Behovet av en Gudinna

Freja och Maria

På debattforumet Sidan 4 i Expressen den 3 nov 2007 (ja, det är ett tag sedan, men ämnet är tidlöst) skrev Birgitta Löwendahl, ordförande för Jungfru Maria-föreningen Maria Regina Caeli, om Vår saknad efter Jungfru Maria. Hon menar att vi sedan reformationen här i Norden saknar Jungfru Maria, i egenskap av ett kvinnligt gudomligt väsen. Som kristen och i behov av en kvinnlig gudomlighet, vänder hon sig naturligt till Jesu moder, jungfru Maria, en möjlighet som i praktiken saknas i den lutheranska läran.

Iakttagelsen är riktig, i det att det i patriarkaliska kulturer utrustade med en exklusivt manlig gudsbild, alltid saknas en jämställd kvinnlig gudom, något som historiskt sett är det normala – gudaparen har funnits i alla tider, som självklara manifestationer av alla sidor av den mänskliga verkligheten, över hela världen. I patriarkala, monoteistiska kulturer går denna balans och mångfald helt förlorad, och ersätts med tvång, dogmatism, könsförtryck och enfald.

Gudinnor

Det största problemet med denna stympade, halva gudsbild är att så länge människor automatiskt betraktar Gud som en man, och talar om Gud som en ”han”, som ”Fadern”, förvandlas kvinnor med all nödvändighet alltid till andrahandsvarelser. Och detta fungerar alldeles oavsett om man tror på Gud eller ej – det handlar om psykologisk prägling, med mannen som den självklart överlägsne.
Jungfru Maria är i detta sammanhang otillräcklig som balans, eftersom hon inte är en Gudinna fullt ut – bara ett helgon, Jesu moder. Alltså alltjämt underordnad Gud Fader. Fortfarande är kvinnorna underordnade männen, om än med en representant i helgonskaran.

Intressant nog är det mesta av vad framhålles i Expressen-artikeln som direkt förknippat med Jungfru Maria (hjälp vid förlossning, familjeangelägenheter, mod och kvinnlig kraft, m.m.) klassiska ämnen som självklart förknippas med Gudinnan Freja, alternativt Frigga. Birgitta Löwendahl påtalar även Maria-källorna, men underlåter att nämna att de heliga källorna användes som blotplatser i förkristen tid, och enda anledningen att de döptes om till Maria-källor var förstås att de redan var starkt etablerade i den folkliga andligheten, på samma sätt som man byggde kyrkor på gamla offerlundar.

Frejablot

Begreppet Vår Fru är här i Norden självklart kopplat till Gudinnan Freja. Själva ordet Fru går rent språkligt att direkt härleda till Freja – gårdens fru var härskarinna, liksom Freja är härskarinna över alltet, minst lika kraftfull som någonsin Tor, Oden eller Frej.
Journalisten och författarinnan Johanne Hildebrandt har i sin gudinnetrilogi, en modern tillämpning av de nordiska myterna, givit upphov till begreppet ”Freja-feminism”, något som är högst modernt och tillämpbart för kvinnor i vår tid. Det är i sammanhanget dock mycket svårt att tänka sig en ”jungfru Maria-feminism”…

Freja och Maria har förvisso vissa aspekter gemensamt. Bägge kan betraktas som mytologiska figurer, och samtidigt som verkliga väsen som vi kan ha starka personliga relationer till. Båda uppfyller ett självklart behov hos människor att ha en kvinnlig gudomlighet att relatera till. Freja har dock funnits mycket längre, och är betydligt kraftfullare i det att hon har full Gudinnestatus – något som Maria saknar. Freja är därtill en långt mer sammansatt personlighet – en krigargudinna som både ger och tar liv, som får välja först av de kämpar som dött i strid – Odin får nöja sig med de som Freja har ratat – och samtidigt en förförisk kärleksgudinna, en fruktbarhetsikon. Därtill också den kraftfullaste av trollkvinnor, som lär ut den mäktiga sejden till Odin.

Freja och hennes katter

Den tråkigaste aspekten av jungfru Maria-dyrkan är dock att den i allt väsentligt är en ren skrivbordsprodukt från 600-talet, ett nödvändigt tillskott till kyrkans aggressiva värvning av proselyter, med bibeln i ena handen och svärd i den andra. Folk ville helt enkelt inte bli kristna. De hade ju en Gudinna, och det hade inte kyrkan. Alltså uppfann man jungfru Maria, som ett svar på ett verkligt behov, en kyrklig produktanpassning. Denna dyrkan av Jungfru Maria – om än som ett uttryck för en sann känsla av kärlek, respekt, vördnad och dyrkan av det kvinnligt gudomliga – är alltså en blek efterapning av något betydligt kraftfullare; dyrkan av en fullödig kvinnlig gudom, som i alla avseenden är jämställd med vilken manlig gudom som helst, ibland t.o.m. överlägsen.

Polyteistiska kulturer är som regel långt mer toleranta än monoteistiska, mindre fanatiska, mer mångfaldsuppmuntrande, mer varierade, kulturellt rikare och på alla sätt mer mänskligt tillåtande och fria i anden än monoteistiska kulturer. Riktigt illa blir det när man dessutom på ett primitivt antropomorfiskt sätt ger den ende Guden ett kön, som t.ex. Gud Fader. Detta är att bädda för patriarkat och kvinnoförtryck.

Att se Gud som en man, oavsett om man tror på Guds existens eller ej, förvandlar automatiskt alla kvinnor till andrahandsvarelser, underlägsna den gudomlige mannen. Därför är den sociopolitiskt mest fulländade formen av religion antingen en som saknar gudsbild, som buddhism, eller en med både Gud(ar) och Gudinn(or). Som Frej och Freja i den nordiska seden, som Radha-Krishna, Lakshmi-Narayan, Sita-Rama, Shiva-Shakti i hinduismen, Zeus och Hera i den grekiska gudavärlden, och liknande exempel inom hundratals andra panteon.

En gång i tiden betraktades den förkristna religionen som den ”forna seden”, och kristendomen som den nya. Idag är rollerna omvända, och nordisk hedendom i modern tappning ter sig ur alla tänkbara perspektiv som betydligt mer modern, mer anpassad för vår tid.

Vi som är aktiva, moderna hedningar försöker inte leka vikingar, eller återskapa något som det såg ut för tusen, eller tvåtusen år sedan. Vi lever på 2000-talet, med en nutida sed, en högst aktuell tillämpning av kärnan i den forna seden. Och i den seden är kvinnan lika självklar som mannen, lika viktig och lika gudomlig.

Frej & Freja

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Asatro, Feminism, Jämställdhet, Livsåskådning, Paganism, Religion

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

17 kommentarer på “Behovet av en Gudinna”

 1. evolutionizer Says:

  Intressant är vad det är! Och grattis till att lyckas hitta så många roliga och träffande bilder jämt 🙂

  Jag tror det är viktigt att ha något att se upp till, något att sträva mot. Sedan om det är en gud eller gudinna tror jag spelar mindre roll, det känner man själv. Tråkigt att religiösa ofta är så inskränkta att de inte kommer på något eget att vörda och se upp till bara.

  Jag brukar inte se de som olika gudar/gudinnor, utan som en enskild kraft som uttrycker sig på olika sätt. Eller snarare upplevs på olika sätt. Ibland känns den moderlig, och ibland styrande.

 2. Dick Says:

  Jag är ju inte hedonist, men vill verkligen understryka att polyteismen är mycket mer tolerant än monoteismen. Något som inte minst understryks av vad som skedde i Rom då kristendomen tog över på 300-talet. De kristna slaktade avvikare i tusental, med hänvisning till ”den enda sanningen” så att ”martyrerna” på arenorna bara blev en fjuttsiffra. Det gick så långt att kejsar Julianus Afällingen, förskräckt av de kristnas oresonliga hat, försökte återinföra den gamla religionen. Tyvärr dog han efter ett par år, så försöket misslyckades. Personligen anser jag att kristendomen är den största katastrof som någonsin drabbat mänskligheten, men alla ensanningsideologier är farliga, oavsett om de kallas kristendom, islam, marxism eller feminism.

 3. Dick Says:

  Julianus AVFÄLLINGEN


 4. Tack, evolutionizer – jag är en hejare på bildsökning, men så jobbar jag dagligen med bilder också. Som gammal grafisk formgivare, målare, illustratör och fotograf har jag en mycket stark relation till det visuella. Närbilden av Frejas sköte, med nötterna pch äpplet, är tagen av min hustru på vår privata blotplats i Nackarservatet, där vi har en Frej och en Freja. Den sista bilden är tagen av mig, från en annan blotplats, också i Nackareservatet, med samma slags Frej- och Frejaskulpturer som de vi själva har. Det är samma konstnär som har gjort dem.

  Och ja, Dick – Julianus var en skön filur, som tyvärr fick regera alldeles för kort tid. Endast gudarna och gudinnorna vet hur Europa skulle ha sett ut om han hade fått regera länge.

 5. Dick Says:

  Annars är nog Sjöfn mer favoritgudinna hos mig än Freja – även om hon kanske ”avknoppats” från just Freja.

 6. KAOZ Says:

  Hej Calle

  Findes der en gud, som indeholder både det feminine og maskuline aspekt?

  De fleste indianske stammer havde personer, som man kaldte Two-Spirit Peoble. De havde en meget høj status i deres stamme fordi de havde både den feminine og maskuline side. Ofte havde de status af shaman og var derfor højt respekteret.

  Måske et lille sidespring…

  Kaoz


 7. Detta finns i många traditioner, på flera olika sätt.
  Antingen som en sammansmältning av två gudomar, som t.ex. Shiva-Shakti, eller så kan det vara en manlig Gud med starka kvinnliga sidor, som t.ex. Odin eller Loke, alternativt en kvinnlig GUdinna med manliga egenskaper, som t.ex. Skade.
  Det finns många fler, förstås, men just dessa är de första som kommer upp i mina tankar.


 8. Ja, det är klart att älskogens och framför allt kåthetens Gudinna måste passa dig, Dick – men både Freja och Idun har starka erotiska sidor hos sig, så det ena utesluter förstås inte det andra… Dyrka dem alla! 🙂

 9. Blod Says:

  Det här var riktigt intresant och bra skrivet.


 10. Tack så mycket! Jag hoppas att det kan bli fler intressanta allster att läsa för dig och alla andra som besöker Tantrablog! 🙂

 11. Therese Sumner Says:

  was looking for info on freja and found your site. just felt i should mention the visit of ”our lady ” as we call her in the catholic church to the children of fatima you can find her message to them on internet.that happened in 1917 the oldest of the 3 children lucia died only 2 years ago. in 2006 !.in 1917 70000 people witnessed her 6th and final visit to the 3 children although lucia had one more alone.to me personally Maria is not”merely ”Jesus mother but Mother God who has visited earth on many occasions and has many names,SINCERELY Therese


  • Hi Therese – I’m not sure I understand exactly what it is you want to say.
   My opinion about the christian church is that it was quite useless to start with, and then it got totally corrupted, about 1.700 years ago, and after that it has just been downhill. The church can’t provide anyone with any good of any kind. It has only stopped people from exploring their deepest spiritual realm.
   Of course, people will have spiritual experiences, and see the Divine in all kinds of aspects, such as the Mother Goddess – but not because of the church, but rather in spite of the church.
   Of cause people in all cultures will have some connection to the Divine, in both its male, female and non-gender aspects.
   Then we give him/her/it the name, or names, we ar culturally programmed with.

   • therese sumner Says:

    Hi Carl Johan-I did not see your answer until now 22june 2011 ! anyhow just to say i agree completely with your reply .I grew up in catholic ireland in strict home.only reason i wrote was to tell of the Fatima story which you can google and read about as an unusual event that was written about at the time in many newspapers as in fact in her ”visit ” to the children secrets were given about OUR TIME secrets that the church was told to tell of in 1960 and have not as yet !! to do with Dark forces within the church ! My ownspiritual interest today has led me to the tribe of many colors and Keisha;s ”little grandmothers” teachings.Jag tror att den vackra damen som besökte de tre barnen i fatima många gånger var med mina ord Guds feminina aspekten Moder gud så att säga. Therese


 12. Jättebra skrivet kan, inte annat än hålla med.

 13. J Says:

  Katolicism tilläts i Sverige 1860 (för svenska medborgare, icke-svenska medborgare i Sverige fick vara katoliker innan med).


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: