Porr är gott och nyttigt!

Bazille

Det finns en allmänt förekommande idé om att porr skulle vara väldigt farligt, skadligt, omoraliskt och allmänt oacceptabelt för oss ”moderna” och ”upplysta” människor. Att porren skulle leda till ökad brottslighet, fler våldtäkter (”porr är teori, våldtäkt är praktik”) och en förvrängd sexualsyn. Detta är förstås en komplett galen idé utan någon som helst faktabakgrund, och utan stöd i någon vetenskaplig forskning. Denna idé stammar helt och hållet ur kroppsfientlig och sexualneurotisk moralism, till största del kommen ur den kristna kyrkans världsfrånvända ideologi.

Klimt

Det finns till och med en hel del förvirrade stackare (eller i värsta fall fascistoida idioter) som anser att porr borde förbjudas. Vad dessa personer har tänkt med innan de redovisat sina åsikter är inte känt, men en hjärna kan det knappast ha varit. För det första förutsätter det att vi helt och hållet ger upp alla ideal om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och inför en stenhård censur. Sen kommer ett större problem – vad ska vi censurera, och vad får sägas/publiceras?

Avsugning - Henri de Toulouse-Lautrec

Det största problemet med denna censurambition är naturligtvis att bestämma vad som ska vara tillåtet eller ej. Ska man förbjuda själva offentliggörandet av erotiska bilder, eller är det redan framställandet av dem som ska förbjudas? Om Nisse Persson plåtar sig själv och sin fru med mobilkameran – nakna, i en erotisk situation – ska det vara olagligt? Eller är det om bilderna ses av någon annan som det förvandlas till ett brott? Detta är uppenbart absurt, som vem som helst kan inse, och den enda självklara slutsatsen man kan dra av detta är att om man vill förbjuda porr, så måste man införa totalitär diktatur, med fruktansvärt inskränkt yttrandefrihet. Alltså ingen yttrandefrihet alls.

Theodoor van Rysselberghe - kvinnor på en äng

Ett annat uppenbart problem är själva tanken att vi skulle kunna komma överens om en allmän definition om vad som är porr eller inte. Det låter sig svårligen göras, eftersom det helt och hållet är en fråga om tycke och smak. Men låt oss ändå försöka. Om vi tillåter oss att använda den definition av porr, eller pornografi, som vi hittar i Svenska Akademins Ordlista, så står där ”sexuellt retande framställning i ord eller bild”. Ur den synvinkeln måste vi dra slutsatsen att all media som kan upplevas som sexuellt retande också är pornografisk. Konstverk av Zorn, Ingres, Courbet, Michelangelo, Picasso m.fl. är ofta utstuderat pornografiska, liksom litterära verk av D.H Lawrence, Anaïs Nin och Giacomo Casanova. Carl Larssons illustrationer med badande, nakna barn måste med självklar konsekvens betraktas som barnpornografiska.

KamaSutra - nutida teckning

Allt detta måste förstås förbjudas. Franska kort ska vi inte tala om. Men även resekataloger med badbilder och underklädesreklam måste förbjudas, eftersom även dessa kan upplevas som sexuellt retande. Och hur vi än gör med censuren, så måste vi, om vi ska ha den, låta någon annan fatta dessa beslut åt oss, vad som skall censureras och förbjudas. Vi frånsäger oss rätten att själva bestämma och välja vad för slags information vi vill ta del av. Vi frånsäger oss våra demokratiska rättigheter.

Nutida erotisk teckning

Många hävdar att porren bidrar till förtryck av kvinnor. Men detta är en paradox, eftersom man internationellt sett kan göra den iakttagelsen att de länder som har yttrandefrihet, och därmed större jämställdhet och frihet för kvinnor, är också de länder som har mer pornografi. Och de länder där pornografiska alster är förbjudna är generellt sett också de länder där kvinnorna är mest förtryckta och underställda männen.

Cupid & Psyche - Auguste Rodin

För att slingra sig ur detta generande resultat av ogenomtänkt moralism, så har man uppfunnit en kategorisering som förstås bara finns i fantasin – man skiljer på ”erotik” och ”porr”. Erotik är fint, och porr är fult. Erotik är kultur och uppbyggligt, porr är farligt och snuskigt. Men vari ligger egentligen skillnaden, förutom belysningen, eller möjligen produktionstekniken? (oljemålningar är konst, video är skräp, svartvitt är kultur, färg är snusk, gammalt är spännande, nytt är chockerande och vulgärt)

I soffan - nutida fotografi

Det är alltså O.K. med råa knullbilder om de är tecknade av Picasso eller Bror Hjorth, men inte om de är framställda av någon med lägre konstnärlig profil. Varför? Och det är O.K. med foton om de är väldigt gamla. Då är de charmiga. Till och med ren hårdporr från förra sekelskiftet kan ses som rätt gullig. Någonstans i tiden förvandlas den äckliga porren till kittlande erotik.

Erotisk teckning av Pablo Picasso

Denna uppdelning är förstås helt och hållet artificiell, och har inget med verkligheten att göra. Det är ett försök att dela upp erotika i finkultur och fulkultur. ”Porren” är det folkliga, vulgära och smaklösa uttrycket för behovet av erotiska skildringar (som förstås borde förbjudas), medan ”erotiken” representerar det konstnärligt högtstående, det fiiiiiina, det kulturellt godkända. Och som alltid så finns det en bred medelklass som strävar efter att framstå som fiiiiinare än de lägre samhällsklasserna, och då framhäver man gärna det som gör att man verkar mer högtstående – som t.ex. hur man ser på sexskildringar. Erotik är fint, porr är fult. Samma öde har drabbat dansbanekulturen, jazzen, serietidningar, videovåldet och alla yttringar av folkkultur.

Universums ursprung - Courbet

Jag har i snart tio år haft en hemsida på nätet som jag kallar Cirkus Eros. Underrubriken är ”Erotik för finsmakare”. Men man skulle faktiskt helt krasst lika gärna kunna säga att erotik är porr för finsmakare. Det är bara en formuleringsfråga. Jag har själv formulerat det så för länge sedan att jag inte gillade den porr jag fann, och därför har jag gjort min egen. Och eftersom jag är konstnärligt lagd, och därtill en smula romantisk, så präglas mina erotiska bilder och noveller av såväl konstnärlig vision som romantiska ideal. Men jag hävdar också att det inte gör dem mindre pornografiska. De ÄR gjorda med tanke på att skildra sexualiteten och lusten som något härligt och livskraftigt, och självklart vill jag att de som ser mina bilder och de som läser mina berättelser ska bli kåta! Alltså är det pornografi.

Självförvållad extas - foto av Carl Johan Rehbinder

All erotik är med nödvändighet pornografisk, annars är den inte erotik. Detta är min absoluta slutsats av diskussionen. Jag har själv fotograferat naket sedan början av 1980-talet, och under en lång tid har jag naturligtvis inte tänkt på mina bilder som ”porr”, utan som konstnärliga verk, innerliga skildringar av kvinnokroppen. Rätt så pretto, men helt i linje med det allmänna betraktelsesättet. Faktum kvarstår – självklart blev jag kåt av en del av mina bilder (vilket också var en av orsakerna för mig att framställa dem), och följaktligen har jag använt en del av mina egna bilder som runkobjekt. Alltså hade jag helt enkelt framställt porr, fast i enlighet med min egen smakriktning. Och vari ligger problemet med det, egentligen? Varför kände jag behovet att förfina min kättja, sublimera min önskan att njuta av pornografiska alster genom att kalla det ”erotik”, inte porr? Varför blir det plötsligt ”snuskigt”, eller på annat sätt dåligt?

Asiatisk kvinna knullad bakifrån - nutida fotografi

För att det handlar om sex. Sex betraktas fortfarande allmänt som det farligaste som finns. Sexskildringar är de mest censurdrabbade av samtliga kulturyttringar, och det som vanligen väcker mest motvilja, ilska och skräck. Mycket, mycket mer än skildringar av våld och övergrepp. I tidningar och på TV blir vi dagligen fullpumpade med våld, blod och elände. Krossade skallar, kulhål, blodpölar och sår, ackompanjerade i bild av de vapen som använts för att skapa dessa skador, redovisas öppet och högfrekvent i det vi kallar nyhetsrapportering och underhållning. För några år sedan hade en av våra kvällstidningar ett helt mittuppslag ägnat åt ett bildreportage, i vilket vi får följa processen, bild för bild, vari en afrikansk man får sin ena hand och sin ena fot avsågade. Jag kan fortfarande drömma mardrömmar om detta. Det var det mest motbjudande jag någonsin sett i en kvällstidning – som för övrigt får säljas helt öppet, till såväl barn som känsliga vuxna, utan varningstext. Detta ansågs som relevant nyhetsrapportering, vilket man väl kan hävda. Men kan du tänka dig ett mittuppslag i Expressen där man bild för bild, detaljerat och nära redovisar ett samlag? Det skulle sannolikt väcka en läsarstorm, och många skulle bli ohyggligt upprörda, inte minst å barnens vägnar. Det skulle med stor sannolikhet ses som mycket farligare, och möta oerhört mycket mer kritik, än reportaget med avsågningen av lemmar. Och vad värre är – med stor sannolikhet skulle fler tycka att det vore äckligt och motbjudande, och det skrämmer mig verkligen.

”Det är något grundläggande fel med en kultur där brutala mord, misshandel och tortyr betraktas som legitim underhållning medan litteratur, konst och film som visar människor som njuter av sex med varandra anses fult eller omoraliskt.”
– Håkan Blomqvist –

För att göra det hela än mer komplicerat, så blandas den här diskussionen alltsomoftast upp med varierande uttryck för en amerkansk typ av puritansk feminism, introducerad främst av personer som Catherine McKinnon och Andrea Dworkin, karismatiska demagoger som myntat uttryck av sorten ”porr är teorin, våldtäkten är praktiken” – trots att det inte finns en enda vetenskaplig studie värd namnet som visar på ett samband av det slaget. Snarare finns det fler studier som antyder motsatsen – att porren har en dämpande effekt på sexbrottsligheten.

Andre Hambourg 1947

Vi ska inte glömma att det finns en starkt sexpositiv feministisk rörelse som också är porrpositiv, eftersom porr kan hjälpa även kvinnor att stärkas i sin egen sexualitet, förutsatt att porren ifråga gestaltar sex på ett sätt som inte är kvinnoförnedrande, utan snarare uppmuntrar kvinnor att utforska sin egen sexualitet. Och det finns faktiskt en hel del sådan porr/erotik, vad än somliga förstoppade moralfeminister påstår.

Rowlandson – The Concert - 1812

En typ av argument som ofta kommer upp i diskussionen kring pornografins vara eller icke vara, är arbetsvillkoren för dem som figurerar i porrfilmer och porrbilder. Och självfallet är det relevanta frågeställningar, som bör behandlas. Men inte på det sätt som ofta görs idag, med censuriver och förbud. Det blir som att bota förkylning genom att skära bort näsan. Vi kommer inte åt problemen med förbud. Tvärtom kan det förvärra situationen drastiskt, på samma sätt som sexköpslagen och kopplerilagen har gjort i Sverige.

Erotiskt foto från 1920-talet

Vi kommer inte åt problem på arbetsplatser genom att förbjuda hela yrkeskategorier – särskilt inte om det är ett yrke som alltid har funnits sedan tidernas begynnelse, och som alltid kommer att finnas, eftersom behovet alltid har funnits, och alltid kommer att finnas. Det enda vettiga sättet att komma åt eventuella problem är att istället ta upp trollen i solen – att belysa problemen precis för vad de är, och åtgärda därefter. Genom positiva regleringar, facklig verksamhet, yrkesorganisationer m.m. Vi bojkottar t.ex. inte alla mattor, bara för att det finns ett antal mattfabriker i Pakistan som har förslavade och misshandlade barnarbetare som tillverkar mattorna. Vi förbjuder inte allt bruk av skor, bara för att det finns sweatshops i Sydostasien.

Bakifrån - nutida fotografi

Det är för övrigt djupt antifeministiskt, och därtill både föraktfullt och nedlåtande, att påstå att kvinnor som deltar i pornografisk konst inte förstår sitt bästa, att de är manipulerade eller tvingade, att ingen kvinna kan vilja utsätta sig för detta frivilligt. Detta är verkligen att cementera bilden av kvinnor som underlägsna, viljelösa offer, och det kan jag bara inte gå med på. Jag har själv som sagt fotograferat ett stort antal nakna män, kvinnor och par i mer eller mindre erotiska situationer i många år, och jag har aldrig upplevt någon av mina modeller som offer, ovilliga eller manipulerade. De som har blivit fotograferade av mig har som regel själva kontaktat mig för att vara mina modeller, eftersom de gillar det jag gör. Och jag har ingen anledning att tro något annat än att detsamma gäller för de allra flesta som ställer upp i andra fotografers studior, eller för den delen i porrfilmer.

Grosz - trekant

Jag är inte så naiv och godtrogen att jag inte förstår att det existerar en hel del missbruk och utnyttjande av människor i porrbranschen, precis som i modebranschen, musikbranschen, filmbranschen och tusen andra branscher. Det finns gott om folk som blir rövknullade i de allra flesta branscher, utnyttjade, misshandlade, slängda på soptippen. Börsmäklare, sjuksköterskor, gruvarbetare, kommunalpolitiker – alla löper risken att bli trampade på och förödmjukade, och somliga t.o.m. offentligt. Sådant är livet, oavsett om vi gillar det eller ej. Så varför detta överdrivna fokus på just porr? Återigen – för att det handlar om sex. Och sex är ju som bekant det fa-a-a-a-arligaste som finns.

Renoir - badande kvinnor

Porr har alltid funnits, och kommer alltid att finnas. Sedan tidernas begynnelse, så länge människor har haft förmågan att måla och teckna, grottmålningar, hällristningar eller vadhelst för teknik vi har använt oss av, så har människor avbildat varandra, görandes det som människor gör. Människor som jagar, rider, åker båt, driver djur, plogar, bygger hus – och har sex. Sexskildringar finns sedan urminnes tider, och kommer alltid att finnas. Och på samma sätt som vi människor har utvecklats tekniskt, så har vi också utvecklat våra sexskildringar. Så snart skriftspråket uppfanns så skrev man sexskildringar, bland allt annat man skrev. Så fort målerikonsten utvecklades så följde de erotiska bilderna med. Så fort fotograferingskonsten uppfanns så fanns det fotografer som ville skildra nakna män och kvinnor, gärna tillsammans, och detsamma gäller naturligtvis de rörliga bilderna – filmen. Detta hör till vår natur, och är inget som en hel armé av magsura moralister kan ändra på, hur välmenande de än tror att de är.

Orgier med hetärer under den grekiska antiken

Jag vill gärna vända på resonemanget och tala lite om hur bra det kan vara med porr. Ja, det finns en hel del usel porr, och jag skulle nog t.o.m. påstå att majoriteten av all porr är rätt så undermålig, men vi kan inte döma ut en hel genre bara för att vi är för lata för att hitta guldkornen. Och så kan det vara idé att fråga sig varför porren ofta är så usel. Personligen tror jag att det handlar om acceptans. Den tid när DN recenserar nya porrfilmer sida vid sida med andra filmer, teaterföreställningar, litteratur och konst, så kommer också den pornografiska konsten att höjas i kvalitet. Och i samma grad vi fulstämplar och stigmatiserar porren så kommer väldigt få etablerade och erkända konstnärer, filmare m.fl. våga försöka sig på att skapa högkvalitativa pornografiska verk.

Älskogspar på antik grekisk keramik

Idén med porr är ju egentligen bara att skildra sex i text och/eller bild, för att vi ska bli kåta av den, för att vi ska kunna höja vår sexuella energi. Och vad är egentligen fel med det? Den enda anledningen till att tycka att det är något fel med det är om man i grunden tycker att det är något fel och omoraliskt med sex som helhet. Men om man nu inte tycker det, utan faktiskt kan se sex som något nyttigt, roligt, helande, uppfriskande, hälsosamt, kärleksbefrämjande och skönt, så måste väl ändå skildringar av samma aktivitet ses som något positivt?

Miro 1915 - baderskor

Porren beskylls ofta för att vara orealistisk, könsstereotypisk och befästande av schabloner – och självklart är porren som regel inte direkt socialrealistisk, men det är väl inte meningen heller? Porren är vanligen tänkt som fantasier som skall kåta upp betraktaren/läsaren. Funkar det så funkar det. Och vad gäller det könsstereotypa så upplever jag tvärtom att porren ofta är mycket mer varierad och fantasifull i såväl sexualsyn som i könsroller än vanlig spelfilm ens kommer i närheten av.

Fantasi - nutida konst

Porren har bidragit till att berika människors sexliv och inspirera till större variation och lekfullhet. Porren har också haft stor betydelse för marginaliserade gruppers identifikation. Bögporr, fetischporr och porr som skildrar allehanda variationer kan fungera som skamlösande befriare, bekräftande olika personers sexuella identitet genom att erbjuda speglar, identifikationsobjekt. Redan Casanova och Markis De Sade gjorde viktiga insatser för att befria fjättrade sinnen från skuld- och skamtyngd moralism, och det kan även nutida porr göra.

Sovande kvinnor - Courbet

Det är dags att sluta döma människor för deras sexuella val. Det är dags att sluta moralisera utifrån egna paranoida föreställningar om ”rätt” och ”fel”. Det är dags att dra upp huvudet ur sanden och acceptera att sex faktiskt inte är farligt. Inte skildringar av sex heller. Jag tror att det var Lenny Bruce som ställde frågan om hur många mord någon hade sett i en porrfilm. Tänk på det ett tag. Vad tar vi mest skada av? Att se folk bli mördade på löpande band, eller människor som knullar?

Albert Marquet - oralsex - tuschteckning

MAKE LOVE, NOT WAR!

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Feminism, Foto & Konst, Frihet, Jämställdhet, Kultur, Litteratur, Livsåskådning, Nudism, naturism, Sexualpolitik, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

42 kommentarer på “Porr är gott och nyttigt!”

 1. Besökaren Says:

  ”Ja, det finns en hel del usel porr, och jag skulle nog t.o.m. påstå att majoriteten av all porr är rätt så undermålig, men vi kan inte döma ut en hel genre bara för att vi är för lata för att hitta guldkornen. Och så kan det vara idé att fråga sig varför porren ofta är så usel. Personligen tror jag att det handlar om acceptans.”

  Sant. Testa också att byta ut ordet porr mot ”musik” – det är fortfarande sant och då blir porrmotståndet ännu mer absurt 🙂


 2. Ja, det är en högst relevant jämförelse – inte minst med tanke på hur förödmjukande behandling musiker ofta får utstå, i den rövknullande musikbranschen.

 3. Dick Says:

  Mycket bra text om porren, även om jag inte skulle kategorisera stora delar av porren som undermålig. Snarare handlar det om smak skulle jag påstå, precis som med musik. Personligen kan jag t ex tycka det är mer spännande med amatörporr, ofta med dålig kvalitet, i olika varianter än snyggt gjorda ”konstnärliga” produktioner, bara för att amatörporr blir så äkta. Och vad gäller akterna som utförs så handlar det ju också väldigt mycket om smak.

  Och visst är inte porren socialrealistisk, lika lite som action, serietidningar, romantiska komedier, Disneyfilm m m. Men ingen ropar på förbud bara för det.

  Avskyn mot porren är också helt och hållet en effekt av kristendomens sexualhat. Innan denna förödande, destruktiva religion började sin marsch mot att förtrycka alla ”fel” människor var porr något odramatiskt. John Clark skriver t ex, att det i varenda hem i Rom (utom de filosofiska moralisternas) fanns husgeråd, målningar, speglar, lampor och annat med ”porr” på. Det var bilder av enkönade samlag, tvåkönade samlag, samlag mellan generationerna, gruppsex, oralsex, analsex och t o m samlag med djur. Och ingen, utom ett elitistiskt och moralistiskt fåtal, skulle ha kommit på tanken att det var skadligt för någon enda individ. Och de som fann det skadligt (ungefär lika många som de som föds asexuella skulle jag tro, ungefär fyra procent av männen) gjorde det därför att de visste att det uppmuntrade folk till att ha sex – det absolut vidrigaste någon kunde utföra, och som enligt kyrkan senare var värre än mord. Åtminstone om man tyckte sex var skönt.

 4. BunnyJ Says:

  Så bra skrivet! Det är ju helt enkelt naturligt med sex/porr/erotik… Ofta har jag hört motståndare till prostitution/porr att jag skulle vara traumatiserad, men, faktum är att jag har lärt mig enormt mycket om mig själv, bl.a genom att sälja sex. Inte så konstigt egentligen om man ser på det ”nyktert och utan skygglappar”.

  Jag tror att om motståndarna hade sett på sex som något naturligt så hade förbud mot sex/porr/prostitution aldrig kommit på tal. Mer och mer tror jag att de verkligt traumatiserade är dem som ivrar efter förbud.

  Sådana här moralförbud föder bara mer problem, inte minst kriminalitet, eftersom det ”förbjudna” blir ännu mer mystifierat och spännande. Speciellt när det gäller sex som är och förblir en naturligt stark drift hos vuxna människor.

  Men motståndarna/förbudsivrarna är antingen så ”traumatiserade”, hjärntvättade eller blinda av hat/rädsla att de vägrar att erkänna och fortsätter istället att hysteriskt skrika ”Förbjuuud!”

  Världen hade varit fredligare utan folk med snäva trånga synsätt.
  Make love, not war!

  Peace 😉


 5. Dick:
  I egenskap av konstnär, fotograf, författare, berättare m.m., så betecknar jag porren som till mycket hög grad undermålig, eftersom jag jämför porren med andra konstnärliga genrer. Det kommer alltid att finnas kioskdeckare och dålig dansbandsmusik, men det finns i alla fall ett stort kvalitativt urval för alla smakriktningar, något jag tycker saknas inom porren.
  Men det är ju för att just sex alltjämt är utsatt för ett undantagstillstånd, ett brutalt tabu som utestänger seriösa konstnärer från den erotiska scenen.
  De som försöker sig på att kliva över gränsen blir straffade, ibland ordentligt.
  Visst, det finns numera läckor i det vattentäta skottet mellan porr och annan konst, vilket gör att det finns en och annan film (Shortbus!) där det både berättas en underbar historia OCH knullas, på riktigt, och det finns TV-serier (framför allt på amerikanska HBO) där man spränger gränser och INTE tonar bort när folk börjar knulla (senaste serien ”Tell me you love me”, m.fl.), men de är undantag från en regel som i praktiken fortfarande gäller. Sex är totalt stigmatiserande. De senaste skandalerna bland unga popstjärnor i Kina illustrerar detta med all önskvärd tydlighet.
  Så – för att höja kvaliteten på porren krävs en allmän acceptans av porr som kulturyttring. Jag är övertygad om att det kommer. Om någon hade sagt för 15 år sedan att DN skulle ha recensioner av aktuella dataspel så skulle nog många fnysa föraktfullt. Men nu gör DN det. och många andra. Så jag har hopp om en mer sexpositiv framtid, i vilken det inte ses som hopplöst stigmatiserande att ha deltagit i sexuella konstnärliga alster, en framtid i vilken erkända skådespelare kan knulla på film, regisserade av erkända och etablerade regissörer, med manus av erkända, etablerade manusförfattare. Riktiga berättelser ur livet, berättade av proffs. Det vore något!


 6. BunnyJ:
  Tack för din uppskattning! Det värmer. Jag var just inne på din blogg och läste, och jag vill bara instämma i kommentarerna till ditt inlägg ”Trafficking? Don´t think so..” – fantastiskt att det finns sådana berättelser att läsa någonstans, och inte bara den vanliga, trötta, politiskt korrekta hatpropagandan. Keep up the good work!

 7. Bengt Says:

  Det var både bra skriven text om porr och fina bilder.
  Du skriver ” Många hävdar att porren bidrar till förtryck av kvinnor”. Fina pornografiska bilder borde istället bidra till en positiv uppskattning av kvinnor, tycker jag.
  Jag kan inte kalla mig konstnär, fotograf eller författare. Men jag är intresserad av att fotografera, har deltagit i krokikurser och har skrivit en bok, så jag kanske kan bli.
  Jag uppskattar skönheten, mjukheten och formerna hos kvinnorna. Men för att få till de rätta formerna i en krokiteckning, krävs både talang och träning. På samma sätt krävs den rätta blicken och tekniken för att få till en fin nakenbild. Jag uppskattar konstnärer som lyckas få till det. De bidrar till att försköna världen.
  Jag tror också att det kan bli en sexpositiv framtid. Genom Internet kan regissörer, författare, skådespelare och konstnärer mötas och skapa en bra framtid, både på film och i verkligheten.


 8. Tack för din uppskattning! Ja, jag hoppas verkligen på en sådan sexpositiv framtid, med mer tillåtande, mindre rädsla, mer medvetenhet, mer kunskap och insikt, mer lekfullhet och öppenhet. Det vore i alla avseenden en positiv utveckling för oss människor, och i förlängningen hela samhället.

 9. Dick Says:

  Jag är lite ”allergisk” mot det där med vad som är ”god” konst eller inte, vilket ju i allmänhet är medelklassdefinitioner och, enligt min åsikt, inte sällan ett sätt för denna klass att framstå som ”bättre” och ”finare” än kreti och pleti. Men jag behöver inte gå in på en diskussion om subjektiva, individuella uppfattningar om vad som är god konst eller inte. (det finns dessutom åtskillig ”god” konst som jag tycker är skräp). Vitsen är, att bara för att jag inte gillar det så vill jag inte göra ner det som andra kanske gillar.


 10. […] Tantrabloggen tar upp ett bra ämne. Nämligen synen på sex (sex, erotik, porr) och ni bör läsa hans bloggpost. […]


 11. […] Tantrabloggen har för övrigt skrivit ett bra inlägg om just porr och sexualitet vilket är vackert illustrerat. […]

 12. helena Says:

  Klockrent och vackert. Som vanligt!


 13. Åh, man tackar för uppskattningen!

  En annan person som puffar för mer nakenhet och sex i bild är min bloggkollega Blogge Bloggelito, och idag lyckades jag äntligen hitta ett gammalt blogginlägg – ”Genusknäppskallar” – i vilket han ger puritanistiska radikalfeminister en härlig bredsida – ni måste bara läsa detta:

  http://tianmi.info/blogge/posts/07/12/07/Genusknappskallar/

  Jag skrattade gott när jag läste det första gången, och jag skrattar än en gång…

 14. Angelica Says:

  Jag tycker att du ska skriva en bok!


 15. Det är faktiskt på gång. I sommar kommer först en novellsamling ut, och sen blir det ytterligare en bok, en inspirations- och faktabok om sex.

 16. Angelica Says:

  Åh, vad bra! Måste köpa!


 17. Ja, gör det! 🙂

  Novellsamlingen kommer i augusti-september.

  Men var lugn för att det kommer att märkas när den finns att köpa.
  Gissa om jag ska marknadsföra den… 🙂


 18. […] vill påminna om ett tidigare blogginlägg som jag skrev för en tid sedan här på TantraBlog – Porr är gott och nyttigt! I det inlägget demonterar jag en hel del av den desinformation som sprids av den […]

 19. feministisk porr Says:

  Jag har upptäckt feministisk porr! Det finns en feministisk porr festival som en erotisk butik i canada, Good For Her, annordnar arligen och gissa vem som vann det här aret: en svensk film! Av en svensk kvinnlig regisör som kallar sig Erika Lust och är bosatt i Barcelona. Hennes film Five Hot Stories For Her blev vald till bästa film. Kolla in trailer pa: http://www.cincohistorias.com


 20. Ja, jag har sett Erika Lusts filmer, och hon är verkligen en frisk fläkt i erotikbranschen.
  Att kalla det en svensk film är väl mycket sagt, eftersom den är inspelad i Spanien med spanska skådespelare, men visst är det kul att regissören är svensk.

  Tack för tipset ändå!

 21. Josef Boberg Says:

  Hmmm… – Carl Johan – Apropå inlägget som sådant ovan – så kan jag säga BINGO !

  Det bästa jag någonsin sett/läst – avseende kombinationen av verklighets-beskrivande text och bilder, faktiskt… 🙂


 22. Oj, det var inget litet beröm! Jag tackar och bockar…!

 23. Josef Boberg Says:

  PS. Carl Johan – I mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett så är det numera helt enkelt så – att ifall jag är åt hållet lite och/eller mycket kåt – så upplever jag det som att mitt intellekt = min i o f s fantastiska biologiska ElektroKemiska hjärnDator – är så mycket ”urkopplad = ligger på nattduksbordet” – att kroppens oförstörbara NaturLikVishet = Intelligens mer eller mindre tillåts att också vara med och ”leka”.

  Så kåt är ju kort och gott mer eller mindre kontakt/interaktion med det som kan kallas för kundaliniKraften – som ju är mer än 99,99 % av ALLT som finns i materiaskapelsen – och det kan väl ej vara ”fel” – eller ?

  Saxat på – http://paranormal.se/topic/kundalini.html – om kundalini:

  ”Redan 1932 höll den schweiziske psykologen Carl Gustav Jung ett seminarium om kundalinifenomenet, och konstaterade att det knappast någonsin hade uppträtt i västvärlden. Ironiskt sade han att det nog skulle ta tusen år att väcka kundalinikraften genom psykoanalys. Det visar dels vilken kunskap om andra kulturers andliga system, och vördnad för dessa, som han hade, dels att han redan då hade insett hur begränsad den verbala metoden är när det gäller att förstå hela människan.” – slut citat.

  Tänk om någon någon gång kunde tänka/tala/skriva om att varje gång Wi är kåta – så har Wi kontakt med det så mytomspunna kundalini-kraften/energin – som Wi ju ALLA till mer än 99,99 % består av, verkligen…

  Vad sägs om ett PS – i Ditt så väl beskrivande inlägg ovan om sexualitet – om att vara kåt = att mer eller mindre vara åt hållet i tillståndet kundalini-kontakt/interaktion ? DS.


 24. Ja du, det är definitivt tänkvärt det du skriver.
  Det kommer jag att te med vid något tillfälle – det att kättja innebär en öppning, en möjlighet att koppla upp sig mot universum, via Kundalinikraften.

  Men det kräver förstås både medvetenhet, vilja och träning.

 25. Josef Boberg Says:

  Tja… – Carl Johan – Apropå det här med att via Kundalini-Kraften/Energin koppla upp oss mot varandra och Universum – och då även via wåra intellekt = wåra hjärnDatorer – så fann jag häromdagen det följande – som jag har valt att beskriva så här under rubriken ”IT-SMOG = STRESS” på min blogg:

  Om wåra fantastiska biologiska ElektroKemiska hjärnDatorers fullt ut möjliga potential – som ”mobiltelefon” för direkt intellektuell kommunikation/interaktion med andra – och över hur stora avstånd som helst – utan någon som helst artificiell = ”hopplöst föråldrad” = hälsoförstörande mobiltelfon direkt an örat – här !” – slut citat.


 26. Ja, nu snackar vi tankeöverföring på hög nivå, något som tyvärr inte är tillgängligt för gemene man, och aldrig lär bli det heller. Så ur den synvinkeln anser jag att modern teknologi är underbar, eftersom det skapar fantastiska möjligheter för en större del av befolkningen.
  Kommunikation är viktigt, och kan man prata med folk på andra sidan jordklotet i en liten manick som man kan ha i sin ficka, så tycker i alla fall jag att det är fantastiskt.

 27. Josef Boberg Says:

  Hmmm… – Carl Johan – Apropå Din mening ovan: ”…modern teknologi är underbar, eftersom det skapar fantastiska möjligheter för en större del av befolkningen. Kommunikation är viktigt, och kan man prata med folk på andra sidan jordklotet i en liten manick som man kan ha i sin ficka, så tycker i alla fall jag att det är fantastiskt.” – slut citat.

  Javisst är det så, verkligen… – ifall framförallt barn och tonåringar ej har ”den hopplöst föråldrade mobilen” direkt an örat – för då sabbar dom ALLTID mer eller mindre och bokstavligt talat sin egen intellektuella förmåga att tänka/tala/skriva osv, tyvärr tyvärr…

  Mer om det i sak här.

 28. Caspian Says:

  Haha jag undrar vem denna Josef Boberg är, han är ju helt fantastisk 😀 Skriver totalt osammanhängande, med världens konstigaste stavning av diverse ord (oNaturoLikt bara som ett exempel), och argumenterar om allt möjligt som inte har någonting med någonting att göra. Världens mest osammanhängande trams. Men ett klart underhållningsvärde har det!


 29. Även blind höna hittar korn – man behöver lite mer tålamod då, bara.

 30. Josef Boberg Says:

  Tja… – Caspian – Måhända känner Du ej alls till talesättet: ”Det Wi tänker/talar/skriver om någon eller några andra – det tänker/talar/skriver Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

  Taaack i alla fall för att Du tycker att jag har ett underhållningsvärde !

  Underhållningsvärde hade och har ju Tage Danielsson också, verkligen…

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef


 31. […] ju att det är moraliskt fel…” Läs gärna ett av mina äldre blogginlägg – “Porr är gott och nyttigt” – för att få lite perspektiv på det här med […]


 32. […] – när du läser detta kan det ha ökat), Nakna kroppar är inte farliga! med 3.188 besökare, samt Porr är gott och nyttigt! (min favoritrubrik), med 2.232 besökare. 11 inlägg har fått över 1.000 […]


 33. […] än jag – som har levt på tok för många år i en MainStreamad relation = sexuellt på tok för “fattig” par-relation = på åt hållet samma sätt dö sexuellt – som att “dö av svält” […]


 34. […] fel * Wi Är i Extatiskt Fysiskt LyckoRus När Wi tänker och lever fel * Wi Är Oändligt Lev-Ande Varelser i Kött * När Wi tänker och lever fel – Bingo […]


 35. […] väl vore bra om folk tittade mindre på porr över huvud taget, men det instäm­mer jag inte i; porr är gott och nyttigt!) Som exempel på vad som skulle kunna öka självcensuren, har DN polisanmälts för att ha […]


 36. […] Herre Frej, jag har ju t.o.m. en egen porrsajt – Cirkus Eros! Min grundinställning är att porr är gott och nyttigt. Men det är svårt att hitta bra porr, så då måste man leta lite. Om jag hamnar i riksdagen […]

 37. TantraBlog Says:

  […] de positiva sidorna av porren. Följaktligen återanvände jag en tre år gammal bloggpost, Porr är gott och nyttigt, som jag redigerade, kapade och uppdaterade en smula för att den skulle passa på Newsmill. Och […]

 38. jocke Says:

  härliga bilder på onanerande kvinnor vill gärna se onanerande män på bild ochså. är bisexuell.älskar vara naken okåt med publik o bli fotad utomhus på sommaren i onanistunden.


 39. […] artikel blev först publicerad på min blogg TantraBlog 2008-03-17, då med titeln ”Porr är befriande och nyttigt!”. Den blev 2011-01-19 också publicerad på […]


 40. […] snuvig” – men ej alls förkyld – som under den ”gamla goda tiden”. T ex min sexuella = ”elektriska” lust och förmåga är också i allt väsentlig annorlunda. Mer om det […]


 41. Vänligen kolla på alla dom som skadas inom porren;

  Förväxla inte porr med sex; helt skilda saker.

  Förstår inte hur någon som ska vara seriös kan förespråka något så skadligt som porr; Om det här låter abstrakt för dig så försök att bara kolla igenom den informationen som finns.

  Sök själv; det är inte så svårt innan man inser att porr skapar problem och man borde inte så lätt förespråka det.

  HA SEX; KNULLA SKITEN UR DEN DU ÄLSKAR; YES!!!

  Njut av era kroppar; ta hand om varandra; utforska och nå TANTRANS HÖGSTA HÖJDER:

  Men att blanda ihop högre kunskap om människo kroppen och sex med PORR är att missa poängen helt.

  Förstår verkligen inte hur man som en professionell kan förespråka något som SÅ MÅNGA säger är ett problem.

  PORR är inte SEX; och det är inte samma problematik som vi alltid haft; idag har vi ungdomar som sitter i klassrummen och kollar porr då dom är 13-14 år; Hur skadar detta deras självbild samt relation till tjejer? JO det skadar dom något enormt;

  Är du seriös vad gäller SEX så kolla på dom problemen som finns med porr; Förespråka vettiga relationer till människor och inte PORR;

  #porrmissbrukare


  • Porr är skildringar av sex i text, bild och film, så självklart är det sex. Att förbjuda porr skapar oerhört mycket större problem än porren själv.

   Det är inte porren som är problemet. Vi lever i ett sexualfientligt samhälle som stigmatiserar, skam- och skuldbelägger sex, och konsekvent förtrycker alla uttryck för mänsklig sexualitet. DÄR ligger problemet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: