Make Love, Not War – Älska Mer, Kriga Mindre!

Nu är det då äntligen dags för mig att blogga.
Distans
Nordisk tantra - fröblot
Distans
Jag har haft det här på gång väldigt länge, men har helt enkelt inte kunnat bestämma mig för vilken typ av blogg jag skulle ha, om jag skulle ha egen teknik på egen server, eller om jag skulle anlita någon av alla de bloggleverantörer som finns på marknaden.
Distans
Så jag har velat och velat – men nu bestämde jag mig för att göra det enkelt för mig, och anlita WordPress. Vi får se om det kommer att fungera bra. 
Distans
Jag kallar min blog Tantrablog eftersom Tantra är ett begrepp som säger väldigt mycket om mig och min världsbild. Många tror kanske att Tantra bara handlar om någon slags andlig sexualitet, men det är bara en liten del av den tantriska världen. Tantra representerar en mängd olika filosofiska och andliga ståndpunkter, attityder och uppfattningar som i grunden syftar mot inre och yttre harmoni, kärlek och enhet med världen – och det klingar vackert i mig, som person.

  Tantra handlar om att söka enhet med alltet, se sin egen och andras gudomlighet, och söka denna gudomlighet.
  Tantra handlar om att expandera sin håg, sitt sinne, genom att överskrida sina egna begränsningar, bryta egna fördomar och förminskande idéer, samt genom att utmana sina egna rädslor.
  Tantra handlar om att söka den fulländat gudomliga upplevelsen i allt, genom sina sinnen, snarare än genom avsägelse och abstinens.
  Tantra presenterar en extatisk, ceremoniell syn på sexualiteten, i vilken varje individ kan nå total andlig extas och gudakontakt.

Det kan verka motsägelsefullt att jag som nordisk hedning så starkt fokuserar på det urindiskt tantriska, men det finns ingen motsägelse. Den urnordiska andliga traditionen kommer ur en indo-europeisk stam, och har mycket mer gemensamt med indisk religion än med förvirrade vidskepelser i primitiva ökenreligioner från mellanöstern.
Distans
Den magiska föreningen mellan Odin och Freja är nära besläktad med den tantriska Shiva-Shakti, och den extatiska kärlekskopplingen mellan Frej och Gerd är nära besläktad med den lika tantriska kopplingen mellan Radha och Krishna. Och många fler paralleller går att dra.
Distans
Men det viktigaste av allt är inte mytologi och gudavärldar, även om myternas betydelse för oss människor är kraftigt underskattad i vår ”moderna” tid. Det viktigaste är hur vi lever här och nu, hur vi tänker, hur vi känner, vilka kortsiktiga och långsiktiga mål vi har, och vilka handlingar vi utför för att uppnå våra mål. Därför kommer denna blogg att vara starkt politiskt och filosofiskt inriktad.
Distans
På denna blogg kommer jag att skriva inlägg som handlar om allt möjligt – från filosofiska spörsmål till politisk kamp, från teaterkritik till reseskildringar. Sexualpolitik, liberalism och andlighet är återkommande teman i min värld, liksom yttrandefrihet, åsiktsfrihet och handlingsfrihet.
Distans
Det centrala kommer alltid att vara den tantriska attityden – det totala, innerliga, sinnliga upplevandet, att se det gudomliga i allt omkring oss, kraften i kärleken och sexualiteten, samt upproret mot allt som är falskt och lögnaktigt.
Distans
Att gå sanningens väg är inte alltid att smeka medhårs. Att gå kärlekens väg är inte alltid populärt. Otaliga är de som bränts, korsfästs, fängslats, hånats, straffats för detta. Tack vare sanningsälskande, frihetssträvande enskilda individer och grupper i tider före oss har vi idag stor frihet att uttrycka våra åsikter, och i viss mån även möjlighet att leva våra drömmar.
Distans
Korsfästelsernas tid är dock inte över. Det kommer alltid att finnas korrupta själar med förvridna egon, maktgiriga sociopater som vill styra och ställa över andra, och förminska den frihet som andra har erövrat. Därför måste motståndet fortsätta. Vi måste alltid vara på vår vakt. Frihet är en skör blomma, som måste vårdas med omsorg. Ibland måste man rycka upp ogräs – men framför allt måste man älska denna frihet.
Distans
Verklig frihet är kärlek. Kärlek är inte bara romantik och erotik. Kärlek är att ta ansvar för alla sina relationer – i familjen, på jobbet, i vardagen. Kärleken är politisk. Kärleken är nyckeln till sanningen och livet. Kärleken är det högsta, det mest omtumlande, det mest politiskt inkorrekta, och det mest välgörande vi har. Utan kärlek kan vi inte andas, inte skapa, inte leva. Utan kärlek försmäktar vi i denna värld.
Distans
Älska Mer – Kriga Mindre!

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Asatro, Bloggar, Ceremonier, Frihet, Internet, Jämställdhet, Kärlek & sex, Libertarianism, Paganism, Personligt, Politik, Religion, Sexualpolitik, Tantra, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

46 kommentarer på “Make Love, Not War – Älska Mer, Kriga Mindre!”

 1. Dick Says:

  Bra Carl Johan! Ser fram mot intressanta bloggar.


 2. […] startade denna blogg för snart ett år sedan, skrev jag ett första inlägg som fick heta “Make Love, Not War – Älska Mer, Kriga Mindre!“, och i det inlägget förmedlade jag en slags programförklaring för TantraBlog. Jag skrev […]

 3. Josef Boberg Says:

  Carl Johan – det här är nog det vackraste = det ”sannaste” jag har läst på Din blogg.


 4. […] Jo… – ElviraGoding – och ha det bra Du med KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” […]


 5. […] KÄR LEK = ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES. […]


 6. […] jävla helvetet kan Wi ju NU undra över Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT LevAnde Liv i kött – undrar Josef […]

 7. Josef Boberg Says:

  Hmmm… – Carl Johan – apropå de åt hållet ”körda” orden Love, kärlek och älska osv.

  Först kom ordet ifrån ”något”: ”Varde ljus !” – och ljuset varde som en ljuspunkt – som i sig ändå fortfarande till mer än 99,99 % (i volym sett enligt kvantfysiken) bestod av det som det hade skapats ur. Efter ett tag tyckte den ljuspunkten att det kändes ensamt att enbart leka med sig själv – i det oändliga SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Medvetandets ”hav”.

  Så då delade sig den första ljuspunkten i två – och dessa två delade sig sen till fyra – som sen delade sig till åtta osv osv. Dessa ursprungliga ljuspunkter bildade senare ”civilisationer” – som Wi kallar för atomer – som sen organiserade sig i större ”civilisationer” som grundämnen, planeter, växter, djur osv osv.


  Sist av allt skapades människan för ca 450 000 år sedan. Detta skedde – genom en korsning mellan ett apsläkte och en civilistaion ifrån en annan planet, som vid den tiden gästade jorden Terra. Dock… – i detta skapande av människan ingick en hel del genmanipulation också. Korsning och genmanipulationen som sådan blev så lyckad – att människan har en inbyggd oförstörbar potential för att leva i Skapelsen som Skapelsens Krona.

  Så genmanipulation är ju ingenting nytt under himlen, precis… Dock… – den ursprungliga betydelsen av ordet genmanipulation – var ju att med det som verktyg – skapa en än större mångfald. Det Wi i dags dato har mage att kalla genmanipulation är ju det rakt motsatta = wår genmanipulation har ju som enda utgångspunkt att skapa mera av enfald = det Wi genmanipulerar skall vara så likt vartannat som möjligt.


  Det kan ju vara svårt att intellektuellt ”köpa” att just människan är MateriaSkapelsen Krona – enär människosläktet sedan minst ca 6000 år tillbaka – BEVISLIGEN har levt som åt hållet MateriaSkapelsens förstörare. Men som alltid i polariteternas värld – så är ju det ena en absolut förutsättning för det andra. Så när Wi blir tillräckligt urless på att leva som förstörare – så blir det nog STOR lust för att leva som riktiga MateriaSkapelsens Kronor – är jag rätt säker på.

  Eller som de ursprungliga budordens löfte var: Du kommer att helt i onödan döda och förstöra i MateriaSkapelsen – men Du kommer att bli urless på det = sluta med det.” Att dessa ursprungliga LÖFTEN senare av PyramidMaktHavare gjordes om till wåra nuvarande djävulska INTEBöner – det kan ju löftesgivaren ej alls anklagas för att vara orsak till.


  Det nuvarande under expansion = utandning varande Universat lär vara det 7-de i ordningen. Det lär också vara så att expansionsfasen = utandningsfasen kommer att avslutas någon gång under det innevarande årtusendet och vändas till kontraktion = inandningsfas. Det innebär att allt som nu snurrar medsols i materiaatomerna – kommer att vändas till att snurra motsols istället = snurras upp igen. T ex Solen kommer då att visa sig om morgnarna i väster – istället för som nu i öster osv osv.

  Vändningen kommer att föregås av att ALLT kommer att vara ”blick stilla” under en kort tid. Inget konstigt alls – för wår egen andning fungerar ju exakt lika dant = det finns en paus mellen utandningen och inandningen. Kort i o f s – men i alla fall en paus.


  Så tala om att det är SANT att Wi ALLA förr eller senare hamnar i Skapelsens Källa = ”himmelriket”. Att sen mänsklighetens briljant snilligt intellektuella PyramidMaktHavares Egon har uppfunnit = hittat på gudDomar, himmel och helvete, skam, synd osv – det är ju en helt annan sak = det har ju ej ett skvatt med VERKLIGHETEN att göra.

  ”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !” – tänkt och skrivet av Tage Danielsson.


  Nu åter till ordets SkaparKraft. Helt nyligen så hade jag en dialog på Aktiv Demokrati´s blogg om – vad orden socialism och demokrati ”står upp för”. Av det blev det lite senare ett blogginlägg HÄR. Syntesen av detta blev att det spelar NOLL ROLL vad orden som sådana teoretiskt ”står upp för” – utan det är hur UTFALLET av tillämpningen som har passerat – som till 100 % BESTÄMMER hur Wi intellektuellt kan uppfatta orden.

  Därvid kan ju bevisligen socialism hänföras till kopiösa mängder med helt i onödan förspillt människoblod och PartiKrati-välde. Demokrati detsamma – även om blodspillan har varit något mindre i demokratins namn. Dock… – vare sig socialism eller demokrati har haft – eller än mindre har ett skvatt med FolkStyre att göra – för båda är renodlade PartiKrati-system = ”En partikrati eller partistyre/partivälde är en form av representativ demokrati där den lagstiftande makten i praktiken ligger hos en politisk elit som är organiserad i politiska partier och inte hos enskilda politiker eller medborgare.”

  Lik förbannat så blandar politiska partier fortfarande in såväl socialism och demokrati redan i sina namn (Piratpartiet är ju ett lovvärt undantag ifrån den principen) och ej minst partiprogrammen osv osv – och INBILLAR sig att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – med sådana gravt besudlade begreppsord skall få förtroende för partiet ifråga som kunna ”stå upp för” FolkStyre. Hur jävla ”körd” får man vara som politker ❓


  I förlängningen av detta – så kom det här med begreppsorden inom den s k kära lekens område också upp – med bloggvännen Lena Alun. Det är ju precis samma sak här – att i o f s teoretiskt lovvärda begreppsord – har ju en faktisk = ett VERKLIGT utfall i wår historia – som kort och gott är fruktansvärd. T ex ordet kärlek – som i princip ”står upp för”: ”Jag skulle våga påstå att de flesta inte vet vad kärlek är. Det blandas jämt och ständigt i hop med beroende, som ju faktiskt är den största kärleksdödaren av dom alla.”

  Om möjligt är det ju än värre med ordet sexualitet – för det är ju historiskt kopplat till en ofattbar FÖRNEDRING av kvinnor i nu mer än 6000 år, sexuella våldsbrott allmänt sett, pedofileri – i meningen att vuxna med mentalt framför allt, men också med fysiskt våld förgriper sig på barn, viljelös barnproduktion osv osv. Så orden sex och sexualitet som sådana – ”kastar” oss bokstavligt talat in i en värld fylld av eländes elände – varje gång Wi tar de orden i wår mun = wår eländiga historia blir helt automatiskt FramTiden – antingen Wi önskar det eller ej – DET ÄR OUNDVIKLIGT.


  M a o så missar Wi därmed helt automatiskt tiden som Wi medvetet kan välja nytt helt och hållet uti = NU, tyvärr tyvärr… 😥

  Men ALLA PyramidMaktHavare VILL ju som princip ha det så – därför att då kommer ju dom att i ”evig tid” fortsatt kunna utöva sin stulna Makt (folkrättsligt sett) över oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna = deras ägandes fårskockar.


  Vill Wi av vanligt folk fortsatt i ”evig tid” ha det så ❓

  Ifall Wi svarar NEJ på den frågan – så vad annat kan Wi nu göra, tankelogiskt sett – än att istället för att använda sådana här historiskt fruktansvärt barbaribesudlade ord – helt enkelt hitta på helt nya ord. För i annat fall så kommer ju världen att bli som den alltid har varit – eller än värre – enär ord har en oanad SkaparKraft. Ett annat sätt kan ju vara att i det befintliga språket finna ord som ej är så besudlade – men det är ju ej så lätt, precis…

  Tantra är ju ett sådant ord i o f s – men det förknippas ju ändå som vanligast med det ”förklarande” ordet sexualitet, tyvärr tyvärr… 😥 Att t ex säga: ”Nu går Wi och knullar” – är ju detsamma som att mannen ”erövrar” kvinnan stor, stark och oövervinnerlig. Men efter bara några minuter får sin förödande spermaorgasm = han har förlorat det ”kriget” = kvinnan är segrare.


  Men det är ju i sig en ren löng också – för båda är förlorare – enär kvinnan som oftast då ej ens ”har kommit igång” med att ladda sina ”batterier”. Mannen är outsägligt arg på sig själv – för att han ej förmådde vara kvar i samlaget längre än det blev = kunna ladda sina ”batterier”. Ilskan gör honom så in i märgen trött – att han som vanligast vänder sig om och somnar. Lose lose-situation för båda, verkligen…

  Att istället då säga: ”Nu går Wi och Tantrar” = Wi laddar bådas batterier – kan ju ses som en möjlighet – för att ej vara till händer och fötter bundna av vad ordet knulla historiskt ”står upp för” = vad det har inneburit i praktiken för dom allt överskuggande flesta.


  Förälskelse är ju ett annat ord som är helt falskt i sin intellektuella tolkning – som jag ser det i vart fall. I verkligheten innebär det ju egentligen – att Wi i grund och botten, som en ”blixt ifrån klar himmel”, blir förälskade i oss själva, med en annan som ursäkt. Det Wi då mest av allt VILL är ju att Tantra med ursäkten ifråga – så ofta och så länge som möjligt – för att kunna ”ladda sitt eget batteri”. Att sen ursäkten ifråga också får sitt ”batteri laddat” – det är ju i o f s en lovvärd bonus – men hart när aldrig det primära, för den som ”drar igång” förälskelsen.

  Tja… – så här skulle jag kunna hålla på några A4-sidor – med att knåpa ihop mååånga exempel på – hur Wi med de ord Wi använder inom ej minst kärlekens område – binder oss själva till händer och fötter till wår kärleksmässigt ofattbart ”fattiga” historia kollektivt sett – men det skall jag ej göra.


  Enligt kvantfysiken så består atomen till mer än 99.99 % av en än så länge odefinierad ”SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi”. Celler är byggda av atomer och wåra kroppar i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller + ca 100 miljader hjärnceller. ALLA dessa celler interagerar = de är en ENHET ❗ Fantastiskt – eller ❓

  TankeLogiskt innebär det att en människokropp till mer än 99,99 % – volymsmässigt sett – är en odefinierad ”SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi”. Hur skall Wi kunna få KONTAKT med detta fantastiska ❓


  Tja… – faen vet – men själv VET jag att det är omöjligt – genom att använda ENBART den i o f s helt fantastiska hjärnDatorn = intellektet = Egot. Detta därför att jämfört med hela kroppens Intelligens – så är hjärnDatorn att jämföra med tangentbordet till min nätanslutna Mac = hjärnDatorn = intellektet = Egot är i grund och botten ENBART en förmedlingscentral (tangentbord) – för att kunna nå in i kroppsIntelligensen (datorn) såväl som för att kunna surfa ut i Universum (nätet) – precis som tangentbordet till min Mac är det för att komma in i datorn och ut på nätet.

  Att sen hjärnDatorn har ”gått i spin” och blivit en VärderingsCentral = en FörnedringsCentral = den agerar som åklagare, domare och bödel – det är ju som det är. Men häll ett glas juice över tangentbordet till Din dator – så kan det ju bli detsamma. ”Juicen” över wåra hjärnDatorer är ju detsamma som hjärnFörsmutsningarna – som wåra PyramidMaktHavare har hållit på med att ”hälla över oss” av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av alla människor i världen – sedan tusentals år tillbaka.


  När Wi föds så är Wi alla femdimensionella = Wi är då ”hemma” i den SuperIntelligenta kroppens solarplexusområde = detsamma som ett potentielt liv även i kött i tusentals år – ifall Wi skulle tycka att det vore roligt. Alternativt att ”dra” hem till All MateriaSkapelses Källa igen när som – med eller utan den fysiska LekAmen (= den ”elektriska” energi som människroppen till mer än 99,99 % är i volym sett – enligt kvantfysiken) – det är valfritt. I trotsålderna så blir Wi fyrdimensionella = Wi är ”hemma” i den SuperIntelligenta kroppens bröstområde = hjärnDatorns åklagare, domare och bödel har partiellt trätt i tjänst. I hjärnDatorns rättssystem finns INGEN försvarsadvokat.

  Vid pass ca 20 års ungdom så är Wi som princip tredimensionella = Wi är så gott som till 100 % ENBART ”hemma” i hjärnDatorn = ”tangentbordet” = autopiloten = Egot – som GARANTERAT för oss till en idiotsäker Grav i Terra i slutändan – Amen.


  Flygplan som ENBART flyger med autopiloten (personalen i cockpit är medvetslösa eller är aspackade) har bara EN ENDA FramTid = om ej förr – så när bränslet tar slut så blir det ”krasch i backen” – DET ÄR OUNDVIKLIGT.

  Exakt detsamma gäller ju för ALLA människor i kött – ifall Wi tillåter Egot = autopiloten att köra HELA TIDEN. Men det är ju i grunden överhuvudtaget INGET FEL på Egot – för det är ju jättebra att ta till när Wi vill koppla av med sömn, njuta av att göra ingenting, supa oss aspackade osv osv.


  Den som sitter i ett kolsvart rum och är urförbannad för att det är mörkt – och ”vet” var lysknappen finns inom en armlängds avstånd, utan att tända ljuset – får väl uppfattas som ”helt körd” – eller ❓

  Detta är en god beskrivning av hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – sedan lååång tid tillbaka har grundlurats av wåra PyramidMaktHavare till att leva helt meningslösa liv i kött, tyvärr tyvärr… 😥


  Lysknappen på en människas kropp är ollonet, som jag ser det – på såväl mannen som kvinnan. By the way – hur vanligt är det att folk i gemen känner till att kvinnans klitoris har ett ollon ?

  Någonstans mellan ryggradens slut och anus finns fröet till oändlig ”elektrisk” energi. Genom att SJÄLV trycka på ”lysknappen” = ollonet på rätt sätt – så tänder det fröet till att sprida ”elektrisk” energi i hela kroppen. Ett annat ännu enklare sätt att få fart på fröet – är att sätta sig direkt på marken med ändan bar. Buddha gjorde ju så – och det gick ju hem för hans del. Men att bara gå barfota direkt på marken – ger ju också fröeffekter. Ja… – det finns många sådana här skitenkla sätt att ta till – för att få fart på fröet = generatorn för ”elektrisk” enerig till wåra kroppar – men jag nöjer mig med detta.


  Ifall Du nu ej själv har kommit på – varför wåra PyramidMaktHavare, sen i vart fall ca 6 000 år tillbaka, GENOMGÅENDE har hjärnFörsmutsat oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av folket – med den stupida idén att känna skam över att visa bäckenområdet – genom att t ex ogenerat gå Kalle Anka-klädda = bara i kort T-skirt och barfota – så då kan Du ju i så fall sluta läsa här.

  ALLA nyfödda barn VET att den ”elektriska” generatorn finns i människokroppens rot. Men dom är ju femdimensionella – så dom behöver ej göra någonting för att få all den ”elektriska” energi dom behöver – för att deras kroppar skall funka = växa och utvecklas – för det sker helt automatiskt. Deras intellekt är ju ej alls Försmutsat = det har ej alls förmågan att stänga av kroppens NaturLiktVisa energiflöden – som ju till mer än 99,99 % är oändlig ”elektrisk” energi.


  Att Wi sen – av PyramidMaktHavarna och deras medlöpare – har inbillats att tro – att t ex amningen som sådan = bröstmjölken som energitillskott sett – i någon högre grad skulle kunna täcka det huvudsakliga energibehovet för ett barn – det kan ju också uppfattas som en ren bluff. Däremot är ju amningen en form för fysiskt ”samlag” mellan barnet och mamman = det sätter fart på fröet i ändan = energigeneratorn – hos såväl barnet som ej minst hos mamman. Ifall Du ej tror på det – så fråga i så fall ett antal mammor om den saken.

  Dom mammor som på mina frågor om den saken har svarat ärligt – säger åt hållet så här: ”Att amma är vida överlägset ett häftigt samlag – avseende njutning, välmående och att stimulera kroppen till att bli ”överladdad”. Dock… – att öppet vidgå detta – är ju av PyramidMaktHavarna klassat som tabu – så Du får nog fråga mer än en ammande mamma – eller före detta ammande mamma – innan Du får ett ärligt svar, tror jag… 💡


  Så tala om att Wi alla, bokstavligt talat, sitter på en ”guldgruva” – energimässigt sett. Vissa av de allra översta topparna av wåra globala PyramidMaktHavare VET detta. Men dom går ej ut med det till någon enda – därför att dom är så drogberoende av sin Makt över andra. Dom funkar ju härvidlag intellektuellt som vilken alkoholist som = det ALLRA översta på önskelistan är; ”När kan jag komma över nästa sup !”

  Så nu är det dags att ”knyta ihop den här säcken” – genom att återgå till ”Ordets Kraft !” Jag vidhåller fortvarigt – att det ENDA som kan få oss att komma ur PyramidMaktHavarnas minst 6 000-årade ”strupgrepp” på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av folket – är att Wi hittar på nya ord – istället för att fortsatt slaviskt använda de gamla hopplöst körda orden = PyramidMaktHavarnas idealord – för att dom oreserverat skall kunna behålla – och ej minst ytterligare befästa – sin stulna Makt (folkrättsligt sett) över oss av vanligt folk.


  Jag har ett blogginlägg som jag har namnat som: ”BasBehov som LevAnde MedMänniskor i kött”. Det är i sig ett lååångt inlägg – och handlar i det mesta om just sexualitetens = ”elektricitetens” fundamentala betydelse för en människokropp i gott kött. De efterföljande kommentarerna är både många och partiellt lååånga också.

  Hur som med det – så har jag där genomgående ersatt ordet sex med uttrycket – sex = ”elektricitet”. Det skulle vara intressant för mig – ifall Du går in på sidan – och skriver in ordet sex i Din webbläsares sökfunktion – och sen klickar Dig igenom texten i inlägget och kommentarerna – för att få en idé om av vad det för Dig innebär att ersätta ordet sex med uttrycket – sex = ”elektricitet”. Men läs för Din egen skull ej den lååånga texten – utan glutta bara på orden runt ordet sex.

  Självklart blir jag glaaad – om Du därefter gör Dig besväret att ge mig någon form av backfeed om hur det blev för Dig.

  Ha det… / Josef 😉
  ( josef@boberg.nl – tel.nr. 0430-215 66)


  • Oj, oj, oj, Josef…

   Det här var utan konkurrens den längsta bloggkommentar jag nånsin har fått. Längre än någon av mina egna bloggposter, tror jag.

   Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. 🙂

   Ja, det blir ofta intressant när man byter ut ett ord mot ett annat. I den aktuella debatten om islam föreslår ju somliga att det kan vara intressant att byta ut ordet ”muslimer” mot ”judar”.

   Elektricitet och sex… Jo du, det kan bli energirikt!


 8. […] blogga för exakt fem år sedan, den 24 december 2007. Min allra första bloggpost fick heta ”Make Love, Not War – Älska Mer, Kriga Mindre!”, och var en programförklaring som jag fortfarande tycker stämmer hyfsat bra. För mig har […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: