterier med alldeles för kort räckvidd.
      Nu börjar den tekniska utvecklingen emellertid komma ikapp, och det finns vissa elbilar (sportbilen Tesla) som har en räckvidd på upp till 40 mil. men inte ens det räcker för dem som har återkommande behov av att kunna köra långt. Det kräver mer teknisk utveckling. Dessutom kostar en sådan tesla äver en miljon kronor, så det vill till att det finns tillräcklig tmånga välbärgade människor som kan gå i bräschen och ge ekonomisk bäring i dessa elektriska bilprojekt.

      Du kan ha rätt i att inte ALL teknisk utveckling bygger på en kombination av individuella (privata) initiativ, lateralt tänkande, vinstintresse och konkurrens.
      Men förmodligen 99,99 % av all teknisk utveckling. Personlig drivkraft betyder inte nödvändigtvis kortsiktiga mål. Det läste du in.

      200 vargar i Norrland är ett problem för renägare, inte för idealistiska stadsbor.

      Och vad menar du med detta?

      ”Folket bedoemmer riktlinjerna foer invandringen och utvandringen saa det blir ett balanserat beslut som stoettas av majoriteten.”

      Ska det finnas riktlinjer för utvandring? Är du inte riktigt klok? Ska man söka licens för att få utvandra om kvoten är fylld, eller vad menar du egentligen?
      Eler menar du bara att vi inte ska ta in fler än vi så att säga förlorar, genom utvandring?

      Det där med vuxendop kan jag hålla med om att det är en bra idé, rent filosofiskt – men det skulle aldrig falla mig in att kritisera någon för att de vill införliva sina barn i familjetraditionen, i den egna kulturen.
      et vore ett oförlåtligt brott mot barnets rättigheter att förvägra barnet delaktighet i föräldrarnas kultur.

      Alla barn blir alltid utsatta för någon slags indoktrinering. Du behandlar inte dina barn mer neutralt och opartiskt än vilken pingstvän som helst.

      En femåring kan inte göra teologiska bedömningar. En femåring tycker att kyrkan är trist, eller kanske skoj. Det vet vi inte. Om vi inte pratar med ungen i fråga.

      Ett dop kan inte skada någon. En omskärelse kan dock skada en hel del, så det är förstås en helt annan fråga. Men som sagt, sitt eget dop är det ingen som minns, i alla fall inte om man blev döpt som spädbarn.

      Ett barns uppväxt måste alltid vara föräldrarnas ansvar, och det får endast ifrågasättas när man kan se att barnet verkligen tar allvarlig skada av att vara med sina föräldrar, och att det verkligen, bevisligen går att påvisa detta.


 2. Ja, det ligger en hel del i det. De som allra mest vill ha makt, är de som är minst lämpade att styra.

  Fast frågan är om inte detta är en klyscha, en omöjlig hypotes. Det är lätt att säga, men hur ska vi då organisera vårt samhälle? Vem ska bli flockledare? Någon som egentligen inte vill? Det funkar ju inte heller.

  De som är bäst inom ett visst yrke är ju alltid de som älskar jobbet, de som passionerat och hängivet ägnar sig åt det. Borde inte det också gälla makthavare?
  Det är naturligtvis inte bra att ge all makt till en person, som blir berusad av makten och agerar omdömeslöst. Men om man skapar ett system (typ parlamentarisk demokrati), i vilket man röstas fram av en majoritet, och det finns också en stabiliserande grupp människor runt omkring (senatorer, ministrar, ledamöter, vad man nu vill kalla det), så kan det funka, även om statsminietern/konsuln/presidenten/ordföranden/flockledaren verkligen gillar att ha makt.

  Jag gillar makt. Att leda grupper, undervisa, stå på en scen och ha ett aditorium i min hand, att påverka omgivningen, att regissera en teaterpjäs – det är skönt. Jag kan verkligen förstå maktens tjusning, även om jag bara har upplevt mindre versioner av det.

  Varför blir folk poliser? Samma anledning. Makt är skönt. Varför vill folk bli rika? Samma anledning. Pengar är makt. Läkare har ibland makt över liv och död. Vi måste först acceptera att detta är ett fenomen vi inte blir av med – makt är attraktivt, världens bästa afrodisiaka.

  Makt är också nödvändigt. Om vi ska fungera som flock, som samhälle, så måste vi ibland ha någon som pekar med hela handen, och så går vi ditåt allihop. Det optimala är försås om den som pekar har fått den positionen på basis av förtroende och tillit, inte manipulation och rädsla.

  Sen får vi ständigt finjustera vårt politiska och sociala system, så att det aldrig slår över till maktmissbruk. Eller snarare – så sällan som möjligt. Det går förstås inte att ha en nolltolerans på det området heller, det är inte realistiskt.

  Makt är viktigt. Ingen vill vara maktlös. Vi behöver makt – först och främst över oss själva. Har vi makten över våra egna liv behöver vi inte kompensera genom att etablera makt över andra.

 3. projo2 Says:

  Tack för referensen och för att du stavar mitt nickname rätt! Det är ovanligt ;D


  • Haha – ja, du använder dig av en väldigt ovanlig stavning, eller snarare en ovanlig form av versal-gemen-relation.
   Många stavar ju iPod fel också, för den delen.

   Och, va fan, äras den som äras bör. Jag tycker att jag ska nämna mina influenser och inspiratörer, och det här blogginlägget är helt klart inspirerat av dig.

 4. Josef Boberg Says:

  ”Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat? Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella.”

  Javisst… – det har Du ju helt rätt i, tyvärr tyvärr… 😥

  Bankerna och skuldnätet – en bok på svenska av Ellen Hodgson Brown som heter The Web of Debt på engelska – och handlar om ”The Shocking Truth About Our Money System – And How Wi Can Break Free” = motsatsen till det pågående NewWorldOrder-projektet. 👿


 5. […] – Carl Johan – det hoppas jag innerligt på också, verkligen… / Josef […]


 6. […] min) = inom då gällande lagar och förordningar – förändra wårt nuvarande ”Kallocain-samhälle” till ett FolkStyrt […]


 7. […] förstå politikerna och deras budskap – i de fall det finns något i budskapen som tjänar folket – som jag ser det i vart […]


 8. […] Rättning i politikerleden i att använda ”rätt ord” efterlyses – för annars kan ALDRIG folket förstå politikernas budskap – i de fall det finns något i budskapen som tjänar folket. […]


 9. […] kunna få folket att tro på – att det i deras budskap finns NÅGOT som tjänar folket. Det må väl var lika omöjligt som att någon kan uppfatta ösregn som detsamma som strålande […]


 10. […] makt !” – och det får ju uppfattas som gällande för som princip ALLA PartiKratiStyrda = vanstyrda partier folkrättsligt […]


 11. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 12. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 13. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 14. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 15. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 16. […] Rättning i politikerleden i att använda ”rätt ord” efterlyses – för annars kan ALDRIG folket förstå politikernas budskap – i de fall det finns något i budskapen som tjänar folket. […]


 17. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 18. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 19. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 20. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 21. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 22. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar […]


 23. […] Mest klickade sv.wikipedia.org/wiki/Pyr…thewatcherfiles.com/blood…youtube.com/watch?v=55fEA…tantrikblog.wordpress.com…zanning.wordpress.com/201…youtube.com/watch?v=8sorg…gravatar.com/96d878f5ed20…aftonbladet.se/nyheter/ko…helhjartat.nu/2010/11/nas…gadgeeks.com/wp-content/u…vitaminer.nu/pub_docs/doc…youtube.com/watch?v=aA4Hw… […]


 24. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = […]


 25. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = […]


 26. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = […]


 27. […] Mest klickade aftermathnews.wordpress.c…mega.nu:8080/ampp/rothsch…tantrikblog.wordpress.com…sv.wikipedia.org/wiki/Fit…katidis.wordpress.com/201…sv.wikipedia.org/wiki/Ona…sv.wikipedia.org/wiki/Isb…vitaminer.nu/pub_docs/doc…tantrikblog.wordpress.com…christianengstrom.wordpre…atlanteanconspiracy.com/2…aftonbladet.se/nyheter/ko… […]


 28. […] Mest klickade donatmg.net/en/indication…thewatcherfiles.com/blood…tantrikblog.wordpress.com…video.google.com/videopla…vitaminer.nu/pub_docs/doc…youtube.com/watch?v=GNUF4…tantrikblog.wordpress.com…ratsit.se/9696463372-Komm…aftonbladet.se/webbtv/nyh…youtube.com/watch?v=qRme1…youtube.com/watch?v=NzMPU…rfsu.se/sv/Sexualundervis… […]


 29. […] Mest klickade thewatcherfiles.com/blood…tantrikblog.wordpress.com…aftonbladet.se/nyheter/ko…rfsu.se/sv/Sexualundervis…youtube.com/watch?v=h091k…svininfluensan.com/conten…youtube.com/watch?v=bM2Ql…blog.lege.net/index.php?/…aktivdemokrati.se/2010/10…video.google.com/videopla…youtube.com/watch?v=NzMPU…tantrikblog.wordpress.com… […]


 30. […] så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – kan börja med att lita på staten ! – för under väntetiden har Wi ju ett rent helvete, bokstavligt talat, tyvärr […]


 31. […] lura alla människor under en del av tiden. Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden” (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = […]


 32. […] den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten” – sagt av Tage […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: